Tagi: , ,

Radosny Jubileusz! Łaska i wierność spotkały się ze sobą!

W dziękczynnej modlitwie za posługę kapłańską ks. proboszcza Adama Radzimirskiego, spotkała się dziś część naszej wspólnoty parafialnej oraz goście przybyli na tę uroczystość. Byli wśród nich przedstawiciel minister Ewy Kopacz szef radomskiej delegatury Urzędu Mazowieckiego Rafał Rejkowski, dyrektor delegatury Mazowieckiego Kuratora Oświaty Dorota Sokołowska, prezes radomskiego Stowarzyszenia Pokoleń Grażyna Łuba.

Przybyli przedstawiciele samorządu miejskiego: burmistrz Andrzej Jarzyński, wraz z pełnym Prezydium Rady Miejskiej: Krystyną Bednarczyk, Arturem Łyczkiem i Leszkiem Jakubowskim. Przedstawiciele samorządu powiatowego: starosta Włodzimierz Górlicki i przewodniczący Rady Powiatu Marek Sokołowski.

W koncelebrowanej pod przewodnictwem ks. A. Radzimirskiego mszy świętej dziękowano za dar 40 lat kapłaństwa i proszono Boga, o łaskę dla pasterskiej misji jubilata. W kazaniu ks. Jan Niziołek przypomniał niektóre wydarzenia z życia ks. Adama, szczególnie zaś przypomniał istotę kapłaństwa, która jest często cicha i ukryta dla oczu służba Bogu i ludziom. Ma ona wymiar błogosławieństwa dla świata, któremu wyprasza łaskę i miłosierdzie. Kapłan błogosławi ludzi i rzeczy, modli się, spowiada, chrzci, odprawia mszę święte. Jest przykładem dla rodzin i wsparciem dla samotnych.

Dziwią się akwizytorzy cywilizacji śmierci i deprawacji, czemu ich metoda małych kroków, nie doprowadza do oczekiwanych zmian. Czemu dreptają w miejscu! Irytuje to ich i złości, nazywają nas z tego powodu ciemnogrodem. To dzięki łasce Bożej, dzięki wyczuleniu Polaków na sacrum, deprawacja nie postępuje. Wielka w tym rola kapłanów!

Kaznodzieja zachęcał zebranych w świątyni do modlitwy za kapłanów. Chcąc mieć świętych kapłanów - mówił - sami musicie dążyć do świętości, dążyć do świętości waszych dzieci i rodzin. Kapłan bowiem z ludu jest wzięty i dla ludu jest ustanowiony. Mając więc często krytycyzm wobec kapłana, starajmy aby był to krytycyzm ostrożny i nacechowany miłością.

Kaznodzieja życzył Jubilatowi, aby ludzie wśród których pracuje szanowali go, aby umieli być wdzięczni. A on aby umiał być wsparciem dla wątpiących, światłem dla poszukujących, umocnieniem dla wierzących, pomocą w powstaniu zniewolonych, pocieszycielem dla płaczących, ojcem i pasterzem dla wszystkich wiernych.

Mszę świętą ubogaciła wykonaniem utworów muzycznych Miejska Orkiestra Dęta pod dyrekcją Henryka Kapturskiego i Chór Parafialny Fermata.

Poczet sztandarowy wystawiła jednostka Ochotniczej Straży Pożarnej z Woli Korzeniowej.

Po mszy świętej przedstawiciele władz miejskich, powiatowych i wojewódzkich złożyli życzenia. Życzenia popłynęły także od parafian i grup modlitewnych i formacyjnych z parafii szydłowieckiej. Zanosząc do Boga dziękczynną modlitwę, przywoływano także pomocy Tego, którego Uroczystość obchodzono, Ducha Świętego, Stworzyciela i Pocieszyciela, bez łaski którego nic uczynić dobrego nie możemy.

Niech on Duch Święty przysparza sił i zdolności księdzu proboszczowi Adamowi, do pełnienia misji kapłańskiej, nauczycielskiej i królewskiej, jaką jest posługa głoszenia Ewangelii i służba Bogu i ludziom na urzędzie proboszcza i dziekana. Deo gratias!

Na zakończenia zaśpiewano 100 lat, można było także otrzymać obrazek z modlitwą do błogosławionego Jana Pawła II i okolicznościowy cukierek! Chętnych nie brakowało.

Ks. Adam Radzimirski urodził się 20 września 1946 roku w Wierzbicy. W 1965 roku wstąpił do Wyższego Seminarium Duchownego w Sandomierzu, rozpoczynając studia filozoficzne i teologiczne oraz otrzymując potrzebną formację do kapłaństwa, które przyjmuje z rąk bpa Piotra Gołębiowskiego w 1971 roku. Pełnłił posługę duszpasterską jako wikariusz w kilku parafiach, był także proboszczem w Tarłowie, Skarżysku-Kamiennej i Wojciechowicach. W 1992 roku mianowany został przez bpa Edwarda Materskiego, na probostwo w Szydłowcu. W 2000 roku obejmuje urząd dziekana, w 2008 roku otrzymuje tytuł kanonika gremnialnego kapituły ostrobramskiej.

W 2010 uhonorowany dyplomem uznania w 200-lecie powiatu szydłowieckiego. W maju 2011 uchwałą Rady Miejskiej wyróżniony medalem Zasłużony dla Gminy Szydłowiec. W czerwcu 2011 roku decyzją Zarządu Województwa mazowieckiego Medalem "Pro Mazowia", za zasługi dla województwa mazwieckiego. Wręczenie medalu ma nastąpić 15 czerwca na Zamku Szydłowieckim.


Dodaj Komentarz