Obóz Szkoleniowy„Recostor 2011”

Strzelcy z Szydłowca szkolić się będą w Radomiu w ramach zadania Recostor, w programie którego znajda się takie elementy jak szkolenie teoretyczne na temat działań rozpoznawczych i szturmowych, na poziomie drużyny i plutonu oraz szkolenie praktyczne w tym zakresie, mające za cel podnisienie sprawności fizycznej, kształcenie kadry Związku Strzeleckiego i promocję służby wojskowej.

Zadanie dofinansowane przez MON, będzie realizowany w dniach 15-20.06.2011 r. na terenie Oddziału Radom ZS im. mjr Michała Tadeusza „Brzęka” Osińskiego oraz na terenie ośrodka wypoczynkowego w Rajcu Poduchownym gm. Jedlnia Letnisko. Komendantem Obozu jest druż. ZS Patryk SKUZA, tel: 506688450.

Szkolenie będzie przebiegać według następującego szczegółowego planu: 3 sesje szkoleniowe: - poranna / teoretyczna / od godz. 7.30 – 13.00 - popołudniowa / praktyczna / od godz. 14.00 – 18.00 - wieczorna / sztuk walki, pierwszej pomocy/ od godz. 19.00- 21.30 RAZEM: 12 h. zajęć szkoleniowych w ciągu 24 h 60 h zajęć szkoleniowych w ciągu 120 h obozu szkoleniowego Cel szkolenia i tematy: Udoskonalanie sztuki patrolowania , Nauczenie strzelców wykonywania szkicu terenu w marszu oraz w czasie postoju, Nauczenie strzelców organizacji posterunku obserwacyjnego wraz z Ew. atakiem z posterunku, Poruszanie się po terenie wroga, rozpoznanie terenu wroga, podejście pod obóz wroga, Nauczenie strzelców prowadzenia rozpoznania, opróżniania budynku, odbicie zakładników, wejście do budynku, Nauczenie strzelców organizacji zasadzki typu „L” , typ normalny, Nauczenie strzelców Pierwszej pomocy przedmedycznej, zachowanie się w stanach urazowych, Doskonalenie walki wręcz, Ćwiczenia przejścia przez teren wroga plutonem, Nauczenie strzelców prowadzenia szturmowania, opróżniania budynku, odbicie zakładników, wejście do budynku. Zakładane rezultaty realizacji zadania. Nabycie wiedzy i wyrobienie umiejętności, ćwiczenie działań drużyny, plutonu rozpoznania, obrona i atak I i II plutonu, działania szturmowo rozpoznawcze, umocnienie psychiki pojedynczego strzelca, drużyny i plutonu strzelców. Realizacja zadań: ewakuacja i obrona obozu, patrolowanie, utrzymywanie zdolności bojowej na tle obozu, samoobrona z użyciem sztuk walki, pierwsza pomoc przedmedyczna, pierwsza pomoc na polu walki. Szkolący i szkoleni korzystać będą z materiałów własnych i sprzętu. W szkoleniu wezmą udział strzelcy z następujących Oddziałów: Radom, Puławy, Szydłowiec, Mińsk-Mazowiecki, SOK Beliniak Radom.