Biskup Tomasik w szydłowieckiej farze modlił się za młodych i udzielił im sakramentu bierzmowania

W świątyni farnej p.w. Św. Zygmunta 3 czerwca, ponad 90 młodych katolików przyjęło sakrament bierzmowania z rąk biskupa radomskiego ks. bp Henryka Tomasika.

W kazaniu Ordynariusz Radomski mówił - Żywy Bóg który jest wielką tajemnicą objawia się człowiekowi przez znaki, takim pierwszym znakiem jego działania jest Wszechświat, w którym panuje ład i porządek. Żywy Bóg objawia się przez różne znaki, w dziejach narodu wybranego. Objawia i dziś swoje działanie i daje nam znaki świadczące o jego obecności.

Ksiądz Biskup mówił także o miłości, do której nie możemy być przymuszeni, musimy chcieć kochać. Skoro chcemy dziś powiedzieć tak Chrystusowi, nie możemy zaraz, za chwilę, za miesiąc zdradzać Go, poprzez odstępstwo od praktyk religijnych, od wiary. To jest zaprzeczeniem miłości, do której nas Bóg nas wzywa. Odstęstwo jest jakąś forma drwiny z tego sakramentu, który jest znakiem żywej obecności i działania Boga.


Spotkanie rodzin DK

W gościnnych murach Wyższego Seminarium Duchownego 20 stycznia odbyło się spotkanie animatorów rodzin Domowego Kościoła. W czasie kilkugodzinnego spotkania odpowiedzialni za prace ruchu Ania i Marek Kwiatkowscy oraz moderatorzy ks. Grzegorz Lipiec, ks. Maciej Korczyński i s. Anna Baćmaga, przedstawili bieżące sprawy Ruchu. Z koncertem kolęd wystąpił obchodzący w 2013 roku 20 lecie działalności Chór Mieszany „Campanella”, z II Liceum im. Marii Konopnickiej w Radomia, pod kierunkiem Marii Wrześińskiej-Siczek.

W uroczystej Eucharystii koncelebrowanej przez księży moderatorów pod przewodnictwem ordynariusza radomskiego ks. bp. Henryka Tomasika modlono się w intencji rodzin, w szczególności rodzin zrzeszonych w tej wspólnocie rodzin katolickich.

W kazaniu ks. bp H. Tomasik w nawiązaniu do czytań biblijnych, opisujących powołanie prorockie Izajasza i cud uczyniony na prośbę Maryi, przez Pana Jezusa w kanie Galilejskiej podkreślił znaczenie narzeczeństwa i małżeństwa, które są darem i tajemnicą zarazem. Do tej miłości, Bóg porównuje swoją miłość do Ludu Wybranego. Miłość wyrażającą się w powołaniu proroków i w misji Syna Bożego, który przeszedł dobrze czyniąc. Na weselu w Kanie obdarowywuje małżonków i weselników i objawia swoją chwałę.


Samorzadowcy i Chór z Szydłowca wśród gości biskupa Henryka Tomasika

Szydłowiecki Chór „Gaudium Canti” koncertował 10 stycznia w Radomiu, w czasie samorządowego opłatka z biskupem diecezji radomskiej ks. bp Henrykiem Tomasikiem. W kaplicy seminaryjnej WSD w Radomiu, chór na cztery głosy zaśpiewał kolędy, między innymi: „Kołysankę Matki Bożej”, „Dobrą Nowinę”, „Judzką krainę”, „Podnieś rękę Boże Dziecię”, „Bracia patrzcie jeno”, oraz utwór „Cień Boga”. Partie solowe zaśpiewały Barbara Wiernicka i Barbara Gadowska. Chór koncertował przy akompaniamencie i pod kierunkiem Danuty Klepaczewskiej. W spotkaniu, którego gospodarzem był ks. bp H. Tomasik uczestniczyło blisko 200 przedstawicieli samorządów różnego szczebla z województw mazowieckiego, świętokrzyskiego i łódzkiego. Obecni byli wśród nich przedstawiciele Szydłowca i powiatu szydłowieckiego.

Spotkanie rozpoczęło nabożeństwo prowadzone przez Księdza Biskupa, w czasie którego modlono się między innymi za rodziny, a także za osoby potrzebujące, pozbawione dachu nad głową i chleba. W czasie nabożeństwa śpiewał szydłowiecki chór. Następnie konferencję przybliżającą aspekty Katolickiej Nauki Społecznej wygłosił socjolog ks. dr Marek Adamczyk.
Wskazał na programowy dokument pontyfikatu Ojca Świętego Franciszka ”Evangelii Gaudium”. Z tego dokumentu możemy się dowiedzieć, jakie priorytety ma obecny pontyfikat. Odnosząc się do częstego w życiu społecznym zagadnienia konfliktu, aby był on właściwie rozwiązany musi być najpierw bez emocji przyjęty. Tu nie ma żadnego naiwnego idealizmu ze strony papieża. On chce nam powiedzieć, że konflikt z natury nie jest czymś złym, co więcej dobrze przeżyty pozwala na określenie stanowisk, wypracowanie nowych rozwiązań. To sposób budowania nowej pluralistycznej rzeczywistości – mówił ks. Marek Adamczyk.

Istotną częścią spotkania była kwestia przygotowań do Światowego Dnia Młodzieży w Krakowie. – 13 kwietnia w Rzymie odbędzie się sympozjum, gdzie młodzież z różnych krajów, będzie mogła się zapoznać z ofertą poszczególnych regonów Polsce. Dlatego biskup Tomasik, zwróciła się z prośbą do przedstawicieli samorządów, aby polskim uczestnikom tej konferencji przekazali wszelkie materiały promocyjne miast i regionów, „aby jak najlepiej zaprezentować Polskę, a w szczególności swój region”. Spodziewamy się, mówił Biskup- że na terenie diecezji radomskiej będzie przebywać ok. 5 tys. młodych ludzi.