Prawica ramię w ramię z Unią

Prawica Rzeczypospolitej chce zjednoczyć partie prawicowe. W wyborach do Sejmu wystawi listy wspólnie z Unią Polityki Realnej, Ruchem Przełomu Narodowego, Ruchem Ludowym Ojcowizna oraz Stronnictwem Piast. Rozmowy na temat współpracy prowadzi z PJN.

Prawica Rzeczypospolitej oraz Unia Polityki Realnej wystawią wspólne listy w wyborach do Sejmu w jesiennych wyborach. - Przedstawiciele obu partii znajdą się na listach Prawicy Rzeczypospolitej – informuje Marek Jurek, który będzie "jedynką" na liście w Warszawie.

Zgodnie z wcześniejszymi porozumieniami z list Prawicy Rzeczypospolitej wystartują również członkowie Ruchu Przełomu Narodowego, Ruchu Ludowego Ojcowizny oraz Stronnictwa Piast.

Chcemy działać na rzecz wolności gospodarczej oraz praw rodziny. Chcemy reformy podatkowej, zastąpienia podatków PIT oraz CIT podatkiem od funduszu płac w firmie i podatkiem obrotowym wraz ze zwrotem ryczałtowym dla rodzin części VAT na każde wychowywane dziecko – informuje Jurek.

Jak zapowiada były marszałek Sejmu, Prawica chce również działać na rzecz silnej pozycji Polski w Europie. - Uważamy, że jeśli Polska chce realizować własne interesy w Europie, musi wspierać solidarność środkowoeuropejską oraz silną opinię chrześcijańską na starym kontynencie - powiedział.

Marek Jurek uważa, że "potrzebna jest naprawa życia politycznego w Polsce". W jego ocenie przyczyniłoby się do tego wprowadzenie okręgów jednomandatowych w wyborach do Sejmu oraz zniesienie obecnego systemu finansowania partii politycznych z budżetu państwa.

Zdaniem Jurka mocna pozycja Prawicy w życiu politycznym pozytywnie wpłynie na inne partie. - Silna obecność konserwatystów w parlamencie spowoduje zmianę zachowań dominujących partii. Dziś posłowie są tylko pracownikami interesów wyborczych swoich liderów. Chcemy przywrócić zasady odpowiedzialności w Sejmie - stwierdził.

Do rozmów na temat wspólnego startu w wyborach Marek Jurek zaprasza również PJN. - Deklarujemy gotowość wystartowania z PJN. W tej chwili nowy prezes tego ugrupowania Paweł Kowal musi uporządkować partię. Odejście posłanki PJN Joanny Kluzik-Rostkowskiej ułatwiło wspólną współpracę między naszymi ugrupowaniami - dodał.

Prezes UPR Bartosz Jóźwiak powiedział, że Unia startuje w wyborach z Prawicą, ponieważ ugrupowania te mają podobne poglądy. - Nie było sensu tworzyć dwóch oddzielnych list. Dla dobra Polski i polskiej polityki postanowiliśmy wystartować wspólnie. Mamy nadzieję, że realnie wpłyniemy na zmiany w naszym kraju - podkreślił.


Dodaj Komentarz