Kierownik Wydziału SCKiS wybrany!

Marek Zdziech w wyniku zakończenia procedury naboru, został wybrany na stanowisko kierownika Wydziału Sportu i Turystyki Szydłowieckiego Centrum Kultury i Sportu – Zamek.

15 czerwca komisja w składzie: Małgorzata Bernatek przewodnicząca oraz członkowie: Krzysztof Gula i Bolesław Boruszewski, wybrali na stanowisko kierownika Wydziału Sportu i Turystyki Szydłowieckiego Centrum Kultury i Sportu – Zamek, Marka Zdziecha.

Jak wynika z informacji zamieszczonej w BIP Urzędu Miejskiego, w wyniku ogłoszenia naboru na stanowisko Kierownika Wydziału Sportu i Turystyki SCKiS – Zamek, do dnia 10 czerwca bieżącego roku wpłynęły dwie oferty: Marka Zdziecha i Grzegorza Nowaka.


Zmiany w powiecie..

W środę 29 czerwca odbyła się VIII sesja Rady Powiatu. Na początku podjęto uchwałę w sprawie obsadzenia mandatu radnego. Miejsce w Radzie Powiatu po radnym Krzysztofie Ziółkowskim, którego mandat wygasł w związku ze złożoną rezygnacją, objął Józef Czerwiak, kolejny na liście Komitetu Wyborczego „Wspólnoty Ziemi Szydłowieckiej”. Nowy radny złożył ślubowanie na sztandar powiatu szydłowieckiego.

Gratulacje zaprzysiężonemu radnemu złożyli przewodniczący i wiceprzewodniczący rady powiatu i starosta i wicestarosta szydłowiecki.

W czasie sesji odbyła się ceremonia wręczenia nagród za osiągnięcia w konkursie literackim „MÓJ POWIAT – MIEJSCE NIEZWYKŁE”. Nagrody otrzymali: Kategoria szkoły gimnazjalne: I miejsce - Agnieszka Kowalczyk z ZS im. Biskupa Jana Chrapka w Majdowie – nagroda laptop Samsung. Wyróżnienia: Adrianna Matyjanek z PG w Orońsku, Paula Mikulska z ZS im. Jana Pawła II w Szydłowcu, Katarzyna Łochowska ZSP w Jastrzębiu – w nagrodę otrzymali odtwarzacz MP4


Tagi: ,

Może być niebezpiecznie i ciężko..!

W poniedziałek 20 czerwca grupy młodzieżowe działające przy parafii św. Zygmunta, na mszy św. podziękowały Bogu za dobro otrzymane w ciągu roku pracy formacyjnej. W programie spotkania był także pogodny wieczór przy ognisku Wakacje to także czas letnich bliższych czy dalszych wyjazdów i rekolekcji. Szczególnie upodobali sobie je oazowicze.

W pobliskim Skarżysku-Kamiennej rozpoczął się 27 czerwca pierwszy turnus 15 dniowych rekolekcje III stopnia Ruchu Światło-Życie. Uczestniczą w nich takźe młodzi oazowicze z naszej parafii. Moderatorem tych rekolekcji jest ks. Grzegorz Lipiec.

Rekolekcje to rodzaj drogi w nieznane, jeden z uczestników takich rekolekcji napisał: „Wyobraź sobie, że wybierasz się w podróż. Może być niebezpiecznie i ciężko. Nie zawsze będziesz miał gdzie spać, będziesz musiał zdobyć pożywienie. Może będziesz szedł w wysokie góry, a może przedzierał się przez wysoką puszczę. Jedynie dotarcie do celu będzie dla nas ratunkiem."


Przeciw represjii i niedemokratycznym formom nacisków

Stowarzyszenia Osób Represjonowanych w Stanie Wojennym, obecne na Krajowej Konferencji w Kęble koło Wąwolnicy w woj. lubelskim , 25 czerwca podsumowały swoją działaność w czasie dorocznych obrad Krajowej Konferencji Represjonowanych. Internowanie i więzienie to powszechnie znane formy represji. Były jak przypomniał Lech Ciężki (na zdjęciu), też inne ich formy, często nawet bardziej dokuczliwe.

Ludzie skazani politycznie przez kolegia ds. wykroczeń płacili sumy równe kilkumiesięcznym, a nawet kilkuletnim zarobkom. Jeśli ktoś został wyrzucony z pracy, był praktycznie pozbawiony środków do życia. Dziś sytuacja materialna tych ludzi pozostawia wiele do życzenia.

W czasie konferencji w przyjętym stanowisku wyrażaono zdecydowany sprzeciw wobec działań struktur państwa polskiego usiłujących regulować w sposób niedemokratyczny życie społeczno - polityczne w Polsce.


Niebezpieczny pożar w środku miasta

Dwa zastępy staży pożarnej przez dwie godziny gasiły pożar odpadów i śmieci porzuconych przy posesji na której znajduje się punkt skupu złomu i garaże zlokalizowane przy wewnętrznej drodze dojazdowej, bocznej od ulicy Kolejowej.

Pożar wywołał duże zadymienie odczuwalne szczególnie dla mieszkańców osiedla przy ul. Wschodniej i osiedla domków jednorodzinnych „Przy Kolejce”.

Zdarzenie zostało uznany przez interweniujących strażaków jako pożar dzikiego wysypiska śmieci, co oznacza że nikt nie został ukaranmy z tego tytułu mandatem.


Zjazd rodziny Gałązków w Pawłowie

W minioną sobotę w kościele św. Apostołów Piotra i Pawła w Pawłowie odbyła się Msza Święta odprawiona przez ks. prałata Waldemara Gałązkę w intencji rodziny Gałązków.

W Słowie Bożym opartym na biblijnym rodowodzie Chrystusa, prałat przypomniał zgromadzonym o wartościach, które są owocami rodziny. Mówił o tradycji, miłości, pamięci o przodkach, nierozerwalnych więzach, ale i wierze kościoła, na której rodzina powinna się opierać. W trakcie kazania ks. Waldemar w skrócie przypomniał także 250 – letnią historię rodu Gałązków.

Po kazaniu prałat W. Gałązka powierzył Bożej opiece wszystkich żyjących i nieżyjących z rodziny, modląc się za nich wspólnie z licznie zgromadzonymi wiernymi.


Szydłowiec jest super! Kozienice piękne..

Słowa radości i zadowolenia, nie kryli uczestnicy polskich wakacji z Wileńszczyzny. Przez kilka minionych mogli zwiedzić Szydłowiec, Chlewiska, Bałtów. Pobyt dzieci był możliwy dzięki zaangażowaniu szydłowieckiego samorządu powiatowego, w pomoc Polakom z Rejonu Wileńskiego.

W czasie spotkania pożegnalnego 27 czerwca na sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Szydłowcu, słowa podziękowań popłynęły od dzieci i pań nauczycielek z polskich Szkół w Kiwiszkach i Grygajcach, w gminie Szaterniki położonej w sąsiedztwie Wilna.

Dziękowano za okazaną pomoc, wielką życzliwość, a także zaangażowanie osób które umiliły czas dzieciom. To sprawiło że były bardzo zadowolone, wyrażając to krótkim zdaniu: "Szydłowiec jest super!"


Trzydziesta pielgrzymka..

Na Jasną Górę 26 czerwca z pielgrzymką Rzemiosła, po raz trzydziesty przybyli polscy, zrzeszeni w cechach, spółdzielniach i izbach rzemieślniczych. W tym roku do jasnogórskiego wizerunku NMP Królowej Polski, brać rzemieślniczą przyprowadziła na modlitwę i czuwanie Izba Rzemiosła z Opola.

Poczty sztandarowe i starszyzna cechowa i izbowa, po zbiórce przy archikatedrze częśtochowskiej pw. Świętej Rodziny z pocztami sztandarowymi przeszła na wzgórze Jasnej Góry. Tutaj starym zwyczajem poświęcił pątników kustosz zbiorów jasnogórskich i opiekun rzemiosła o. Jan Golonka. Mszę święta na szczycie Jasnej Góry koncelebrował z księżmi kapelanami ks. biskup Jan Kopiec.

W kazaniu Ksiądz Biskup podjął refleksję nad ludzka pracą, która wypełnia życzenie Boga. Wymaga to wysiłku formacji własnego wnętrza, aby umieć rozpoznać wolę Stwórcy i dobrze ją wypełnić.


Cuda, wianki...

Wprawdzie cudów podczas piątkowych wianków nie było, ale wieczór jaki został przygotowany na zamkowej wyspie dla Szydłowiecczan uznać można za magiczny, romantyczny, ujmujący a przede wszystkim pełen atrakcji.

