Powiatowe obchody Dnia Edukacji Narodowej

W Zespole Szkół im KOP 15 października odbyły się uroczystości związane z Dniem Edukacji Narodowej. W spotkaniu wzięli udział nauczyciele i pedagodzy z Zespołu Szkół Ogólnokształcących im. Henryka Sienkiewicza, Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej, Centrum Kształcenia Praktycznego i Zespołu Szkół im. Korpusu Ochrony Pogranicza.

W uroczystości wzięli udział także emerytowani nauczyciele i pracownicy oświaty. Przybyli również goście ze Straży Granicznej i samorządowcy powiatowi. Spotkanie poprowadziła dyrektor Maria Michajłow.

Pod nieobecność starosty Włodzimierza Górlickieg, do zebranych przemówił wicestarosta Roman Woźniak. Wyraził on uznanie dla profesjonalizmu szydłowieckich nauczycieli, o którym świadczą wyniki ich pracy oraz wręczył nagrody przyznane przez Starostę Szydłowieckiego. Nagrody finansowe otrzymali: dyrektor Karol Kopycki, dyrektor Elżbieta Szymańska, nauczyciel historii w ZS im. KOP Andrzj Łata i dyrektor M. Michajłow. Nagrody przyznane przez Starostę otrzymali także: naczelnik Joanna Strzelecka i inspektor Agnieszka Niziołek z Wydziału Edukacji, Zdrowia i Kultury Starostwa Powiatowego.


Nowe bosko przy Gimnazjum im. M. Kopernika

19 października uroczyście otwarto i przekazano do użytkowania nowe boisko przy Publicznym Gimnazjum Nr 2 im. Mikołaja Kopernika w Szydłowcu. W otwarciu wziął udział dyrektor Delegatury Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Radomiu, Rafał Rajkowski.

Przybył Burmistrz Szydłowca Andrzej Jarzyński z zastępcą burmistrza Krzysztofem Ziółkowskim.

Przewodniczącym Rady Miejskiej Marek Zdziech, ks. dziekan Adam Radzimirski, przedstawiciele Urzędu Miejskiego – Ewa Walczak i Urszula Grzmil, przedstawiciele wykonawcy inwestycji, dyrektorzy szkół, nauczyciele, uczniowie.


Biskup Tomasik poświęcił nowy cmentarz

Szydłowiecki cmentarz przy ul Kamiennej po latach starań został powiększony. Nowa jego część zarządzana będzie przez gminę Szydłowiec, stanowi mienie komunalne. Dzisiaj ordynariusz radomski bp Henryk Tomasik celebrował na cmentarzu Eucharystię i poświęcił nowy cmentarz. Proboszcz ks. kan. Adam Radzimirski przypomniał lata starań o poszerzenie cmentarza. W wyniku których, doszło do przekazania działki kościelnej gminie Szydłowiec. Decyzją władz samorządowych Szydłowca, na pozyskanej działce utworzony został cmentarz komunalny.

W kazaniu bp Tomasik przypomniał naukę katolicka dotyczacą Swiętych Obcowania. Mówił o trzech Rodzinach, mających łączność ze sobą; świętych w niebie, dusz oczekujących pełnego oczyszczemia i wiernych pielgrzymujących na spotkanie z Bogiem. Cmentarz mówił ordynariusz radomski - to miejsce wiary, wdzięczności, kultury, miejsce z którego uczymy się życia.

Na zakończenie mszy świętej burmistrz Andrzej Jarzyński i przewodniczący Rady Miejskiej podziękowali ks. bp. Henrykowi Tomasikowi za poświęcenie cmentarza. Fakt ten upamiętni kamienna tablica.


Kolejowa bezpieczna

Z udziałem przedstawiciela wojewody mazowieckiego Jacka Kozłowskiego, 26 października, symbolicznie oddano do użytku przebudowane odcinki drogi powiatowej nr 4015W Szydłowiec – Mirów Nowy – granica województwa.

