Szydłowiec. Manifestacja wiary i przywiązania do tradycji..

Uroczystość Bożego Ciała miała w naszym mieście podniosły charakter, była manifestacją wiary w realną obecność Jezusa Eucharystycznego. Procesja liturgiczna wyszła z kościoła św. Zygmunta po mszy świętej, celebrowanej przez ks. Kan. Adama Radzimirskiego.

Podążając tłumnie od kościoła parafialnego, ulicą Radomską, do Placu Marii Konopnickiej, a następnie ulicami Zamkową, Sowińskiego, Kąpielową do Rynku Wielkiego, uświadomiliśmy sobie kolejny raz, że ludzkie życie jest pielgrzymką wiary za Chrystusem.

Przypominały nam o tym słowa odczytywanych przy każdej z czterech stacji Ewangelii, śpiewy suplikacji "Święty Boże, Święty a Nięśmiertelny zmiłuj się nad nami..", i rozwiewający się dym kadzideł. Świeże płatki kwiatów, rozrzucanych przed Najświętszym Sakramentem, które wiatr roznosił ścieląc kwietny ślad procesji.


Przygotowania do procesji Bożego Ciała

Na ulice miasta z kościoła św. Zygmunta, bezpośrednio po mszy świętej celebrowanej o 10.30 wyjdzie procesja z Najświętszym Sakramentem. Dziś rano pracowano przy ustawianiu ołtarzy usytuowanych przy Rynku Wielkim, Placu Marii Konopnickiej, na ulicy Zamkowej i przy Rondzie Solidarności. Rynek Wielki, Radomska, Zamkowa, Sowińskiego, Kąpielowa pokryją się wkrótce płatkami kwiatków sypanymi przed Najświętszym Sakramentem i kroczącymi w procesji rzeszami ludzi.

Rankiem w mieście było bardzo cicho i spokojnie, tylko w miejscach gdzie ustawiano ołtarze, po kilka osób zajmowało się ich przygotowaniem. Podobnie pojedyńcze osoby dekorowały domy i ulice. Szkoda, że w tym przygotowaniu do tak wielkiego święta, uczestniczy tak mało osób i więcej w tym polskiej spontaniczności i odkładania na ostatnią chwilę, niż rzetelnej organizacji. Warto to zmienić!

Uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Pańskiej popularnie nazywana Bożym Ciałem obchodzona jest przez Kościół Katolicki, zawsze dokładnie 60 dni po świętach wielkanocnych. To bardzo ważne dla katolików święto. Eucharystia powinna być w centrum życia każdego wiernego Bogu chrześcijanina. Można powiedzieć, że dziś Jezus Chrystus w postaci Eucharystii opuszcza mury świątyń i przenosi się na ulice miast i wsi jak Polska długa i szeroka.


Uczczone Boże Ciało

Dziękczynna Eucharystia celebrowana przez ks. proboszcza Adama Radzimirskiego i procesja przez miasto do czterech ołtarzy zwieńczyła dzisiejsze przeżywanie uroczystości Najświętszego Ciała i Krwi Pańskiej. W kazaniu ks Krzysztof Nowosielski przypomniał o roli Eucharystii w życiu chrześcijanina. Paradoksalnie, szczególnie ważnej dziś. W naszej współczesności nacechowanej pośpiechem i powierzchownością, chwile adoracji Najświętszego Sakramentu – mówił - są bezcenne, wnoszą pokój. Pomagają w rozwiązaniu wielu nabrzmiałych życiowych problemów, umocnieniają dają pokrzepienie.

Po mszy świętej procesja wyruszyła na ulice Szydłowca, aby przejść drogą 4 ołtarzy: usytuowanych na Placu Marii Konopnickiej, na ulicy Zamkowej, przy Rondzie Solidarności i na Rynku Wielkim. Ołtarze zbudowane dziś rano przez nielicznych ochotników wywodzących się ze wspólnot działających przy parafii, przyozdobione zostały napisami i symbolami, nawiązującymi do hasła roku duszpasterskiego. Zdobiły je kwiaty i świeże brzózki, które miały wielkie wzięcie zaraz po zakończeniu ilturgicznych obrzędów przy każdym z ołtarzy.

Przy pierwszym ołtarzu koło Starostwa, Ewangelię głosił ks Witold Witasek. Przypomniał, że chrześcijanin ma obowiązek miłości Boga i bliźniego. Wymaga to nieraz „połamania” serca dla tych, którzy są zranieni, samotni, pogubieni, aby ich przyciągnąć do źródeł miłości Chrystusa.