Tuż po 20.30 w piątkowy wieczór na wodzie zamkowej fosy unosiły się barwne wianki z zapalonym weń ogniem, a na tafli wody rozbijały się tysiące dźwięków prowadzonych profesjonalną ręką Henryka Kapturskiego. Pośród owych dźwięków słychać było także delikatny a zarazem ujmujący serce głos Anny Wilkiewicz.

W chwilę po muzycznym wachlarzu w wykonaniu Miejskiej Orkiestry Dętej na zamkowej wyspie pojawili się aktorzy z Teatru Poezji i Muzyki "U Radziwiłła" prowadzonego przez Sławę Lorenc-Hanusz. Ci zaś zafundowali zgromadzonej po drugiej stronie fosy publiczności, widowisko oparte na grze światła, cieni, kolorów i ognia. Niewątpliwie na zakończenie swojego występu zaskoczyli oni wszystkich wypuszczając w górę efektowne lampiony. Wszystko to zaś działo się przy nastrojowej muzyce Michała Lorenca, która idealnie wkomponowywała się w całość inscenizacji.


Obchody 35 rocznicy "Radomskiego Czerwca"

Z udziałem prezydenta Polski Bronisława Komorowskiego 25 czerwca w Radomiu, odbyły się oficjalne uroczystości z okazji 35. rocznicy robotniczego protestu z czerwca 1976 roku. Mszę świętą przy pomniku "Ludzi Skrzywdzonych", koncelebrował ks. biskup Henryk Tomasik wraz z biskupami ks. bp. Stefanem Siczkiem i ks. bp. Edwardem Materskim.

W homilii bp Tomasik przypomniał słowa bł. Jana Pawła II, które wypowiedział 25 lat temu w Radomiu, że ''rok 1976 stał się wstępem do dalszych wydarzeń lat osiemdziesiątych, ksztowały one wiele ofiar, aresztowań, upokorzeń, tortur, śmierci, jednak poprzez to wszystko torowały drogę ludzkiemu pragnieniu sprawiedliwości''.

Biskup Tomasik wspominał bohaterów tamtych wydarzeń, a szczególnie ks. Romana Kotlarza, legendarnego kapelana radomskich robotników, którzy zaprotestowali przeciw wprowadzanym przez władze podwyżkom cen żywności. Ks. Kotlarz przemawiał, że człowiek nie potrzebuje dzisiaj tylko pieniędzy, mieszkania, lodówki czy samochodu, ale pragnie prawdy.


Powitali dzieci z Wileńszczyzny

Blisko 40 dzieci polskiego pochodzenia od dziś ma okazję poznawać powiat szydłowiecki. Wszystko za sprawą współpracy naszego Powiatu z gminą Szaterniki na Litwie.

Przybyłą grupę dzieci wraz z opiekunkami: Tatianą Markową, Haliną Dubinowicz, Jewgieniją Iwlewą, Renatą Szymanel, Agnieszką Najmowicz, Janiną Soltanowicz, przywitali przedstawiciele powiatu wraz ze starostą Włodzimierzem Górlickim. Nie szczędząc swojej serdeczności szczególnie ciepło małych rodaków oraz ich opiekunów powitała Dorota Sokołowska dyrektor radomskiej Delegatury Kuratorium Oświaty.

Choć dzieciaki po długiej podróży nie zdążyły jeszcze zaaklimatyzować się z szydłowieckim otoczeniem, widać było na ich twarzach ciekawość do poznawania nowych miejsc i radość z miłych słów i gestów płynących w ich stronę. Dodatkowej radości także przysporzył dzieciom przewodniczący Marek Sokołowski wręczając każdemu z nich drobny upominek.


„Wiła wianki i rzucała je do falującej wody..."

Dziś o godz. 20.30 w Szydłowieckim Centrum Kultury i Sportu – Zamek odbędzie się inscenizacja obrzędu nocy sobótkowej popularnie zwana wiankami.

Podczas imprezy wystąpi Miejska Orkiestra Dęta pod batutą Henryka Kapturskiego z solistką Anną Wilkiewicz. Kolejnym punktem programu będzie inscenizacja obrzędu nocy sobótkowej w wykonaniu Teatru Poezji i Muzyki „U Radziwiłła”, kilka chwil po spektaklu na niebie pojawi się deszcz fajerwerków. O godz. 22.00 natomiast odbędzie się koncert zespołu „ Zdrowa Woda”.

W imieniu organizatorów zapraszamy do udziału w imprezie.


Na straży pamięci..

XXXV Rocznica Protestu Radomskich Robotników. Czerwiec to miesiąc wielkich wydarzeń w drugiej połowie XX wieku, które zmieniały oblicze naszej Ojczyzny. Dla nas, mieszkańców Ziemi Radomskiej, 25 czerwca 1976 roku to data, która na trwale wpisała Radom do kalendarza narodowych rocznic związanych z walką o prawdę, sprawiedliwość społeczną , poszanowanie godności ludzi pracy, o Polskę.

Dwadzieścia lat temu, 4 czerwca 1991 roku, pytał nas Papież błogosławiony Jan Paweł II, na radomskim lotnisku: „Czy łaknienie sprawiedliwości wyraża się także protestem? Robotniczym protestem, jak w roku 1976? Łaknienie i pragnienie sprawiedliwości z pewnością oznacza dążenie do przezwyciężania wszystkiego, co jest niesprawiedliwością i krzywdą , co jest pogwałceniem praw człowieka”. Kilka godzin później Papież zatrzymał się przy Pomniku Czerwca’1976, złożył kwiaty i pokłonił się ludziom skrzywdzonym w związku z robotniczym protestem.

W 2001 roku, w Sejmie RP przygotowano projekt uchwały w sprawie XXV rocznicy wydarzeń Czerwca’1976 w Radomiu, Ursusie, Płocku. Byłem wówczas posłem, pracowałem przy tym dokumencie. Oto jego treść: „25 czerwca 1976 roku robotnicy w Radomiu, Ursusie, Płocku wyszli na ulicę w proteście przeciw zapowiedzianej podwyżce cen żywności. Demonstracje przybrały gwałtowny charakter i zwróciły się przeciw totalitarnej władzy. Uczestnicy wydarzeń, przez media pogardliwie nazywani „warchołami” poddani zostali brutalnym represjom. Byli bici na tzw. „ścieżkach zdrowia”, więzieni, wyrzucani z pracy. Wielu pozostało inwalidami na całe życie. Do dnia dzisiejszego nie zostali osądzeni i ukarani wydający polecenia i rozkazy ani oprawcy z brygad ZOMO i SB. Ich procesy trwają i są kpiną z praworządności i sprawiedliwości. Do dnia dzisiejszego ofiary wydarzeń w Radomiu, Ursusie, Płocku nie otrzymały godziwego zadośćuczynienia. Wypadki radomskie zapoczątkowały powstanie środowisk i organizacji antykomunistycznych, niepodległościowych, były kamieniem milowym na drodze ku wolnej Polsce. W 25 rocznicę „wydarzeń” w Radomiu, Ursusie, Płocku my posłowie Rzeczypospolitej składamy hołd bezimiennym bohaterom i uczestnikom tamtych wystąpień. Pamięć o nich trwa i umacnia nas w wierze w sens pracy i walki o wolność, godność, sprawiedliwość w Polsce”.


Stolpaw Bis laureat „Granitowego Tulipana”

Nominacja w kategorii Inwestycja Roku 2005, Lider Regionu 2009 w kategorii „handel-produkcja” oraz tytuł Firma roku 2010 Średnia i zdobywca Granitowego Tulipana podczas konkursu Izby Przemysłowo – Handlowej Ziemi Radomskiej – to nagrody jakie od momentu rozpoczęcia swojej działalności ma na koncie firma Stolpaw Bis – producent drzwi zewnętrznych z Pawłowa k. Szydłowca.

10 czerwca podczas XV już edycji – gali konkursu "Granitowy Tulipan” w Radomiu, firma Stolpaw Bis z Pawłowa zaprezentowała nową gamę produktów Favorit, dzięki której zyskała uznanie kapituły konkursowej zdobywając pierwsze miejsce w kategorii – Firma Roku 2010.

– To dla mojej firmy ogromny sukces, ponieważ w tej kategorii wystartowało ponad 20 producentów, ale tylko Stolpaw został laureatem – mówi Marcin Pawlak prezes firmy produkującej drzwi zewnętrzne.


Dzieci z Wileńszczyzny są już w Szydłowcu.

