Ukończyli klasy przy dźwiękach PolOrfy

Kilka minut po godz. 10-ej, w Publicznej Szkole Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi im. Jana III Sobieskiego w Szydłowcu odbyło się zakończenie roku szkolnego. Uroczystość rozpoczęcia wakacji poprzedził występ zespołu PolOrfa pod batutą Tadeusza Gogacza.

Między prezentowanymi utworami swoje przemówienie miał burmistrz Andrzej Jarzyński, który w swym wystąpieniu zwrócił uwagę na szybko upływający czas. Jak wspomniał, sam kiedyś uczęszczał do szkoły i jak wyraził, sam doskonale rozumie czym dla dzieci jest nadejście wakacji. Z tej też okazji, złożył życzenia - udanego, ale i bezpiecznego wypoczynku dla dyrekcji placówki, pedagogom, a przede wszystkim uczniom wyczekującym z niecierpliwością ostatniego dzwonka. Najserdeczniejsze życzenia złożyła także Ewa Walczak, naczelnik Wydziału Edukacji UM.

Po okolicznych przemówieniach starsi uczniowie wnieśli sztandar szkoły, przekazując go w opiekę swoim młodszym kolegom i koleżankom. Po akcie przekazania, absolwenci szkoły podstawowej złożyli na sztandar uroczystą przysięgę.


Stypendia i nagrody w „Sienkiewiczu”

Wręczenie nagród, stypendiów, wyróżnień a na zakończenie spektakl przygotowanym przez uczniów - tak było dziś podczas zakończenia roku szkolnego w Zespole Szkół Ogólnokształcących im. Henryka Sienkiewicza w Szydłowcu.

Uroczystość rozpoczął dyrektor Szkoły Karol Kopycki, witając przybyłych gości, pedagogów i uczniów szkoły. Po nim głos zabrał przewodniczący Rady Powiatu Marek Sokołowski, który przypomniał jak ważne jest zdobywanie wiedzy, która po latach nagradza wytrwałych i pracowitych. Wszystkim uczniom, którzy otrzymali promocję Przewodniczący rady gratulował szkolnych osiągnięć i życzył udanych wakacji. Swoje życzenia dołączyła także członkini Zarządu Powiatu i przewodnicząca Rady Rodziców radna Barbara Majewska, .

27 uczniów z klas pierwszych i drugich, o średniej ocen przekraczającej 4,75 na końcowym świadectwie otrzymało od dyrektora Karola Kopyckiego nagrody książkowe oraz Stypendia Starosty Szydłowieckiego. Najwyższą średnią ocen z klas pierwszych i drugich za rok szkolny 2010/2011 osiągnęła Paula Markiewicz.


Pobożnie zakończyli rok szkolny

Dzieci szkół podstawowych, młodzież gimnazjalna i ponadgimnazjalna w dzień zakończenia roku szkolnego licznie uczestniczyła we Mszy świętej odprawionej przez ks. dziekana Adama Radzimirskiego w szydłowieckiej farze.

Słowo Boże do uczniów skierował ks. Andrzej Kania, który przypomniał młodym, aby Bóg nie był dla nich jedynie „parasolem od deszczu”, branym tylko podczas złej pogody i odkładanym, gdy zła pogoda minie. Jak mówił: - dziś tłumnie zgromadziliście się w kościele, ponieważ rozpoczynacie wakacje, ale bywało często, że podczas roku szkolnego w mszach dla uczniów przychodziło niewiele osób. Wakacje to czas abyście mogli odpocząć. Każdy uczeń marzy o tym, ale nie zapominajcie, że podczas tego odpoczynku ważna jest wasza obecność i modlitwa w kościele. Bóg chce abyście byli obecni także podczas dobrej pogody i radosnych chwil, nie tylko kiedy jest nam źle. Dlatego życzę wam, aby te wakacje były szczęśliwe dla was.

Ks. Andrzej swe kazanie zakończył słowami Jana Bosko, że: „dobre wakacje to takie, po których sumienie niczego nam nie wyrzuca”.


Podsumowali graniczną współpracę..

W 2007 roku podpisano umowę pomiędzy obecnym Zespołem Szkół im Korpusu Ochrony Pogranicza, Powiatem Szydłowieckimi Nadwiślańskim Oddziałem Straży Granicznej im Powstania Warszawskiego, na mocy której to utworzona została w II Liceum w Zespole Szkół im KOP klasa licealna o profilu „ochrona granicy państwowej”. Obecnie w ZS im KOP w klasie 1,2 i 3 o tym profilu, kształci się blisko 90 uczniów. W dniu 21 czerwca w Starostwie Powiatowym odbyło się spotkanie mające na celu ocenę zawartego porozumienia.

W zgodnej opinii stron: reprezentowanych przez Starostę Włodzimierza Górlickiego, dyrektor Marię Michajłow i naczelnik Joannę Strzelecką oraz majora Piotra Barańskiego i ppłk. Romana Rejczaka, realizacja porozumienia przebiega bardzo dobrze i nadal będzie kontynuowana.

Szczególnie istotnym potwierdzeniem tej współpracy jest wspólna organizacja świąt patriotycznych, niemal codzienna obecność funkcjonariuszy SG w życiu szkoły, udostępnianie ośrodków szkoleniowych dla potrzeb kształcenia szydłowieckiej młodzieży.