Najlepszy radny w powiecie

Marek Sokołowski najlepszym radnym powiatu szydłowieckiego” – tak zadecydowali internauci w sondzie "Echa Dnia". Artykuł pod tym tytułem publikuje dziś w szydłowieckim dodatku radomskie "Echo Dnia".

Artykuł został utworzony na bazie sondy, którą przeprowadziła redakcja gazety. Głosowanie odbywało się sms-owo oraz przez internet. Poparcie jakie zyskał w sondzie radny Rady Powiatu M. Sokołowski było bardzo wysokie. Kolejne miejsca na podium zajęli radni: Adam Wlazło i Jan Gula. Więcej w dzisiejszym wydaniu "Echa Dnia"


Akcja flaga trwa..

W inicjatywy Karola Kopyckiego, dyrektora Liceum Ogólnokształcącego im. Henryka Sienkiewicza w Szydłowcu, na prezentacji dotyczącej symboli narodowych, spotkali się dziś uczniowie i przedstawiciele kombatantów i władz samorządowych.

Prezentacja była okazją do przekazania młodzieży flag państwowych, w ramach prowadzonej przez powiat szydłowiecki od kilku lat akcji upowszechnienia symboli narodowych. Pocztowi sztandarowemu Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowe przekazano nowe wojskowe mundury galowe wraz z rogatywkami.

Flagi i mundury zakupione ze środków budżetowych samorządu powiatowego przekazali starosta Włodzimierz Górlicki i przewodniczący Rady Powiatu Marek Sokołowski. Chorąży pocztu sztandarowego Marek Jańczyk podziękował za ten oczekiwany dar. Dodając przy okazji, że używane umundurowanie wykorzystywano w poczcie już ponad 20 lat.


W podziękowaniu za współpracę

Orkiestra Reprezentacyjna Straży Granicznej z Nowego Sącza, 9 listopada korzystała z gościnności Zespołu Szkół im Korpusu Ochrony Pogranicza i będącego w składzie organizacyjnym tej jednostki Szkolnego Schroniska Młodzieżowego. Pobyt w Szydłowcu tej znanej Orkiestry, był okazją do złożenia podziękowań, za owocną współpracę z powiatem szydłowieckim datowaną od 13 maja 2007.

W tym czasie na zaproszenie władz powiatowych Orkiestra Reprezentacyjna SG z Karpackiego Oddziału Straży Granicznej, wielokrotnie koncertowała w Szydłowcu. Uświetniała uroczystości patriotyczne i powiatowe.

W podziękowaniu za współprace na ręce naczelnika Orkiestry ppłk. SG dr. Stanisława Strączka i zastępcy naczelnika kpt. SG Leszka Mieczkowskiego, przewodniczący rady Powiatu Marek Sokołowski i starosta szydłowiecki Włodzimierz Górlicki przekazali, w związku z zakończeniem III kadencji Rady Powiatu słowa serdecznych podziękowań. Wyrazili przy tym nadzieje, że ta obopólnie korzystna współpraca będzie kontynuowana w kolejnych kadencjach Rady Powiatu.


Ostatnia taka sesja..

Samorządowcy powiatowi spotkali się 9 listopada na ostatniej w III kadencji rady sesji rady powiatu. Program przewidywał cześć roboczą, w czasie której podjęto szereg ważnych uchwał oraz przyjęto informację z realizacji celów oświatowych a także o stanie środowiska naturalnego na terenie powiat oraz cześć uroczysta zwianą z zakończeniem kadencji. Podziękowaniami objęto szereg osób, które współtworzyły sukces kadencji 2006 – 2010.