Wieczorem po całodziennej podróży, 45 osobowa grupa dzieci i opiekunów ze szkół w Grigajcach i Kiwiszkach na Wileńszczyźnie, dotarła do naszego miasta. Dzieci spędzą kilka dni Szydłowcu i kilka dni w Kozienicach, razem tydzień wakacji.

Autobusem który pojechał po dzieci, z inicjatywy dyrektor delegatury radomskiego kuratorium Doroty Sokołowskiej, zawieziono pierwszą partię darów ofiarowanych przez kilka gmin i powiatów z subregionu radomskiego. Kolejna partia pojedzie na Wileńszczyznę razem z wracającymi z wakacji w Polsce dziećmi i ich opiekunami.

W Szydłowcu dzieci bedą mieszkać w Schronisku Młodzieżowym "Skałka" w Zespole Szkół im. KOP. Organizatorem przyjazdu dzieci z Wileńszczyzny są Starostwa Powiatowe w Szydłowcu i Kozienicach.


Dziś! Niepokorni bohaterowie Radomskiego Czerwca’76

Dzis w telewizji Trwam i w Radiu Maryja tematem audycji bedą bohaterowie Radomskiego Czerwca’76 W telewizji Trwam audycja rozpoczyna się już o godz. 18.15

W Radiu Maryja o godz. 21.40 – w "Rozmowach Niedokończonych" , gośćmi bedą Jacek Pawłowicz – kierownik referatu Edukacji Historycznej IPN, Zdzisław Maszkiewicz – Przewodniczący Zarządu Regionu NSZZ Solidarność Ziemia Radomska, Tomasz Świtka – Przewodniczący Solidarność RI Ziemia Radomska, Kazimierz Staszewski – uczestnik wydarzeń radomskich.


Tagi: , ,

Boże Ciało w Krakowie

W Krakowie mszą świętą o godz. 9 odprawiona przez ks. kardynała Stanisława Dziwisza rozpoczęto uroczystiosć Bożego Ciała z główną procesją. Zeszła ona bramą herbową do ul. Podzamcze, a następnie ulicą Grodzką do Rynku Głównego.

Ołtarze stacji procesyjnych usytuowane były przy kościele św. Idziego (przy Krzyżu katyńskim), przy kościele św. Piotra i Pawła, przy kościele św. Wojciecha i przed Bazyliką Mariacką.

Tematem rozważań przy poszczególnych ołtarzach było nauczanie bł. Jana Pawła II. Tegoroczna centralna procesja Bożego Ciała, jak i wszystkie parafialne procesje w Archidiecezji Krakowskiej, tak jak majowe uroczystości ku czci św. Stanisława Biskupa i Męczennika, były kolejnymi etapami dziękczynienia Bogu za dar beatyfikacji Jana Pawła II, za świętość Jego życia i apostolskiej posługi.


Szydłowiec. Manifestacja wiary i przywiązania do tradycji..

Uroczystość Bożego Ciała miała w naszym mieście podniosły charakter, była manifestacją wiary w realną obecność Jezusa Eucharystycznego. Procesja liturgiczna wyszła z kościoła św. Zygmunta po mszy świętej, celebrowanej przez ks. Kan. Adama Radzimirskiego.

Podążając tłumnie od kościoła parafialnego, ulicą Radomską, do Placu Marii Konopnickiej, a następnie ulicami Zamkową, Sowińskiego, Kąpielową do Rynku Wielkiego, uświadomiliśmy sobie kolejny raz, że ludzkie życie jest pielgrzymką wiary za Chrystusem.

Przypominały nam o tym słowa odczytywanych przy każdej z czterech stacji Ewangelii, śpiewy suplikacji "Święty Boże, Święty a Nięśmiertelny zmiłuj się nad nami..", i rozwiewający się dym kadzideł. Świeże płatki kwiatów, rozrzucanych przed Najświętszym Sakramentem, które wiatr roznosił ścieląc kwietny ślad procesji.


Ukończyli klasy przy dźwiękach PolOrfy

Kilka minut po godz. 10-ej, w Publicznej Szkole Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi im. Jana III Sobieskiego w Szydłowcu odbyło się zakończenie roku szkolnego. Uroczystość rozpoczęcia wakacji poprzedził występ zespołu PolOrfa pod batutą Tadeusza Gogacza.

Między prezentowanymi utworami swoje przemówienie miał burmistrz Andrzej Jarzyński, który w swym wystąpieniu zwrócił uwagę na szybko upływający czas. Jak wspomniał, sam kiedyś uczęszczał do szkoły i jak wyraził, sam doskonale rozumie czym dla dzieci jest nadejście wakacji. Z tej też okazji, złożył życzenia - udanego, ale i bezpiecznego wypoczynku dla dyrekcji placówki, pedagogom, a przede wszystkim uczniom wyczekującym z niecierpliwością ostatniego dzwonka. Najserdeczniejsze życzenia złożyła także Ewa Walczak, naczelnik Wydziału Edukacji UM.

Po okolicznych przemówieniach starsi uczniowie wnieśli sztandar szkoły, przekazując go w opiekę swoim młodszym kolegom i koleżankom. Po akcie przekazania, absolwenci szkoły podstawowej złożyli na sztandar uroczystą przysięgę.


Stypendia i nagrody w „Sienkiewiczu”

Wręczenie nagród, stypendiów, wyróżnień a na zakończenie spektakl przygotowanym przez uczniów - tak było dziś podczas zakończenia roku szkolnego w Zespole Szkół Ogólnokształcących im. Henryka Sienkiewicza w Szydłowcu.

Uroczystość rozpoczął dyrektor Szkoły Karol Kopycki, witając przybyłych gości, pedagogów i uczniów szkoły. Po nim głos zabrał przewodniczący Rady Powiatu Marek Sokołowski, który przypomniał jak ważne jest zdobywanie wiedzy, która po latach nagradza wytrwałych i pracowitych. Wszystkim uczniom, którzy otrzymali promocję Przewodniczący rady gratulował szkolnych osiągnięć i życzył udanych wakacji. Swoje życzenia dołączyła także członkini Zarządu Powiatu i przewodnicząca Rady Rodziców radna Barbara Majewska, .

27 uczniów z klas pierwszych i drugich, o średniej ocen przekraczającej 4,75 na końcowym świadectwie otrzymało od dyrektora Karola Kopyckiego nagrody książkowe oraz Stypendia Starosty Szydłowieckiego. Najwyższą średnią ocen z klas pierwszych i drugich za rok szkolny 2010/2011 osiągnęła Paula Markiewicz.


Pobożnie zakończyli rok szkolny

Dzieci szkół podstawowych, młodzież gimnazjalna i ponadgimnazjalna w dzień zakończenia roku szkolnego licznie uczestniczyła we Mszy świętej odprawionej przez ks. dziekana Adama Radzimirskiego w szydłowieckiej farze.

Słowo Boże do uczniów skierował ks. Andrzej Kania, który przypomniał młodym, aby Bóg nie był dla nich jedynie „parasolem od deszczu”, branym tylko podczas złej pogody i odkładanym, gdy zła pogoda minie. Jak mówił: - dziś tłumnie zgromadziliście się w kościele, ponieważ rozpoczynacie wakacje, ale bywało często, że podczas roku szkolnego w mszach dla uczniów przychodziło niewiele osób. Wakacje to czas abyście mogli odpocząć. Każdy uczeń marzy o tym, ale nie zapominajcie, że podczas tego odpoczynku ważna jest wasza obecność i modlitwa w kościele. Bóg chce abyście byli obecni także podczas dobrej pogody i radosnych chwil, nie tylko kiedy jest nam źle. Dlatego życzę wam, aby te wakacje były szczęśliwe dla was.

Ks. Andrzej swe kazanie zakończył słowami Jana Bosko, że: „dobre wakacje to takie, po których sumienie niczego nam nie wyrzuca”.


Podsumowali graniczną współpracę..

W 2007 roku podpisano umowę pomiędzy obecnym Zespołem Szkół im Korpusu Ochrony Pogranicza, Powiatem Szydłowieckimi Nadwiślańskim Oddziałem Straży Granicznej im Powstania Warszawskiego, na mocy której to utworzona została w II Liceum w Zespole Szkół im KOP klasa licealna o profilu „ochrona granicy państwowej”. Obecnie w ZS im KOP w klasie 1,2 i 3 o tym profilu, kształci się blisko 90 uczniów. W dniu 21 czerwca w Starostwie Powiatowym odbyło się spotkanie mające na celu ocenę zawartego porozumienia.

