Zagrożone polskie szkoły na Litwie

Polacy na Wileńszczyżnie zbierają podpisy przeciwko wprowadzaniu niektórych przedmiotów nauczania w języku litewskim w szkołach polskich oraz jednakowego egzaminu języka litewskiego dla Litwinów i Polaków. Związek Polaków na Litwie postanowił do 22 lutego zebrać nie mniej jak 10 000 podpisów. pod protestem.Determinacja w dążeniach Sejmu Litwy do jak najszybszego uchwalenia znowelizowanej ustawy o oświacie, wzbudziła ogromne zaniepokojenie polskiej społeczności na Litwie. W myśl nowej ustawy w szkołach mniejszości narodowych zostanie wprowadzony przymusowy nakaz nauczania części przedmiotów w języku państwowym. Jakie to będą przedmioty, zadecyduje Ministerstwo Oświaty. Już wiadomo, że ma to być historia i geografia.

Ustawa wprowadzi także urzędowy zapis wyższości szkół litewskich. Jeśli w jakiejś miejscowości na Wileńszczyźnie działają dwie szkoły: z litewskim językiem nauczania i polskim językiem nauczania, w chwili reorganizacji zamknięta zostanie szkoła polska, nawet jeśli uczy się w niej więcej uczniów niż w szkole litewskiej. Zapisów pogarszających sytuację szkół mniejszości narodowych jest w ustawie znacznie więcej.

Tylko wspólny protest Polaków zamieszkałych na Litwie, w Polsce i na świecie może powstrzymać antypolskie zakusy.


Prezydent Komorowski spotkał się z polską mniejszością na Litwie

Dzisiaj Litwa obchodzi Dzień Odrodzenia Państwa. W uroczystościach Polskę reprezentuje prezydent RP Bronisław Komorowski. Prezydent już o godzinie 9.30 (czasu litewskiego) w miejscowości Mejszagoła (miasteczko w rejonie wileńskim) miał spotkanie z przedstawicielami społeczności polskiej na Litwie. Na tym spotkaniu przybyli Polacy pytali o możliwość pomocy władz polskich, w najbardziej bolesnych problemach polskiej mniejszości narodowej na Litwie.

Spotkanie odbyło się w szkole średniej im. Księdza Józefa Obrembskiego w Mejszagole. Przed budynkiem szkoły, Prezydenta witała polska społeczność, która zjechała się z całego rejonu wileńskiego. Wśród nich licznie przybyli uczniowie i nauczyciele, którzy radośnie zaśpiewali prezydentowi Komorowskiemu „100 lat“.

Wśród Polaków którzy uczestniczyli w spotkaniu był także ks. prałat Wojciech Górlicki, proboszcz parafii Matki Bożej Królowej Pokoju w Wilnie. Prezydent B. Komorowski powiedział, że miarą europejskości kraju jest stosunek do mniejszości narodowych. Na zakończenie zaś życzył Polakom sukcesu w nadchodzących wyborach samorządowych, które mają się odbyć 27 lutego.


Żal i zawstydzenie...

Polacy na Litwie przeżywają prawdziwy dramat. Sejm Republiki Litewskiej 17 marca przyjął poprawki do ustawy o oświacie godzące w Polaków, bedących w Republice Litewskiej mniejszością narodową. Zdaniem przedstawicieli zamieszkałych tam Polaków, nowe przepisy dyskryminują polską społeczność. W ich wyniku 50% polskich szkół będzie zamknięta, a w tych które przetrwają nauka historii, geografii i wiedzy o społeczeństwie odbywać się będzie w języku litewskim. Szkoły z polskim językiem nauczania będą miały również problem z ujednoliceniem od 2013 r. egzaminu maturalnego z języka litewskiego dla szkół z litewskim językiem nauczania i dla szkół mniejszości narodowych.

Wchodząca w życie w lipcu nowa Ustawa przewiduje także tzw. optymalizację sieci szkół, co skutkować będzie zamykaniem w małych miejscowościach szkół mniejszości narodowych i pozostawieniem tam jedynie szkół litewskich. Oznacza to że w tych miejscowościach, w których funkcjonuje szkoła polska i litewska, praktycznie pozostaną tylko litewska, nawet jeśli, uczy się obecnie w niej mniej uczniów niż w szkole z językiem polskim. Dotknie to boleśnie te rejony, w których znaczny procent mieszkańców stanowią Polacy.

Rozżalenie blisko 300 tysięcznej polskiej społeczności, zamieszkałej na terenie Republiki Litewskiej, potęguje postawa rządu polskiego. W opinii Polaków z Wieleńszczyzny, Polska pozwoliła na takie posunięcie władz litewskich.


Szydłowiec jest super! Kozienice piękne..

Słowa radości i zadowolenia, nie kryli uczestnicy polskich wakacji z Wileńszczyzny. Przez kilka minionych mogli zwiedzić Szydłowiec, Chlewiska, Bałtów. Pobyt dzieci był możliwy dzięki zaangażowaniu szydłowieckiego samorządu powiatowego, w pomoc Polakom z Rejonu Wileńskiego.

