Budowla dla zwierząt na trasie S-7

Trwa budowa szydłowieckiego 22 kilometrowego odcinka trasy S-7, od Krogulczy w gminie Orońsko do Baraku i granicy Mazowsza, i Świętokrzyskiego. Najbardziej widoczna dla postronnych osób jest budowa ekspresowej obwodnicy Szydłowca do granicy województwa. Tutaj bowiem droga idzie starym śladem i z konieczności ruch kierowany jest odcinkowo bajpasami. W rejonie Baraku, na ukończeniu jest potężne przejście dla zwierząt, które mają zapewnić jej swobodną migrację, przez ten korytarz ekologiczny.

Ten drogowy wiadukt, oraz podobne na innych odcinkach, umożliwią bytowanie gatunków i osobników, których siedliska (areały osobnicze) przecina budowana droga. Zwierzęta będą miały możliwość swobodnego korzystania z całego obszaru lasu, podzielonego przez drogę. Da to szczególnie możliwość wędrówki osobnikom przemieszczającym się na duże odległości, co jest bardzo ważne dla ochrony rzadkich gatunków, mających duże wymagania w zakresie terytorium. Takich jak duże ssaki drapieżne, wilk, ryś, niedźwiedź, żubr i łoś. W Polsce przecinają się na linii wschód-zachód, paneuropejskie korytarze dyspersji tych zwierząt. Oby tylko zwierzęta "chciały" korzystać z tych kosztownych budowli. Zakończenie budowy szydłowieckiego odcina trasy ekspresowej S-7, planowane jest za niespełna 10 miesięcy.

Lip 23, 2016 ; Autor: Marek Sokołowski

Kwiaty i "kwiatki" z okolic Szydłowca

Piękno przyrody okolic Szydłowca może zachwycać, jednak jest jeden podstawowy problem. Nie dbamy o to co mamy, zostawiając ślady swej obecności, brudząc i zaśmiecając przyrodę. Destrukcyjny obraz śmieci wywalanych bezmyślnie do przydrożnych rowów i podmiejskich lasów, smuci i odbiera walory estetyczne tym miejscom. W naszych okolicach buduje się dużo nowych budynków. Wiele jest jednak opuszczonych i zaniedbanych. Świadczą o przemijaniu i są jakimś znakiem przeszłości, która bezpowrotnie odchodzi. Warto może utrwalać ich obraz.

Lip 22, 2016 ; Autor: Marek Sokołowski

W Gminie Chlewiska modernizują powiatową drogę

Trwają prace przy modernizacji drogi powiatowej Chlewiska - Aleksandrów, na długości ponad 3,5 km. Prace wykonuje firma Skanska, w zakresie robót jest przebudowa nawierzchni i budowa ciągów pieszo-rowerowych. Inwestorem jest Powiat Szydłowiecki. Finasowanie zadania zapewnia 1,5 milionowa dotacja z Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych, fundusze własne Powiatu oraz dotacja finansowa z Budżetu Gminy Chlewiska.

Lip 20, 2016 ; Autor: Marek Sokołowski

Żródlany "Wieńczysław" w Śmiłowie

Śmiłowska woda cieszy się pewnie zasłużoną sławą w okolicy, bowiem obok źródła można spotkać samochody z różnych miejscowości, których kierowcy i pasażerowie zaopatrują się wręcz w „hurtowe” ilości tej źródlanej wody. Samo ujęcie nie przedstawia jakiegoś szczególnie interesującego widoku. Za to najbliższa okolica jest bardzo piękna. Chętnie z wody "Wieńczysław" od wielu lat korzystają mieszkańcy gminy Jastrząb.

Lip 20, 2016 ; Autor: Joanna Plewa-Dziubek

Nadzwyczajna sesja w Powiecie

„Dom na Skale” 23 czerwca informował opinię publiczną o proteście nauczycieli ZS im. KOP w Szydłowcu przeciwko przepisom uchwalonym 9 maja przez Radę Powiatu, regulującym zasady wynagradzania nauczycieli. Przypomnijmy, że w nowym regulaminie zmniejszono o połowę dodatki za tzw. wychowawstwo i za szkodliwe warunki pracy oraz dodatek motywacyjny z 6 do 5% pensji zasadniczej.

Lip 19, 2016 ; Autor: opr. M.S.

Ostatnie pożegnanie ś.p. abp. Zygmunta Zimowskiego

W Radomiu odbyły się uroczystości pogrzebowe abp. Zygmunta Zimowskiego. Zmarły 12 lipca Przewodniczący Papieskiej Rady Duszpasterstwa Pracowników Służby Zdrowia i Duszpasterstwa Chorych, żył 67 lat. Liturgii Mszy świętej w radomskiej katedrze przewodniczył kard. Stanisław Dziwisz. Homilię wygłosił abp Wacław Depo. Metropolita częstochowski podkreślił, że w Eucharystię wpisane jest piękno człowieczeństwa danego przez Boga. Wpisane było i człowieczeństwo abp. Zimowskiego, który żył, aby służyć innym. „Ta dzisiejsza Eucharystia jest pochwałą jego człowieczeństwa w Bogu i pochwałą jego kapłaństwa i biskupiej służby jako głosiciela Ewangelii, nie tylko słowem, ale i sobą. Dziękujemy Bogu za jego posługę szafarza sakramentów świętych i przewodnika wiary, oszlifowanego cierpieniem na drogach Kościoła” – mówił metropolita częstochowski.