Dziękczynienie za miniony rok!

W farze św. Zygmunta dziękowano za 2010 rok, który przyniósł wiele tragicznych wydarzeń, ale i wiele dobra w życiu każdego z nas. Proboszcz szydłowieckiej parafii ks. Kan. Adam Radzimirski celebrował mszę świętą dziękczynną i poprowadził adorację eucharystyczną z modlitwą uwielbienia Boga, przebłagania za grzechy i dziękczynienie za doznane dobro.

W kazaniu ks. A. Radzimirski odniósł się do wydarzeń minionego roku, przypomniał także ważne z fakty z życia wspólnoty parafialnej św. Zygmunta. Najistotniejsze to rozwój życia religijnego, którego ważnym znakiem jest uczestnictwo w sakramentach Kościoła. Sakramenty według najprostszej definicji to widzialne znaki niewidzialnej łaski Bożej. Są więc one także istotnymi symptomami życia wewnętrznego katolików.

Ksiądz proboszcz zauważył niestety spadek niektórych form życia sakramentalnego. W 2010 roku ochrzczono 100 dzieci, w tym pewną liczbę dzieci rodziców z poza naszej parafii. Zmarło 120 parafian, to 30 osób więcej niż w 2009 roku. Średnia wieku zmarłych to 71 lat. 90 dzieci przyjęło I Komunię Świętą. Sakrament bierzmowania przyjęło 107 młodych katolików, to mniej o 18 osób niż przed rokiem. Sakramentalne małżeństwo zawarło 81 par.


Tagi: ,

Do Siego Roku!

Szanowni Państwo! Wierzę, że kończacy się 2010 rok, był dla nas w wielu obszarach życia udany. Trudno jednak pominąć tragiczne dla Polski wydarzenia, które przeżywaliśmy wspólnie, dotknieci bólem, rozdzierani wątpliwościami i pytaniami co dalej!. Drobnymi krokami idziemy jednak naprzód, mając nadzieję że nadchodzący Nowy Rok będzie czasem, który przyniesie odpowiedż na chociaż niektóre pytania. Nadejście Nowego Roku zawsze skłania do czynienia planów i myślenia o przyszłości.

Życzymy wszystkim Czytelnikom zarówno tym stałym jak i tym, którzy dopiero poznają naszą internetową stronę www.domnaskale.net.pl, aby Nowy 2011 Rok, był udany.

Życzymy pomyślności, samych dobrych dni, mnóstwa zrealizowanych marzeń, udanych przedsięwzięć a przede wszystkim, aby ten Nowy 2011 Rok obfitował w dobre wiadomości, które będziemy Państwu przekazywać. Do Siego Roku! Pełnego błogosławieństwa Bożego i ludzkiej życzliwości!


Czy szydłowiecki Samodzielny Zespół Zakładów Opieki Zdrowtnej będzie mógł ratować życie i zdrowie mieszkańców powiatu?

Podczas trzeciej już Sesji Rady Powiatu, 30 grudnia 2010r, którą podjęto 6 uchwał. Pozornie najmniej ważna, w istocie zaś bardzo istotna była 6 uchwała dotyczyła stanowiska Rady Powiatu w kwestii programu pt „Organizacja Systemu Ratownictwa Medycznego w województwie mazowieckim w latach 2011 – 2014”. W ramach tego programu znosi się obecne mniejsze rejony działania zespołów ratownictwa medycznego, w tym rejon szydłowiecki obsługiwany przez karetki szydłowieckiego SPZZOZ, a tworzy duże rejony, w tym rejon radomski operacyjnego działania zespołów ratownictwa medycznego. Na terenie nowego dużego rejonu mieszka około 700 tysięcy ludzi, których w przypadku zagrożenia zdrowia lub życia będzie obsługiwało od 1 lipca 2011 roku 24 ratownicze zespoły medyczne.

W Szydłowcu przewidziano stacjonowanie jednej karetki reanimacyjnej, i jednej wypadkowej w Chlewiskach. Obecnie szydłowiecki SP ZZOZ obsługuje także Wierzbice, gdzie stacjonuje jedna karteka. Szkopuł w tym że oferty do NFZ składać mogą tylko podmioty takie jak samorządy, zespoły opieki zdrowotnej bądź osoby fizyczne, które będą miały wystarczający tabor do obsługi całego rejonu. Obecnie żaden podmiot działający na tym terenie nie posiada potrzebnych do obsługi całego rejonu 24 karetek.

Tworzenie zaś konsorcjów Zakładów Opieki Zdrowotnej do obsługi danego rejonu nie ma sensu, bowiem NFZ nie przyjmie tego typu ofert, uważając je za prawnie niedozwolone.


Wkrótce w Szydłowcu zagra Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy.

9 stycznia br. już po raz 19, podobnie jak w całym kraju również w Szydłowcu i jego okolicach rozbrzmiewać będzie WIELKA ORKIESTRA ŚWIĄTECZNEJ POMOCY, która w tym roku zbiera pieniądze na zakup sprzętu dla dzieci z chorobami urologicznymi i nefrologicznymi. Organizatorem i koordynatorem wszystkich działań związanych z XIX Finałem WOŚP w powiecie szydłowieckim jest Sztab działający przy Szydłowieckim Centrum Kultury - Zamek.

Orkiestrowe granie w Szydłowcu rozpocznie się o godz. 8.oo- kwestą uliczną z udziałem 120 wolontariuszy . Kwestować będą do godz. 20.oo w Szydłowcu, Jastrzębiu, Chlewiskach i Majdowie.

O godz. 9.oo, w hali sportowej Zespołu Szkół im. Jana Pawła II w Szydłowcu, rozpocznie się Otwarty Turniej Piłki Halowej Mężczyzn. Wpisowe zebrane w trakcie Turnieju zostanie przekazane na konto Fundacji.


Wzrosła pensja burmistrza

Burmistrz Szydłowca będzie zarabiał więcej, na sesji 28 grudnia radni miejscy podjęli uchwałę ustalajacą wynagrodzenie burmistrza. Nowa płaca to 6000 podstawy wynagrdzenia plus różne dodatki i wysługa lat, w sumie bez mała 13 tysięcy złotych. Tym samym to nie wójt Jastrzębia Zofia Kosno będzie zarabiać najwięcej w powiecie, ale burmistrz Szydłowca Andrzej Jarzyński. Burmistrz A. Jarzyński podziękował Radzie Miejskiej za wynik głosowania nad jego wynagrodzeniem, czyli za podwyżkę, która jak się wyraził zobowiązuje go do nadal tak samo zaangażowanej pracy jak dotychczas.

