Rzemieślnicza wigilia w Radomiu

Biskup Henryk Tomasik i Prezydent Radomia Andrzej Kosztowniak byli dziś gośćmi rzemieślników skupionych w radomskiej Izbie Rzemiosła. Spotkanie opłatkowe miało miejsce w Domu Rzemiosła, w części uroczystej obrad Rady Izby , związanych z rozpoczęciem obchodów 250-lecia potwierdzenia Statutu Cechu Piekarzy w Radomiu przez króla Polski Augusta III Sasa. W imieniu organizatorów gości powitali i spotkanie poprowadzili prezes Izby Jan Jaworski i przewodniczący rady Izby Janusz Pucułek.

Na początku spotkania Jarosław Gajda starszy Cechu Piekarzy w Radomiu przedstawił prezentacje multimedialna pt. „Cele i zadania organizacji samorządowych” w której przedstawił min dzieje samorządów rzemieślniczych jakim były i są organizacje cechowe i izbowe.

Historia radomskich, których to początki sięgają XIV wieku. Radom był wówczas miastem lokowanym na prawie średzkim, a potem na prawie magdeburskim. Najwcześniejsze zachowane informacje dotyczą cechu tkaczy i pochodzą z XV wieku. Obecność piekarzy w Radomiu potwierdza spis ludności z 1532 roku. Spis wylicza wielu rzemieślników wśród nich obecność 30 piekarzy.


Trzydziesta pielgrzymka..

Na Jasną Górę 26 czerwca z pielgrzymką Rzemiosła, po raz trzydziesty przybyli polscy, zrzeszeni w cechach, spółdzielniach i izbach rzemieślniczych. W tym roku do jasnogórskiego wizerunku NMP Królowej Polski, brać rzemieślniczą przyprowadziła na modlitwę i czuwanie Izba Rzemiosła z Opola.

Poczty sztandarowe i starszyzna cechowa i izbowa, po zbiórce przy archikatedrze częśtochowskiej pw. Świętej Rodziny z pocztami sztandarowymi przeszła na wzgórze Jasnej Góry. Tutaj starym zwyczajem poświęcił pątników kustosz zbiorów jasnogórskich i opiekun rzemiosła o. Jan Golonka. Mszę święta na szczycie Jasnej Góry koncelebrował z księżmi kapelanami ks. biskup Jan Kopiec.

W kazaniu Ksiądz Biskup podjął refleksję nad ludzka pracą, która wypełnia życzenie Boga. Wymaga to wysiłku formacji własnego wnętrza, aby umieć rozpoznać wolę Stwórcy i dobrze ją wypełnić.


Tagi:

Z Polskim Rzemiosłem w Częstochowie

Pielgrzymka Rzemiosła, jak co roku zgromadziła na Jasnej Górze przedstawicieli izb rzemieślniczych i cechów. Przybyli także przedstawiciele branż: stolarskiej, fryzjerskiej, krawieckiej, piekarniczej, cukierniczej, blacharskiej, złotniczej, tapicerskiej, szewskiej i spożywczej. To już 31 raz na Jasną Górę pielgrzymowali polscy rzemieślnicy. Tym razem organizatorem pielgrzymki była Katowicka Izba Rzemiosła, Małej i Średniej Przedsiębiorczości.

W modlitwie uczestniczyły delegacje starszyzny izbowowej i cechowej w tradycyjnych strojach z insygniami. Z całej Polski przybyły setki pocztów sztandarowych.

Jan Bartnik, prezes Związku Rzemiosła Polskiego i Jan Klimek, prezes Izby Rzemieślniczej w Katowicach wręczyli wyróżnienia i dyplomy dla mistrzów i uczniów. Ceremonia ta po raz pierwszy odbyła się na jasnogórskim Szczycie. Wśród nagrodzonych 21 mistrzów był także Paweł Górlicki mistrz mechaniki pojazdowej z Szydłówka i jego wyróżniający się uczeń.


