Przeciw represjii i niedemokratycznym formom nacisków

Stowarzyszenia Osób Represjonowanych w Stanie Wojennym, obecne na Krajowej Konferencji w Kęble koło Wąwolnicy w woj. lubelskim , 25 czerwca podsumowały swoją działaność w czasie dorocznych obrad Krajowej Konferencji Represjonowanych. Internowanie i więzienie to powszechnie znane formy represji. Były jak przypomniał Lech Ciężki (na zdjęciu), też inne ich formy, często nawet bardziej dokuczliwe.

Ludzie skazani politycznie przez kolegia ds. wykroczeń płacili sumy równe kilkumiesięcznym, a nawet kilkuletnim zarobkom. Jeśli ktoś został wyrzucony z pracy, był praktycznie pozbawiony środków do życia. Dziś sytuacja materialna tych ludzi pozostawia wiele do życzenia.

W czasie konferencji w przyjętym stanowisku wyrażaono zdecydowany sprzeciw wobec działań struktur państwa polskiego usiłujących regulować w sposób niedemokratyczny życie społeczno - polityczne w Polsce.

Stanowczo zaprotestowano przeciwko odrzucaniu sytemu wartości i tradycji, na których od ponad tysiąca lat budowana była nasza państwowość i narodowa tożsamość.

W przyjętym stanowisku czytamy: "Zdecydowanie przeciwstawiamy się próbom eliminacji z życia publicznego opozycji w szczególności byłego premiera Pana Jarosława Kaczyńskiego. Decyzja Sądu w Warszawie o konieczności przymusowego przeprowadzenia badań psychiatrycznych Prezesa PIS przypomina nam niedawno minione czasy komunizmu, gdzie inaczej myślących, zamykano w szpitalach dla umysłowo chorych. Takie postępowanie wymiaru sprawiedliwości w stosunku do jednej z najważniejszych osób w państwie zasługuje na słowa potępienia.

Za niedopuszczalne należy uznać grożenie przez ministra obecnego rządu użycia aparatu państwowego wobec tych, którzy ośmielają się krytykować jego działanie. Będziemy bronić istnienia niezależnych mediów społecznych, w tym Radia Maryja i jego założyciela O. Dyrektora Tadeusza Rydzyka.

Oburzeni jesteśmy oddaniem Rosji badania przyczyn narodowej tragedii smoleńskiej. Do dzisiaj Rosja nie przekazała wszystkich dokumentów i dowodów dotyczących tej sprawy. Naszym zdaniem osoby odpowiedzialne za tą sytuację winny być postawione przed Trybunałem Stanu.

Zaniepokojeni jesteśmy obecną sytuacją gospodarczą, szczególnie rosnącym zadłużeniem, prowadzącym do utraty suwerenności ekonomicznej państwa. Zapaść gospodarcza i rosnące bezrobocie wykształconej młodzieży, zmuszanej do zarobkowej emigracji, w połączeniu z anty- rodzinną polityką rządu, grozi katastrofą demograficzną.

Apelujemy do wszystkich zatroskanych o losy naszej ojczyzny, o pełne zaangażowanie i wysiłek mający na celu odrodzenie Polski solidarnej, gospodarnej i bezpiecznej, opartej na wartościach chrześcijańskich."

Autorka tekstu Anna Rakocz jest przewodniczącą Ogólnopolskiej Federacji Stowarzyszeń Represjonowanych w Stanie Wojennym.


Dodaj Komentarz