Procesja Bożego Ciała przeszła ulicami Szydłowca

W procesji Bożego Ciała przeszliśmy wczoraj ulicami Szydłowca. Po mszy świętej celebrowanej przez ks. Grzegorza Lorenza, w kościele św. Zygmunta, na ulice Szydłowca wyruszyła wielotysięczna procesja. Pierwszy ołtarz bogaty symboliką kompozycji przygotowała młodzież ze Strefy JP II , z KSM i Ministranci. Ołtarz ustawiony został na skwerku przy krzyżu na rogu ulic Kamiennej i Folwarcznej. Zwieńczał go napis „ Zaproście Jezusa do waszych serc”. Zaczerpnięty z wypowiedzi św. Jana Pawła II. Słowa tego Świętego zostały także odtworzone i rozległy się z głośników.

Symbolika ołtarza nawiązywała do serca, pośrodku którego umieszczona została monstrancja z Najświętszym Sakramentem. Czoło procesji było w tym czasie na ulicy Folwarcznej, w pobliżu PG nr 2, gdy tymczasem jej koniec sięgał jeszcze Rynku Wielkiego. Ewangelię przy pierwszym ołtarzu odczytał i kazanie wygłosił ks. Witold Witasek. Drugi ołtarz napisem „Kościół żyje dzięki Eucharystii”, ustawiony został przy wejściu do Centrum Biblioteczno-Multimedialnego na ulicy Kolejowej. Motto ołtarza zostało zaczerpnięte także z nauczania świętego Jana Pawła II. Tutaj słowa Ewangelii odczytał i kazanie wygłosił ks. Krzysztof Nowosielski. Ołtarz przygotowali członkowie Akcji Katolickiej i Chóru parafialnego.

Przy trzecim ołtarzu umiejscowionym przy zbiegu ulic Wschodniej i Iłżeckiej , duszpasterz rodzin ks. Andrzej Kania poprowadził modlitwy, odczytał Ewangelię i wygłosił krótkie kazanie do wiernych. Ołtarz zwieńczony napisem „Wierzę w Boga Ojca, Syna Jego Jedynego i Ducha Świętego” przypominał o podstawowej prawdzie wiary, której przekaz zaczyna się w rodzinnym domu. Ołtarz ten przygotowały małżeństwa z Domowego Kościoła Ruchu Światło-Życie. Ulicą Iłżecką i Kielecka procesja doszła do Rynku Wielkiego i tutaj na Skwerze Tadeusza Kościuszki, usytuowany był czwarty ołtarz. Zwieńczało go hasło „Wierzę w Syna Bożego”. Ewangelię w tym miejscu odczytał ks. emeryt Bogusław Mleczkowski. W kazaniu skierowanym do wiernych w poetyckiej formie mówiło miłości Boga i bliźniego, męstwie wiary i naśladowaniu Chrystusa. Ołtarz przygotowały grupy modlitewne.


Szydłowiec. Obchody Bożego Ciała w parafii św. Zygmunta

W tym roku czwartek 20 czerwca, przypadła doroczna Uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa. W szydłowieckiej farze w czasie Mszy świętej, która jest celebracją tajemnic zbawczych i rzeczywistą, wieloraką obecnością Chrystusa. Dziękując Bogu za dar Eucharystii, w raz z kapłanami rzesza wiernych podążyła w procesji, w której niesiono Najświętszy Sakrament Ciała i Krwi Pańskiej. Przy czterech przygotowanych przez grupy parafialne ołtarzach, oczytano perykopy ewangeliczne. Modlono się i adorowano Chrystusa Eucharystycznego. Kapłani błogosławili Najświętszym Sakramentem wiernych, miasto i parafię. Na koniec zaś na cztery strony świata ks. Bogusław Mleczkowski pobłogosławił Eucharystycznym Chlebem, Polskę i cały świat.

Chrystus Pan powiedział: "Potrzeba mało, albo tylko jednego Maria obrała najlepszą cząstkę, której nie bedzie pozbawiona" (Łk 10,41). Dzisiaj "Obraliśmy tę najlepszą cząstkę", czcząc Jezusa Chrystusa, Eucharystycznego, cząc Go w konsekrowanych postaciach Najświętszego Ciała i Krwi Przenajswietszej. W prostocie i radości serca poszliśmy za Nim ulicami Miasta, aby jako wspólnota Ludu Bożego, sluchać słów Pisma Świętego, rozważać je i adorować obecność Pana pośród nas. Bóg stworzył nas do miłości i radości, bycia blisko Niego. On daje nam odczucie szcześcia, nawet pośrd przeciwności, bo przez Ciało wydane i Krew przlelaną, przez Krzyż przyszla radość i nadzieja zbawienia dla calego świata. Eucharystia jest sakramentem ofiary Chrystusa, zgładzonego na krzyżu jako nowy baranek paschalny. Chrystus mówi "Kto spożywa moje ciało i pije moją krew, pozostaje we Mnie, a Ja w nim. Kto spożywa ten chleb, żyć będzie na wieki." J 6, 56, 58b