Tagi: , ,

Przedstawiciele Straży Granicznej, szydłowieccy samorządowcy i uczniowie i nauczyciele Zespołu Szkół im. KOP w Szydłowcu uczcili pamięć bohaterskich żołnierzy walczących w Bitwie pod Barakiem, we wrześniu 1939 roku

W dniach 7-8 września odbyły się w Szydłowcu uroczystości upamiętniające 83. rocznicę Bitwy pod Barakiem, stoczonej w ramach Kampanii Polskiej Polski 1939 roku przez rezerwową 36 Dywizję Piechoty, mającą w składzie 163 i 165 pułk piechoty rez. szwadron kawalerii oraz inne pomniejsze pododdziały dywizyjne, w tym baterię dział 75 mm, z niemieckimi pododdziałami zmotoryzowanymi z 2 Dywizji Lekkiej. Polscy żołnierze walczący od kilku dni z oddziałami niemieckiego agresora na Ziemi Koneckiej, w trakcie odwrotu w kierunku Wisły zostali zaatakowani 8 września w rejonie Szydłowca pod wsią Barak, przez siły niemieckie które weszły na ich tyły. W związku z tym musieli przebijać się przez nieprzyjaciela. W trakcie walki w której szczególną bitnością wsławił się 163 pp rez. którego dowódcą był ppłk Przemysław Nakoniecznikoff. Siły polskie przebiły się na wschodnią stronę szosy Warszawa-Kraków i skierowały ku Wiśle, zadając nieprzyjacielowi znaczne straty w ludziach i sprzęcie. Na szydłowieckim cmentarzu spoczywa 128 poległych w obronie Ojczyzny żołnierzy, jeden zaś na żydowskim kirkucie w Szydłowcu.

W ramach obchodów 83. Rocznicy tych bitewnych wydarzeń, 7 września o godz. 16.15 rozpoczęto je uroczystą zbiórką uczestników przy pomniku Tadeusza Kościuszki. Wiązankę muzycznych utworów zaprezentowała się tu Orkiestra Morskiego Oddziału Straży Granicznej. Następnie poczty sztandarowe, kompania reprezentacyjna Straży Granicznej, Orkiestra Morskiego Oddziału SG, delegacje i inni uczestnicy obchodów, w tym młodzież z Zespołu Szkół im. KOP w Szydłowcu, przeszli do kościoła św. Zygmunta, gdzie pod przewodnictwem ks. kmdr. ppor. Ryszarda Preusa, odprawiona została koncelebrowana Msza święta w intencji poległych żołnierzy Wojska Polskiego i Korpusu Ochrony Pogranicza. W koncelebrze uczestniczyli ks. płk SG Zbigniew Kępa, dziekan katolickiego dekanatu Straży Granicznej, proboszcz szydłowieckiej parafii ks. kan. Marek Kucharski i ks. Arkadiusz Bieniek proboszcz parafii św. Mikołaja w Wysokiej.