W czasie obrad uwagę radnych zaprzątnęła sprawa Domu Towarowego przy ul. Kościuszki. Do władz miejskich i powiatowych wpłynęło pismo podpisane przez najemców lokali handlowych, którzy w związku z zamiarem rozbiórki budynku przez właściciela obiektu, zagrożeni są utratą miejsc pracy.

Po zakończeniu sesji odbyło się spotkanie opłatkowe w galerii Art-Biblioteka z udziałem władz miejskich, radnych, kierowników jednostek gminnych, sołtysów. Spotkanie zaszczycił ks. kan. Adam Radzimirski.


Opłatek rodzin Domowego Kościoła.

W drugi dzień Świąt Bożego Narodzenia, w niedzielę 26 grudnia tym roku obchodziliśmy Święto Świętej Rodziny z Nazaretu., w której na świat przyszedł Syn Boży, Jezus Chrystus. Jest to święto patronalne wszystkich chrześcijańskich rodzin. Szczególnie święto to czczone jest w rodzinach Domowego Kościoła Ruchu Swiatło-Życie.

W czasie mszy świętej o 16, modlono się w intencji rodzin naszej parafii, aby naśladowały wzór życia objawionego w Rodzinie Świętej, realizującej w swej codzienności rodzinnej pełnie zawierzenia Bogu.

Po mszy świętej zaś na salkach parafialnych miało miejsce spotkanie opłatkowe. Poprowadzili je Jolanta i Adam Pietrasowie, gośćmi rodzin byli także duszpasterze i siostry Michaelitki. W czasie spotkania była okazja połamać się opłatkiem, wyrazić wzajemną życzliwość i wspólnie świętować radość płynącą z liturgicznego święta Rodziny Jezusa, Maryi i świętego Józefa.


Spotkanie opłatkowe w szydłowieckiej Policji

Choć Święta Bożego Narodzenia już za nami warto przypomnieć, że zanim się one rozpoczęły w rodzinnych domach, wiele środowisk naszego miasta ich nadejście poprzedziło spotkaniem opłatkowym w miejscu pracy. Tak było również podczas minionego piątku w Komendzie Powiatowej Policji w Szydłowcu.

Spotkanie opłatkowe rozpoczął komendant Jarosław Popczyński witając starostę szydłowieckiego Włodzimierza Górlickiego, przewodniczącego Rady Powiatu Marka Sokołowskiego, sekretarza Krzysztofa Bernatka, kapelana policji ks. Krzysztofa Śliwaka oraz zgromadzonych w sali funkcjonariuszy.

Po nim głos zabrał Starosta, który w swym przemówieniu podkreślił bardzo ważną rolę szydłowieckiej policji, jednocześnie życząc wszystkim jej funkcjonariuszom zdrowych, pogodnych i rodzinnych Świąt. Życzenia Policjantom złożył również przewodniczący Rady Powiatu Marek Sokołowski.


Tagi:

Zdziechów doświetlony

Na terenie Zdziechowa gm. Szzydłowiec pomimo ciężkich warunków zimowych dobudowano linię oświetlenia drogowego. Postawiono 5 słupów oświetleniowych, dowieszono 7 lamp oraz zawieszona została linia oświetlenia drogowego o długości 288 metrów. Ponadto uzupełnione zostało oświetlenie w Szydłówku i Wysocku. Nowa linia rozświetli drogę od Publicznej Szkoły Podstawowej do krajowej „7”.

Jest to dalszy ciąg inwestycji, których celem jest zapewnienie jak najlepszego oświetlenia gminy. Zwiększy się bezpieczeństwo pieszych i kierowców. Całość prac wykonał zakład elektroinstalatorski Lesława Czarneckiego.


Tagi: ,

Koncert kolęd „Z Narodzenia Pana”

W szydłowieckiej świątyni św. Zygmunta, dziś w niedzielę Świętej Rodziny po mszy świętej o godz. 16, odbył się koncert, w którym po raz pierwszy wspólnie kolędy i pastorałki śpiewali młodzi artyści z parafii Przemienienia Pańskiego w Odrowążku i parafii św. Zygmunta w Szydłowcu. Inicjatorem i organizatorem tego muzycznego spotkania dzieci i młodzieży z Odrowążka, Szałasu i Szydłowca był ks. Wincenty Chodowicz i Anna Szczepanik.

W czasie koncertu śpiewano między innymi: O Mario czemu pobladłaś, Tryumfy Króla niebieskiego, Przybieżeli do Betlejem, W żłobie leży, Lulajże Jezuniu, W ubogiej stajence, Gdy śliczna Panna, Pójdźmy wszyscy do stajenki.

Instrumentalizację na flecie, perkusji, gitarze, skrzypcach, organach elektrycznych i akordeonie, saksofonie, trąbce i chimesach zapewnili także młodzi artyści z dwóch parafii. Koncert prowadził Dawid Szepanik.


List Episkopatu na Święto Świętej Rodziny

Siostry i Bracia! Umiłowani w Chrystusie Panu! Niedziela Świętej Rodziny wypada w tym roku w drugi dzień Świąt Bożego Narodzenia. Słowo, które stało się Ciałem i zamieszkało między nami, „objawia nam samego Boga w dialogu miłości między osobami Boskimi i zaprasza nas do uczestnictwa w nim.” Nawiązując do programu duszpasterskiego, pragniemy zaprosić wszystkich wiernych, aby czynili Kościół domem i szkołą komunii. Warunkiem i początkiem realizacji tego dzieła jest budowanie więzi z Bogiem poprzez przyjęcie Bożego Słowa i kształtowanie w jego świetle życia duchowego i rodzinnego.

  1. Od wierności Prawu do wierności Bogu

Przez Wcielenie i Narodzenie Syna Bożego Bóg proponuje nam taką więź, o jakiej ludzkość do chwili narodzin Chrystusa nie odważyła się nawet marzyć. Tę szczególną relację nazywamy komunią z Bogiem. Jest ona najściślejszym zjednoczeniem, jakie można sobie wyobrazić. Nie jest czymś powierzchownym, ale rzeczywistością, która sięga do najgłębszych pokładów w człowieku. Komunia bowiem, co wielokrotnie podkreślał Sługa Boży Jan Paweł II, jest rzeczywistością centralną i podstawową dla życia każdego człowieka i całego Kościoła. Oczywiście nie może być mowy o komunii i zjednoczeniu w miłości bez życia wiarą na co dzień. Wiara bowiem bez uczynków jest martwa (por. Jk 2, 26). Równocześnie trzeba jednak pamiętać, że samo przestrzeganie nakazów i zakazów – bez doświadczenia głębokiej zażyłości z miłującym Bogiem – dalekie jest od dojrzałego życia wiarą. Uczynki powinny być konsekwencją życia w komunii z Bogiem, zaś komunia z Bogiem wyraża się w uczynkach.

