Tagi: , , ,

Święto Straży Granicznej w Gdańsku

W Gdańsku, mieście gdzie narodził się wielki ruch Solidarności, polska Straż Graniczna wybrała na miejsce przeżywania swej 20 rocznicy powstania. Uroczystości rozpoczęła msza święta w bazylice mariackiej sprawowaną pod przewodnictwem metropolity gdańskiego abp. Sławoja Leszka Głódzia.

Podczas Eucharystii ks. płk SG Zbigniew Kępa dziekan duszpasterstwa SG odczytał list biskupa polowego Józefa Guzdka do funkcjonariuszy i pracowników formacji. Biskup Polowy przypomniał, że Straż Graniczna wyrosła na fali przemian jakie po 1989 r. zaszły zarówno w Ojczyźnie jak i w Europie. Jej powstaniu towarzyszył wysiłek umysłu twórców nowej koncepcji ochrony granic i funkcjonowania formacji, która byłaby zdolna stawić czoła nowym wyzwaniom. Nie mniej ważny był wysiłek serca, aby służbę funkcjonariuszy zakorzenić w tradycji przedwojennych formacji Korpusu Ochrony Pogranicza i Straży Granicznej II Rzeczypospolitej.

Biskup Guzdek życzył też pracownikom SG, aby byli „sługami pokoju i budowniczymi pomostów między narodami”. Kazanie do funkcjonariuszy i gości wygłosił metropolita gdański, pierwszy po przywróceniu Ordynariatu Polowego, biskup polowy WP ks. arcybp. Sławoj Leszek Głódż.


Podsumowali graniczną współpracę..

W 2007 roku podpisano umowę pomiędzy obecnym Zespołem Szkół im Korpusu Ochrony Pogranicza, Powiatem Szydłowieckimi Nadwiślańskim Oddziałem Straży Granicznej im Powstania Warszawskiego, na mocy której to utworzona została w II Liceum w Zespole Szkół im KOP klasa licealna o profilu „ochrona granicy państwowej”. Obecnie w ZS im KOP w klasie 1,2 i 3 o tym profilu, kształci się blisko 90 uczniów. W dniu 21 czerwca w Starostwie Powiatowym odbyło się spotkanie mające na celu ocenę zawartego porozumienia.

W zgodnej opinii stron: reprezentowanych przez Starostę Włodzimierza Górlickiego, dyrektor Marię Michajłow i naczelnik Joannę Strzelecką oraz majora Piotra Barańskiego i ppłk. Romana Rejczaka, realizacja porozumienia przebiega bardzo dobrze i nadal będzie kontynuowana.

Szczególnie istotnym potwierdzeniem tej współpracy jest wspólna organizacja świąt patriotycznych, niemal codzienna obecność funkcjonariuszy SG w życiu szkoły, udostępnianie ośrodków szkoleniowych dla potrzeb kształcenia szydłowieckiej młodzieży.


Tagi: ,

Wędrowali po granicy..

Uczniowie klasy trzeciej ochrona granicy z Zespołu Szkół im. KOP mają za sobą już dwa dni szkolenia w Centrum Szkolenia Straży Granicznej im. Żołnierzy KOP w Kętrzynie. W doskonale przygotowanym przez Zespół Metodyki Kształcenia programie szkolenia zrealizowano już zapoznanie uczniów z infrastrukturą CSSG, szkolenie z zasad pierwszej pomocy oraz test sprawnościowy. Zapoznano także uczniów, z jednym z odcinków granicy Rzeczpospolitej Polskiej z Federacją Rosyjską.

Licealiści zwiedzili także przejścia graniczne w Gołdapi; Placówkę Straży Granicznej w Baniach Mazurskich, byli na trój styku granicy polsko-litewsko-rosyjskiej. Przy okazji zwiedzili, w Stańczykach zabytkowe, słynne, stare mosty kolejowe podobne do rzymskich akweduktów. W czasie obozu szkoleniowego licealiści z szydłowieckiego Zespołu Szkół im. KOP, zapoznali się z budową i zasadami posługiwania się bronią będącą na wyposażeniu funkcjonariuszy SG, zasadami celowania oraz ćwiczyli strzelanie z broni pneumatycznej na trenażerze. W terenie przeszli szkolenie z posługiwania się mapą oraz praktyczne zajęcia z terenoznawstwa. W programie obozu szkoleniowego znalzały się także wycieczki do Bazyliki w Świętej Lipce i Wilczego Szańca w Gierłoży, oraz do innych atrakcyjnych miejsc regionu. Młodzież zakwaterowana jest na terenie CSSG, koszty transportu pokrywa SG i powiat szydłowiecki. Uczniami opiekują się ze strony Szkoły, nauczycielki: Jolanta Kubik i Beata Sokołowska, ze strony CSSG w Kętrzynie major Czesław Świdwa.

Klasy licealne ochrona granicy w Zespole Szkół im Korpusu Ochrony Pogranicza utworzone zostały na mocy porozumienia pomiędzy Nadwiślańskim Oddziałem Straży Granicznej, Zespołem Szkół im. KOP i Starostwem Powiatowym w Szydłowcu.


W Muzeum ślubowali

W Muzeum Powstania Warszawskiego w Warszawie dziś odbyła się podniosła uroczystość ślubowania nowoprzyjętych funkcjonariuszy Straży Granicznej oraz mianowania na na pierwszy stopień podoficerski funkcjonariuszy, którzy ukończyli szkolenie podstawowe i kurs podoficerski.

Wśród nich znależli się kpr. Marzena Kojara, kpr. Łukasz Jarząbek i kpr. Mateusz Sadownik, to pierwsi w SG absolwenci klasy ochrona granicy z szydłowowieckiej szkoły im. Korpusu Ochrony Pogranicza. Wszyscy troje pełnią obecnie służbę w Placówce SG na lotnisku Okęcie.

Akty mianowania nowym podoficerom Straży Granicznej wręczył komendant Nadwiślańskiego Oddziału SG ppłk Mariusz Piętka. W uroczystości udział wzięli starosta szydłowiecki Włodzimierz Górlicki i przewdniczący Rady Powiatu Marek Sokołowski, a także młodzież z klasy ochrona granicy z ZS im KOP z nauczycielem ppłk Romanem Rejczakiem. Starosta i Przewodniczący Rady złożyli awansowanym pochodzącym z Powiatu Szydłowieckiego funkcjonariuszom życzenia pomyślności w służbie i w życiu osobistym oraz pogratulowali pierwszego awansu.