W kazaniu ks. płk Kępa, nawiązującego do czytań mszalnych i intencji eucharystycznej celebracji powiedział "Zaskakują nas słowa św. Pawła z Listu do Koryntian, które usłyszeliśmy w liturgii słowa. „Trzeba więc, aby ci, którzy mają żony, tak żyli, jakby byli nieżonaci, a ci, którzy płaczą, tak jakby nie płakali, ci zaś, którzy się radują, tak jakby się nie radowali; ci zaś którzy nabywają, jak gdyby nie posiadali; ci, którzy używają tego świata, tak jakby z niego nie korzystali.” Apostoł narodów daje uzasadnienie takiej postawy: „Przemija bowiem postać tego świata”. Tą Mszą św. rozpoczynamy cykl wydarzeń upamiętniających polskich żołnierzy, którzy 8 września 1939 r. walczyli pod Barakiem, nieopodal Szydłowca. Wielu z nich zginęło. Ich ciała zostały pozbierane z pól bitewnych i pochowane na cmentarzu w Szydłowcu. Chwała tym, którzy spełnili taki miłosierny czyn wobec zmarłych! Słowa św. Pawła dobrze oddają sytuację żołnierzy, którzy pod Barakiem podjęli walkę. Wielu z nich opuściło swoje żony, swoje dzieci – gdyż ojczyzna była w potrzebie i zostali zmobilizowani. (…) Czy mieli oni czas, aby myśleć o swoich bliskich, których musieli opuścić? Może tylko przez moment, kiedy tocząc walki, mieli chwile wytchnienia. Może znajdowali na to czas, przed położeniem się gdzieś w lesie, na krótki sen, aby zregenerować siły po forsownym marszu. Myśleli wtedy z niepokojem o swoich bliskich: czy są bezpieczni, czy nie dzieje się im krzywda, co będzie z nimi, kiedy oni będą musieli oddać swoje życie w walce z wrogiem o wolność ojczyzny. Św. Paweł pisał: „Trzeba więc…, aby ci, którzy płaczą, tak jakby nie płakali”. Walczący pod Barakiem żołnierze musieli pozostawić cały swój dorobek, domy, gospodarstwa, warsztaty pracy, posady urzędników państwowych i samorządowych (…). W takich sytuacjach, kiedy wróg u granic ojczyzny, kiedy przechodzi on jak gwałtowny huragan po wioskach i miastach niszcząc wszystko po drodze – wtedy trzeba zostawić wszystko, by stanąć murem by bronić, by chronić, by ratować (… ). „Przemija postać tego świata” – pisał św. Paweł. Wrzesień 1939 r. zakończył pewną epokę, która kiedy wydawało się, że ludzkość, że Europa wyciągnęła wnioski z wyniszczającej I wojny światowej. Wydawało się, że świat może żyć w pokoju, w sposób cywilizowany rozwiązywać konflikty i spory, nie uciekając się do przemocy. Niestety tak się nie stało. Przemoc, okrucieństwo, śmierć i zagłada przyszły ze strony narodu, który wydał Johanna Wolfganga Goethego, Friedricha Schillera, Johanna Sebastiana Bacha i wiele innych potęg intelektualnych i moralnych. Jak szybko ideologia żądzy podboju i zniszczenia, gdy braknie zdrowego rozsądku i sumienia, zdoła zwykłych, normalnych ludzi przemienić w zbrodniarzy! (…) Tu, w Szydłowcu, Niemcy popełnili wiele zbrodni podczas długich dni okupacji. Czy pamiętamy o eksterminacji Żydów, o wywiezionych do obozów koncentracyjnych? O zamordowanych niewinnych mieszkańcach tego miasta? O wywiezionych podczas wojny na przymusowe roboty do Niemiec? Czy o nich pamiętamy?! Przeminęła postać świata, bezpiecznego, sprawiedliwego, gdy dzieci mogły radośnie się bawić, dorośli pracować na utrzymanie rodziny, radośnie przeżywać święta i uroczystości rodzinne. Za chwilę, na szydłowieckim cmentarzu, staniemy nad grobami polskich żołnierzy. Stracili swoje życie – ale dla nas i ufamy, że w oczach Bożych są błogosławionymi. Dla