Spotkanie oazowe w Seminarium

W niedzielę 2 stycznia do budynku radomskiego Wyższego Seminarium Duchownego przybyli licznie animatorzy oazy rodzin róźnych stopni , aby uczestniczyć w dziecezjalny spotkaniu opłatkowym. Poprwadzili je - wraz z księdzem moderatorem Maciejem Korczyńskim i siostrą Anną Baćmagą - Anna i Marek Kwiatkowscy pełniący posługę pary diecezjalnej. Na spotkanie przybyli Ewa i Tomasz Czyż, którzy mają pod swą opieką ruch DK w kilku diecezjach środkowej i wschodniej Polski. Dla rodzin Jasełka XXI wieku przygotowali uczniowie Zespołu Szkół Samochodowych w Radomiu. Gościem spotkania rodzin był ks. bp Stefan Siczek. który koncelebrował mszę świętą, wygłosił kazanie i przełamał się opłatkiem z rodzinami.

Domowy Kościół w diecezji radomskiej skupia w 102 kręgach blisko 500 rodzin, które realizują program formacyjny i rekolekcyjny wypracowany w oparciu o zasady łączące w sobie charyzmat Ruchu-Światło-Życie i międzynarodowego ruchu małżeństw katolickich Equipes Notre-Dame (END).

DK zwraca szczególną uwagę na duchowość małżeńską, czyli dążenie do świętości w jedności ze współmałżonkiem. Chce pomóc małżonkom trwającym w związku sakramentalnym w budowaniu między nimi prawdziwej jedności małżeńskiej, która jednocześnie stwarza najlepsze warunki do dobrego wychowania dzieci w duchu chrześcijańskim.


Spotkanie w rodzinnej wspólnocie rodzin...

W Niedzielę Trójcy Przenajświętszej, na mszy świętej kończącej kolejny rok pracy formacyjnej spotkały się małżeństwa z Domowego Kościoła - rodzinnej gałęzi Ruchu Światło-Życie.

Msza święta była szczególnym dziękczynieniem Bogu w Trójcy Świętej Jedynemu, za dar sakramentalnej miłości małżeńskiej i domową rodzinna wspólnotę. W czasie roku formacyjnego na comiesięcznych spotkaniach omawiano tematy związane z duchowością małżeńską, analizowano znaki czasu, w tym roku tematem przewodnim motywem tej refleksji było hasło „Słuchać Pana”. Po mszy świętej kontynuowano wspólnotę przyjaźni na spotkaniu w gościnie u Joli i Adama Pietrasów.

W spotkaniu wzięli udział Ewa i Tomek Czyż, którzy przed 13 laty byli para pilotującą powstanie nowych kręgów w Szydłowcu, a obecnie pełnia funkcje pary odpowiedzialnej za kręgi Domowego Kościoła na terenie kilku polskich diecezji oraz pełniący funkcje pary rejonowej Teresa i Tadeusz Kupidurowie.


Osiem błogosławieństw na Cyrhli

Bez Pana Boga łatwo się w życiu pogubić, dlatego rodziny z Ruchu Światło-Życie, realizujące zadanie aby żyć w codzienności sakramentem małżeństwa, w okresie wakacji, chętnie poświęcają czas na rekolekcje formacyjne. Jedną z takich licznych form wakacyjnego wypoczynku i formacji jest oaza rekolekcyjna w Cyrhli koło Zakopanego.

Tutaj spotkało się ponad 60 osób, aby pod kierunkiem ks. Piotra Turzyńskiego zgłębiać Chrystusowe „Osiem Błogosławieństw”. Rozważanie tematu głównego wpisane jest w cykl modlitewny, a także górskie wędrówki, czemu sprzyja piękna pogoda. Uczestnicy rekolekcji uczestniczyli także w nabożeństwie fatimskim w Sanktuarium na Krzeptówkach. Pielgrzymowali do Matki Bożej Królowej Tatr na Wiktorówkach. Tutaj mszę św. prymicyjna dla oazaowiczów odprawił ks. Kamil Kowalski. Uczestnicy rekolekcji wakacyjnych w Cyrhli odwiedzili pustelnie św. Brata Alberta na Kalatówkach. Sanktuarium Matki Bożej Objawiającej Cudowny Medalik na Olczy, Centum Oazowe w Krościenku, kościół św. Antoniego na Bytrem i Księżówkę. Spotkali się także z młodzieżą z diecezji radomskiej przeżywającą II stopień rekolekcji oazowych w Bańskiej Wyżnej koło Zakopanego.