W zgodnej opinii stron: reprezentowanych przez Starostę Włodzimierza Górlickiego, dyrektor Marię Michajłow i naczelnik Joannę Strzelecką oraz majora Piotra Barańskiego i ppłk. Romana Rejczaka, realizacja porozumienia przebiega bardzo dobrze i nadal będzie kontynuowana.

Szczególnie istotnym potwierdzeniem tej współpracy jest wspólna organizacja świąt patriotycznych, niemal codzienna obecność funkcjonariuszy SG w życiu szkoły, udostępnianie ośrodków szkoleniowych dla potrzeb kształcenia szydłowieckiej młodzieży.


Operacja "Rocznica Barak 1939"

Przedstawiciele Gminy Szydłowiec, Nadwiślańskiego oddziału Straży Granicznej i Powiatu Szydłowieckiego spotkali się 21 czerwca na sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Szydłowcu, w celu omówienia przygotowań do organizacji święta związanego z wrześniową rocznicą Bitwy pod Barakiem.

Ze strony Miasta i Gminy Szydłowiec w spotkaniu uczestniczyli starszy specjalista Bolesław Boruszewski i dyrektor SzCKiS Małgorzata Bernatek.

Ze strony NOSG naczelnik Wydziału Prezydialnego mjr Piotr Barański, zastępca komendanta Placówki NOSG w Kielcach ppłk Roman Rejczak oraz st. chor. Grzegorz Bielakowski i chor. Renata Kośka.


Roz-biegali Sadek

Już po raz XXII, 19 czerwca odbył się Ogólnopolski Bieg Uliczny w Sadku. Impreza popularyzująca kulturę fizyczną, biegi oraz zdrowy sposób życia wśród młodzieży szkolnej oraz społeczeństwa miast i wsi. Podczas tegorocznej imprezy w biegu głównym wystartowało 96 zawodników. W biegach na dystansach 60m, 200m, 400m, 800m, 1000m natomiast 170 zawodników.

Niestety w tym roku pogoda była nieco kapryśna jednak nie na tyle, aby przeszkodzić zawodnikom w biegach. Tradycyjnie jak co roku dopisała publiczność i zawodnicy, zarówno zawodnicy krajowi jak i zagraniczni. Podczas tegorocznego biegu kobiet na 10 km został ustanowiony nowy rekord czasowy: 34.08.56 (poprzedni rekord należał do Doroty Ustianowskiej: 34.40.76). Rekord ustaliła Mołdawianka Lilia Fiskowicz z LKB RUDNIK.

Ponadto zmaganiom biegaczy towarzyszył festyn rodziny zorganizowany przez Szkołę Podstawową im. Janusza Kusocińskiego, na który przybyło wielu mieszkańców z Sadku i okolic.


Tagi: ,

Mecz szachowy

W niedzielę 19 czerwca 2011r. w Końskich w meczu szachowym spotkały się reprezentacje powiatów koneckiego i szydłowieckiego. Grano na 9 szachownicach po 2 partie z czasem 30 minut na zawodnika/na partię.

Powiat Szydłowiecki reprezentowali (licząc od I szachownicy do IX) Dariusz Żurek (mistrz powiatu i Szydłowca), Jerzy Kucfir (mistrz Szydłowca z 2009r . i b. mistrz Klubu Szachowego „Wieża” Szydłowiec), Wojciech Bednary (wicemistrz „Wieży”), Marian Frąk (prezes KSz.”Wieża), Leon Misiak, Grzegorz Żak, Mateusz Wątły (mistrz powiatu i Szydłowca juniorów), Oskar Żak (junior) i Weronika Żak (juniorka). Natomiast w reprezentacji koneckiej zagrali: Józef Przybył (najwyższy ranking – I kategoria), Zdzisław Socha, Andrzej Słoka, Kazimierz Gordoń, Andrzej Wawrosz, Zygfryd Dąbrowski, Jerzy Tyszler, Krzysztof Świerczyński i Wiesław Domaradzki. Kapitanami drużyn byli: Krzysztof Świerczyński (końskie) i Marian Frąk (Szydłowiec). Mecz był ciekawy i zacięty. Po I rundzie drużyna konecka prowadziła 5,5:3,5 pkt. W II rundzie drużyna szydłowieckiej udało się zremisować 4,5:4,5. Ostatecznie więc wygrała drużyna końskich 10:8 pkt. Drużyna Szydłowca (oparta głównie na „Wieży” Szydłowiec) mogła zremisować a nawet wygrać, gdyby Oskar Żak wygrał jedną partię i lepszy wynik osiągnął Grzegorz Żak lub ktoś z zawodników, który zremisowali. Najlepszy wynik z szydłowieckich zawodników osiągnął na II szachownicy. Jerzy Kucfir – 1,5 pkt (z 2-ch), a najlepszy wynik koneckiego zawodnika – Krzysztofa Świerczyńskiego, to 2 pkt (z 2). Oceniając wynik na 9-ciu szachownicach należy podać, że szydłowieccy zawodnicy wygrali na jednej szachownicy, koneccy – na dwóch a na 6-ciu pozostałych padł remis. Kapitan drużyny Szydłowca Marian Frąk nie przegrał ani jednej parfii, w obydwu osiągnął remis.

Wynik szydłowieckiej drużyny nie jest zły. Uznanie wyrażono dla zawodników koneckich. Otrzymali oni od Szydłowian okazały puchar, dyplom uznania za grę i album powiatu szydłowieckiego. Szydłowianie otrzymali od Konecczan drobne upominki (każdy).


Spotkanie w rodzinnej wspólnocie rodzin...

W Niedzielę Trójcy Przenajświętszej, na mszy świętej kończącej kolejny rok pracy formacyjnej spotkały się małżeństwa z Domowego Kościoła - rodzinnej gałęzi Ruchu Światło-Życie.

Msza święta była szczególnym dziękczynieniem Bogu w Trójcy Świętej Jedynemu, za dar sakramentalnej miłości małżeńskiej i domową rodzinna wspólnotę. W czasie roku formacyjnego na comiesięcznych spotkaniach omawiano tematy związane z duchowością małżeńską, analizowano znaki czasu, w tym roku tematem przewodnim motywem tej refleksji było hasło „Słuchać Pana”. Po mszy świętej kontynuowano wspólnotę przyjaźni na spotkaniu w gościnie u Joli i Adama Pietrasów.

W spotkaniu wzięli udział Ewa i Tomek Czyż, którzy przed 13 laty byli para pilotującą powstanie nowych kręgów w Szydłowcu, a obecnie pełnia funkcje pary odpowiedzialnej za kręgi Domowego Kościoła na terenie kilku polskich diecezji oraz pełniący funkcje pary rejonowej Teresa i Tadeusz Kupidurowie.


Prawica ramię w ramię z Unią

Prawica Rzeczypospolitej chce zjednoczyć partie prawicowe. W wyborach do Sejmu wystawi listy wspólnie z Unią Polityki Realnej, Ruchem Przełomu Narodowego, Ruchem Ludowym Ojcowizna oraz Stronnictwem Piast. Rozmowy na temat współpracy prowadzi z PJN.

Prawica Rzeczypospolitej oraz Unia Polityki Realnej wystawią wspólne listy w wyborach do Sejmu w jesiennych wyborach. - Przedstawiciele obu partii znajdą się na listach Prawicy Rzeczypospolitej – informuje Marek Jurek, który będzie "jedynką" na liście w Warszawie.

Zgodnie z wcześniejszymi porozumieniami z list Prawicy Rzeczypospolitej wystartują również członkowie Ruchu Przełomu Narodowego, Ruchu Ludowego Ojcowizny oraz Stronnictwa Piast.


"Statystyczne" wyzwania duszpasterskie

W Polsce 41% wiernych uczestniczy w niedzielnej Mszy św. Ponad 16% przystępuje do Komunii św. Najwyższe wskaźniki występują w diecezji tarnowskiej, najniższe – w archidiecezji szczecińsko-kamieńskiej. W stosunku do ubiegłego roku odnotowano nieznaczny spadek wyników. W Mszy św. częściej uczestniczą kobiety niż mężczyźni. Te dane są niewątpliwie wyzwaniem duszpasterskim dla Kościoła w Polsce.

