Spotkanie oazowe w Seminarium

W niedzielę 2 stycznia do budynku radomskiego Wyższego Seminarium Duchownego przybyli licznie animatorzy oazy rodzin róźnych stopni , aby uczestniczyć w dziecezjalny spotkaniu opłatkowym. Poprwadzili je - wraz z księdzem moderatorem Maciejem Korczyńskim i siostrą Anną Baćmagą - Anna i Marek Kwiatkowscy pełniący posługę pary diecezjalnej. Na spotkanie przybyli Ewa i Tomasz Czyż, którzy mają pod swą opieką ruch DK w kilku diecezjach środkowej i wschodniej Polski. Dla rodzin Jasełka XXI wieku przygotowali uczniowie Zespołu Szkół Samochodowych w Radomiu. Gościem spotkania rodzin był ks. bp Stefan Siczek. który koncelebrował mszę świętą, wygłosił kazanie i przełamał się opłatkiem z rodzinami.

Domowy Kościół w diecezji radomskiej skupia w 102 kręgach blisko 500 rodzin, które realizują program formacyjny i rekolekcyjny wypracowany w oparciu o zasady łączące w sobie charyzmat Ruchu-Światło-Życie i międzynarodowego ruchu małżeństw katolickich Equipes Notre-Dame (END).

DK zwraca szczególną uwagę na duchowość małżeńską, czyli dążenie do świętości w jedności ze współmałżonkiem. Chce pomóc małżonkom trwającym w związku sakramentalnym w budowaniu między nimi prawdziwej jedności małżeńskiej, która jednocześnie stwarza najlepsze warunki do dobrego wychowania dzieci w duchu chrześcijańskim.


Spotkanie w rodzinnej wspólnocie rodzin...

W Niedzielę Trójcy Przenajświętszej, na mszy świętej kończącej kolejny rok pracy formacyjnej spotkały się małżeństwa z Domowego Kościoła - rodzinnej gałęzi Ruchu Światło-Życie.

Msza święta była szczególnym dziękczynieniem Bogu w Trójcy Świętej Jedynemu, za dar sakramentalnej miłości małżeńskiej i domową rodzinna wspólnotę. W czasie roku formacyjnego na comiesięcznych spotkaniach omawiano tematy związane z duchowością małżeńską, analizowano znaki czasu, w tym roku tematem przewodnim motywem tej refleksji było hasło „Słuchać Pana”. Po mszy świętej kontynuowano wspólnotę przyjaźni na spotkaniu w gościnie u Joli i Adama Pietrasów.

W spotkaniu wzięli udział Ewa i Tomek Czyż, którzy przed 13 laty byli para pilotującą powstanie nowych kręgów w Szydłowcu, a obecnie pełnia funkcje pary odpowiedzialnej za kręgi Domowego Kościoła na terenie kilku polskich diecezji oraz pełniący funkcje pary rejonowej Teresa i Tadeusz Kupidurowie.


Osiem błogosławieństw na Cyrhli

Bez Pana Boga łatwo się w życiu pogubić, dlatego rodziny z Ruchu Światło-Życie, realizujące zadanie aby żyć w codzienności sakramentem małżeństwa, w okresie wakacji, chętnie poświęcają czas na rekolekcje formacyjne. Jedną z takich licznych form wakacyjnego wypoczynku i formacji jest oaza rekolekcyjna w Cyrhli koło Zakopanego.