Podziękowaniami objęto także samorządowców z gmin powiatu szydłowieckiego: Andrzeja Jarzyńskiego, Marka Zdziecha, Zdzisława Bredłowskiego, Krzysztofa Adamczyka, Jerzego Górlickiego, Zdzisława Dzika i Dariusza Bąka. Podziękowania dla samorządowców powiatowych za 4 lata wspólnej pracy na rzecz rozwoju naszego miasta i gminy skierowali burmistrz Szydłowca A. Jarzyński i przewodniczący Rady Miejskiej M. Zdziech. Burmistrz Szydłowca przypomniał także wydarzenia z 2002 roku, kiedy to na tej sali sesyjnej, składał ślubowanie jako pierwszy wybrany w Szydłowcu, w wyborach bezpośrednich burmistrz. Zapewnił także o dobrej kondycji gminy Szydłowiec.

Dyplom uznania za zasługi dla powiatu otrzymał starosta Włodzimierz Górlicki.


Ks. Wincenty Chodowicz wyróżniony..

W niedzielne popołudnie 14 listopada, w parafii Przemienienia Pańskiego w Odrowążku, ks. prob. Wincenty Chodowicz otrzymał nadany mu przez Prezydenta RP Brązowy Krzyż Zasługi oraz przyznany przez szydłowiecki powiat Dyplom Uznania za Zasługi dla Powiatu.

W krótkim słowie przewodniczący Rady Powiatu (kadencji 2006-2010) Marek Sokołowski, podziękował Proboszczowi Odrowążka, za zangażowaną posługę kapłańską, w czasie jego pracy w Szydłowcu.

Przypomniał jego aktywność szczególnie na różnych polach pracy z młodzieżą i ofiarne społeczne działanie. Owocowało to licznymi wyjazdami feryjnymi i wakacyjnymi, z młodzieżą z szydłowieckich szkół. Bezalkoholowymi zabawami, i licznymi działaniami na polu animacji chrześcijańskiej kultury. Ks. W. Chodowicz dał się poznać jako dobry wychowawca i animator młodzieży, moderator ministrantów, scholii, gimnazjalistów i młodzieży licealnej.


Firma zwiększa tabor

Ksiądz dziekan Adam Radzimirski poświęcił kolejny, nowo zakupiony pojazd transportowy Spółki Comes. Podczas krótkiego nabożeństwa, jakie miało miejsce 8 listopada na placu przed siedzibą firmy, ks Adam Radzimirski odmówił wraz z właścicielami przedsiębiorstwa i pracownikami modlitwę, po której dokonał poświęcenia nowego pojazdu transportowego.

Po poświęceniu pojazdu wraz z przyczepą, rozdając wszystkim obecnym pamiątkowe obrazki z modlitwą św. Krzysztofa oraz wręczając brelok dla kierowcy Iveco Dariusza Spadło, życzył dalszego i nieustającego rozwoju Firmy.

Nowy samochód Iveco Daily, który powiększył tabor Spółki, wyposażony został w żuraw HDS Fassi o udźwigu do 1.5 t i dodatkowo w przyczepę. Posłuży do przewozu i montażu urządzeń na place zabaw. Jego zakup to kolejna tego typu inwestycja Comesu w przeciągu kilku miesięcy.


Radosna Szkoła Jana Pawła II

W Zespole Szkół im. Jana Pawła II, wtorek 16 listopada był dla najmłodszych uczniów bardzo radosny, . Razem z wicewojewodą Dariuszem Piątkiem i burmistrzem Andrzejem Jarzyńskim dzieci otworzyły nowoczesny plac zabaw, wybudowany w ramach rządowego programu "Radosna Szkoła - kraina sprawności i zdrowia".

Wykonawcą na zlecenia Urzędu Miejskiego w Szydłowcu, była szydłowiecka firma Comes, przy współpracy firmy MelWod. Plac zabaw spełnia wysokie wymagania prefesjonalizmu, zapewniając atrakcyjną zabawę i wysoki poziom bezpieczeństwa.

Gości przybyłych na otwarcie placu zabaw powitała dyrektor Ewa Świercz. Plac zabaw poświęcił ks. prefekt Jarosław Banasik.