W ubiegłym roku najwięcej osób przyszło do kościoła w niedzielę, kiedy prowadzone były liczenie wiernych (24 października 2010 r.) w diecezjach południowej Polski: tarnowskiej, rzeszowskiej, przemyskiej, krakowskiej i bielsko-żywieckiej. Nieco inaczej prezentują się wyniki communicantes, czyli przyjmujących Komunię św. Przodują tu oprócz diecezji tarnowskiej także: diecezja kaliska, opolska, łomżyńska, zamojsko-lubaczowska i pelplińska. Najmniej wiernych przyszło do kościoła w diecezjach: szczecińsko-kamieńskiej, koszalińsko-kołobrzeskiej, łódzkiej i sosnowieckiej; tam także najmniej osób przystąpiło do Komunii św.

W skali całego kraju liczba dominicantes, czyli biorących udział w Mszy św. wyniosła 41%, do Komunii św. przystąpiło 16,4% zobowiązanych wiernych. W stosunku do ubiegłego roku jest to nieznaczny spadek. Mimo to dane te są wyższe niż w roku 2008 r. W opinii ks. prof. Witolda Zdaniewicza, dyrektora Instytutu Statystyki Kościoła Katolickiego, weszliśmy jednak w kolejną fazę spadkową. – Religijność jest procesem i trudno poszukiwać w procesie zmian religijności takich konkretnych, jednoznacznych punktów czasowych. Raczej można mówić o pewnych okresach czasu, w których przejawia się pewna tendencja zniżkowa czy też proces wzrastający – wyjaśnia ks Zdaniewicz. Od początku badań wyznacza trzy okresy: lata 1980-1990, kiedy średni procent dominicantes dla Polski oscyluje blisko 50%, lata 1991-2007, w którym uczestniczyło w niedzielnej mszy św. 43-46% i trzeci okres, wyznaczony spadkiem dominicantes do 40,4% w 2008 r.


Ja jestem stąd…, historyczna chwila na Zamku.

Umowa na realizację projektu kluczowego na odnowę zabytków i obiektów przestrzeni publicznej w Szydłowcu jest już podpisana. Dokument swymi podpisami dopełnili: Leszek Ruszczyk członek Zarządu Województwa Mazowieckiego i burmistrz Szydłowca Andrzej Jarzyński oraz skarbnik gminy Iwona Czarnota. Moment ten wystrzałem z armaty obwieścili światu członkowie bractwa rycerskiego "Falco".

W umowie sprecyzowany jest zakres działań obejmujący renowację kluczowych obiektów zabytkowych Szydłowca oraz budowę biblioteki multimedialnej. Łącznie z funduszy regionalnego programu operacyjnego decyzją Zarządu Województwa ma zaostać na ten cel przeznaczone 26 052 378 złotych. Całość projektu będzie kosztować około 30 milonów złotych, gmina musi wniesć w projekt jeszcze udział własny.

Ceremonia podpisania umowy z gminą miała miejsce 16 czerwca, w obecności pani Ewy Kopacz posła okręgu radomskiego i ministra zdrowia oraz licznego grona osób zaproszonych przez gospodarza spotkania burmistrza A. Jarzyńskiego. Wśród gości byli między innymi: Andrzej Łuczycki radny Sejmiku, Marek Figiel konserwator zabytków z Radomia, Marek Sokołowski przewodniczący Rady Powiatu, starosta Włodzimierz Górlicki, wójtowe gmin powiatu szydłowieckiego oraz radni miasta Szydłowca z przewodniczącą Rady Miejskiej Krystyna Bednarczyk i wiceprzewodniczącymi Leszkiem Jakubowskim i Arturem Łyczkiem, ludzie kultury i oświaty, pracownicy samorządowi odpowiedzialni za projekt z wiceburmistrzem Krzysztofem Ziółkowskim.


Bezpieczne wakacje

Wakacje to czas zabawy i wypoczynku dzieci i młodzieży na koloniach, obozach, wczasach rodzinnych. Właściwe zachowanie się i przestrzeganie zasad bezpieczeństwa pożarowego jest gwarancją spokojnego pobytu oraz uniknięcia sytuacji zagrażających życiu i zdrowiu. Każdego roku Państwowa Straż Pożarna w Szydłowcu aktywnie uczestniczy często przy współpracy z innymi służbami w akcjach „Bezpieczne Wakacje”.

Przygotowaniom do wakacji i samym wakacjom często towarzyszą różne festyny i imprezy organizowane w miastach, na osiedlach czy w gminach, podczas których Straż Pożarna prowadzi akcje edukacyjne, pokazy ratownictwa i prezentacje sprzętu. Funkcjonariusze Państwowej Straży Pożarnej w trakcie spotkań z dziećmi i młodzieżą udzielają praktycznych porad m.in. z zakresu pierwszej pomocy i wypoczynku nad wodą, w lesie, na wsi czy w mieście. Informują o potencjalnych zagrożeniach pożarowych spowodowanych często nieostrożnością i nieuwagą oraz uczą zasad bezpiecznego zachowania się. Dzieci i młodzież wypoczywająca w miesiącach letnich na terenie powiatu szydłowieckiego ma możliwość zwiedzenia lokalnej jednostki straży pożarnej, gdzie również jest zapoznawana z tymi zasadami.

Akcje „Bezpieczne wakacje” i jej pochodne są ważnym elementem w działalności szydłowieckich strażaków ponieważ bezpośrednio przyczyniają się do zwiększenia bezpieczeństwa powszechnego, zwłaszcza wśród dzieci i młodzieży, na terenie naszego powiatu i województwa.


Obóz Szkoleniowy„Recostor 2011”

Strzelcy z Szydłowca szkolić się będą w Radomiu w ramach zadania Recostor, w programie którego znajda się takie elementy jak szkolenie teoretyczne na temat działań rozpoznawczych i szturmowych, na poziomie drużyny i plutonu oraz szkolenie praktyczne w tym zakresie, mające za cel podnisienie sprawności fizycznej, kształcenie kadry Związku Strzeleckiego i promocję służby wojskowej.

Zadanie dofinansowane przez MON, będzie realizowany w dniach 15-20.06.2011 r. na terenie Oddziału Radom ZS im. mjr Michała Tadeusza „Brzęka” Osińskiego oraz na terenie ośrodka wypoczynkowego w Rajcu Poduchownym gm. Jedlnia Letnisko. Komendantem Obozu jest druż. ZS Patryk SKUZA, tel: 506688450.

Szkolenie będzie przebiegać według następującego szczegółowego planu: 3 sesje szkoleniowe: - poranna / teoretyczna / od godz. 7.30 – 13.00 - popołudniowa / praktyczna / od godz. 14.00 – 18.00 - wieczorna / sztuk walki, pierwszej pomocy/ od godz. 19.00- 21.30 RAZEM: 12 h. zajęć szkoleniowych w ciągu 24 h 60 h zajęć szkoleniowych w ciągu 120 h obozu szkoleniowego Cel szkolenia i tematy: Udoskonalanie sztuki patrolowania , Nauczenie strzelców wykonywania szkicu terenu w marszu oraz w czasie postoju, Nauczenie strzelców organizacji posterunku obserwacyjnego wraz z Ew. atakiem z posterunku, Poruszanie się po terenie wroga, rozpoznanie terenu wroga, podejście pod obóz wroga, Nauczenie strzelców prowadzenia rozpoznania, opróżniania budynku, odbicie zakładników, wejście do budynku, Nauczenie strzelców organizacji zasadzki typu „L” , typ normalny, Nauczenie strzelców Pierwszej pomocy przedmedycznej, zachowanie się w stanach urazowych, Doskonalenie walki wręcz, Ćwiczenia przejścia przez teren wroga plutonem, Nauczenie strzelców prowadzenia szturmowania, opróżniania budynku, odbicie zakładników, wejście do budynku. Zakładane rezultaty realizacji zadania. Nabycie wiedzy i wyrobienie umiejętności, ćwiczenie działań drużyny, plutonu rozpoznania, obrona i atak I i II plutonu, działania szturmowo rozpoznawcze, umocnienie psychiki pojedynczego strzelca, drużyny i plutonu strzelców. Realizacja zadań: ewakuacja i obrona obozu, patrolowanie, utrzymywanie zdolności bojowej na tle obozu, samoobrona z użyciem sztuk walki, pierwsza pomoc przedmedyczna, pierwsza pomoc na polu walki. Szkolący i szkoleni korzystać będą z materiałów własnych i sprzętu. W szkoleniu wezmą udział strzelcy z następujących Oddziałów: Radom, Puławy, Szydłowiec, Mińsk-Mazowiecki, SOK Beliniak Radom.


Tagi: , ,

Radosny Jubileusz! Łaska i wierność spotkały się ze sobą!