Uczestnicy mieli także możliwość zakosztowania trudów i radości wysokogórskiej wyprawy na Kasprowy Wierch i Świnicę.


Przemyska Rada Społeczna i Duszpasterska w sprawie aktualnej sytuacji w kraju.

Członkowie Rady Duszpasterskiej i Społecznej Archidiecezji Przemyskiej, zgromadzeni w dniu 10 marca 2012 roku w Wyższym Seminarium Duchownym w Przemyślu na roboczym spotkaniu pod przewodnictwem Metropolity Przemyskiego, Arcybiskupa Józefa Michalika, z niepokojem zauważają pogarszającą się sytuację zubożenia ludzi w rejonach oddalonych od wielkich metropolii.

Brak pracy i zarobków masowo wyludnia nasze wioski i miasta, brak konkretnego zainteresowania rodziną wzmacnia mentalność antynatalną i prowadzi do wyludniania Polski, której problemów ekonomicznych nie rozwiąże sztuczne wywoływanie resentymentów antynarodowych i antykościelnych.

Niezwykle niepokojąca jest dziś oficjalna tendencja promowania antykultury, odcięcie się od tradycyjnego, zakorzenionego chrześcijańskiego humanizmu w Polsce, której szacunku w świecie nie zapewni brutalność antyklerykalnych środowisk ani wypowiedzi sztucznie promowanych tzw. „bohaterów prasowych”. Z tym większym szacunkiem trzeba zauważyć i wspierać dziennikarzy i ludzi pióra, będących stróżami prawdy, którzy odznaczają się odwagą mądrości dalekowzrocznej.


Tagi: , ,

Polska: Kościół polski, to śpiący olbrzym

Kościół polski, to śpiący olbrzym, który musi się przebudzić [Wywiad z o. Dariuszem Kowalczykiem] "Polska The Times" publikuje wywiad Agaty Grzelińskiej z jezuitą o. Dariuszem Kowalczykiem. W rozmowie duchowny stwierdza m.in., że wybór na Stolicę Piotrową kardynała z Argentyny jest dla Polaków swoistym znakiem, aby nasz Kościół stał się bardziej dojrzały i samodzielny.

Zdaniem o. Kowalczyka, mimo upływu lat niektóre środowiska naszych rodzimych świeckich i duchownych skupiają się na rozpamiętywaniu pontyfikatu papieża Jana Pawła II. Zasklepiając się w przeszłości, nie chcą iść na przód. "Jesteśmy takim śpiącym kolosem. Teraz jest najwyższy czas na przebudzenie i większą odpowiedzialność. Oczywiście, mamy słuchać papieża, ale nie patrzeć, jak sroka w gnat, tylko brać odpowiedzialność za to, co się tutaj dzieje" - stwierdza duchowny. Zaznacza, że papież jest liderem, ale nie takim, który każdemu mówi, co ma robić. Jest przywódcą, którego głównym celem jest pobudzenie do działania lokalnych liderów. "Papież wskazuje kierunki, ale te wskazania mamy podejmować w sposób twórczy i oryginalny tam, gdzie żyjemy" - konkluduje jezuita.


Tagi:

Rzeczpospolita: Polski początek Franciszka

Tomasz Krzyżak pisze w "Rzeczpospolitej" o pierwszych decyzjach personalnych jakie papież Franciszek podjął w sprawie polskiego Kościoła. Jak czytamy, dotychczasowy metropolita lwowski, abp Mieczysław Mokrzycki zostanie nowym metropolitą wrocławskim. Zastąpi na tym stanowisku abp. Mariana Gołębiewskiego, który w zeszłym roku skończył 75 lat. Ojciec Święty nominował także dwóch biskupów pomocniczych w Warszawie. Po wypadku bp. Piotra Jareckiego i chorobie bp. Mariana Dusia, kard. Kazimierz Nycz "ze wszystkimi uroczystościami musi poradzić sobie tylko z jednym biskupem pomocniczym Tadeuszem Pikusem".