  1. Komunia z Bogiem drogą do szczęścia w rodzinie

Wielu z nas stawia pytanie: jak ułożyć szczęśliwe życie małżeńskie i rodzinne? Z pomocą w szukaniu właściwej odpowiedzi przychodzi psychologia małżeństwa i rodziny oraz pedagogika rodziny. Ich wskazania, choć bardzo cenne, są jednak niewystarczające. Życie małżeńskie – jeżeli ma być piękne, prawdziwe i trwałe – nie może się ograniczać do tego, co w danej chwili przyjemne albo wygodne. Sakrament małżeństwa to o wiele więcej niż zalegalizowanie bycia razem na zasadach tego świata. To wejście małżonków w wyjątkową komunię z Chrystusem. To decyzja, aby całe swoje życie – wszystko, co dzieje się w sercu, umyśle, ciele i w każdej chwili codziennego życia małżonków – uczynić żywym obrazem Boga. Takie życie małżeńskie prowadzi do pełni i do szczęścia, które są możliwe na fundamencie głębokiej, przeżywanej każdego dnia, zażyłości z Bogiem. Komunia z Bogiem rozwija się i pogłębia przez codzienną modlitwę indywidualną, małżeńską i rodzinną. Karmi się medytacją Słowa Bożego i adoracją Chrystusa w Najświętszym Sakramencie. Budzi tęsknotę za jak najczęstszym przystępowaniem do Komunii Świętej. Otwiera nasze oczy na potrzebę ciągłego nawracania się, a w konsekwencji na dojrzale przeżywany sakrament pokuty. Włącza nasze życie w rytm roku liturgicznego. Zażyłość z Bogiem buduje się przecież analogicznie do zażyłości ze współmałżonkiem: poprzez dialog i kontemplację, poprzez życie w obecności, adorację i serdeczne zaangażowanie w sprawy tego, którego nasze serce kocha (zob. Pnp 1, 7).


Tagi: ,

Bóg nam objawił swoje zbawienie...

W tę mistyczną noc Bożego Narodzenia, Słowo Boże stało się ciałem i zamieszkało między nami. Kościół woła w modlitwie: Dzisiaj się Chrystus narodził, dziś się objawił Zbawiciel, dziś śpiewają Aniołowie, radują się Archaniołowie, weselą się sprawiedliwi, przebaczenia dostępują grzesznicy, do życia wracają poganie. Chwała na wysokościach śpiewają radośnie Aniołowie i głoszą "pokój ludziom, których Bóg umiłował.

Radujmy się i my z Narodzenia Pana, radujmy się bo przynosi nam obietnice wiecznego życia Niech nas przenika blask Wcielonego Słowa, niech objawia się w naszych czynach: sprawiedliwość, miłość, dobro i pokój!

Bożonarodzeniowa radość niech towarzyszy nam w liturgii Kościoła, w obrzedach i spotkaniach rodzinnych, jest to czas szczególnej proklamacji rodziny i szczęścia domowego ogniska. Rodzina Święta przekonuje nas że radość z Norodzenia Chrystusa można czerpać w różnych okolicznoścuiach. Boży Syn narodził się w największym ubóstwie.


Tagi: , ,

Życzymy, życzymy i zdrowia i szczęścia i błogosławieństwa

Ks. Adam Radzimirski proboszcz parafii św. Zygmunta w Szydłowcu obchodzi dziś imieniny. Solenizantowi w tych dniach towarzyszy szczególna modlitwa wiernych, szczególnie w czasie mszy świętych sprawowanych w jego intencji. Ostatnia w tym roku adwentowe roraty poświęcone czci Matki Bożej, zgromadziły dziś o godz. 7 rano wielu wiernych. W czasie tej mszy świętej celebrowanej przez ks. Dariusza Maciejczyka polecano Bogu ks. kanonika Adama prosząc dla niego o błogosławieństwo Boże, łaskę zdrowia i dar dalszej owocnej duszpasterskiej posługi w naszej parafii.

Po mszy świętej przedstawiciele grup modlitewnych i ruchów działających w naszej parafii złożyli ks. Proboszczowi życzenia i przekazali zapewnienie o stałej modlitwie i duchowym wsparciu w realizacji misji proboszcza i dziekana parafii Szydłowiec i dekanatu szydłowieckiego.

Ksiądz Adam Radzimirski urodził się w Wierzbicy w 1946 roku. Święcenia kapłańskie przyjął 12 czerwca 1971 roku. Stanowisko proboszcza parafii św. Zygmunta w Szydłowcu pełni od 1992 roku.


Wigilia Rzemieślników

Wczoraj o godz. 16. w sali konferencyjno-szkoleniowej Spółki Comes odbyło się spotkanie wigilijne środowiska rzemieślniczego. Na spotkaniu obecny był ks. kapelan rzemiosła dziekan Adam Radzimirski, który pobłogosławił stół wigilijny a następnie wspólnie ze zgromadzonymi rzemieślnikami pomodlił się za ich rodziny.

-Ta wigilia jest podziękowaniem za współpracę w mijającym 2010 roku – mówił podczas wczorajszej rzemieślniczej wigilii Marek Sokołowski prezes Zarządu Spółdzielni Rzemieślniczej Rzemiosł Różnych w Szydłowcu. - Ponadto w atmosferze świąt to dzisiejsze spotkanie jeszcze bardziej integruje nasze rzemieślnicze środowisko, ale i buduje przyjazne relacje na kolejny rok – dodał.

Przedstawiciele szydłowieckich rzemieślników złożyli Ks. kapelanowi Adamowi życzenia iminiowe ofiarując w dowód wdzięczności kwiaty i misternie wykonany odlew krzyża projektu Jarosława Pajka.


Uczcili uchwałą 100 rocznice powstania Związku Strzeleckiego

17 grudnia 2010 r. posłowie Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej przegłosowali Uchwałę w sprawie uczczenia 100. rocznicy powstania Związku Strzeleckiego i Strzelca.

Zanim do tego doszło, 14 grudnia odbyło się posiedzenie Sejmowej Komisji Kultury i Środków Przekazu, na której komendant ZS Roman Burek zabierał kilkakrotnie głos w sprawie projektu uchwały.

-Zgłosiłem zastrzeżenia, wobec błędów, jakie zawierała uchwała – informuje Roman Burek komendant główny ZS. - Były to głównie merytoryczne, historyczne i redakcyjne błędy, które zostały zgłoszone przez naszą organizację do Komisji.