Ojczyzny stali się bowiem ubogimi. Dla Niej zostawili wszystko co mieli. Opuścili nawet najbliższych. Byli głodnymi i spragnionymi – nie tylko doczesnego chleba, ale sprawiedliwości i poszanowania ludzkiej godności. Płakali, bo widzieli ogrom bezsensownego zniszczenia i śmierci. Byli znienawidzeni przez wroga, odrzuceni i znieważeni, bo bronili największych wartości, tych wartości, które wypisane są na wojskowych sztandarach: Bóg – Honor – Ojczyzna, powiedział ks. płk SG Zbigniew Kępa. Po zakończeniu Mszy świętej uczestnicy rocznicowych uroczystości przeszli na cmentarz parafialny, gdzie przy kwaterach wojskowych odbył się Apel Pamięci, przygotowany przez nauczycieli i uczniów Zespołu Szkół im Korpusu Ochrony Pogranicza w Szydłowcu. Modlitwę nad żołnierskim mogiłami poprowadził ks. płk. SG Zbigniew Kępa w asyście ks. kmdr. ppor. SG Ryszarda Preusa i ks. kan. Marka Kucharskiego. Następnie przy zapalonych pochodniach odbył się uroczysty się Apel Pamięci, Komendą „Stańcie do apelu!” zostali przywołani żołnierze oraz mieszkańcy ziemi szydłowieckiej, którzy stoczyli śmiertelną walkę o wolność Polski. Apel Pamięci zakończył się salwą honorową Kompanii Reprezentacyjnej, po czym nastąpiło złożenie kwiatów przed pomnikiem. Wiązanki kwiatów przy „Pomniku Żołnierzom Poległym w Obronie 1939-1944” ufundowanym przez byłych żołnierzy Armii Krajowej, złożyły delegacje: Nadwiślańskiego Oddziału Straży Granicznej z komendantem gen. bryg. SG Robertem Baganem, szydłowieckich władz samorządowych ze starostą Włodzimierzem Górlickim i burmistrzem Arturem Ludwem. Służb Mundurowych, Rodziny Poległego por. Józefa Kopytka, Stowarzyszenia Weteranów Polskich Formacji Granicznych i innych stowarzyszeń, partii politycznych i organizacji. Następnego dnia, 8 września obchody kontynuowano z ceremoniałem wojskowym przed pomnikiem „Żołnierzy Września 1939” ustawionym w miejscu bitwy. Uroczystość rozpoczęło odśpiewanie Hymnu Państwowego. Delegacje złożyły biało-czerwone wiązanki kwiatów w asyście posterunku honorowego Straży Granicznej, następnie odbył się koncert w wykonaniu Orkiestry Morskiego Oddziału Straży Granicznej. Licznie zebrała się tu młodzież wraz nauczycielami z Zespołu Szkół im. KOP w Szydłowcu. Obchody rocznicowe kontynuowano jeszcze w na Placu Apelowym Zespołu Szkół im. Korpusu Ochrony Pogranicza. Modlitwę za poległych żołnierzy Korpusu Ochrony Pogranicza i Straży Granicznej II RP odmówił ks. kmdr ppor. R. Preus, następnie przedstawiciele Organizatorów Obchodów, złożyli kwiaty przy pomniku "Ku chwale żołnierzy Korpusu Ochrony Pogranicza - Obrońców Polskich Granic 1924 -1939". Szydlowiecki, powiatowy Zespól Szkół 15 lat temu przyjął imię Korpusu Ochrony Pogranicza i patronat Nadwiślańskiego Oddziału Stróży Granicznej. 7 września 2007 roku, w uroczystości nadania nowego imienia i poświecenia sztandaru Szkoły uczestniczył ówczesny Biskup Polowy śp. gen. dyw. Tadeusz Płoski. Byli wtedy obecni weterani walk z września 1939 roku, żołnierze Korpusu Ochrony Pogranicza: Antoni Stawski, Bronisław Terlecki i Stanislaw Tułecki, którzy przybyli z delegacją Stowarzyszenia Weteranów Polskich Formacji Granicznych, której przewodniczył Mirosław Rubas. Patronat nad uroczystością 83. rocznicy Bitwy pod Brakiem objęli: Biskup Polowy Wojska Polskiego ks. bp dr Wiesław Lechowicz i Komendant Główny Straży Granicznej gen. dyw. SG Tomasz Praga.

