Operacja "Rocznica Barak 1939"

Przedstawiciele Gminy Szydłowiec, Nadwiślańskiego oddziału Straży Granicznej i Powiatu Szydłowieckiego spotkali się 21 czerwca na sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Szydłowcu, w celu omówienia przygotowań do organizacji święta związanego z wrześniową rocznicą Bitwy pod Barakiem.

Ze strony Miasta i Gminy Szydłowiec w spotkaniu uczestniczyli starszy specjalista Bolesław Boruszewski i dyrektor SzCKiS Małgorzata Bernatek.

Ze strony NOSG naczelnik Wydziału Prezydialnego mjr Piotr Barański, zastępca komendanta Placówki NOSG w Kielcach ppłk Roman Rejczak oraz st. chor. Grzegorz Bielakowski i chor. Renata Kośka.

Ze strony Powiatu Szydłowieckiego w spotkaniu wzięli udział: starosta Włodzimierz Górlicki, wicestarosta Roman Woźniak, dyrektor Zespołu Szkół im. KOP Maria Michajłow, naczelnik Biura Rady Dariusz Kucharski, inspektor Sylwia Pietras-Wolska z Wydziału Promocji. W spotkaniu uczestniczył także przewodniczący Rady Powiatu Marek Sokołowski, od lat zaangażowany w przywracanie pamięci o walczących pod Brakiem żołnierzach Korpusu Ochrony Pogranicza.

Patronatem 72 rocznicę Bitwy pod Barakiem objął Komendant Główny Straży Granicznej gen. bryg. Leszek Elas. Uroczystościach rocznicowe uświetnią swym udziałem: Orkiestra Reprezentacyjna Straży Granicznej i Kompania Reprezentacyjna SG z Nowego Sącza.

7 września na Rynku Wielkim, o 18.30 zaplanowano pokaz musztry paradnej. Po prześjściu na cmentarz parafialny, nad mogiłami poległych żołnierzy Wojska Polskiego i Korpusu Ochrony Pogranicza, odbędzie się Apel Poległych.

8 września uczestnicy uroczystości przejdą z Placu Marii Konopnickiej do kościoła św. Zygmunta na mszę święta za Ojczyznę. Następnie przy Pomniku Żołnierzy Września 1939, na leśnym parkingu pod Barakiem, z udziałem Orkiestry i Kompanii reprezentacyjnej SG odbędą się uroczystości patriotyczne.

Obchody Bitwy pod Barakiem organizowane były przez samorząd gminny Szydłowca od 1991 roku. W 2007 roku w związku z nadaniem ponadgimnazjalnemu Zespołowi Szkół imienia Korpusu Ochrony Pogranicza, w organizację tego święta pamięci o obrońcach Ojczyzny z września 1939 roku, włączył się aktywnie szydłowiecki Samorząd Powiatowy i Nadwiślański Oddział Straży Granicznej.

Z historii.

W Bitwie pod Barakiem we wrześniu 1939 roku toczonej w czasie odwrotu 36 DP rez, spod Kazanowa koneckiego, w kierunku Wisły, wzięło udział kilka tysięcy żołnierzy polskich. Starli się oni, w krwawym boju z oddziałem piechoty zmotoryzowanej i kolumną pancerno-motorową z 2 DL Wermachtu.

Bardzo duże straty poniosła piechota niemiecka, szczególnie w czasie ucieczki z płonących samochodów. Zabito około 150 Niemców i zniszczono kilkanaście wozów pancernych.

Poległo także wielu żołnierzy polskich. Na cmentarzy w Szydłowcu pochowano 136 obrońców Ojczyzny. Liczni żołnierze zostali ranni, zapełniono nimi 100 konnych wozów.

Bitwą w początkowej fazie dowodził płk Bolesław Ostrowski. Siłami głównymi, które rozproszyły oddziały niemieckie, dowodził ppłk. Przemysław Nakoniecznikoff-Klukowski. W bitwie bohaterstwem wykazało się wielu polskich żołnierzy, były jednak i straty niebojowe związane z dezercją żołnierzy narodowości ukraińskiej i niemieckiej.


Dodaj Komentarz