Zjazd rodziny Gałązków w Pawłowie

W minioną sobotę w kościele św. Apostołów Piotra i Pawła w Pawłowie odbyła się Msza Święta odprawiona przez ks. prałata Waldemara Gałązkę w intencji rodziny Gałązków.

W Słowie Bożym opartym na biblijnym rodowodzie Chrystusa, prałat przypomniał zgromadzonym o wartościach, które są owocami rodziny. Mówił o tradycji, miłości, pamięci o przodkach, nierozerwalnych więzach, ale i wierze kościoła, na której rodzina powinna się opierać. W trakcie kazania ks. Waldemar w skrócie przypomniał także 250 – letnią historię rodu Gałązków.

Po kazaniu prałat W. Gałązka powierzył Bożej opiece wszystkich żyjących i nieżyjących z rodziny, modląc się za nich wspólnie z licznie zgromadzonymi wiernymi.

W sobotniej mszy w Pawłowie udział wzięli między innymi starosta Włodzimierz Górlicki wraz z żoną Wiolettą córką Janiny Pogorzelskiej z domu Gałązka i Marcin Pawlak starszy szydłowieckiego Cechu Rzemiosł Różnych, także pochodzący z rodziny Gałązka.

Celebrę zakończyło błogosławieństwo udzielone przez prałata. Dwudniowy zjazd rodziny Gałązków zgromadził około 100 jej przedstawicieli z Polski i Europy.


Dodaj Komentarz