Samorząd wileński gościł delegację z powiatu szydłowieckiego

Włodzimierz Górlicki starosta szydłowiecki wręczył mer rejonu wileńskiego Marii Rekść dyplom uznania oraz podziękował za aktywną współpracę. Omówienie nowych i już istniejących form współpracy, uhonorowanie dyplomami uznania – takie cele przyświecały spotkaniu przedstawicieli Samorządu Rejonu Wileńskiego i Powiatu Szydłowieckiego.

„Jest to nowa karta w księdze naszej współpracy, na którą się składają nie tylko rzeczy materialne, ale przede wszystkim rozwój wartości patriotycznych, narodowych” – takie słowa starosty Szydłowieckiego Włodzimierza Górlickiego towarzyszyły ceremonii przekazania przez niego na ręce mer Samorządu Rejonu Wileńskiego Marii Rekść, wicemera Jana Sinickiego, sekretarza Rady Renaty Cytackiej oraz na ręce ks. Prałata Wojciecha Górlickiego, nazywanego ojcem chrzestnym porozumienia zawartego pomiędzy partnerami, dyplomów uznania oraz podziękowań za aktywną współpracę dwustronną.

Goście szydłowieccy podkreślili, że mieszkańcy Wileńszczyzny są osobami pełnymi dobroci, ciepła, serdeczności, gościnności, szczerości, co, ich zdaniem, jest przyczyną tego, że ludzie do nich lgną. Cechy te są już rzadko spotykane w Europie, którą to coraz bardziej zalewają gorsze strony kapitalizmu. „Życzę wam, by jak najpóźniej dotarły one do was” – zaznaczył starosta Szydłowiecki.


Najlepszy radny w powiecie

Marek Sokołowski najlepszym radnym powiatu szydłowieckiego” – tak zadecydowali internauci w sondzie "Echa Dnia". Artykuł pod tym tytułem publikuje dziś w szydłowieckim dodatku radomskie "Echo Dnia".

Artykuł został utworzony na bazie sondy, którą przeprowadziła redakcja gazety. Głosowanie odbywało się sms-owo oraz przez internet. Poparcie jakie zyskał w sondzie radny Rady Powiatu M. Sokołowski było bardzo wysokie. Kolejne miejsca na podium zajęli radni: Adam Wlazło i Jan Gula. Więcej w dzisiejszym wydaniu "Echa Dnia"


Kolejowa bezpieczna

Z udziałem przedstawiciela wojewody mazowieckiego Jacka Kozłowskiego, 26 października, symbolicznie oddano do użytku przebudowane odcinki drogi powiatowej nr 4015W Szydłowiec – Mirów Nowy – granica województwa.

W uroczystości wzięli udział przedstawiciele samorządu powiatowego ze starosta Włodzimierzem Górlickim i przewodniczącym Rady Marekiem Sokołowskim. Przybyli partycypujący w przebudowie burmistrz Szydłowca Andrzej Jarzyński, Zdzisław Bąk wójt gminy Mirów i Zofia Kosno wójt gminy Jastrząb. Droge poświęcił i za jej użytkowników modlitwę porowadził ks. kan. Adam Radzimirski.

Techniczny odbiór drogi odbył sie 13 października 2010r przy udziale: Wicestarosty Romana Woźniaka, Członka Zarządu Powiatu Adama Wlazło, Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych Marka Ruszczyka, Inspektora Nadzoru Budowlanego Macieja Stefańskiego, Zastępcy Burmistrza Krzysztofa Ziółkowskiego, Sekretarza Gminy Mirów Jarosława Basiaka, Przedstawicielki Gminy Jastrząb Lidii Kołodziej, przedstawicieli wykonawcy, czyli firmy TRAKT oraz pracowników Wydziału Rozwoju i Promocji Starostwa Powiatowego w Szydłowcu Magdaleny Kisiel i Sylwii Pietras.


Akcja flaga trwa..

W inicjatywy Karola Kopyckiego, dyrektora Liceum Ogólnokształcącego im. Henryka Sienkiewicza w Szydłowcu, na prezentacji dotyczącej symboli narodowych, spotkali się dziś uczniowie i przedstawiciele kombatantów i władz samorządowych.

