Stypendia i nagrody w „Sienkiewiczu”

Wręczenie nagród, stypendiów, wyróżnień a na zakończenie spektakl przygotowanym przez uczniów - tak było dziś podczas zakończenia roku szkolnego w Zespole Szkół Ogólnokształcących im. Henryka Sienkiewicza w Szydłowcu.

Uroczystość rozpoczął dyrektor Szkoły Karol Kopycki, witając przybyłych gości, pedagogów i uczniów szkoły. Po nim głos zabrał przewodniczący Rady Powiatu Marek Sokołowski, który przypomniał jak ważne jest zdobywanie wiedzy, która po latach nagradza wytrwałych i pracowitych. Wszystkim uczniom, którzy otrzymali promocję Przewodniczący rady gratulował szkolnych osiągnięć i życzył udanych wakacji. Swoje życzenia dołączyła także członkini Zarządu Powiatu i przewodnicząca Rady Rodziców radna Barbara Majewska, .

27 uczniów z klas pierwszych i drugich, o średniej ocen przekraczającej 4,75 na końcowym świadectwie otrzymało od dyrektora Karola Kopyckiego nagrody książkowe oraz Stypendia Starosty Szydłowieckiego. Najwyższą średnią ocen z klas pierwszych i drugich za rok szkolny 2010/2011 osiągnęła Paula Markiewicz.

Nagrody wręczyli przewodniczący Marek Sokołowski, członkini Zarządu Barbara Majewska, przewodnicząca Komisji Edukacji i Kultury Rady Powiatu Krystyna Adamczyk, Joanna Strzelecka naczelnik Wydziału Edukacji, Zdrowia, Kultury i Sportu Starostwa Powiatowego.

Po części oficjalnej zgromadzeni goście, wychowawcy i uczniowie szkoły obejrzeli zaprezentowaną przez uczniów część artystyczną.


Dodaj Komentarz