Tutaj spotkało się ponad 60 osób, aby pod kierunkiem ks. Piotra Turzyńskiego zgłębiać Chrystusowe „Osiem Błogosławieństw”. Rozważanie tematu głównego wpisane jest w cykl modlitewny, a także górskie wędrówki, czemu sprzyja piękna pogoda. Uczestnicy rekolekcji uczestniczyli także w nabożeństwie fatimskim w Sanktuarium na Krzeptówkach. Pielgrzymowali do Matki Bożej Królowej Tatr na Wiktorówkach. Tutaj mszę św. prymicyjna dla oazaowiczów odprawił ks. Kamil Kowalski. Uczestnicy rekolekcji wakacyjnych w Cyrhli odwiedzili pustelnie św. Brata Alberta na Kalatówkach. Sanktuarium Matki Bożej Objawiającej Cudowny Medalik na Olczy, Centum Oazowe w Krościenku, kościół św. Antoniego na Bytrem i Księżówkę. Spotkali się także z młodzieżą z diecezji radomskiej przeżywającą II stopień rekolekcji oazowych w Bańskiej Wyżnej koło Zakopanego.

Uczestnicy mieli także możliwość zakosztowania trudów i radości wysokogórskiej wyprawy na Kasprowy Wierch i Świnicę.


Spotkanie wielkanocne Rodzin Domowego Kościoła

Rodziny realizujące formację w Domowym Kościele Ruchu Światło-Życie, spotkały się dziś na Eucharystii, aby polecać Bogu rodziny z parafii Św. Zygmunta i własne rodziny. Po Mszy odbyło sie spotkanie wielkanocne, będące okazją do wspólnej radości ze Zmartwychwstania Pańskiego. W świątecznym spotkaniu rodzin uczestniczyli kapłani: ks. prob. Adam Radzimirski, moderator ks. Andrzej Kania oraz ks. Witold Witasek i ks. Krzysztof Nowosielski.

Obecnie w 4 kręgach Domowego Kościoła, w spotkaniach formacyjnych uczestniczy kilkanaście małżeństw. W tym roku Domowy Kościół, w naszej parafii obchodzić będzie 15 lat działalności. Dziękczynienie Bogu za ten dar zaplanowano na 23 czerwca. Pierwszym moderatorem DK w parafii św. Zygmunta był ks. Mirosław Kęska. Wśród szydłowieckich rodzin DK duszpasterzowali w czasie tych 15 lat także ks. Mirosław Kszczot i ks. Dariusz Szambor. Od 5 lat modratorem jest ks. A. Kania.

DK jest małżeńsko-rodzinnym ruchem świeckich w Kościele, działającym w ramach Ruchu Światło-Życie, który jest jednym z nurtów posoborowej odnowy Kościoła w Polsce. DK łączy w sobie charyzmaty Ruchu Światło-Życie i międzynarodowego ruchu małżeństw katolickich Equipes Notre-Dame (END).


Kibicuj rodzinie

Już za kilka dni, w Szydłowcu na stadionie „Szydłowianki”, pomiędzy Ojcami i synami a zespołem Księży, rozegrany zostanie nietypowy mecz piłki nożnej. Impreza pod nazwą Kibicuj rodzinie, odbędzie się 23 czerwca, jej celem jest zwrócenie uwagi, na konieczność przywrócenia polskiej rodzinie właściwego miejsca w życiu społecznym i uświadomienie ojcom jak ważna jest ich rola w domowej drużynie. Początek meczu około godz. 15. Na stadionie przy ul. Targowej, zaplanowano także piknik rodzinny, połączony z grillowaniem, zabawami i tańcem. W przerwie meczu około godziny 16, dla kibiców i zawodników zagra Miejska Orkiestra Dęta, pod dyrekcją Henryka Kapturskiego.

Wcześniej, bo o godz. 12 w intencji rodzin DK z parafii Szydłowiec odprawiona będzie msza święta dziękczynna za 15 lat działania kręgów Domowego Kościoła w Szydłowcu. Wszystko to zaplanowano, aby uczcić Dzień Ojca i 15-lecie kręgów Domowego Kościoła w Szydłowcu. W trakcie pobytu w Szydłowcu, dla przyjezdnych gości, zaplanowano możliwość zwiedzenia szydłowieckich zabytków.