Warszawa. Ingres bp. Józefa Guzdka do katedry polowej Wojska Polskiego

Ks. bp Józef Guzdek uroczyście objął dziś diecezję wojskową, podejmując tym samym pasterską troskę o Wojsko Polskie i formacje mundurowe. U drzwi Katedry powitali bp. Guzdka kanonicy kapituły katedralnej oraz administrator Ordynariatu Polowego ks. płk Sławomir Żarski. Następnie bp Guzdek udał się do kaplicy lotników, gdzie trwał w chwili krótkiej modlitwy przy grobie swojego poprzednika bp Tadeusza Płoskiego.

Na początku uroczystości nuncjusz apostolski w Polsce abp Celestino Migliore odczytał bullę nominacyjną Ojca Świętego Benedykta XVI, na mocy której bp Guzdek został zwolniony z poprzedniej funkcji biskupa pomocniczego archidiecezji krakowskiej a mianowany Biskupem Polowym Wojska Polskiego.

Ks. prałat płk Sławomir Żarski, administrator ordynariatu polowego, witając uczestników Eucharystii stwierdził, że był czas, gdy katedra polowa wątpiła, czy kiedykolwiek powróci tu biskup polowy. Jednak w 1989 r. Jan Paweł II przywrócił duszpasterstwo wojskowe i mianował jej nowego biskupa. – Jest to mocne przypomnienie ewangelicznej prawdy, że niepodległość Ojczyzny ma być budowana na samym Jezusie Chrystusie – podkreślił.


Opłatkowe spotkanie Prawicy Rzeczpospolitej Polskiej w Radomiu

Sympatycy i zwolennicy Prawicy Rzeczpospolitej Polskiej spotkali się dziś na spotkaniu opłatkowym w Resursie Rzemieślniczej w Radomiu. Spotkanie zorganizowała i poprowadziła Lucyna Wiśniewska pełnomocnik Prawicy RP w okręgu radomskim. Gościem radomskich działaczy był także prezes partii marszałek Marek Jurek. Wspomniał on brzemienny w tragiczne zdarzenia dla naszej Ojczyzny rok 2010. Wskazał przy tym na naczelną dla nas, wartość chrześcijańskiej wiary osadzonej w rzeczywistości historycznej. W czasie gdy na świat przychodził Zbawiciel - mówił M. Jurek czasy też nie były łatwe. Z tym większą siłą i determinacją musimy być wierni Bogu, wierni naszym wyborcom, wierni rodzinom i Ojczyżnie.

Spotkanie zaszczycił swoją obecnością ks. bp Henryk Tomasik, który poprowadził modlitwę i złożył życzenia zebranym. Ordynariusz radomski "osobom zaangażowanym w różne sprawy naszej Ojczyzny" życzył obfitości Bożych darów. Podziękował za tworzenie wspólnoty osób zapatrzonych w Chrystusa, za świadectwo wiary, sprawioedliwości i pokoju.

Na spotkanie przybył równiez prezydent Radomia Andrzej Kosztowniak, któremu w wyborach poparcia udzielili także radomscy działacze i wyborcy Prawicy RP. Podziękował on za wsparcie, za okazaną w wyborach przyjaźń i złożył życzenia członkom i sympatykom Prawicy RP.


Macierewicz o wolcie premiera ws. Smoleńska: "Tusk zdaje sobie sprawę, że ta zabawa się kończy".

Wywiad portalu internetowego wPolityce.pl: z posłem Antonim Maciarewiczem. Opinia publiczna z dużym zaskoczeniem przyjęła zmianę stanowiska premiera Tuska w sprawie smoleńskiego śledztwa. Przez miesiące słyszeliśmy, że wszystko jest w porządku, odrzucane były poważne sygnały alarmowe jak list dysydentów rosyjskich ostrzegający, że Polska robi błąd powierzając dochodzenie państwu rosyjskiemu. Później podobnie lekceważono traktowanie wraku jak kupy śmieci.

A teraz nagle szef rządu stwierdza: "projekt raportu jest nie do przyjęcia". Jak pan to rozumie?

Antoni Macierewicz (poseł PiS, szef Zespołu Parlamentarnego monitorującego dochodzenie prawdy ws. Smoleńska): To wynik wielu czynników, przede wszystkim strachu. Pan Tusk zdał sobie sprawę, zwłaszcza po deklaracjach amerykańskich kongresmenów i senatorów, po wysłuchaniu publicznym w Parlamencie Europejskim, po deklaracji pana Landsbergisa, po wystąpieniu przewodniczącego parlamentu Europejskiego pana Jerzego Buzka uznającego iż polska opinia publiczna powinna naciskać na wyjaśnienie nieprawidłowości w śledztwie, po działaniach rodzin ofiar tragedii, po efektach pracy Zespołu parlamentarnego, że wszystkich tych nieprawidłowości, matactw i fałszerstw nie da się ukryć. Że one są oczywiste i nie można przejść nad nimi do porządku dziennego.


Wyślij życzenia żołnierzowi

Już za kilka dni w większości polskich domów będziemy zasiadać do wigilijnej wieczerzy, dzielić się z bliskimi opłatkiem i składać sobie życzenia. Wspólne kolędowanie wypełni nasze domy. Te święta z racji pełnionych obowiązków inaczej upłyną ponad trzem tysiącom polskich żołnierzy. Z dala od rodzinnych domów, ten wyjątkowy dla polskiej tradycji czas żołnierze spędzać będą w Afganistanie, Bośni i Hercegowinie, Iraku, Kosowie i na Morzu Śródziemnym.

Na pewno ten czas nie będzie łatwy ani dla żołnierzy ani dla ich rodzin, dlatego już dziś zachęcamy wszystkich do przesyłania życzeń, które w wigilię Świąt Bożego Narodzenia żołnierze będą mogli przeczytać na stronie internetowej Ministerstwa Obrony Narodowej.

Życzenia w postaci tekstowej, nagrań mp3, plików graficznych i zdjęć przesłać można na adres: bpiekut@mon.gov.pl


Sylwestrowa dyspensa

W związku z tym, że dzień 31 grudnia 2010 roku przypada w piątek, ordynariusz radomski ks. bp Henryk Tomasik udzielił decyzja z 17 grudnia opublkiowana na stronie internetowej diecezji radomskiej dyspensy od obowiązku zachowania wstrzemięźliwości od potraw mięsnych oraz od obowiązku powstrzymania się od zabaw w piątek. Wpisany przez Biskup Henryk Tomasik

Wszystkim korzystającym z dyspensy Ordynariusz Radomski polecił modlitwę w intencjach szczególnie drogich Ojcu Świętemu oraz wykonanie czynu miłosierdzia wobec bliźnich.