Prezentacja była okazją do przekazania młodzieży flag państwowych, w ramach prowadzonej przez powiat szydłowiecki od kilku lat akcji upowszechnienia symboli narodowych. Pocztowi sztandarowemu Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowe przekazano nowe wojskowe mundury galowe wraz z rogatywkami.

Flagi i mundury zakupione ze środków budżetowych samorządu powiatowego przekazali starosta Włodzimierz Górlicki i przewodniczący Rady Powiatu Marek Sokołowski. Chorąży pocztu sztandarowego Marek Jańczyk podziękował za ten oczekiwany dar. Dodając przy okazji, że używane umundurowanie wykorzystywano w poczcie już ponad 20 lat.


Masówka powiatowa!

W ostatnim numerze dwutygodnika Głos Szydłowiecki, można przeczytać tekst radnego powiatowego Andrzeja Wody, w którym autor odnosząc się do działalności powiatu, głównie w kadencji I i II snuję także swoje wynurzenia, na temat niektórych aspektów działalności samorządu powiatowego, w obecnej III kadencji.

Za najszczęśliwszy okres, bogaty w osiągnięcia, dla powiatu autor tekstu uznał rok 2003. Biorąc pod uwagę, że w tym czasie był starostą szydłowieckim, jest to z tej perspektywy jak najbardziej zrozumiałe. Tak! to był najlepszy rok dla radnego Wody! Szkoda tylko, że ten wspaniały okres w historii powiatu nie trwał dłużej. Dzisiaj mielibyśmy dopiero osiągnięcia. A tak to tylko jedna masówka w wykonaniu władz powiatu! Na marginesie gratuluję Panu Radnemu dobrej samooceny!

No cóż może trzeba dla prawdy historycznej dodać, że starosta Andrzej Woda, sam zrezygnował ze stanowiska pod presją zarzutu złamania prawa.


Silna koalicja Komitetów

KW Porozumienie Samorządowo Gospodarcze, KWW Porozumienie Społeczne, KWW Solidarny Samorząd i KW Polskie Stronnictwo Ludowe – wszystkie z wymienionych szydłowieckich organizacji, podczas minionego Konwentu przedwyborczego przystąpiły do podpisania wspólnej Umowy Koalicyjnej.

Umowa stanowi, że wszystkie jej strony wyrażają wolę stworzenia koalicji powyborczej w wyborach samorządowych do Rady Miejskiej i Rady Powiatu. Ponadto kampania wyborcza na wszystkich poziomach samorządu, prowadzona będzie przez komitety będące stronami umowy zgodnie z zasadą wzajemnego partnerstwa.

Podpisana umowa koalicyjna to wyraz konstruktywnego kompromisu jak również chęci współpracy przedstawicieli i członków zrzeszonych w czterech komitetach wyborczych – mówi starosta szydłowiecki Włodzimierz Górlicki.


W podziękowaniu za współpracę

Orkiestra Reprezentacyjna Straży Granicznej z Nowego Sącza, 9 listopada korzystała z gościnności Zespołu Szkół im Korpusu Ochrony Pogranicza i będącego w składzie organizacyjnym tej jednostki Szkolnego Schroniska Młodzieżowego. Pobyt w Szydłowcu tej znanej Orkiestry, był okazją do złożenia podziękowań, za owocną współpracę z powiatem szydłowieckim datowaną od 13 maja 2007.

W tym czasie na zaproszenie władz powiatowych Orkiestra Reprezentacyjna SG z Karpackiego Oddziału Straży Granicznej, wielokrotnie koncertowała w Szydłowcu. Uświetniała uroczystości patriotyczne i powiatowe.

W podziękowaniu za współprace na ręce naczelnika Orkiestry ppłk. SG dr. Stanisława Strączka i zastępcy naczelnika kpt. SG Leszka Mieczkowskiego, przewodniczący rady Powiatu Marek Sokołowski i starosta szydłowiecki Włodzimierz Górlicki przekazali, w związku z zakończeniem III kadencji Rady Powiatu słowa serdecznych podziękowań. Wyrazili przy tym nadzieje, że ta obopólnie korzystna współpraca będzie kontynuowana w kolejnych kadencjach Rady Powiatu.