W Szydłowcu pierwszy krąg DK uformował się na przełomie 1997 i 1998 roku. Tworzyły go 4 rodziny. Beata i Marek Sokołowscy, Jolanta i Adam Pietrasowie, Barbara i Ryszard Karpetowie, Bożena i Robert Pawelcowie (do 2002), Małgorzata i Jarosław Jakubowscy (od 2002). Inicjatorem utworzenia kręgu był ks. Mirosław Kęska. Obecnie w Szydłowcu w 4 kręgach zrzeszonych jest kilkanaście małżeństw. Obowiązki moderatora pełni ks. Andrzej Kania.


Dziękczynna Eucharystia w 15 lecie Domowego Kościoła w Szydłowcu

W parafii św. Zygmunta 16 czerwca odprawiona była uroczysta msza święta, w 15 lecie działania kręgów Domowego Kościoła w Szydłowcu. Pierwszy krąg DK w Szydłowcu, zawiązał się po kilkumiesięcznym przygotowaniu pod koniec stycznia 1998 roku. Rocznica była okazja do dziękczynienia Bogu, jak i do podjęcia z nowa energią, formacji i ewangelizacji. Dziękczynna Eucharystia, koncelebrowana była przez moderatora diecezjalnego DK ks. Macieja Korczyńskiego i moderatora parafialnego ks. Andrzeja Kanię.

Modlitwa wspólnoty parafialnej i gości, akt podjęcia drogi Domowego Kościoła przez młode małżeństwa. Słowo Boże inspirujące do przemiany i kazanie ks. Macieja, ze słowami zachęty do pójścia za Chrystusem, do budowania wciąż relacji z naszym Panem i Zbawicielem. Procesja z darami. Wszystkie elementy mszy świętej, były dziękczynieniem za 15 lat budowania wspólnoty oazowej w naszej parafii. Za dar wzrastania osobistego, małżeńskiego i rodzinnego, w kręgach Domowego Kościoła.

Istotnym symbolem ruchu oazowego jest świeca, zapalana zawsze na spotkaniach rodzin. To symbol Chrystusa światłości świata. Świeca była niesiona w darach. Zapalone świece otrzymały małżeństwa i rodzinny, które po dwuletnim przygotowaniu zdecydowały się podjąć drogę formacji Domowego Kościoła. W darze ofiarnym rodziny przyniosły do ołtarza także stułę ze znakami Domowego Kościoła, Ruchu Światło- Życie. Stuła to symbol władzy i godności urzędu kapłańskiego. Przez ten znak dziękowano za dar obecności kapłanów, w życiu rodzin.


Wielkanocne spotkanie rodzin

W parafii św. Zygmunta w Szydłowcu w strukturach charyzmatycznego Ruchu Światło Życie Domowy Kościół popularnie nazywanego Oazą Rodzin, skupionych jest 16 małżeństw. Spotykają się one na comiesięcznych spotkaniach formacyjnych w swoich kręgach. A także na wspólnych spotkaniach wszystkich kręgów. W piątek 25 kwietnia w związku z Uroczystością Zmartwychwstania Pańskiego, odbyło się spotkanie rodzin, najpierw na Mszy świętej i modlitwie, a potem przy świątecznym stole w budynku parafialnym.

Spotkanie było okazja do złożenia sobie życzeń i integracji wspólnoty, którą tworzą zarówno małżeństwa od lata działające w Ruchu, mające duże doświadczenie jak i młode rodziny, które są na początku swojej drogi, a które z entuzjazmem przeżywają pogłębienie relacji z Bogiem i pomiędzy sobą. Z rodzinami spotkali się i podzieli wielkanocną radością ks. proboszcz Adam Radzimirski i ks. moderator Andrzej Kania. Pierwsze kręgi Domowego Kościoła powstały w naszej parafii w końcówce 1997 roku. W ubiegłym roku 23 czerwca w niedzielę, miało miejsce świętowanie Domowego Kościoła diecezji radomskiej w Szydłowcu.