Wysoka bez stomatologa

Mieszkańcy Wysokiej i oklicznych miejscowości są zaniepokojeni informacjami o możliwości zamknięcia gabinetu stomatologicznego funkcjonującego w Ośrodku Zdrowia w Wysokiej. Z informacji jakie do nas dotarły wynika że NFZ nie przyznał kontraktu na 2011 rok na usługi stomatolgiczne pracującemu tam lekarzowi.

Z gabinetu korzystali przed wszystkim starsi mieszkańcy tej części naszej gminy, ubożsi dla których stomatolog był do tej pory dostępny w ramach bezpłatnych porad finansowanych z kontraktu NFZ. Likwidacja gabinetu oznaczać będzie pozbawienie tej grupy osób możliwości leczenia stomatologicznego. Na prywatny gabinet po prostu ich nie stać!


Rzemieślnicza wigilia w Radomiu

Biskup Henryk Tomasik i Prezydent Radomia Andrzej Kosztowniak byli dziś gośćmi rzemieślników skupionych w radomskiej Izbie Rzemiosła. Spotkanie opłatkowe miało miejsce w Domu Rzemiosła, w części uroczystej obrad Rady Izby , związanych z rozpoczęciem obchodów 250-lecia potwierdzenia Statutu Cechu Piekarzy w Radomiu przez króla Polski Augusta III Sasa. W imieniu organizatorów gości powitali i spotkanie poprowadzili prezes Izby Jan Jaworski i przewodniczący rady Izby Janusz Pucułek.

Na początku spotkania Jarosław Gajda starszy Cechu Piekarzy w Radomiu przedstawił prezentacje multimedialna pt. „Cele i zadania organizacji samorządowych” w której przedstawił min dzieje samorządów rzemieślniczych jakim były i są organizacje cechowe i izbowe.

Historia radomskich, których to początki sięgają XIV wieku. Radom był wówczas miastem lokowanym na prawie średzkim, a potem na prawie magdeburskim. Najwcześniejsze zachowane informacje dotyczą cechu tkaczy i pochodzą z XV wieku. Obecność piekarzy w Radomiu potwierdza spis ludności z 1532 roku. Spis wylicza wielu rzemieślników wśród nich obecność 30 piekarzy.


Uczniowie z Jana Pawła II na Gali Dialogu w Warszawie

WKinie Muranów w Warszawie 15 grudnia 2010 odbyło się podsumowanie realizacji projektów „Szkoła Dialogu” prowadzonych w roku szkolnym 2009/2010. Projekt ma na celu przybliżenie młodzieży idei dialogu polsko-żydowskiego, głównie poprzez czynne poznawanie dziedzictwa żydowskiego w najbliższym otoczeniu.

Uczniowie klas 3a Publicznego Gimnazjum nr 1 w Zespole Szkół im. Jana Pawła II w Szydłowcu realizowali ten projekt pod opieką Pani Jadwigi Sochackiej i zostali nagrodzeni wyróżnieniem. Szkołę na gali reprezentowali uczniowie – Kacper Kasprzyk i Jakub Jakubowski, opiekunka projektu Pani Jadwiga Sochacka oraz dyrektor szkoły Pani Ewa Świercz.

Galę zaszczycili swoją obecnością goście honorowi: Zvi Rav-Ner, Ambasador Izraela w Polsce Lee Feinstein, Ambasador USA w Polsce Mirosław Sielatycki, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Edukacji Narodowej Włodzimierz Paszyński, Wiceprezydent Miasta Stołecznego Warszawy Michael Schudrich, Naczelny Rabin Polski W wystąpienie specjalnym przemówił do zebranych Bogdan Borusewicz - Marszałek Senatu RP


Starostwo zabłyśnie?

Świecące girlandy na białym budynku, przed nim jak co roku choinka i przystrojone kolorowymi iluminacjami słupy świetlne – to oczywiście widok Rynku Wielkiego w Szydłowcu, jaki możemy oglądać codzienne od godz. 16-tej.

Nieco inaczej w tym czasie wygląda otoczenie Starostwa Powiatowego, które zwyczajnie rozświetlają słupy świetlne. Czy wobec tego, urząd nie chce „zabłysnąć” w tym roku?

Budynek Starostwa co roku jest przez nas przystrajany – informuje Krzysztof Bernatek, sekretarz Powiatu. - Instalujemy głównie oświetlenie na balkonach budynku oraz zakładamy „świeże” flagi. Wewnątrz natomiast ozdabiamy wejście na pierwsze piętro. Oprócz tego dekoracje świąteczne pojawią się również w sekretariacie i innych pomieszczeniach Starostwa.


Nowy wójt "za granicą"

W urzędzie gminy Skarżysko Kościelne, dzisiaj o godz. 16-ej odbyła się Sesja Rady Gminy, podczas której został zaprzysiężony nowy wójt Zdzisław Woźniak.

Na początku sesji wystąpił wójt Zbigniew Celski, który był wójtem nieprzerwanie od 1998 roku. Podczas wystąpienia dokonał podsumowania trzech swoich kadencji, wskazując na działania i realizacje, jakich udało mu się dokonać.

Po swym przemówieniu, przyjął podziękowania ze strony przedstawicieli samorządu województwa świętokrzyskiego, powiatu skarżyskiego, gminnego, strażaków. Słowa podziękowania za współprace wyraził również obecny na sesji Przewodniczący Rady Powiatu Szydłowieckiego Marek Sokołowski, szczególnie za wspólną organizację uroczystości związanych z rocznicami Powstania Styczniowego, tym samym podkreślając więzi historyczne łączące samorząd gminy Skarżysko Kościelne z Powiatem Szydłowieckim.


Chrześcijanie to 3/4 ofiar prześladowań religijnych

„Zaprzeczanie chrześcijańskim korzeniom Europy stanowi przygotowanie do dyskryminacji chrześcijan” – stwierdza na łamach internetowego dziennika „La Bussola quotidiana” wybitny włoski badacz nowych ruchów religijnych, Massimo Introvigne, uczestnik międzynarodowego sympozjum na temat fobii i dyskryminacji religijnych w świecie, które odbyło się w Madrycie.

Włoski badacz był także jednym prelegentów sympozjum, w którym wzięli udział naukowcy, prawnicy i dyplomaci różnych krajów, w tym Jordanii, Maroka i Izraela.