W dziękczynnej modlitwie za posługę kapłańską ks. proboszcza Adama Radzimirskiego, spotkała się dziś część naszej wspólnoty parafialnej oraz goście przybyli na tę uroczystość. Byli wśród nich przedstawiciel minister Ewy Kopacz szef radomskiej delegatury Urzędu Mazowieckiego Rafał Rejkowski, dyrektor delegatury Mazowieckiego Kuratora Oświaty Dorota Sokołowska, prezes radomskiego Stowarzyszenia Pokoleń Grażyna Łuba.

Przybyli przedstawiciele samorządu miejskiego: burmistrz Andrzej Jarzyński, wraz z pełnym Prezydium Rady Miejskiej: Krystyną Bednarczyk, Arturem Łyczkiem i Leszkiem Jakubowskim. Przedstawiciele samorządu powiatowego: starosta Włodzimierz Górlicki i przewodniczący Rady Powiatu Marek Sokołowski.

W koncelebrowanej pod przewodnictwem ks. A. Radzimirskiego mszy świętej dziękowano za dar 40 lat kapłaństwa i proszono Boga, o łaskę dla pasterskiej misji jubilata. W kazaniu ks. Jan Niziołek przypomniał niektóre wydarzenia z życia ks. Adama, szczególnie zaś przypomniał istotę kapłaństwa, która jest często cicha i ukryta dla oczu służba Bogu i ludziom. Ma ona wymiar błogosławieństwa dla świata, któremu wyprasza łaskę i miłosierdzie. Kapłan błogosławi ludzi i rzeczy, modli się, spowiada, chrzci, odprawia mszę święte. Jest przykładem dla rodzin i wsparciem dla samotnych.


Tagi: ,

Festyn w Wysokiej

Festyn szkolny w Wysokiej, był udaną muzyczną i integracyjną imprezą, która zgromadziła tłumy mieszkańców tej podszydłowieckiej miejscowości. Na terenie Publicznej Szkoły Podstawowej im. Stefana Grota Roweckiego, dla publiczności z koncertem wystąpił między innymi zespół "Swobodna".

Szczególne powody do zadowolenia mieli szczęśliwi posiadacze losów z głównymi wygranymi. Za los za 4 złote, można było wygrać między innymi rower, wieżę HF, czy telefon komórkowy.

Jak zawsze w takich imprezach plenerowych, było grilowanie i inne kulinarne atrakcje.


Tagi: , ,

Od 40 lat w kapłańskiej służbie Ludowi Bożemu

Ksiądz Adam Radzimirski proboszcz parafii św. Zygmunta w Szydłowcu 40 lat temu, dokładnie 12 czerwca 1971 roku został wyświęcony przez bpa Piotra Gołębiowskiego na kapłana. Dziś o godzinie 18 w farze św. Zygmunta, będzie sprawowana rocznicowa msza święta w jego intencji.

Ks. Adam Radzimirski urodził się 20 czerwca 1946 roku w Wierzbicy, w rodzinie Anny i Władysława Radzimirskich. W 1965 roku wstępił do Wyższego Seminarium Duchownego w Sandomierzu, gdzie odbył studia filozoficzne i teologiczne oraz otrzymał potrzebną formację do kapłaństwa.

Pierwszą placówką duszpasterską po święceniach kapłańskich była parafia pod wezwaniem Nawiedzenia Najświętszej Maryi Panny w Garbatce. Prace duszpasterską ksiądz Adam pełnił także w parafiach pod wezwaniem: św. Wawrzyńca w Niekłaniu, św. Józefa w Skarżysku-Kamiennej i parafii katedraklnej w Radomiu. Był proboszczem w parafii Św. Trójcy w Tarłowie, parafii NMP w Skarżysku-Kamiennej, parafii św. Wojciecha w Wojciechowicach.


Tagi: ,

Wierzę w Ducha Świętego, Pana i Ożywiciela

Przytoczony w pierwszym czytaniu opis Zesłania Ducha Świętego znamy prawie na pamięć. Jest zwięzły. Pobudza wyobraźnię. Wskazuje na wydarzenie niezwykle ważne, chociaż pozostające tajemnicą; na coś, co nagle „spadło” z nieba, jakby uderzenie gwałtownego wichru, napełniło dom i wszystkich, którzy się w nim znajdowali.

Komentarz do wydarzenia Zesłania Ducha Świętego znajdujemy u samego Chrystusa. Posłanie Ducha Świętego było głębokim pragnieniem Jego Serca, obok pragnienia pozostania z nami pod postacią chleba i wina w Eucharystii. Mówił o tym podczas Ostatniej Wieczerzy. Ducha Świętego nazywał Duchem Prawdy i Pocieszycielem. „Pożyteczne jest dla was moje odejście. Bo jeśli nie odejdę, Pocieszyciel nie przyjdzie do was. A jeżeli odejdę, poślę Go do was” (J 16, 7). „Gdy On przyjdzie, Duch Prawdy, doprowadzi was do całej prawdy” (J 16, 13).

Przez „odejście”, które warunkowało przyjście Ducha Świętego, Jezus rozumiał swoją śmierć, zmartwychwstanie, a także wniebowstąpienie. Zesłanie Ducha Świętego miało być widzialnym ich owocem. Ewangelia dzisiejszej liturgii mówi o Jezusie ukazującym się apostołom „wieczorem w dniu zmartwychwstania”. Przyszedł Jezus, stanął pośrodku i rzekł do nich: Pokój wam! Jak Ojciec Mnie posłał, tak i Ja was posyłam. Po tych słowach tchnął na nich i powiedział im: Weźmijcie Ducha Świętego (por. J 20, 19–22). Pięćdziesiąt dni później, po wstąpieniu Jezusa do nieba, dokonało się uroczyste Posłanie (zesłanie) Ducha Świętego. Duch Święty, jak wyznajemy w Credo, jest Panem i Ożywicielem. Jest Panem, to znaczy Bogiem. Zesłanie Ducha Świętego objawia misterium Boga, który jest Ojcem, Synem (w Jezusie Chrystusie) i Duchem pochodzącym od Ojca i Syna.


Smutek na Wileńszczyznie..

We wtorek, 7 czerwca, przestało bić serce 105-letniego Patriarchy Wileńszczyzny ks. Józefa Obrembskiego, Honorowego Obywatela Rejonu Wileńskiego. Cenionego kapłana, wychowawcy kilku pokoleń zamieszkujących Wileńszczyznę Polaków.

Pochodził z ziemi łomżyńskiej. W 1926 rozpoczął studia w seminarium duchownym w Wilnie, kształcił się na Wydziale Teologicznym Uniwersytetu Stefana Batorego. 12 czerwca 1932 przyjął święcenia kapłańskie. Pracę duszpasterską rozpoczął od wikariatu w Turgielach. Od 1950 pełni obowiązki proboszcza w Mejszagole. Mimo zakazów prowadził działalność duszpasterską: katechezę wśród dzieci, udzielał sakramentów świętych, jeździł po kolędzie, odwiedzał chorych. W latach okupacji był prześladowany i aresztowany przez Niemców, szykanowany i śledzony przez władze sowieckie.

Za wieloletnie zasługi w krzewieniu wiary i polskości ksiądz Obrembski został wyróżniony Złotą Odznaką Zasługi RP, medalem „Zasłużony dla Kultury Polskiej", Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski, który w 1994 roku wręczył mu prezydent Lech Wałęsa. W lutym br. podczas wizyty na Litwie prezydent Polski Bronisław Komorowski osobiście uhonorował duchownego Krzyżem Wielkim Orderu Zasługi RP.


Czy wkrotce ruszy budowa szydłowieckiego odcina S7?

Z wiarygodnych informacji jakie udało sie nam uzyskać wynika, że decyzja o budowie szydłowieckiego odcinka S7 biegnącego ma zapaść w sierpniu br. Tak wynika przynajmniej z zapewnień jakie otrzymał 3 czerwca w Warszawie od szefa Ministerstwa Infrastruktury ministra Cezarego Grabarczyka, burmistrz Szydłowca Andrzej Jarzyński.

Wizyta szydłowieckiej delegacji w Ministerstwie Infrastruktury w Warszawie, miała za cel lobbing na rzecz tej inwestycji, która w programie rządowym budowy dróg ekspresowych i autostrad znalazła się praktycznie na pierwszym miejscu listy rezerwowej.

Kosztorysowy koszt budowy odcinka od Krogulczej do granicy województwa mazowieckiego wynosi 974 miliony złotych.


Finalista z Brzegu..