W uroczystości wzięli udział przedstawiciele samorządu powiatowego ze starosta Włodzimierzem Górlickim i przewodniczącym Rady Marekiem Sokołowskim. Przybyli partycypujący w przebudowie burmistrz Szydłowca Andrzej Jarzyński, Zdzisław Bąk wójt gminy Mirów i Zofia Kosno wójt gminy Jastrząb. Droge poświęcił i za jej użytkowników modlitwę porowadził ks. kan. Adam Radzimirski.

Techniczny odbiór drogi odbył sie 13 października 2010r przy udziale: Wicestarosty Romana Woźniaka, Członka Zarządu Powiatu Adama Wlazło, Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych Marka Ruszczyka, Inspektora Nadzoru Budowlanego Macieja Stefańskiego, Zastępcy Burmistrza Krzysztofa Ziółkowskiego, Sekretarza Gminy Mirów Jarosława Basiaka, Przedstawicielki Gminy Jastrząb Lidii Kołodziej, przedstawicieli wykonawcy, czyli firmy TRAKT oraz pracowników Wydziału Rozwoju i Promocji Starostwa Powiatowego w Szydłowcu Magdaleny Kisiel i Sylwii Pietras.


Przywrócona komunikacja Szydłowiec-Majdów

Ruszyła regularna komunikacja osobowa na linii Szydłowiec – Majdów – Łazy – Ciechostowice. Zezwolenie na prowadzenie przewozów zostało wydane do 2015 roku. 27 października Burmistrz Szydłowca Andrzej Jarzyński wydał zezwolenie komunikacyjne na wykonywanie regularnych przewozów dla przedsiębiorcy z Bliżyna. Mieszkańcy Majdowa, Ciechostowic i Łazów będą mogli dotrzeć do szydłowieckich instytucji, a uczniowie do szkół.

Odkąd PPKS Starachowice, a później kolejny przewoźnicy zrezygnowali z prowadzenia tej linii, czyli od końca sierpnia br., mieszkańcy tych trzech miejscowości, nie dysponujący samochodami prywatnymi, byli odizolowani od Szydłowca. Najbardziej brak połączenia odczuli uczniowie, dojeżdżający do szydłowieckich zespołów szkół ponadgimnazjalnych.


Odbiór kolejnej inwestycji

28 października odebrano kolejną inwestycję – przebudowana została ulica Jastrzębska i jej przedłużenie /droga wojewódzka 727/ do granic gminy. Inwestycję zrealizowano w drodze porozumienia gminy Szydłowiec z Mazowieckim Zarządem Dróg Wojewódzkich. Obejmowała budowę chodnika dla pieszych z umocnieniem jezdni i budową kanalizacjo deszczowej. Dokumentacja projektowa wykonana przez Gminę Szydłowiec obejmowała także wyodrębnienie ścieżki rowerowej.

W uroczystym odbiorze inwestycji uczestniczył Burmistrz Szydłowca Andrzej Jarzyński, członek zarządu Województwa Mazowieckiego Piotr Szprendałowicz, przedstawiciele Mazowieckiego Zarządu Wojewódzkich i wykonawcy.


O niedostatkach i bolączkach Szydłowca

Panią Jadwigę Domalewską, mieszkankę Szydłowca poznałem jakiś czas temu. Z racji tego, że pełniła funkcje publiczną, postanowiłem zaprosić ją do krótkiej rozmowy o naszym Mieście. Jakie wnioski i refleksje na jego temat ma pani Jadwiga? Zapraszam do przeczytania wywiadu.

Jak postrzega pani rzeczywistość młodzieży naszego Miasta sprzed dwudziestu lat a jak dziś?

Porównując młodzież sprzed 20 lat do tej, którą mamy obecnie, mogę powiedzieć, że na pewno tamta młodzież była bardziej związana z Szydłowcem z uwagi na możliwości zatrudnienia. Natomiast obecna młodzież już nie jest tak związana i stara się opuścić Szydłowiec szukając pracy. Dla dzisiejszej młodzieży nie ma warunków, nie ma inwestorów, zakładów produkcyjnych i to jest bardzo bolesny fakt, bolesny przede wszystkim dla nich. Z tego względu też gmina się wyludnia i w tym momencie liczy poniżej 20 tyś, a zatem niepokojące zjawisko.