Introvigne zauważa, że niemal każdego dnia mamy do czynienia z konfliktami religijnymi o zróżnicowanym podłożu, codziennie ktoś pada ich ofiarą. Dogłębne studia przeprowadzane w różnych ośrodkach są zgodne co do tego, że 75 proc. ofiar przemocy i dyskryminacji religijnej stanowią chrześcijanie. Zaskakujące w tym kontekście jest milczenie o tym fakcie wielkich mediów międzynarodowych. Jednocześnie wskazuje on na osiągnięcia dyplomacji watykańskiej, która przy wsparciu niektórych krajów doprowadziła do pewnej poprawy stanu prawnego. W niektórych krajach islamskich przejście na chrześcijaństwo nie jest już przestępstwem. Jednocześnie, pomimo zapewnienia swobody kultu często nadal obowiązuje zakaz przepowiadania Ewangelii i prowadzenie przez Kościół swej misji, a ustawy sprzyjające wolności religijnej nie zawsze są konsekwentnie stosowane.


Uroczystości pogrzebowe śp. Franciszka Staniszewskiego

W kościele farnym w Szydłowcu spotkali się dziś na żałobnej ceremonii, liczni żegnający śp. Franciszka Staniszewskiego. Mszę święta za duszę zmarłego odprawił ks. dziekan Adam Radzimirski.

W wygłoszonej homilii wspominał osobę śp. Franciszka, jako człowieka dobrego, cichego, skromnego i religijnego. Wyraził przy tym żal po jego odejściu, gdyż bez jego obecności w ulubionym miejscu świątyni – jak dodał kaznodzieja - msza święta w kościele farnym, nie będzie już taka sama. Ksiądz Dziekan przypominał o kruchości życia i przestrzegał przed życiem bez zważania na śmierć, w obliczu której wszystko nabiera właściwych proporcji.

Podczas uroczystości żałobnej, zmarłemu w ostatniej drodze towarzyszył poczet sztandarowy Cechu Rzemiosł Różnych w Szydłowcu. Dodatkowo uroczystość uświetniły melodie wykonane przez szydłowieckiego trębacza Władysława Herkę.


Rekolekcje adwentowe w farze

Rektor Wyższego Seminarium Duchownego w Radomiu ks. dr Jarosław Wojtkun od niedzieli do środy 15 grudnia, głosi nauki rekolekcyjne w szydłowieckiej parafii św. Zygmunta. Mszę święte z nauką odprawione będę w tych dniach o godz. 7, 9 i 18. Dzieci swoją konferencję będą miały o godz. 16.30. Przewidziane jest też jedno spotkanie z młodzieżą w poniedziałek o godz. 19.

Nauki rekolekcyjne rozpoczęły się tradycyjnie już w parafii farnej w III niedzielę Adwentu, kiedy to w liturgii kierowane są do nas słowa Chrystusa. „Gdy Jan usłyszał w więzieniu o czynach Chrystusa, posłał swoich uczniów z zapytaniem: Czy Ty jesteś Tym, który ma przyjść, czy też innego mamy oczekiwać? Jezus im odpowiedział: Idźcie i oznajmijcie Janowi to, co słyszycie i na co patrzycie: niewidomi wzrok odzyskują, chromi chodzą, trędowaci doznają oczyszczenia, głusi słyszą, umarli zmartwychwstają, ubogim głosi się Ewangelię. A błogosławiony jest ten, kto we Mnie nie zwątpi. Gdy oni odchodzili, Jezus zaczął mówić do tłumów o Janie: Coście wyszli oglądać na pustyni? Trzcinę kołyszącą się na wietrze? Ale coście wyszli zobaczyć? Człowieka w miękkie szaty ubranego? Oto w domach królewskich są ci, którzy miękkie szaty noszą. Po coście więc wyszli? Proroka zobaczyć? Tak, powiadam wam, nawet więcej niż proroka. On jest tym, o którym napisano: Oto Ja posyłam mego wysłańca przed Tobą, aby Ci przygotował drogę. Zaprawdę, powiadam wam: Między narodzonymi z niewiast nie powstał większy od Jana Chrzciciela. Lecz najmniejszy w królestwie niebieskim większy jest niż on.”

W komentarzu do tych słów Ewangelii Rekolekcjonista przypomniał charakter znaku jaki daje Chrystus Pan św. Janowi Chrzcicielowi. Znakiem tym są Jego czyny. Integralna wiara, to wiara, która w nas dociera do poziomu serca, do poziomu świadectwa życia. Najprostszą definicją świętości jest określenie "zwyczajne życie, przeżywane nadzwyczajnie".


Tagi:

Gdzie na narty!

Zima póki co na dobre zadomowiła w naszym krajobrazie, co ma i dobre strony, które trzeba wykorzystać. Białego szaleństwa co prawda w Szydłowcu się nie da uprawiać, ale już pobliskich Górach Świętokrzyskich jest dwanaście wyciągów podporowych, gdzie można poznać smak aktywnej rekreacji, poćwiczyć zjazdy i przy okazji podziwiać piękno zimy. Warto więc skorzystać z zimowej pogody, aby stosunkowo blisko domu skorzystać ze stoków, które może do super atrakcyjnych i tanich nie należą, ale pozwalają na zaukę jazdy na nartach, szlifowanie formy i rekreacje na świeżym powietrzu.

Bodzentyn, Krajno, Tumlin, Niestachów, Kielce Telegraf i Stadion to miejsca gdzie funkcjonują stacje narciarskie i gdzie pojawiają się narciarze również z Szydłowca. Swoich sympatyków ma także Bałtów, gdzie znacząco rozwinęła się turystyka letnia ale także zimowa.

Aktualne informacje o działaniu wyciągów i warunkach śniegowych można zaczerpnąć ze strony internetowej http://www.narty-swietokrzyskie.pl/index.php


Powyborcze remanenty!

Po kilku tygodniach kampanii wyborczej znamy już fakty, które odsłoniła powyborcza rzeczywistość zarówno w samorządzie gminnym jak powiatowym. W wywiadzie dla Gazety Szydłowieckiej udzielonym kilka miesięcy temu, trafnie zdiagnozowałem sytuację w naszym mieście, podkreślając wiodącą rolę dwóch ugrupowań obywatelskich, działających formalnie jako stowarzyszenia.

Powiedziałem wtedy tak: „Nasza lokalna polityka jest podzielona na dwa ugrupowania, które coś znaczą w Szydłowcu. W samorządzie powiatowym, jest to głównie ruch obywatelski skupiony przy Porozumieniu Samorządowo – Gospodarczym, ale również związany z Solidarnością - „Solidarni”. W konfiguracji powiatowej znaczącym podmiotem jest także Polskie Stronnictwo Ludowe.

