XIV Marsz Szlakiem Powstańców Styczniowych 1863R Szydłowiec-Wąchock. Obchody rocznicowe w Szydłowcu

W Szydłowcu 17 stycznia rozpoczęły się Centralne Obchody 157. rocznicy wybuchu Powstania Styczniowego. Uroczystości zorganizował Związek Strzelecki oraz „Federacja Kapituła: Równość – Wolność – Niepodległość, Kontynuacji Tradycji Powstania Styczniowego 1863 roku”. Program uroczystości obejmował wydarzenia upamiętniające walki powstańców na terenie Szydłowca, Skarżyska Kościelnego, Mirca, Suchedniowa, Bodzentyna i Wąchocka. Uroczystości rozpoczęły się od odegrania hymnu państwowego na Rynku Wielkim w Szydłowcu z udziałem m.in. członków Związku Strzeleckiego oraz pocztów sztandarowych szkół i organizacji społecznych.

Władze miasta wraz z towarzyszącymi delegacjami złożyły wieniec pod płytą upamiętniająca 150. rocznicę niepodległościowego zrywu z 1863 roku. Następnie uczestnicy uroczystości udali do kościoła farnego pw. Św. Zygmunta. Nabożeństwo sprawowane w intencji Ojczyzny i Powstańców Styczniowych koncelebrowane było przez ks. proboszcza Marka Kucharskiego, ks. Stanisława Drąga i ks. Arkadiusza Bieńka w oprawie muzycznej Miejskiej Orkiestry Dętej z Szydłowca oraz asysty liturgicznej strzelców i orląt Oddziału Szydłowiec ZS. Od lat tej żywej lekcji historii towarzyszy wspólna modlitwa za powstańców styczniowych i Ojczyznę, dodatkowo w czasie mszy św. Komendant Główny Związku Strzeleckiego Roman Burek zaprzysiągł 8 kandydatów na strzelców, którzy historyczną rotę przysięgi złożyli na sztandar Związku Strzeleckiego. Po Eucharystii delegacje złożyły biało-czerwone wiązanki kwiatów przy płycie nagrobnej ks. Aleksandra Malanowicza oraz na mogile Powstańców Styczniowych znajdującej się na cmentarzu parafialnym, a także przy figurce upamiętniającej wydarzenia z 1863 roku u zbiegu ulic Narutowicza, Sowińskiego i Kąpielowej. Wartę honorową wystawili strzelcy i orlęta z Związku Strzeleckiego Oddział Szydłowiec.

W szydłowieckim zamku miała miejsce podniosła gala z udziałem wielu ważnych osobistości. Uroczystości to doskonała okazja do wręczenia odznak i wyróżnień. Daniel Woś prezes Kapituły „Równość-Wolność-Niepodległość” wręczył pamiątkowy grawerton burmistrzowi Szydłowca panu Arturowi Ludwowi, Dyrektor SCK Zamek pani Małgorzacie Bernatek oraz Romanowi Burkowi Komendantowi XIV Marszu. Szydłowieckie obchody 157. rocznicy wybuchu Powstania Styczniowego uświetnił spektakl teatralny grupy teatralnej „U Radziwiłła” oraz zwiedzanie wystawy poświęconej Powstaniu przygotowanej przez ks. Stanisława Drąga(1).


Obóz Szkoleniowy„Recostor 2011”

Strzelcy z Szydłowca szkolić się będą w Radomiu w ramach zadania Recostor, w programie którego znajda się takie elementy jak szkolenie teoretyczne na temat działań rozpoznawczych i szturmowych, na poziomie drużyny i plutonu oraz szkolenie praktyczne w tym zakresie, mające za cel podnisienie sprawności fizycznej, kształcenie kadry Związku Strzeleckiego i promocję służby wojskowej.

Zadanie dofinansowane przez MON, będzie realizowany w dniach 15-20.06.2011 r. na terenie Oddziału Radom ZS im. mjr Michała Tadeusza „Brzęka” Osińskiego oraz na terenie ośrodka wypoczynkowego w Rajcu Poduchownym gm. Jedlnia Letnisko. Komendantem Obozu jest druż. ZS Patryk SKUZA, tel: 506688450.

Szkolenie będzie przebiegać według następującego szczegółowego planu: 3 sesje szkoleniowe: - poranna / teoretyczna / od godz. 7.30 – 13.00 - popołudniowa / praktyczna / od godz. 14.00 – 18.00 - wieczorna / sztuk walki, pierwszej pomocy/ od godz. 19.00- 21.30 RAZEM: 12 h. zajęć szkoleniowych w ciągu 24 h 60 h zajęć szkoleniowych w ciągu 120 h obozu szkoleniowego Cel szkolenia i tematy: Udoskonalanie sztuki patrolowania , Nauczenie strzelców wykonywania szkicu terenu w marszu oraz w czasie postoju, Nauczenie strzelców organizacji posterunku obserwacyjnego wraz z Ew. atakiem z posterunku, Poruszanie się po terenie wroga, rozpoznanie terenu wroga, podejście pod obóz wroga, Nauczenie strzelców prowadzenia rozpoznania, opróżniania budynku, odbicie zakładników, wejście do budynku, Nauczenie strzelców organizacji zasadzki typu „L” , typ normalny, Nauczenie strzelców Pierwszej pomocy przedmedycznej, zachowanie się w stanach urazowych, Doskonalenie walki wręcz, Ćwiczenia przejścia przez teren wroga plutonem, Nauczenie strzelców prowadzenia szturmowania, opróżniania budynku, odbicie zakładników, wejście do budynku. Zakładane rezultaty realizacji zadania. Nabycie wiedzy i wyrobienie umiejętności, ćwiczenie działań drużyny, plutonu rozpoznania, obrona i atak I i II plutonu, działania szturmowo rozpoznawcze, umocnienie psychiki pojedynczego strzelca, drużyny i plutonu strzelców. Realizacja zadań: ewakuacja i obrona obozu, patrolowanie, utrzymywanie zdolności bojowej na tle obozu, samoobrona z użyciem sztuk walki, pierwsza pomoc przedmedyczna, pierwsza pomoc na polu walki. Szkolący i szkoleni korzystać będą z materiałów własnych i sprzętu. W szkoleniu wezmą udział strzelcy z następujących Oddziałów: Radom, Puławy, Szydłowiec, Mińsk-Mazowiecki, SOK Beliniak Radom.