Rekolekcje adwentowe w farze

Rektor Wyższego Seminarium Duchownego w Radomiu ks. dr Jarosław Wojtkun od niedzieli do środy 15 grudnia, głosi nauki rekolekcyjne w szydłowieckiej parafii św. Zygmunta. Mszę święte z nauką odprawione będę w tych dniach o godz. 7, 9 i 18. Dzieci swoją konferencję będą miały o godz. 16.30. Przewidziane jest też jedno spotkanie z młodzieżą w poniedziałek o godz. 19.

Nauki rekolekcyjne rozpoczęły się tradycyjnie już w parafii farnej w III niedzielę Adwentu, kiedy to w liturgii kierowane są do nas słowa Chrystusa. „Gdy Jan usłyszał w więzieniu o czynach Chrystusa, posłał swoich uczniów z zapytaniem: Czy Ty jesteś Tym, który ma przyjść, czy też innego mamy oczekiwać? Jezus im odpowiedział: Idźcie i oznajmijcie Janowi to, co słyszycie i na co patrzycie: niewidomi wzrok odzyskują, chromi chodzą, trędowaci doznają oczyszczenia, głusi słyszą, umarli zmartwychwstają, ubogim głosi się Ewangelię. A błogosławiony jest ten, kto we Mnie nie zwątpi. Gdy oni odchodzili, Jezus zaczął mówić do tłumów o Janie: Coście wyszli oglądać na pustyni? Trzcinę kołyszącą się na wietrze? Ale coście wyszli zobaczyć? Człowieka w miękkie szaty ubranego? Oto w domach królewskich są ci, którzy miękkie szaty noszą. Po coście więc wyszli? Proroka zobaczyć? Tak, powiadam wam, nawet więcej niż proroka. On jest tym, o którym napisano: Oto Ja posyłam mego wysłańca przed Tobą, aby Ci przygotował drogę. Zaprawdę, powiadam wam: Między narodzonymi z niewiast nie powstał większy od Jana Chrzciciela. Lecz najmniejszy w królestwie niebieskim większy jest niż on.”

W komentarzu do tych słów Ewangelii Rekolekcjonista przypomniał charakter znaku jaki daje Chrystus Pan św. Janowi Chrzcicielowi. Znakiem tym są Jego czyny. Integralna wiara, to wiara, która w nas dociera do poziomu serca, do poziomu świadectwa życia. Najprostszą definicją świętości jest określenie "zwyczajne życie, przeżywane nadzwyczajnie".


Rekolekcje i spowiedź farze św. Zygmunta

Rekolekcjonista ks. Daniek Swend w dniach 10–13 kwietnia, głosił rekolekcje wielkopostne dla dorosłych i gimnazjalistów w parafii św. Zygmunta w Szydłowcu. Tematem kazań były istotne kwestie życia duchowego i nawrócenia, którego nieodłącznym warunkiem jest odrzucenie grzechu i wybór Boga.

W precyzyjnych słowach rekolekcjonista nauczał: Wybór Boga, a odrzucenie grzechu konsekwentnie prowadzi do pełnienia uczynków wypływających z wiary, uczynków miłości do Boga i do ludzi. Odwrotnie wybór grzechu, grzeszne uczynki prowadzą do odrzucenia wiary i Boga, do egoizmu, pychy i krzywdy.

Do rozwoju wiary potrzebna jest modlitwa, będąca już w swej istocie wyrazem miłości do Boga i wypraszaniem Jego wsparcia . Trzeba być konsekwentnym trzeba jak mówił kaznodzieja „trenować, nie odpuszczać z byle powodu”. Na tej drodze za Chrystusem doświadczamy licznych przeciwności. Musimy pamiętać o słowach Jezusa Chrystusa: „Kto chce iść za m,ną niech zaprze się samego siebie i mnie naśladuje”.


Tagi: ,

Może być niebezpiecznie i ciężko..!

W poniedziałek 20 czerwca grupy młodzieżowe działające przy parafii św. Zygmunta, na mszy św. podziękowały Bogu za dobro otrzymane w ciągu roku pracy formacyjnej. W programie spotkania był także pogodny wieczór przy ognisku Wakacje to także czas letnich bliższych czy dalszych wyjazdów i rekolekcji. Szczególnie upodobali sobie je oazowicze.

W pobliskim Skarżysku-Kamiennej rozpoczął się 27 czerwca pierwszy turnus 15 dniowych rekolekcje III stopnia Ruchu Światło-Życie. Uczestniczą w nich takźe młodzi oazowicze z naszej parafii. Moderatorem tych rekolekcji jest ks. Grzegorz Lipiec.

Rekolekcje to rodzaj drogi w nieznane, jeden z uczestników takich rekolekcji napisał: „Wyobraź sobie, że wybierasz się w podróż. Może być niebezpiecznie i ciężko. Nie zawsze będziesz miał gdzie spać, będziesz musiał zdobyć pożywienie. Może będziesz szedł w wysokie góry, a może przedzierał się przez wysoką puszczę. Jedynie dotarcie do celu będzie dla nas ratunkiem."


Kościół naszym domem. Rekolekcje w parafii św. Zygmunta

W szydłowieckiej parafii dziś w III niedzielę Adwentu, rozpoczęły się rekolekcje. W programie podanym w przykościelnej gablotce, możemy przeczytać następujące informacje.

Niedziela. Nauki rekolekcyjne na mszach świętych o godzinie: 7 (Roraty), 9, 10.30, 12, 16, 18.

Poniedziałek. Nauki rekolekcyjne na mszach świętych o godzinie: 7 ( Roraty), 9, 18 oraz w czasie nabożeństwa rekolekcyjnego dla dzieci o godzinie 16.30 i w czasie spotkania z młodzieżą o godzinie 19.


Rekolekcje wielkopostne w „Zygmuncie”

W dniach od 24 -28 marca w parafii św. Zygmunta rekolekcje wielkopostne głosi ks Ryszard Andrzejczyk pallotyn, na co dzień pełniący posługę kapłańską w Sanktuarium MB Wychowawczyni w Czarnej koło Stąporkowa. Równolegle w dniach 26-28 marca ćwiczenia rekolekcyjne w świątyni farnej, przeżywają także gimnazjaliści z Publicznego Gimnazjum im Mikołaja Kopernika.

To już ostania tura rekolekcji, które odbywają się w szydłowieckiej parafii. Dopełni je spowiedź wielkopostna i Droga Krzyżowa, na ulicach Szydłowca. W ubiegłych latach to nabożeństwo pasyjne gromadziło tysiące wiernych.

Nauki rekolekcyjne dla dorosłych głoszone, są na mszach świętych o godz. 9 i 18. Do sakramentu pokuty będzie można przystąpić jak ogłosił ks proboszcz Adam Radzimirski 29 marca, w godz. Od 6 do 10 i po południu od godz. 15 do 18. Taka pora ma związek z uroczystościami pogrzebowymi ks bp. Edwarda Materskiego, które w tym dniu rozpoczną się w Radomiu o godz. 11