Dwunasty raz najlepsi uczniowie-pasjonaci matematyki zmierzyli się w finałowych rozgrywkach Międzynarodowego Konkursu Matematycznego „Euklides”. Gospodarzem konkursu który odbył się 2 i 3 czerwca, był Zespół Szkół Zawodowych w Brzegu Dolnym. Wśród czterdziestki finalistów z całej Polski i Litwy znalazł się Mateusz Walczak - uczeń III klasy Technikum Elektronicznego z Zespołu Szkół im. Korpusu Ochrony Pogranicza w Szydłowcu. Opiekunem naukowym ucznia jest Beata Sokołowska.

Razem z pozostałymi uczestnikami „Euklidesa”, walczył o miano laureata. Zdobył 22 punkty i do tytułowej dziesiątki najepszych i tytułu laureata konkursu zabrakło mu tylko jednego punktu.

Organizatorem „Euklidesa” jest Stowarzyszenie Dyrektorów i Nauczycieli Twórczych i Aktywnych Szkół Zawodowych. W konkursie startują młodzi matematycy z całej Polski oraz uczniowie z Litwy. Do eliminacji konkursowych przystąpiło w tym roku 1930 uczniów z Polski i Litwy.


W Szydłowcu rozbrzmiewała muzyka…

W niedzielę 5 czerwca na szydłowieckim Rynku Wielkim było bardzo słonecznie i muzycznie. Muzyka rozbrzmiewała właściwie niemal w całym mieście. W godzinach popołudniowych marszem gwiaździstym rozpoczęły się bowiem w Szydłowcu, dziewiąte spotkanie orkiestr dętych. Gospodarzem tej cyklicznej muzycznej imprezy jest Miejska Orkiestra Dęta w Szydłowcu.

Zebrani na Rynku wielbiciele muzyki orkiestrowej wysłuchali wspólnego wykonania przez uczestniczące w spotkaniu Orkiestry, utworów takich jak: "Gaude Mater Polonia” "Kwiat jednej nocy”, "Marsz Strażaków”, "Orkiestry Dęte”. Połączone Orkiestry wystąpiły pod batutą kapelmistrza Henryka Kapturskiego.

Następnie orkiestry miały czas na indywidualne prezentacje. W spotkaniu uczestniczyły głównie orkiestry z Mazowsza, dlatego patronat nad spotkaniem objął marszałek województwa mazowieckiego Adam Struzik, którego reprezentował w Szydłowcu członek Zarządu Leszek Ruszczyk.


Radom. Dziękczynienie za bł. Jana Pawła Wielkiego

Na terenie Wyższego Seminarium Duchownego w Radomiu, metropolita częstochowski ks. arcb. Stanisław Nowak przewodniczył 4 czerwca koncelebrowanej mszy świętej, w 20 rocznicę pobytu Ojca Świętego Jana Pawła II w Radomiu. Kazanie wygłosił łaciński metropolita Lwowa ks. arcybp Mieczysław Mokrzycki. Mówił: Jan Paweł II będąc Pasterzem Kościoła powszechnego nadal był Ojcem Ojczyzny, światłem, ozdobą Polski i jej obrońcą". W dziękczynieniu wzięło udział ponad 100 kapłanów i około tysiąca wiernych.

W czasie mszy świętej na ołtarzu wystawione były relikwiarz, w którym umieszczone zostały włosy bł. Jana Pawła II .

Obchody 20-lecia pobytu Jana Pawła II w Radomiu miały bogaty przebieg. Zrekonstruowanym papa mobile, przejechano papieska trasę w Radomiu. Przybyli do Seminarium mogli zobaczyć ten pojazd, a także pamiątki po Ojcu Świętym oraz posłuchać koncertów. Wystąpili: - Radomska Młodzieżowa Orkiestra Dęta, „Grandioso”; Zespół z parafii św. Wacława, Opoczyńska Orkiestra Flażoletowa, Zespół klerycki „Ne’um Adonaj”, oraz Arki Noego. Uroczystości ma zakończyć Apel Jasnogórski pod pomnikiem Jana Pawła II, postawionym przed wejściem do budynku seminaryjnego w 10 lecie wizyty Jana Pawła II w Radomiu.


Biskup Tomasik w szydłowieckiej farze modlił się za młodych i udzielił im sakramentu bierzmowania

W świątyni farnej p.w. Św. Zygmunta 3 czerwca, ponad 90 młodych katolików przyjęło sakrament bierzmowania z rąk biskupa radomskiego ks. bp Henryka Tomasika.

W kazaniu Ordynariusz Radomski mówił - Żywy Bóg który jest wielką tajemnicą objawia się człowiekowi przez znaki, takim pierwszym znakiem jego działania jest Wszechświat, w którym panuje ład i porządek. Żywy Bóg objawia się przez różne znaki, w dziejach narodu wybranego. Objawia i dziś swoje działanie i daje nam znaki świadczące o jego obecności.

Ksiądz Biskup mówił także o miłości, do której nie możemy być przymuszeni, musimy chcieć kochać. Skoro chcemy dziś powiedzieć tak Chrystusowi, nie możemy zaraz, za chwilę, za miesiąc zdradzać Go, poprzez odstępstwo od praktyk religijnych, od wiary. To jest zaprzeczeniem miłości, do której nas Bóg nas wzywa. Odstęstwo jest jakąś forma drwiny z tego sakramentu, który jest znakiem żywej obecności i działania Boga.


Żart, wybryk, wandalizm, antysemityzm?

W takich kategoriach można rozpatrywać to co stało się przez dzisiejszą noc ze znakiem drogowym z napisem „Szydłowiec” przy drodze Szydłowiec – Majdów.

„Przeróbki” dokonano z pewnością w konkretnym zamiarze. Świadczyć może o tym dokładność przerobionego po obu stronach znaku, z której wynika, że czynność ta była zaplanowana.

Nie od dziś wiadomo, że w Szydłowcu przed II wojną światową, większą część jego ludności stanowili Żydzi. Nie od dziś wiadomo jakie zabytki kultury żydowskiej pozostały w naszym mieście po minionym okresie. Co zatem powoduje, że o Szydłowcu w rozmowach kolokwialnie mówi się „Palestyna”, „Judea” i czego przykładem są pojawiające się działania jak te z dzisiejszej nocy?


Organizują PSzLPP

19 czerwca startuje Powiatowa Szydłowiecka Liga Piątek Piłkarskich. Ligę organizuje Starostwo Powiatowe w Szydłowcu, koordynatorami są Artur Ludew i Andrzej Koniarczyk. Zapisy do 14 czerwca, udział w rozgrywkach bezpłatny.

– Myśl przywrócenia ligi do życia chodziła mi po głowie od dawna. W momencie, gdy zostałem radnym postanowiłem tę myśl wcielić w życie – mówi Artur Ludew. - W styczniu tego roku złożyłem wniosek podczas Komisji Edukacji i tak szczęśliwie się złożyło, że został on przyjęty i włączony do budżetu powiatu na rok 2011.

– Termin 19-ego czerwca uznaliśmy razem z Andrzejem Koniarczykiem współkoordynatorem za najbardziej dogodny, ponieważ chcieliśmy, aby dostęp do rozgrywek miała większa liczba osób. Sportowe zmagania odbędą się na boisku wielofunkcyjnym przy ZSO im. Henryka Sienkiewicza w Szydłowcu. Ponadto chcemy, aby impreza odbywała się cyklicznie, dlatego jeżeli zyska uznanie wśród uczestników będziemy chcieli w przyszłym roku zorganizować ją na większą skalę.


Prezes PiS: Rolnictwo musi być priorytetem prezydencji

Jarosław Kaczyński skierował do radnych samorządów wszystkich szczebli i sołtysów w całej Polsce prośbę o przyjęcie uchwał wzywających premiera Donalda Tuska do uznania rolnictwa za priorytet polskiej prezydencji. Zdaniem Prezesa PiS podczas prezydencji w sposób szczególny powinna zostać podniesiona kwestia wyrównania dopłat dla polskich rolników. Listy prezesa PiS-u dotarły także do radnych powiatu szydłowieckiego i gmin powiatu szydłowieckiego.

Jarosław Kaczyński wskazuje, że w latach 2004 – 2013 polscy rolnicy otrzymają w sumie o ponad 120 miliardów złotych mniej dopłat bezpośrednich niż otrzymali niemieccy rolnicy. „Nierówność dopłat bezpośrednich jest ogromnym „haraczem”, który płaci polska wieś” – wskazuje Prezes PiS. „W imię polskiej racji stanu, nie wolno dopuścić, aby ta dyskryminacja Polski w tak ogromnym wymiarze trwała nadal. Przy nierównych dopłatach i wyrównujących się szybko kosztach produkcji polscy rolnicy nie będą w stanie sprostać konkurencji i całe polskie rolnictwo zagrożone będzie upadkiem. Taka sytuacja dotknie nie tylko rolników, ale całe społeczeństwo, gdyż zagrozi bezpieczeństwu żywnościowemu państwa” – czytamy w liście.

