Wytyczono przejście dla pieszych przy skrzyżowaniu Kolejowej i Obwodnicy

Poruszaliśmy problem z jakim borykali się pracownicy szydłowieckich firm zlokalizowanych po wschodniej obwodnicy S-7 ul Kolejowej. Problem ten znalazł miejsce na łamach Tygodnika Szydłowieckiego, w jego dzisiejszym (17.08.2016) numerze. Skrzyżowanie ulicy Kolejowej i obwodnicy Szydłowca, to obecnie plac budowy wiaduktu i mającej przebiegać tu w zagłębieniu ekspresowej S-7. Po zmianie organizacji ruchu, zlikwidowano tu przejście dla pieszych, a dla samochodów wyznaczono około 1,5 km objazd. Jednak dziś wieczorem była już wytyczona nowa droga dla pieszych omijająca odcinek przy budowanym wiadukcie.

Obejście to liczy obecnie około 250 metrów, a nie jak przed jego wytyczeniem ponad półtora kilometra.

Rzec można że apel największych szydłowieckich firm został wysłuchany, a dotyczył on niebagatelnej sprawy bo bezpieczeństwa pieszych, pracowników i mieszkańców tej wschodniej części miasta i gminy, zmuszonych korzystać z niebezpiecznych skrótów.

Tymczasowe obejście placu budowy zostało wysypane żwirem, jednak można mieć jeszcze zastrzeżenia co do jego oznakowania, które jest mocno niedostateczne i mocno prowizoryczne, co można tłumaczyć tylko uzasadnionym w tym przypadku pośpiechem. Pozostawiono przy tym w starych miejscach znaki zakazu przejścia, co może być różnie intepretowane. Dzisiaj miałem możliwość przetestowania tegoż przejścia tam i z powrotem. Zdjęcia poniżej.

Sie 15, 2016 ; Autor: msk

Jasnogórski odpust Wniebowzięcia NMP

Na Jasną Górę z okazji uroczystości Wniebowzięcia NMP w 52 pielgrzymkach pieszych przyszło około 65 tysięcy pątników. Na rowerach przyjechało 104 grupy cyklistów. Pątnicy rozważali w drodze słowa papieża Franciszka o miłosierdziu. Prosili też o nowy zapał ewangelizacyjny i o pokój na świecie. W uroczystość Wniebowzięcia we mszy świętej na wałach jasnogórskich wzięło udział około sto tysięcy wiernych. Mszy przewodniczył metropolita częstochowski ks. abp Wacław Depo. Tegoroczny odpust maryjny był w jasnogórskim sanktuarium dziękczynieniem za Światowe Dni Młodzieży i chrzest Polski.

Sie 10, 2016 ; Autor: Marek Sokołowski

Pracownicy maja problemy z dotarciem do pracy

Firmy zlokalizowane we wschodniej części Szydłowca i gminy, protestują w związku z utrudnieniami w dojściu do ich przedsiębiorstw. Skrzyżowanie ulicy Kolejowej i obwodnicy Szydłowca, to obecnie plac budowy wiaduktu i drogi ekspresowej S 7. Ostatnio zmieniła się tutaj organizacja ruchu i zlikwidowano przejście dla pieszych, dla samochodów wyznaczono 1,5 km objazd. Praktycznie tę samą drogą powinni przebyć piesi.

Lip 26, 2016 ; Autor: Marek Sokołowski

Były plany został wstyd

W tej szkole wakacje trwają od kilku lat. W czerwcu 2012 roku zadzwonił tutaj ostatni raz szkolny dzwonek. Od likwidacji Publicznej Szkoły Podstawowej w Wysocku mija 4 lata. Niszczeje budynek, plac szkolny nie integruje młodych mieszkańców. Ciszą spowite są szkolne korytarze, w salach zaś zamiast dzieci pająki snują swe pajęczyny. Niewielkie boisko, z uszkodzoną bramką, grożącą wypadkiem, zmagazynowane przed wbudowaniem słupy energetyczne i suszące się siano, to jedyne ślady użytkowania tego obiektu .

Lip 25, 2016 ; Autor: Marek Sokołowski

Budowla dla zwierząt na trasie S-7

Trwa budowa szydłowieckiego 22 kilometrowego odcinka trasy S-7, od Krogulczy w gminie Orońsko do Baraku i granicy Mazowsza, i Świętokrzyskiego. Najbardziej widoczna dla postronnych osób jest budowa ekspresowej obwodnicy Szydłowca do granicy województwa. Tutaj bowiem droga idzie starym śladem i z konieczności ruch kierowany jest odcinkowo bajpasami. W rejonie Baraku, na ukończeniu jest potężne przejście dla zwierząt, które mają zapewnić jej swobodną migrację, przez ten korytarz ekologiczny.

Lip 23, 2016 ; Autor: Marek Sokołowski

Kwiaty i "kwiatki" z okolic Szydłowca

Piękno przyrody okolic Szydłowca może zachwycać, jednak jest jeden podstawowy problem. Nie dbamy o to co mamy, zostawiając ślady swej obecności, brudząc i zaśmiecając przyrodę. Destrukcyjny obraz śmieci wywalanych bezmyślnie do przydrożnych rowów i podmiejskich lasów, smuci i odbiera walory estetyczne tym miejscom. W naszych okolicach buduje się dużo nowych budynków. Wiele jest jednak opuszczonych i zaniedbanych. Świadczą o przemijaniu i są jakimś znakiem przeszłości, która bezpowrotnie odchodzi. Warto może utrwalać ich obraz.