Trzydziesta pielgrzymka..

Na Jasną Górę 26 czerwca z pielgrzymką Rzemiosła, po raz trzydziesty przybyli polscy, zrzeszeni w cechach, spółdzielniach i izbach rzemieślniczych. W tym roku do jasnogórskiego wizerunku NMP Królowej Polski, brać rzemieślniczą przyprowadziła na modlitwę i czuwanie Izba Rzemiosła z Opola.

Poczty sztandarowe i starszyzna cechowa i izbowa, po zbiórce przy archikatedrze częśtochowskiej pw. Świętej Rodziny z pocztami sztandarowymi przeszła na wzgórze Jasnej Góry. Tutaj starym zwyczajem poświęcił pątników kustosz zbiorów jasnogórskich i opiekun rzemiosła o. Jan Golonka. Mszę święta na szczycie Jasnej Góry koncelebrował z księżmi kapelanami ks. biskup Jan Kopiec.

W kazaniu Ksiądz Biskup podjął refleksję nad ludzka pracą, która wypełnia życzenie Boga. Wymaga to wysiłku formacji własnego wnętrza, aby umieć rozpoznać wolę Stwórcy i dobrze ją wypełnić.

Praca która niesie wielkie ciężary, wyzwania, zobowiązania i trud odpowiedzialności, ma wtedy wymiar godnego życia, które jest dla nas przeznaczone w zamyśle Boga, który człowieka nadzwyczajnie wyniósł i ukochał.

Owoce takiej dobrej pracy służą rodzinie, bliźnim, wzbogacają pokolenia. Biskup J. Kopiec apelował „dziękujmy tym odważnym ludziom, którzy to wiedzą, wiedza że praca została tak ukształtowana aby służyć osobowej godności człowieka. Rzemieślnicy to ludzie których otaczamy szczególnym szacunkiem, troszczą się bowiem o codzienne nasze potrzeby i o piękno, które przy pomocy martwych narzędzi ludzkie ręce potrafią wykrzesać dla naszej radości. Chylimy czoła przed wami, przed ludźmi, którzy zostali włączeni w taka formę zorganizowania siebie, która dba o ład, o podmiotowy godny człowieka wymiar pracy”. Wasze organizacje – mówił – ks. bp Kopiec były wzorem prowadzenia do jeszcze większego dobra, dla ubogacenia społeczeństwa. Dbajcie o nadal o wymiar społeczny waszej pracy, o kształcenie zawodowe, nie ulegajcie ułudzie że praca taśmowa, seryjna zaspokoi wszystkie potrzeby ludzi.

Przewodniczący Eucharystii biskup opolski życzył rzemieślnikom, aby spotykali ludzi, którzy umieją dostrzec i docenić owoce rzemieślniczej kompetentnej pracy. Życzył aby Bóg za wstawiennictwem NMP Królowej Polski Bóg zachował to wielorakie sprawdzone dobro, zawarte w organizacjach rzemieślniczych i pracy rzemiosła i był umocnieniem dla rzemieślników i ich rodzin.

Na zakończenie mszy świętej prezes Izby w Opolu Mieczysław Nastaj odczytał akt zawierzenia Matce Bożej polskiego Rzemiosła. Ksiądz kanonik Krzysztof Rusiecki podziękował organizatorom izbie i diecezji opolskiej, za trud organizacji. Głos zabrał także prezes Związku rzemiosła Polskiego Jezrzy Bartnik.

Po mszy świętej setki pocztów sztandarowych i delegacji przeszło przed wizerunkiem Matki Bożej, oddając pokłon Jasnogórskiej Królowej Polski. Uroczystość zakończyła się w Sali Ojca Kordeckiego wręczeniem przez prezesa ZRP dyplomów najlepszym mistrzom i uczniom w zawodzie. Z Izby radomskiej dyplom z rąk prezesa ZRP dla najlepszego mistrza otrzymał Robert Pastuszka, a dla najlepszego ucznia w zawodzie piekarz Rafał Nagrodzic.


Dodaj Komentarz