Stypendia i nagrody w „Sienkiewiczu”

Wręczenie nagród, stypendiów, wyróżnień a na zakończenie spektakl przygotowanym przez uczniów - tak było dziś podczas zakończenia roku szkolnego w Zespole Szkół Ogólnokształcących im. Henryka Sienkiewicza w Szydłowcu.

Uroczystość rozpoczął dyrektor Szkoły Karol Kopycki, witając przybyłych gości, pedagogów i uczniów szkoły. Po nim głos zabrał przewodniczący Rady Powiatu Marek Sokołowski, który przypomniał jak ważne jest zdobywanie wiedzy, która po latach nagradza wytrwałych i pracowitych. Wszystkim uczniom, którzy otrzymali promocję Przewodniczący rady gratulował szkolnych osiągnięć i życzył udanych wakacji. Swoje życzenia dołączyła także członkini Zarządu Powiatu i przewodnicząca Rady Rodziców radna Barbara Majewska, .

27 uczniów z klas pierwszych i drugich, o średniej ocen przekraczającej 4,75 na końcowym świadectwie otrzymało od dyrektora Karola Kopyckiego nagrody książkowe oraz Stypendia Starosty Szydłowieckiego. Najwyższą średnią ocen z klas pierwszych i drugich za rok szkolny 2010/2011 osiągnęła Paula Markiewicz.


Ukończyli klasy przy dźwiękach PolOrfy

Kilka minut po godz. 10-ej, w Publicznej Szkole Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi im. Jana III Sobieskiego w Szydłowcu odbyło się zakończenie roku szkolnego. Uroczystość rozpoczęcia wakacji poprzedził występ zespołu PolOrfa pod batutą Tadeusza Gogacza.

Między prezentowanymi utworami swoje przemówienie miał burmistrz Andrzej Jarzyński, który w swym wystąpieniu zwrócił uwagę na szybko upływający czas. Jak wspomniał, sam kiedyś uczęszczał do szkoły i jak wyraził, sam doskonale rozumie czym dla dzieci jest nadejście wakacji. Z tej też okazji, złożył życzenia - udanego, ale i bezpiecznego wypoczynku dla dyrekcji placówki, pedagogom, a przede wszystkim uczniom wyczekującym z niecierpliwością ostatniego dzwonka. Najserdeczniejsze życzenia złożyła także Ewa Walczak, naczelnik Wydziału Edukacji UM.

Po okolicznych przemówieniach starsi uczniowie wnieśli sztandar szkoły, przekazując go w opiekę swoim młodszym kolegom i koleżankom. Po akcie przekazania, absolwenci szkoły podstawowej złożyli na sztandar uroczystą przysięgę.