Tagi:

Rzemieślnicza ulica Radomska

Święto Rzemiosła pod hasłem „Rzemiosło dawniej i dziś”, zdominowało dziś, w sobotę 25 sierpnia ulicę Radomską. Do Szydłowca przyjechali przedstawiciele Izby Rzemiosła z Radomia i cechów rzemieślniczych z Grójca, Białobrzeg, Przysuchy, Radomia i Pionek. Licznie przybyli oczywiście i gospodarze: rzemieślnicy szydłowieccy, w tym duże grono kamieniarzy. Część z szydłowieckich rzemieślników zaprezentowała swe wyroby na stoiskach ustawionych na ulicy Radomskiej. Były tutaj wystawione różnorodne nowoczesne produkty, ale także prezentowano tradycje dawnych zawodów i galerie artystów.

Uroczystość rozpoczął akcent patriotyczny: złożenie wiązanek kwiatów pod pomnikiem Marszałka Piłsudskiego. Złożyli je przedstawiciele Rzemiosła, władz miasta i władz powiatu szydłowieckiego. Przy dźwiękach Miejskiej Orkiestry Dętej pod batutą Henryka Kapturskiego uczestnicy uroczystości przemaszerowali ulicami miasta do szydłowieckiej fary św. Zygmunta. Mszę święta za Rzemiosło i Ojczyznę pod przewodnictwem diecezjalnego duszpasterza rzemieślników ks. prob. Andrzeja Tuszyńskiego koncelebrowali ks. kan. dziekan Adam Radzimirski, ks. prob. Zenon Ociesa i ks. prob. Artur Fura. Gospodarz parafii św. Zygmunta ks. prob. Adam Radzimirski i kapelan A. Tuszyński powitali przybyłych gości i rzemieślników, w tym prezesa Związku Rzemiosła Polskiego Jerzego Bartnika. W kazaniu ks. A. Fura przybliżył sięgającą XVI wieku, historię szydłowieckiego Rzemiosła. Zachęcał zebranych nawiązując do słów bł. Jana Pawła II, do pielęgnowania i zachowania tradycji rzemieślniczych, bo to ubogaca społeczność lokalną i całą Ojczyznę. Rzemieślnicy - mówił kaznodzieja - potrafią dochować wierności Ojczyźnie, Kościołowi i Narodowi i są solą tej ziemi. Eucharystię uświetniły poczty sztandarowe i utwory muzyczne w wykonaniu Miejskiej Orkiestry Dętej.

Na Rynku Wielkim przybyłych na Święto Rzemiosła, powitał gospodarz Miasta burmistrz Andrzej Jarzyński. Burmistrz okolicznościowymi dypomami podziękował incjatorom i organizatorom Święta: prezesowi Izby Rzemieślniczej Janowi Jaworskiemu, starszemu szydłowieckiego Cechu Marcinowi Pawlakowi i prezesowi Spółdzielni Rzemieślniczej Markowi Sokołowskiemu.


Rzemiosło dawniej i dziś podsumowanie

Organizatorzy Święta Rzemiosła: prezes Jan Jaworski, prezes Marek Sokołowski, starszy Cechu Marcin Pawlak i wiceprezes Piotr Sokołowski, spotkali się 31 sierpnia w siedzibie firmy Comes, z burmistrzem Szydłowca Andrzejem Jarzyńskim. W dyskusji podsumowano Święto Rzemiosła, zorganizowane 25 sierpnia przy współudziale Gminy Szydłowiec, przez Izbę Rzemiosła z Radomia, Cech Rzemiosł Różnych i Spółdzielnię Rzemieślniczą z Szydłowca. Wzajemną współpracę w tym zakresie, oceniono na piątkę z plusem.

Środowiskowe święto rzemieślnicze, które w szydłowieckiej farze i na ulicy Radomskiej - świętowano hucznie, zgromadziło bardzo wiele osób, w tym także gości z różnych stron Ziemi Radomskiej i z Warszawy.

Organizatorzy uznali że święto "Rzemiosło dawniej i dziś", może być kolejnym wyróżnikiem Szydłowca. Prezentacje stoisk zakładów usługowych i produkcyjnych, w tym z branży kamieniarskiej oceniono bardzo wysoko.


