Tagi: , ,

Boże Ciało w Krakowie

W Krakowie mszą świętą o godz. 9 odprawiona przez ks. kardynała Stanisława Dziwisza rozpoczęto uroczystiosć Bożego Ciała z główną procesją. Zeszła ona bramą herbową do ul. Podzamcze, a następnie ulicą Grodzką do Rynku Głównego.

Ołtarze stacji procesyjnych usytuowane były przy kościele św. Idziego (przy Krzyżu katyńskim), przy kościele św. Piotra i Pawła, przy kościele św. Wojciecha i przed Bazyliką Mariacką.

Tematem rozważań przy poszczególnych ołtarzach było nauczanie bł. Jana Pawła II. Tegoroczna centralna procesja Bożego Ciała, jak i wszystkie parafialne procesje w Archidiecezji Krakowskiej, tak jak majowe uroczystości ku czci św. Stanisława Biskupa i Męczennika, były kolejnymi etapami dziękczynienia Bogu za dar beatyfikacji Jana Pawła II, za świętość Jego życia i apostolskiej posługi.


Tagi: ,

Boże Ciało w Szydłowcu

19 czerwca przypada Uroczystość Bożego Ciała. W tym roku procesja w szydłowieckiej parafii św. Zygmunta, przejdzie nietypową trasą, ulicami: Kamienną, Folwarczną, Kolejową, Wschodnią, Iłżecką i Kielecką. Ołtarze maja być ustawione: przy krzyżu na rogu ul. Kamiennej i Folwarcznej, drugi na ulicy Kolejowej przy Centrum Biblioteczno-Multimedialnym, trzeci przy skrzyżowaniu ul Wschodniej i Iłżeckiej i ostatni tradycyjnie na Rynku Wielkim, przy pomniku Tadeusza Kościuszki. Poniżej zamieściliśmy galerie zdjęć z przygotowania i ustawienia ołtarzy oraz strojenia posesji.

Przygotowaniem i zestawieniem ołtarzy zajmują przeważnie te same osoby, co w ostatnich latach, wywodzące się z kościelnych stowarzyszeń, ruchów i organizacji. Głowna procesja miasta Szydłowca wyruszy z kościoła farnego po mszy świętej o godz. 10.30. Kazania przy ołtarzach stacyjnych wygłoszą tradycyjnie księża: ks. Witold Witasek, ks. Krzysztof Nowosielski i ks. Andrzej Kania. Przy ostatnim ołtarzu, proboszcz ks. kan. Adam Radzimirski wygłosi Słowo Boże i udzieli uroczystego błogosławieństwa.

Boże Ciało to zwyczajowa nazwa uroczystości Najświętszego Ciała i Krwi Pańskiej, zwanej również Świętem Najświętszego Ciała Chrystusa. Jest to święto ruchome, obchodzone w Kościele katolickim 60 dni po Wielkanocy, w czwartek po święcie Trójcy Świętej.


Tagi: ,

Boże Ciało. Uroczystość ku czci Eucharystii

Kościół katolicki obchodził dziś 26 maja Uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Pańskiej, potocznie określaną jako Boże Ciało. W Polsce jest to święto nakazane i ustawowo wolny od pracy. Liczni wierni wspominli dziś wydarzenia zbawcze związane z Eucharystią: Ostatnią Wieczerzę i Przeistoczenie chleba i wina w Ciało i Krew Jezusa Chrystusa.

Uroczystość Bożego Ciała w szydłowieckiej parafii św. Zygmunta, rozpoczęła się od Mszy świętej celebrowanej w kościele farnym. Następnie wierni przeszli do czterech ołtarzy, za niesionym w monstrancji Najświętszym Sakramentem. Ołtarze zbudowane przez wiernych, usytuowane były: przy na Placu Marii Konopnickiej, przy budynku Impromex na Zamkowej, na parkingu ZUS przy Rondzie Solidarności i na Rynku Wielkim, przy farze.

Czytania ewangelii tematycznie związane z Eucharystią odczytali i krótkie homilie wygłosili kapłani: ks. Norbert Skawiński, ks. Krzysztof Nowosielski, ks. Andrzej Kania i ks. prob. kan. Adam Radzimirski. Ksiądz Proboszcz na zakończenie pobłogosławił wiernych Najświętszym Sakramentem.


Tagi: ,

Uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa

Uwielbienie Chrystusa, obecnego w sakramencie Eucharystii, odbywa się w Kościele na różne sposoby. Jednym z najbardziej spektakularnych jest doroczna procesja z Najświętszym Sakramentem. Kapłani i wierni idą procesyjnie do czterech ołtarzy, ustawionych, aby głosić Słowo Boże i błogosławić ludzi, domy i ulice Najświętszym Sakramentem.

Procesje Bożego Ciała., w szydłowieckiej parafii św. Zygmunta poprzedziła i zakończyła Msza święta. W tym roku przy pięknej pogodzie, w tym akcie uwielbienia Boga, wzięło udział kilka tysięcy wiernych. Na zakończenie ks. Adam Radzimirski proboszcz i dziekan szydłowiecki pobłogosławił wiernych, parafię i miasto Najświętszym Sakramentem. Podziękował za zaangażowanie i obecność tak wielu parafian, którzy chcieli wyznać wiarę w Jezusa Chrystusa Eucharystycznego.

Eucharystia jest pamiątką śmierci Chrystusa i darem przynoszącym zbawienie, jest także obecnością osoby Słowa Wcielonego, które stało się "pokarmem na życie wieczne".