Ostatnia taka sesja..

Samorządowcy powiatowi spotkali się 9 listopada na ostatniej w III kadencji rady sesji rady powiatu. Program przewidywał cześć roboczą, w czasie której podjęto szereg ważnych uchwał oraz przyjęto informację z realizacji celów oświatowych a także o stanie środowiska naturalnego na terenie powiat oraz cześć uroczysta zwianą z zakończeniem kadencji. Podziękowaniami objęto szereg osób, które współtworzyły sukces kadencji 2006 – 2010.

Podziękowaniami objęto także samorządowców z gmin powiatu szydłowieckiego: Andrzeja Jarzyńskiego, Marka Zdziecha, Zdzisława Bredłowskiego, Krzysztofa Adamczyka, Jerzego Górlickiego, Zdzisława Dzika i Dariusza Bąka. Podziękowania dla samorządowców powiatowych za 4 lata wspólnej pracy na rzecz rozwoju naszego miasta i gminy skierowali burmistrz Szydłowca A. Jarzyński i przewodniczący Rady Miejskiej M. Zdziech. Burmistrz Szydłowca przypomniał także wydarzenia z 2002 roku, kiedy to na tej sali sesyjnej, składał ślubowanie jako pierwszy wybrany w Szydłowcu, w wyborach bezpośrednich burmistrz. Zapewnił także o dobrej kondycji gminy Szydłowiec.

Dyplom uznania za zasługi dla powiatu otrzymał starosta Włodzimierz Górlicki.


Nowe Rady i druga tura

W wyborach na burmistrza Szydłowca pierwszą będzie druga tura wyborów. W pierszej wygrał Andrzej Jarzyński zdobywając 4060 głosów, co dało ok 44% poparcia. Do drugiej tury wszedł także Włodzimierz Górlicki zdobywając 2716 głosów to jest ok 30% poparcia. Anna Łekawska zdobyła 1133 głosy ok 12%, Agnieszka Górska 672 to daje 7%, Tadeusz Piętowski 651 to jest około 7% poparcia.

Skład Rady Powiatu: Adamczyk Barbara (głosów) 294 , Sokołowski Marek 456, Majewska Barbara 482, Ludew Artur 314, Siembiot Mirosława 355, Stanik Monika 371, Wlazło Adam 209, Ziółkowski Krzysztof 299, Mamla Dariusz 265 , Sadownik Marek 249, Sowiński Waldemar 362, Basiak Jarosław 258, Bracha Andrzej 433, Figarski Marek 386, Gula Jan 495, Sierawski Cezary 441 , Woźniak Roman 525.

W powiecie szydłowieckim komitety wyborcze zdobyły łącznie następujaca liczbe głosów: Porozuminie Samorzadowe Gospodarcze 4305 głosów. Solidarny Samorząd 3605, Polskie Stronnictwa Ludowe 3170, Porozumienie Społeczne 2172, Wspólnota Ziemi Szydłowieckiej 1858, Prawo i Sprawiedliwość 1713, Dla Ludzi i z Ludźmi 1492, Sojusz Lewicy Demokratycznej 992.


Znów wybory..

W dzienniku Ustaw RP 25 listopada ogłoszone zostało obwieszczenie PKW o zbiorczych wynikach wyborów do rad gmin, powiatów i województw. Oznacza to że w ciągu 7 dni od tej daty, a więc najpóźniej 2 grudnia przewodniczący rad poprzedniej kadencji mają obowiązek zwołać pierwszą sesję nowej rady. Najdalej w najbliższy czwartek zbiorą się więc Rada Miejska i Rada Powiatu.

Głównym punktem ich obrad będą czynności związane z wręczeniem zaświadczeń o wyborze na radnego i złożeniem ślubowania. Celem dalszego normalnego działania powinny być dokonane wybory prezydium, czyli przewodniczącego i wiceprzewodniczących rady.

Ślubowanie nowego burmistrza, a w gminach wójtów odbędzie się dopiero po drugiej turze, czyli 7 dni od ogłoszenia wyników wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów po głosowaniu ponownym, które to głosowanie odbędzie się 5 grudnia.


Pierwsza sesja w powiecie szydłowieckim

Dziś o godz. 12.30 rozpoczęła się pierwsza sesja Rady Powiatu Szydłowieckiego kadencji 2010 – 2014. Na sesji tej obecnych było 16 radnych. Odśpiewano hymn polski, a następnie nowo wybrani radni odebrali z rąk sędziego Jarosława Łuczaja, przewodniczącego Powiatowej Komisji Wyborczej zaświadczenia o uzyskaniu mandatu radnego. Radna Krystyna Adamczyk odczytała rotę ślubowania, a radni powtarzali słowa przysięgi:

"Uroczyście ślubuję rzetelnie i sumiennie wykonywać obowiązki wobec Narodu Polskiego, strzec suwerenności i interesów Państwa Polskiego, czynić wszystko dla pomyślności Ojczyzny, wspólnoty samorządowej powiatu i dobra obywateli, przestrzegać Konstytucji i innych praw Rzeczypospolitej Polskiej".

