Prezes PiS: Rolnictwo musi być priorytetem prezydencji

Jarosław Kaczyński skierował do radnych samorządów wszystkich szczebli i sołtysów w całej Polsce prośbę o przyjęcie uchwał wzywających premiera Donalda Tuska do uznania rolnictwa za priorytet polskiej prezydencji. Zdaniem Prezesa PiS podczas prezydencji w sposób szczególny powinna zostać podniesiona kwestia wyrównania dopłat dla polskich rolników. Listy prezesa PiS-u dotarły także do radnych powiatu szydłowieckiego i gmin powiatu szydłowieckiego.

Jarosław Kaczyński wskazuje, że w latach 2004 – 2013 polscy rolnicy otrzymają w sumie o ponad 120 miliardów złotych mniej dopłat bezpośrednich niż otrzymali niemieccy rolnicy. „Nierówność dopłat bezpośrednich jest ogromnym „haraczem”, który płaci polska wieś” – wskazuje Prezes PiS. „W imię polskiej racji stanu, nie wolno dopuścić, aby ta dyskryminacja Polski w tak ogromnym wymiarze trwała nadal. Przy nierównych dopłatach i wyrównujących się szybko kosztach produkcji polscy rolnicy nie będą w stanie sprostać konkurencji i całe polskie rolnictwo zagrożone będzie upadkiem. Taka sytuacja dotknie nie tylko rolników, ale całe społeczeństwo, gdyż zagrozi bezpieczeństwu żywnościowemu państwa” – czytamy w liście.

Prezes PiS przypomina, że UE właściwie zrezygnowała już ze wspierania produkcji rolniczej i przeszła niemal zupełnie na system dopłat obszarowych a w związku z tym „nie ma żadnego uzasadnienia dla dyskryminacyjnego traktowania polskich rolników i zaniżania wysokości należnych Polsce dopłat bezpośrednich”.


Prezes PiS-u spotkał się z mieszkańcami powiatu szydłowieckiego

Zapowiadane na 21 kwietnia spotkanie prezesa PiS-u z mieszkańcami Szydłowca, rozpoczęło się o godz. 18.30. Do zebranych przemówili posłowie Zbigniew Kuźmiuk i Marek Suski, a także senator Wojciech Skurkiewicz i wicemarszałek Senatu Stanisław Karczewski. Prezes PiS-u przybył około godziny 19.25. Oczekiwała na niego w domu weselnym Lodownia, liczna grupa mieszkańców Szydłowca i powiatu szydłowieckiego.

Prezes Jarosław Kaczyński dotarł z opóźnieniem, bowiem w ramach objazdu powiatów był w tym dniu w kilku miejscowościach. Do Szydłowca przyjechał bezpośrednio ze Skarżyska-Kamiennej. Na Lodowni powitała go Agnieszka Górska, pełnomocnik PiS w powiecie szydłowieckim i radna Sejmiku Mazowieckiego.

W swoim przemówieniu prezes J. Kaczyński odniósł się do problemów ekonomicznych trapiących Polskę, w tym do problemu bezrobocia. Zapowiedział po objęciu władzy przez Prawo i Sprawiedliwość, w ramach planu opracowanego przez ekonomistów utworzenie ponad miliona nowych miejsc pracy, głównie w małych miejscowościach. Zapowiedział zmiany w systemie oświaty, poddając krytyce działania gimnazjów. Negatywnie ocenił działanie systemu emerytalnego OFE, jego zdaniem to wielki przekręt, wabiono mirażami wczasów pod palmami, gdy tymczasem emerytury będą wynosiły 300 złotych.