Generalnie jednak trzon naszej działalności i naszemu zaangażowaniu nadają ruchy obywatelskie, dlatego spory partyjne praktycznie nie mają żadnego odniesienia w naszej działalności samorządowej. Podobna sytuacja jest też w gminie. W Szydłowcu silnym ośrodkiem jest Wspólnota Ziemi Szydłowieckiej. Jest to ruch obywatelski skupiony wokół obecnego burmistrza pana Andrzeja Jarzyńskiego. Dlatego tutaj stajemy przed trudnymi decyzjami dotyczącymi wyboru burmistrza. Trzeba powiedzieć, abstrahując od pewnych ocen, że jest znacząca dynamika działań zarówno w powiecie, jaki i w gminie. Jest bardzo wiele działań, które realizujemy dla naszej społeczności.


Dla przyszłości i zgody..

W gorącej atmosferze, w wypełnionej po brzegi mieszkańcami gminy sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego, Andrzej Jarzyński dopełnił dziś procedury objęcia urzędu burmistrza, składając stosowne ślubowanie. A. Jarzyński wygrał po raz kolejny wybory samorządowe, funkcję burmistrza pełnić będzie już trzecią kadencję.

W czasie ślubowania towarzyszyła mu jego małżonka Zofia, co miało piękny wydźwięk potwierdzający jedność małżeńską i pełnię zaangażowania w sprawy miasta i gminy. Owocna służba publiczna, nie byłaby możliwa bez wsparcia i ofiarności najbliższych. Ceremonie ślubowania poprowadziła przewodnicząca Rady Miejskiej Krystyna Bednarczyk.

W przemówieniu burmistrz Jarzyński, podziękował przede wszystkim swej żonie Zofii i swoim synom za otrzymane wsparcie w swej działalności publicznej i w czasie ostatnich wyborów.


Starosta, wicestarosta, członkowie Zarządu i Komisje Stałe

Dziś o godz. 13.00 odbyła się druga Sesja Rady Powiatu, podczas której wybrano starostę szydłowieckiego, wicestarostę, członków Zarządu Powiatowego oraz przewodniczących Składów Komisji Stałych.

Nim do tego doszło na początku obrad dokonano "zaległej" formalności. Nieobecny na poprzedniej sesji Krzysztof Ziółkowski otrzymał zaświadczenie o wyborze oraz złożył uroczyste ślubowanie.

Następnie po tym akcie rozpoczęto wybory na poszczególne stanowiska, nad przebiegiem których czuwała wyłoniona w drodze głosowania Komisja Skrutacyjna w składzie: przewodniczący Artur Ludew, członkowie Marek Sadownik i Waldemar Sowiński.


Pełna łaski. Benedykt XVI rozważanie na Anioł Pański

Dzisiejsza uroczystość Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny stała w centrum papieskiego rozważania na Anioł Pański. W związku z tym, że we Włoszech i w Watykanie jest to dzień wolny od pracy, nie było dziś audiencji ogólnej, ale Benedykt XVI w południe spotkał się w wiernymi.

Ojciec Święty przypomniał w rozważaniu, że istota tajemnicy Niepokalanego Poczęcia jest zwarta w znanej każdemu od dziecka modlitewnej formule „łaski pełna”. Anioł przy Zwiastowaniu zapewnia Maryję, że jest ona od zawsze napełniona Bożą miłością i łaską. Tajemnica ta jest źródłem wewnętrznego pocieszenia, gdyż uświadamiamy sobie wraz z Maryją, że łaska Boga jest większa niż grzech, a Jego miłosierdzie mocniejsze od zła, umiejąc przekształcić je w dobro.

„Niestety na co dzień doświadczamy grzechu, który objawia się na różny sposób w stosunkach międzyludzkich i wydarzeniach, ale swoje korzenie ma w sercu człowieka, sercu zranionym, zbolałym i niezdolnym do samouzdrowienia – powiedział Papież. – Pismo Święte objawia nam, że u podstaw wszelkiego zła stoi nieposłuszeństwo woli Bożej i że śmierć zatriumfowała, ponieważ wolność ludzka uległa kuszeniu Złego. Jednak Bóg podtrzymuje swój plan miłości i życia: na długiej drodze pojednania przygotował nowe i wieczne przymierze, przypieczętowane krwią Jego Syna, który by dać siebie samego na okup, został zrodzony z niewiasty. Ta niewiasta, Maryja Panna, już z wyprzedzeniem zaznała skutków odkupieńczej śmierci swego Syna i od poczęcia została zachowana od zmazy grzechu. Stąd swoim niepokalanym sercem mówi nam Ona: zawierzcie Jezusowi, On was zbawi. (...) Jej wstawiennictwu powierzam najpilniejsze potrzeby Kościoła i świata. Niech Ona pomoże nam przede wszystkim wierzyć w Boga i Jego Słowo, oraz zawsze odrzucać zło, a wybierać dobro” – mówił Ojciec Święty.


Tagi: ,

Adewntowe czuwanie z Matką Bożą

Trwa modlitwa Kościoła w II tygodniu adewntowego czuwania. Codziennie rano o godz. 7 w kościele św. Zygmunta odprawiana jest msza święta roratnia. W kościele Narodzenia NMP na Szydłówku taka msza święta celebrowana jest o godz. 6 rano.

Roraty jest to msza św. ku czci Najświętszej Marii Panny. Odprawiana zwykle wcześnie rano, przed świtem, gromadzi rzesze wiernych. Szczególnie chętnie w Roratach uczestniczą dzieci, z przyniesionymi do świątyni lampionami. Msza rozpoczyna się przy wyłączonych światłach, mrok świątyni rozpraszają jedynie świece i lampiony. Dopiero na śpiew "Chwała na wysokości Bogu" zapala się wszystkie światła w kościele.

Nazwa "roraty" pochodzi od pierwszego słowa łacińskiej pieśni na wejście "Rorate coeli" (niebiosa, spuśćcie rosę). Uczestnictwo dzieci wiąże się ze zwyczajem podejmowania różnych dobrych postanowień na czas Adwentu. Dzieci często zapisują te postanowienia na kartkach, składanych następnie przy ołtarzu. Mają one wyrażać wewnętrzne przygotowanie do Bożego Narodzenia i chęć przemiany życia.


Wygrała AWS

W polskich miastach i gminach bez zmian. W większości z nich przy władzy pozostają dotychczasowi włodarze. Który nie wygrał w cuglach w I turze, ten załatwił sprawę w drugiej.

1.Wybory samorządowe wygrała AWS - Akcja Wyborcza Starych - czyli dotychczasowych wójtów, burmistrzów i prezydentów miast.

2.Pomogła im niska frekwencja. Czterdzieści parę procent w pierwszej turze wyborów, trzydzieści kilka w drugiej. Innym nie chce się iść do wyborów, tymczasem AWS jest zawsze w pełnej mobilizacji, a napędem tej mobilizacji jest obawa zmian.


Wyniki II TURY wyborów...