Radna senior poprowadziła pierwszą część sesji. Wszyscy radni złożyli ślubowanie w obecności sztandaru powiatu, kończąc je aklamacją „Tak mi dopomóż Bóg”. W skład pocztu sztandarowego weszli: Adam Wlazło, Grażyna Chojnacka i Dorota Sykulska.


Czy szydłowiecki Samodzielny Zespół Zakładów Opieki Zdrowtnej będzie mógł ratować życie i zdrowie mieszkańców powiatu?

Podczas trzeciej już Sesji Rady Powiatu, 30 grudnia 2010r, którą podjęto 6 uchwał. Pozornie najmniej ważna, w istocie zaś bardzo istotna była 6 uchwała dotyczyła stanowiska Rady Powiatu w kwestii programu pt „Organizacja Systemu Ratownictwa Medycznego w województwie mazowieckim w latach 2011 – 2014”. W ramach tego programu znosi się obecne mniejsze rejony działania zespołów ratownictwa medycznego, w tym rejon szydłowiecki obsługiwany przez karetki szydłowieckiego SPZZOZ, a tworzy duże rejony, w tym rejon radomski operacyjnego działania zespołów ratownictwa medycznego. Na terenie nowego dużego rejonu mieszka około 700 tysięcy ludzi, których w przypadku zagrożenia zdrowia lub życia będzie obsługiwało od 1 lipca 2011 roku 24 ratownicze zespoły medyczne.

W Szydłowcu przewidziano stacjonowanie jednej karetki reanimacyjnej, i jednej wypadkowej w Chlewiskach. Obecnie szydłowiecki SP ZZOZ obsługuje także Wierzbice, gdzie stacjonuje jedna karteka. Szkopuł w tym że oferty do NFZ składać mogą tylko podmioty takie jak samorządy, zespoły opieki zdrowotnej bądź osoby fizyczne, które będą miały wystarczający tabor do obsługi całego rejonu. Obecnie żaden podmiot działający na tym terenie nie posiada potrzebnych do obsługi całego rejonu 24 karetek.

Tworzenie zaś konsorcjów Zakładów Opieki Zdrowotnej do obsługi danego rejonu nie ma sensu, bowiem NFZ nie przyjmie tego typu ofert, uważając je za prawnie niedozwolone.


Zmiany w powiecie..

W środę 29 czerwca odbyła się VIII sesja Rady Powiatu. Na początku podjęto uchwałę w sprawie obsadzenia mandatu radnego. Miejsce w Radzie Powiatu po radnym Krzysztofie Ziółkowskim, którego mandat wygasł w związku ze złożoną rezygnacją, objął Józef Czerwiak, kolejny na liście Komitetu Wyborczego „Wspólnoty Ziemi Szydłowieckiej”. Nowy radny złożył ślubowanie na sztandar powiatu szydłowieckiego.

Gratulacje zaprzysiężonemu radnemu złożyli przewodniczący i wiceprzewodniczący rady powiatu i starosta i wicestarosta szydłowiecki.

W czasie sesji odbyła się ceremonia wręczenia nagród za osiągnięcia w konkursie literackim „MÓJ POWIAT – MIEJSCE NIEZWYKŁE”. Nagrody otrzymali: Kategoria szkoły gimnazjalne: I miejsce - Agnieszka Kowalczyk z ZS im. Biskupa Jana Chrapka w Majdowie – nagroda laptop Samsung. Wyróżnienia: Adrianna Matyjanek z PG w Orońsku, Paula Mikulska z ZS im. Jana Pawła II w Szydłowcu, Katarzyna Łochowska ZSP w Jastrzębiu – w nagrodę otrzymali odtwarzacz MP4


Złota odznaka Radomskiego Okręgowego Związku Piłki Nożnej w Radomiu dla powiatowego Samorządowca

29 grudnia na ostatniej sesji w 2011 roku zebrała się rada Powiatu w Szydłowcu. Głównymi tematami obrad radnych powiatowych były kwestie dotyczące zmian budżetowych w 20011 roku i przyjęcie nowego budżetu na 2012 roku.

Sesję otworzył przewodniczący Rady Powiatu Marek Sokołowski, który powitał gości: Jerzego Jurczaka - wiceprezes ds. finansowych i sekretarza zarządu ROZPN oraz Tomasza Blocha prezesa MKS Szydłowianka. Jerzy Jurczak w imieniu władz ROZPN wespół z prezesem Tomaszem Blochem wręczyli przewodniczącemu Markowi Sokołowskiemu Złotą Odznakę Radomskiego Okręgowego Związku Piłki Nożnej w uznaniu za pomoc udzielaną środowisku piłkarskiemu, w szczególności Miejskiemu Klubowi Sportowemu Szydłowianka. Wyróżniony podziękował za odznaczenie i na ręce wiceprezesa Jerzego Jurczaka złożył kondolencje w związku ze śmiercią Władysława Kramczyka prezesa Radomskiego Okręgowego Związku Piłki Nożnej.

W czasie obrad sesyjnych nie było niespodzianek, radni jednogłośnie uchwalili Budżet Powiatu na 2012 rok na łączną kwotę 35 milionów złotych, z deficytem dochodów na kwotę blisko 2 miliony 800 tys. złotych.