Przeciw represjii i niedemokratycznym formom nacisków

Stowarzyszenia Osób Represjonowanych w Stanie Wojennym, obecne na Krajowej Konferencji w Kęble koło Wąwolnicy w woj. lubelskim , 25 czerwca podsumowały swoją działaność w czasie dorocznych obrad Krajowej Konferencji Represjonowanych. Internowanie i więzienie to powszechnie znane formy represji. Były jak przypomniał Lech Ciężki (na zdjęciu), też inne ich formy, często nawet bardziej dokuczliwe.

Ludzie skazani politycznie przez kolegia ds. wykroczeń płacili sumy równe kilkumiesięcznym, a nawet kilkuletnim zarobkom. Jeśli ktoś został wyrzucony z pracy, był praktycznie pozbawiony środków do życia. Dziś sytuacja materialna tych ludzi pozostawia wiele do życzenia.

W czasie konferencji w przyjętym stanowisku wyrażaono zdecydowany sprzeciw wobec działań struktur państwa polskiego usiłujących regulować w sposób niedemokratyczny życie społeczno - polityczne w Polsce.


Niebezpieczny pożar w środku miasta

Dwa zastępy staży pożarnej przez dwie godziny gasiły pożar odpadów i śmieci porzuconych przy posesji na której znajduje się punkt skupu złomu i garaże zlokalizowane przy wewnętrznej drodze dojazdowej, bocznej od ulicy Kolejowej.

Pożar wywołał duże zadymienie odczuwalne szczególnie dla mieszkańców osiedla przy ul. Wschodniej i osiedla domków jednorodzinnych „Przy Kolejce”.

Zdarzenie zostało uznany przez interweniujących strażaków jako pożar dzikiego wysypiska śmieci, co oznacza że nikt nie został ukaranmy z tego tytułu mandatem.


Zjazd rodziny Gałązków w Pawłowie

W minioną sobotę w kościele św. Apostołów Piotra i Pawła w Pawłowie odbyła się Msza Święta odprawiona przez ks. prałata Waldemara Gałązkę w intencji rodziny Gałązków.

W Słowie Bożym opartym na biblijnym rodowodzie Chrystusa, prałat przypomniał zgromadzonym o wartościach, które są owocami rodziny. Mówił o tradycji, miłości, pamięci o przodkach, nierozerwalnych więzach, ale i wierze kościoła, na której rodzina powinna się opierać. W trakcie kazania ks. Waldemar w skrócie przypomniał także 250 – letnią historię rodu Gałązków.

Po kazaniu prałat W. Gałązka powierzył Bożej opiece wszystkich żyjących i nieżyjących z rodziny, modląc się za nich wspólnie z licznie zgromadzonymi wiernymi.


Szydłowiec jest super! Kozienice piękne..

Słowa radości i zadowolenia, nie kryli uczestnicy polskich wakacji z Wileńszczyzny. Przez kilka minionych mogli zwiedzić Szydłowiec, Chlewiska, Bałtów. Pobyt dzieci był możliwy dzięki zaangażowaniu szydłowieckiego samorządu powiatowego, w pomoc Polakom z Rejonu Wileńskiego.

W czasie spotkania pożegnalnego 27 czerwca na sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Szydłowcu, słowa podziękowań popłynęły od dzieci i pań nauczycielek z polskich Szkół w Kiwiszkach i Grygajcach, w gminie Szaterniki położonej w sąsiedztwie Wilna.

Dziękowano za okazaną pomoc, wielką życzliwość, a także zaangażowanie osób które umiliły czas dzieciom. To sprawiło że były bardzo zadowolone, wyrażając to krótkim zdaniu: "Szydłowiec jest super!"


Trzydziesta pielgrzymka..

Na Jasną Górę 26 czerwca z pielgrzymką Rzemiosła, po raz trzydziesty przybyli polscy, zrzeszeni w cechach, spółdzielniach i izbach rzemieślniczych. W tym roku do jasnogórskiego wizerunku NMP Królowej Polski, brać rzemieślniczą przyprowadziła na modlitwę i czuwanie Izba Rzemiosła z Opola.

Poczty sztandarowe i starszyzna cechowa i izbowa, po zbiórce przy archikatedrze częśtochowskiej pw. Świętej Rodziny z pocztami sztandarowymi przeszła na wzgórze Jasnej Góry. Tutaj starym zwyczajem poświęcił pątników kustosz zbiorów jasnogórskich i opiekun rzemiosła o. Jan Golonka. Mszę święta na szczycie Jasnej Góry koncelebrował z księżmi kapelanami ks. biskup Jan Kopiec.

W kazaniu Ksiądz Biskup podjął refleksję nad ludzka pracą, która wypełnia życzenie Boga. Wymaga to wysiłku formacji własnego wnętrza, aby umieć rozpoznać wolę Stwórcy i dobrze ją wypełnić.