Dziennikarz podaje, że nowymi biskupami mają zostać ks. prof. Wojciech Bartkowicz, rektor warszawskiego seminarium oraz ks. Janusz Bodzon, kanclerz kurii. Jak czytamy, bp Jarecki ma zostać kapelanem w żeńskim klasztorze na południu Polski. Jak zauważa Krzyżak, od kilku lat w polskim Kościele mamy do czynienia ze "sporą zmianą pokoleniową". W tym roku wiek emerytalny osiągnie kilku ordynariuszy, w tym prymas abp Józef Kowalczyk. "Na emerytury odchodzą biskupi, którzy przez lata byli twarzami polskiego Kościoła" - czytamy. Są to: kard. Franciszek Macharski, abp Stanisław Nowak, abp Damian Zimoń i abp Henryk Muszyński oraz bp Antoni Dydycz. Kilka miesięcy temu wiek osiągnęli bp Kazimierz Górny oraz bp Tadeusz Rakoczy. Krzyżak wyjaśnia, że w momencie osiągnięcia wieku 75 lat biskup oddaje się do dyspozycji papieża, ten może przyjąć rezygnację, albo poprosić biskupa o dalsze pełnienie posługi. Jak czytamy, Jan Paweł II często wybierał tę drugą opcję, tymczasem Benedykt XVI "rezygnację przyjmował niemal natychmiast". Krzyżak pisze o tym, że w przypadku rezygnacji abp. Gołębiewskiego mieliśmy do czynienia z szeregiem nazwisk potencjalnych kandydatów, wymieniano m.in. bp. Andrzeja Dziubę, ordynariusza łowickiego, "który podobno dusi się w ciasnym Łowiczu", a także abp. Sławoja Leszka-Głódzia, którego szanse miały spaść do zera po publikacjach "Wprost". Jak czytamy, objęcie funkcji metropolity wrocławskiego wiąże się z prestiżem, ponieważ "metropolici wrocławscy zazwyczaj zostają kardynałami". Obecnie abp Mokrzycki ma być skonfliktowany z władzami ukraińskimi od których próbuje odzyskać katolickie kościoły, a także z Polonią, ponieważ wprowadził w lwowskiej katedrze mszę św. również po ukraińsku - czytamy. Ma on być także skonfliktowany z kard. Stanisławem Dziwiszem.


Spotkanie wielkanocne Rodzin Domowego Kościoła

Rodziny realizujące formację w Domowym Kościele Ruchu Światło-Życie, spotkały się dziś na Eucharystii, aby polecać Bogu rodziny z parafii Św. Zygmunta i własne rodziny. Po Mszy odbyło sie spotkanie wielkanocne, będące okazją do wspólnej radości ze Zmartwychwstania Pańskiego. W świątecznym spotkaniu rodzin uczestniczyli kapłani: ks. prob. Adam Radzimirski, moderator ks. Andrzej Kania oraz ks. Witold Witasek i ks. Krzysztof Nowosielski.

Obecnie w 4 kręgach Domowego Kościoła, w spotkaniach formacyjnych uczestniczy kilkanaście małżeństw. W tym roku Domowy Kościół, w naszej parafii obchodzić będzie 15 lat działalności. Dziękczynienie Bogu za ten dar zaplanowano na 23 czerwca. Pierwszym moderatorem DK w parafii św. Zygmunta był ks. Mirosław Kęska. Wśród szydłowieckich rodzin DK duszpasterzowali w czasie tych 15 lat także ks. Mirosław Kszczot i ks. Dariusz Szambor. Od 5 lat modratorem jest ks. A. Kania.

DK jest małżeńsko-rodzinnym ruchem świeckich w Kościele, działającym w ramach Ruchu Światło-Życie, który jest jednym z nurtów posoborowej odnowy Kościoła w Polsce. DK łączy w sobie charyzmaty Ruchu Światło-Życie i międzynarodowego ruchu małżeństw katolickich Equipes Notre-Dame (END).