Prezes PiS przypomina, że UE właściwie zrezygnowała już ze wspierania produkcji rolniczej i przeszła niemal zupełnie na system dopłat obszarowych a w związku z tym „nie ma żadnego uzasadnienia dla dyskryminacyjnego traktowania polskich rolników i zaniżania wysokości należnych Polsce dopłat bezpośrednich”.


Pierwsi na Przeglądzie..

Grupa teatralna z Publicznego Gimnazjum nr 1 w Zespole Szkół im. Jana Pawła II w Szydłowcu zdobyła I miejsce w III Przeglądzie Małych Form Teatralnych - Szydłowiec 2011. W dniu 24 maja 2011 r. w Zespole Szkół im. KOP w Szydłowcu odbył się III Przegląd Małych Form Teatralnych "Profilaktyka a Teatr". Patronat honorowy nad imprezą wzorem roku poprzedniego objął Przewodniczący Rady Powiatu Marek Sokołowski oraz Komenda Wojewódzka Policji z/s w Radomiu.

W konkursie zwyciężyła grupa z Publicznego Gimnazjum nr 1 w Zespole Szkół im Jana Pawła II w Szydłowcu w składzie: • Arlena Maliszewska, • Wiktoria Jaromin, • Aleksandra Obara, • Karol Bednarczyk, • Paweł Jankowski zajmując pierwsze miejsce i nagrodę w postaci kamery cyfrowej z kartą pamięci.

Laureaci konkursu zostali dodatkowo zaproszeni na VI Przystanek PaT Ostrołęka / Kadzidło 2011.


SIÓDMA KOLEJKA SZLPP – „TEATR JEDNEGO AKTORA, KONCERT SOLOWY INDYKI”

29.05.2011r. odbywała się siódma kolejka SZLPP. Tym razem dzielona na Turniej Drużyn Orlikowych na sztucznej trawie, O Puchar Burmistrza Szydłowca Andrzeja Jarzyńskiego i zmagania na tartanie.

Małe opóźnienia w rozpoczęciu lub kontynuacji spotkań, brały się z tego powodu, że zawodnicy niektórych drużyn dzielili swoje obowiązki pomiędzy w/w imprezy. Co nie zawsze się udawało. Nie wyszło akurat w drużynie FC Albatros, której zawodnicy zupełnie zignorowali swoich kolegów i walczyli o jak najlepszy rezultat w tej pierwszej imprezie. P Pierwszy mecz Olimp-Jackpot nie odbył się ze względu na absencję zawodników tej drugiej drużyny. Zobowiązania wobec przyjaciół sprawiły, że nie mogli być tego dnia z nami na boisku.

Drugie spotkanie pomiędzy Marsystem a FC Format przybrało niesamowity obrót. Każdy patrząc na tabelę mógł się spodziewać łatwego zwycięstwa tych drugich. Wszystkich jednak zaskoczyła postawa nowego zawodnika Marsystemu Roberta Rycerskiego, który bramki zdobywał jak na zawołanie. Strzelił na swoją ligową inaugurację 2 w pierwszej i 2 w drugiej połowie. 3:0 do przerwy to już był niezły zadatek, jak dla spisywanej na pożarcie ekipy Marsystemu. Format grał nieźle, jednak strat nie udało się odrobić, gdyż przeciwnicy wykorzystywali najmniejszy błąd ich piłkarzy, zwyciężając ostatecznie 7:2.


Finał lekkoatletycznych mistrzostw regionu radomskiego

Cztery medale przywieźli ze sobą zawodnicy i zawodniczki reprezentujący Publiczne Gimnazjum nr 1 w Zespole Szkół im. Jana Pawła II w Szydłowcu na finałach lekkoatletycznych rozgrywanych w Kozienicach w dniach 16 - 20 maja 2011 r.

W kategorii kadet rocznika 1995 uczennice klasy sportowej PG1 w Zespole Szkół im. Jana Pawła II w Szydłowcu zdobyły srebro w skoku wzwyż wynikiem 135cm (Weronika Zawadzka), natomiast sztafeta 4x100m w składzie Urszula Lipa, Weronika Zawadzka, Aleksandra Towarek i Weronika Stępień po bardzo widowiskowym wyścigu zdobyły srebrny medal.

W skoku w dal wynikiem 4.76m srebrny medal zdobyła Urszula Lipa, a brąz w konkursie rzutu oszczepem zdobył Paweł Czaja. Trenerem i opiekunem medalistów jest Maciej Kapturski. W dniu 8 czerwca 2011 r. w Siedlcach ww. sportowcy reprezentować będą naszą szkołę oraz miasto Szydłowiec na XIII Mazowieckich Igrzyskach Młodzieży Szkolnej Ciechanów – Ostrołęka 2011.


Sukces młodych piłkarek z PSP2 w Zespole Szkół im. Jana Pawła II w Szydłowcu

Dnia 16 maja 2011 r. na boiskach ośrodka piłkarskiego na Bemowie, przy ul. Obrońców Tobruku 11 odbył się wojewódzki finał Turnieju im. Marka Wielgusa, będącego oficjalnymi mistrzostwami Polski U-11.

W finale wojewódzkim rywalizowały łącznie 32 zespoły dziewcząt i chłopców. Drużyna UKS Spartakus z naszej PSP2 w Szydłowcu zajęła III miejsce. XVI Turniej im. Marka Wielgusa to pierwszy w historii turniej dziecięcej piłki nożnej, mający status Mistrzostw Polski Jedenastolatków. To również promowanie zasad sportowej rywalizacji wśród dzieci i młodzieży w ramach programu GRAM FAIR. Wszyscy uczestnicy turnieju staną się ambasadorami akcji.

Turniej przeznaczony jest dla szkolnych drużym piłkarskich dziewcząt i chłopców oraz uczniowskich klubów sportowych. Na zwycięzców Turnieju czekają atrakcyjne nagrody. Najlepsza drużyna otrzyma tytuł Mistrza Polski w Piłce Nożnej 11-latków. Zwycięskie drużyny dziewcząt i chłopców oprócz tytułu, pucharów i medali zdobędą nagrodę główną - wyjazd na mecz Borusii Dortmund. Wśród dziewcząt I miejsce zajęła drużyna MUKS Praga, II miejsce UKS Ząbkowia. Wysokie III miejsce zajęłą drużyna z UKS Spartakus w PSP2 w Szydłowcu, a IV miejsce SP Grygrów. W małym finale, tj. walce o III miejsce, nasza drużyna pokonała SP Grygrów 2:1 i w ten sposób UKS Spartakus zdobył trzecie miejsce w województwie mazowieckim.


SZÓSTA KOLEJKA SZLPP – „POGROM POGROSZYNA, ARIS DO BOJU”

22.05.2011r. odbyła się szósta kolejka SZLPP. Z bardzo wysokiego „C” zaczęli gracze CBŚ. Po piętnastu minutach mieliśmy mały pogrom rewelacji ostatniej kolejki, a mianowicie drużyny z Pogroszyna. 5:0 to wynik, którego nikt się nie spodziewał, a najmniej dzielni bracia Jagieło.

W tym meczu, musiał pierwszą karę indywidualną za dwie żółte kartki, odcierpieć zawodnik CBŚ ale wyjątkowo dobrze dysponowani koledzy poprawili bilans bramkowy i punktowy bez niego. W tym meczu dochodziło do częstych spięć pomiędzy zawodnikami obu drużyn, dlatego nie może dziwić liczba kar dla 3 zawodników. Mecz mógł skończyć się dwucyfrowym wynikiem ale wynik 8:1 i tak odzwierciedla znakomicie postawę obu zespołów.

Drugie spotkanie kolejki rozegrała odradzająca się ekipa Arisu. Niesamowite jak dwóch dobrych zawodników w zespole plus dobrze dysponowany bramkarz odmieniają oblicze skazywanej na pożarcie drużyny. 2:0 to był dopiero początek. Cały mecz przebiegał pod dyktando Arisu, jedynie dwie akcje FC Albatros mogły się podobać widzom i przy odrobinie szczęścia, zamienić się na ważne bramki. W drugiej odsłonie prowadzący piłkarze nie dali już specjalnie pograć młodym kolegom znad Zalewu i ostatecznie odprawili ich z kwitkiem na 9:0!!!