Tagi:

Polskie Rzemiosło w pielgrzymce na Jasną Górę

Ponad 2 tys. osób przybyło w niedzielę 30 czerwca na Jasną Górę, w XXXII pielgrzymce polskich rzemieślników. Tegoroczną Pielgrzymkę organizowała Zachodniopomorska Izba Rzemieślnicza w Szczecinie. Sumie na szczycie Jasnej Góry przewodniczył metropolita szczecińsko-kamieński abp Andrzej Dzięga. W homilii Arcybiskup, zwrócił uwagę na problem braku pracy, szukania jej przez Polaków za granicą. Do rzemieślników z Ziemi Szczecińskiej mówił, że mają zadanie szczególne, którego już może w innych miejscach kraju nie ma, zakotwiczać szkołę ludzkiej pracy, umiejętność dzielenia się pracą, w tej ziemi na styku Niemiec, Polski i Skandynawii, poranionej i głodnej szacunku i miłości.

Nawiązując do częstych w zawodach rzemieślniczych relacji mistrz-uczeń, metropolita wskazał na problem tworzenia w Polsce miejsc pracy dla młodych ludzi.

Trzeba pokochać młode pokolenie, trzeba zaufać młodemu pokoleniu. Oni też chcą coś sensownego robić; oni też chcą, by ich życie miało sens i by było dobre. I by z tego, co czynią, był także chleb dla nich, dla ich rodziny. Oni są dzisiaj w wielkim dylemacie – czy szukać pracy tu, na polskiej ziemi, gdzie jej nie widać, gdzie jej ubywa wręcz, czy też jechać gdzieś na obcą ziemię, gdzie zapraszają, kuszą, gdzie dobrze płacą, ale też owoce tej pracy wtedy tam zostają – powiedział ks. abp Dzięga. “Każdy decyduje sam, w swoim sercu. Ja się nie dziwię tym, którzy jadą za pracą nawet daleko; ja ich rozumiem. A jednocześnie smutno się w sercu robi, że ci, którzy za polską ziemię odpowiadają, nie potrafią albo nie chcą – nie ma trzeciej możliwości, tu kryzys nie jest żadną odpowiedzią – (…) zadbać o dobrą organizację życia gospodarczego, o zdrową ekonomię” – dodał metropolita. Chwalił rzemieślników za ich pracę, której efektem są konkretne przedmioty, często bardzo pieczołowicie i kunsztownie wykonane. “Przy was, przy waszych warsztatach, może wyrastać nowe pokolenie; wasi uczniowie, którzy będą patrzyli nie tylko na cząstkę procesów przetwarzania, ale będą patrzyli, jak się gotowy produkt, często wręcz dzieło sztuki, dzieło artystyczne, daje innym” – wskazał ksiądz arcybiskup.


Tagi:

Rzemieślniczy opłatek Cechu i Spółdzielni

Do Świąt Bożego Narodzenia jeszcze ponad 10 dni, a już rozpoczynają się tradycyjne opłatki. Pierwsi w tym roku rozpoczęli rzemieślnicy, którzy spotkali się w zajeździe „Świeczek”. Składając sobie nawzajem życzenia, rzemieślnicy dziękowali za współpracę i wyrażali nadzieję że Nowy rok, będzie dobry dla ich rodzin i dla ich firm.

Gośćmi rzemieślników byli samorządowcy burmistrz Andrzej Jarzyński i przewodnicząca Rady Miejskiej Krystyna Bednarczyk, duchowni: dziekan ks. Adam Radzimirski, proboszcz z Pawłowa ks. Artur Fura, komendant Powiatowej Komendy PSP Krzysztof Banaszek, powiatowy inspektor sanitarny Elżbieta Pawlak. Prezes Izby rzemiosła i Małej przedsiębiorczości w Radomiu Jan Jaworski.

Stół wigilijny pobłogosławił i modlitwę okolicznościową poprowadził kapelan szydłowieckiego Rzemiosła ks. kan. A. Radzimirski. W imieniu organizatorów Cechu Rzemiosł Różnych i szydłowieckiej Spółdzielni Rzemieślniczej honory gospodarza spotkania pełnili prezes Cechu Marcin Pawlak i wiceprezes Sp. Rzemieślniczej Piotr Sokołowski. Oprawę muzyczną spotkania przygotował Ireneusz Nieczajew.