Aug. 22, 2021 ; Autor: Marek Sokołowski

Święty Krzyż, obchody 370. rocznicy śmierci Jeremiego Wiśniowieckiego

Na Świętym Krzyżu w Górach Świętokrzyskich 22 sierpnia odbyło się historyczne widowisko „Opowieść jak żywa…”, zorganizowane z okazji 370. rocznicy śmierci wojewody ruskiego Jeremiego Wiśniowieckiego, herbu Korybut. Plenerowe inscenizacje poprzedziła Msza święta w intencji Księcia na Wiśniowcu, dowódcy wojsk koronnych, wojewody, starosty przemyskiego i nowotarskiego, ojca króla Polski Michała Korybuta Wiśniowieckiego. Na rozpoczęcie Liturgii zaśpiewano pieśń Bogurodzica. Następnie zgromadzonych przywitał superior klasztoru na Świętym Krzyżu o. Marian Puchała. Wśród pielgrzymów w świętokrzyskim, pasyjnym sanktuarium byli obecni przedstawiciele rządu i parlamentu, przedstawiciele wojska, policji, straży pożarnej, pracownicy nauki, kultury, samorządowcy, społecznicy, dziennikarze.

Dec. 24, 2020 ; Autor: Marek Sokołowski

Życzenia na Boże Narodzenie i Nowy Rok

Rozpoczynamy świętowanie uroczystości Narodzenia Pańskiego. W naszej tradycji jest to czas radosnego, rodzinnego świętowania misterium wiary świętej, Jezusowego, narodzenia w Betlejem. W Judei, w mieście Dawidowym, gdzie wybrał się św. Józef, żeby dać się zapisać razem z Maryją, swoja małżonką. Ona była brzemienna. gdy tam już byli, dopełniły się, aby urodziła. (por. Łk 2 4,5) Tak oto: „To Słowo pełne łaski i prawdy ciałem się stało i namiot postawiło pośród nas” (J,1 14). Zdumieni śpiewamy kolędę Bóg – się rodzi Moc – truchleje Pan niebiosów – obnażony Ogień – krzepnie Blask – ciemnieje Ma granice – nieskończony Wzgardzony – okryty chwałą Śmiertelny Król – nad wiekami

April 2, 2020 ; Autor: KEP

LIST PREZYDIUM KEP

List Prezydium Konferencji Episkopatu Polski do Kapłanów na Wielki Czwartek. Drodzy Bracia Kapłani! Jak co roku na Wielki Czwartek kierujemy do Was serdeczne słowa pozdrowienia i braterskiej więzi. Pierwotnie planowaliśmy przekazać Wam ten wielkoczwartkowy list z innym przesłaniem i rozważaniem, które wpisywało się w tradycję minionych lat i w ogólnopolski program duszpasterski. Jednakże wydarzenia minionych tygodni zaskoczyły nas wszystkich, czyniąc czas tegorocznego Wielkiego Postu nieporównywalnym z niczym, co osobiście znamy i co dotychczas przeżywaliśmy.

Jan. 21, 2020 ; Autor: Roman Burek

XIV Marsz Szlakiem Powstańców Styczniowych 1863R Szydłowiec-Wąchock. Obchody rocznicowe w Szydłowcu

W Szydłowcu 17 stycznia rozpoczęły się Centralne Obchody 157. rocznicy wybuchu Powstania Styczniowego. Uroczystości zorganizował Związek Strzelecki oraz „Federacja Kapituła: Równość – Wolność – Niepodległość, Kontynuacji Tradycji Powstania Styczniowego 1863 roku”. Program uroczystości obejmował wydarzenia upamiętniające walki powstańców na terenie Szydłowca, Skarżyska Kościelnego, Mirca, Suchedniowa, Bodzentyna i Wąchocka. Uroczystości rozpoczęły się od odegrania hymnu państwowego na Rynku Wielkim w Szydłowcu z udziałem m.in. członków Związku Strzeleckiego oraz pocztów sztandarowych szkół i organizacji społecznych.

Sept. 8, 2019 ; Autor: Marek Sokołowski

Obchody 80-lecia Bitwy pod Barakiem

W dniu 8 września, w drugim dniu uroczystości rocznicowych, ich uczestnicy zgromadzili wraz z pocztami sztandarowymi przed budynkiem Starostwa Powiatowego w Szydłowcu. Tutaj odbył się krótki pokaz musztry ułanów z grupy rekonstrukcji historycznej. Następnie przemaszerowano z Orkiestrą Reprezentacyjną i Pododdziałem Reprezentacyjnym SG do kościoła pw. Św. Zygmunta na mszę św. w intencji poległych żołnierzy Wojska Polskiego i Korpusu Ochrony Pogranicza – obrońców Ojczyzny z 1939 roku. W czasie mszy świętej koncelebrowanej pod przewodnictwem ks. kmdr. por. Ryszarda Preusa, modlono się także za tych, którzy dziś stoją na straży polskich granic. Okolicznościowe kazanie wygłosił ks. płk Zbigniew Kępa dziekan Straży Granicznej i notariusz Kurii Ordynariatu Polowego.

Sept. 7, 2019 ; Autor: Marek Sokołowski

Modlitwa i apel poległych dla upamietnienia Żołnierzy Września 1939.

Wieczorem 7 września w Szydłowcu, na kwaterach wojennych żołnierzy Wojska Polskiego i Korpusu Ochrony Pogranicza, odbyła się uroczystość patriotyczno-religijna i Apel Poległych. Okolicznościowy „Wieczór Pamięci” przygotowali: dyrektor Maria Małgorzata Michajłow, nauczyciele i uczniowie Zespołu Szkoł im. Korpusu Ochrony Pogranicza. Szkoła w 2007 otrzymała imię Korpusu Ochrony Pogranicza. Żołnierze tej formacji dzielnie walczyli w obronie granic Polski. Wielu z nich oddało swe życie za wolność Ojczyzny, także na szydłowieckiej ziemi.