Pierwsze wyniki wyborów z 11 komisji obwodowych komisji wskazują na wyraźne zwycięstwo Andrzeja Jarzyńskiego, w II turze wyborów na burmistrza Szydłowca.

Andrzej Jarzyński otrzymał ok 57,48 % poparcia, na Włodzimierza Górlickiego zagłosowało zaś 42,2 % wyborców. W dziewięciu obwodach wyborczych wygrał obecny burmistrz A. Jarzyński, w dwóch obwodach: w ZS im. Jana Pawła II i w Przedszkolu na os. Wschód wygrał jego konkurent W. Górlicki. W drugiej turze wyborów według jeszcze nieoficjalnych danych, wzięło udział 5851 osób. Na Andrzeja Jarzyńskiego zagłosowało 3363 wyborców, na Włodzimierza Górlickiego zaś 2488.

Podane przez nas 5 grudnia wyniki, zostały potwierdzone 6 grudnia w oficjalnym komunikacie Państwowej Komisji Wyborczej.


Wyborcza niedziela

W zimowej aurze trwa głosowanie, które rozstrzygnie kto będzie rządził szydłowiecką gminą w szóstej już kadencji szydłowieckiego samorządu. Obwodowe komisje wyborcze pracują tak jak przed dwoma tygodniami w 11 punktach na terenie miasta i gminy. Tym razem głosowanie jest łatwiejsze, bowiem wyborcy otrzymuja tylko jedna kartę do głosowania na której widnieją dwa nazwiska kandydatów na urząd burmistrza miasta i gminy Szydłowiec.

Głosowanie potrwa do godziny 22. Następnie komisje wyborcze po wyjęciu z urn kart do głosowania rozpoczną liczenie głosów. W czynnościach tych mogą uczestniczyć mężowie zaufania mający pełnomocnictwo wydane przez Komitet Wyborczy jednego z kandydatów.

Istotnym czynnikiem będzie i to ile osób pójdzie zagłosować. W porównaniu do I tury, frekwencja może być niższa, na co także wpływ może mieć śnieżna i mrożna zima. Wysoka frekwencja byłaby zaś ważnym wskażnikiem aktywności społecznej i obywatelskiego zaangażowania mieszkańców naszej gminy.


Nominacja nowego Biskupa Polowego Wojska Polskiego

Nuncjusz Apostolski w Polsce podał informację o nominacji nowego Biskupa Polowego Wojska Polskiego. Nuncjusz Apostolski w Polsce abp Celestino Migliore w przesłanym do Kurii Polowej Wojska Polskiego komunikacie przekazał informację, że Ojciec Święty Benedykt XVI Biskupem Polowym Wojska Polskiego mianował księdza biskupa Józefa Guzdka.

Komunikat Nuncjusza odczytał w obecności kapelanów i pracowników Kurii Polowej Administrator Ordynariatu Polowego ks. prał. płk Sławomir Żarski. Tekst komunikatu Nuncjusza Apostolskiego: „Ojciec Święty Benedykt XVI mianował dotychczasowego biskupa pomocniczego archidiecezji krakowskiej Jóżefa GUZDKA, biskupem polowym Wojska Polskiego. Warszawa, 4 grudnia 2010 roku. + Celestino Migliore Nuncjusz Apostolski”. Biskup Polowy Józef Guzdek (biogram)

Bp Józef Guzdek urodził się 18 marca 1956 r. w Wadowicach, a pochodzi z parafii św. Jana Chrzciciela w Choczni. Po zdaniu matury w Liceum Ogólnokształcącym im. M. Wadowity w roku 1975 rozpoczął studia w Metropolitalnym Wyższym Seminarium Duchownym w Kra­kowie.


Akcja zima trwa..

Obfite opady śniegu i znaczny spadek temperatury spowodowały znaczne utrudnienia w ruchu zarówno dla kierowców jak i pieszych. Aby zapewnić mieszkańcom możliwość bezpiecznego korzystania z dróg służby miejsko – gminne prowadzą działania minimalizujące zagrożenia i ułatwiające codzinne życie mieszkańcom.

Służby komunalne przygotowując sie do opadów śniegu rozstawiły na terenie gminy pojemniki z paskiem. Od momentu rozpoczęcia opadów służby pracują przez 24 godziny na dobę odśnieżając drogi i chodniki. Drogi gminne odśnieżane są przez pięć pługów. Dodatkowo we wtorki i piątki odśnieżany jest parking koło targowiska.

Służby miejskie przypominaja właścicielom i gospodarzom o obowiązku odśnieżania chodników sąsiadujących bezpośrednio z posesją. Za roszczenia cywilno-prawne w wyniku wypadków na zaśnieżonych chodnikach, ponosi odpowiedzialność właściciel, najemca lub dzierżawca danej posesji.


Pierwsza sesja w powiecie szydłowieckim

Dziś o godz. 12.30 rozpoczęła się pierwsza sesja Rady Powiatu Szydłowieckiego kadencji 2010 – 2014. Na sesji tej obecnych było 16 radnych. Odśpiewano hymn polski, a następnie nowo wybrani radni odebrali z rąk sędziego Jarosława Łuczaja, przewodniczącego Powiatowej Komisji Wyborczej zaświadczenia o uzyskaniu mandatu radnego. Radna Krystyna Adamczyk odczytała rotę ślubowania, a radni powtarzali słowa przysięgi:

"Uroczyście ślubuję rzetelnie i sumiennie wykonywać obowiązki wobec Narodu Polskiego, strzec suwerenności i interesów Państwa Polskiego, czynić wszystko dla pomyślności Ojczyzny, wspólnoty samorządowej powiatu i dobra obywateli, przestrzegać Konstytucji i innych praw Rzeczypospolitej Polskiej".

Radna senior poprowadziła pierwszą część sesji. Wszyscy radni złożyli ślubowanie w obecności sztandaru powiatu, kończąc je aklamacją „Tak mi dopomóż Bóg”. W skład pocztu sztandarowego weszli: Adam Wlazło, Grażyna Chojnacka i Dorota Sykulska.


Ślubowali i wybierali Przewodniczącego

O godz. 10 w SCK Zamek odbyła się pierwsza sesja Rady Miejskiej VI kadencji, podczas której dokonano wyboru przewodniczącego i zaprzysiężenia składu Rady.

Sesje otworzył ustępujący z funkcji przewodniczącego Marek Zdziech, który powitał wszystkich oraz złożył gratulacje radnym. Następnie dalszą część sesji poprowadził senior Rady Artur Łyczek.

Nim doszło do wyboru przewodniczącego radni otrzymali zaświadczenie o swym wyborze po czym odbyło się ślubowanie.