W czasie spotkania pożegnalnego 27 czerwca na sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Szydłowcu, słowa podziękowań popłynęły od dzieci i pań nauczycielek z polskich Szkół w Kiwiszkach i Grygajcach, w gminie Szaterniki położonej w sąsiedztwie Wilna.

Dziękowano za okazaną pomoc, wielką życzliwość, a także zaangażowanie osób które umiliły czas dzieciom. To sprawiło że były bardzo zadowolone, wyrażając to krótkim zdaniu: "Szydłowiec jest super!"


Radomska współpraca

Sekretarz Miasta Radom Rafał Czajkowski gościł 9 sierpnia br. grupę uczniów oraz towarzyszących im nauczycieli ze szkoły im. św. Kazimierza w Miednikach. Uczniowie podziękowali za możliwość pobytu w Radomiu.

14-osobowa grupa przyjechała do Radomia w niedzielę na zaproszenie Stowarzyszenia Przyjaciół „18” i radnego Jana Maniaka. Celem pobytu młodzieży jest przede wszystkim poznanie historii miasta. W programie 7-dniowej wizyty m.in. spotkanie z biskupem seniorem Edwardem Materskim i Ordynariuszem Diecezji Radomskiej biskupem Henrykiem Tomasikiem, wycieczka po Radomiu, zwiedzanie Muzeum Sztuki Współczesnej i radomskiego skansenu. 13 sierpnia uczniowie wyruszyli do Częstochowy, gdzie spotkali się z radomskimi pielgrzymami.

Wizyta młodzieży jest jednym z elementów współpracy Radomia z rejonem wileńskim. Wicemer Samorządu Rejonu Wileńskiego Czesław Olszewski oraz radni samorządu gościć będą w Radomiu podczas tegorocznych Międzynarodowych Pokazów Lotniczych Air Show. Patronat nad wizytą młodzieży objęli: Ordynariusz Diecezji Radomskiej biskup Henryk Tomasik, Prezydent Miasta Radomia Andrzej Kosztowniak i Przewodniczący Rady Miejskiej Dariusz Wójcik.


Z wizytą u Polaków na Wileńszczyźnie

W sobotę 24 września w Piekliszkach koło Wilna odbędą się tradycyjne dożynki — największa impreza kulturalna w roku i święto gospodarskie rolników Rejonu Wileńskiego.

Uroczystości rozpoczną się Liturgią. Po mszy świętej i ceremoniale dożynkowym uczestnicy imprezy będą mogli podziwiać stoiska, skosztować wileńskich specjałów i bawić się podczas koncertu. W imprezie oprócz miejscowych rolników, samorządowców, a także posłów polskich do Sejmu Republiki Litewskiej, wezmą udział liczne delegacje zaprzyjaźnionych z Rejonem Wileńskim samorządów i instytucji z Polski.

Powiat szydłowiecki od 2007 roku na mocy podpisanego porozumienia współpracuje z gminą Szaterniki z Rejonu Wileńskiego. Na zaproszenie starosty Wiesława Starykowicza i mer Rejonu Wileńskiego Marii Rekść na dożynki w Piekliszkach udała się delegacja z Powiatu Szydłowieckiego.


Stop dyskryminacji Polaków w Republice Litewskiej

17 marca w rocznicę przyjęcia przez Sejm litewski ustawy o oświacie dyskryminującej nauczanie w językach mniejszości narodowych. Wielotysięczna manifestacja Polaków, w której wzięli udział przedstawiciele wszystkich rejonów i gmin zamieszkałych przez Polaków, a także przedstawicieli Kłajpedy i litewskich związków zawodowych pracowników oświaty przeszła główną ulica Wilna spod gmachu Sejmu na plac Kudriki pod siedzibę rządu Republiki Litewskiej.

Tam odbył się wiec, na którym zaprotestowano kolejny raz przeciw ujednoliceniu egzaminu z języka litewskiego w szkołach mniejszości językowych ze szkołami litewskimi. W ciągu dwóch lat uczniowie Szkół polskich i innych mniejszości będą musieli przerobić program języka litewskiego, na który w szkołach litewskich było 10 lat.

Podobne zmiany czekają uczniów, jeśli chodzi o nauczanie historii i geografii, które teraz ma być prowadzone także w języku litewskim. W całości w języku litewskim ma być prowadzony przedmiot podstawy wychowanie patriotycznego. Zgodnie z nową ustawą mają także być zamykane szkoły polskie w wiejskich miejscowościach zostawiając tam szkoły litewskie. Jak obliczono z obecnych 110 szkół polskich, pozostanie zaledwie 60. Ma to wszystko przyczynić się do szybkiej lituanizacji Wileńszczyzny zamieszkałej w większości przez Polaków.