Zasłużeni dla Powiatu Szydłowieckiego

Danuta Słomińska - Paprocka i ks. kan. Adam Radzimirski 30 stycznia na uroczystej Sesji Rady Powiatu otrzymali tytuły "Zasłużony dla Powiatu Szydłowieckiego". Te najwyższe powiatowe wyróżnienia nadane zostały w listopadzie 2013 roku uchwałami Rady Powiatu w Szydłowcu, po wcześniejszym ich pozytywnym zaopiniowaniu przez Kapitułę Tytułu. Akty nadania wręczyli przewodniczący Rady Powiatu i Kapituły Marek Sokołowski i starosta szydłowiecki Włodzimierz Górlicki. Gościem uroczystości był wojewoda mazowiecki Jacek Kozłowski, a także burmistrz Szydłowca Andrzej Jarzyński i przewodnicząca Rady Miejskiej Krystyna Bednarczyk.

Na początku sesji zwołanej w celu wręczenia tytułu „Zasłużony dla Powiatu Szydłowieckiego” przybyłych gości powitał przewodniczący Rady Powiatu Marek Sokołowski.

Następnie wiceprzewodniczący Rady Powiatu Jan Gula przedstawił treść uchwały Rady Powiatu dotyczącej nadania tytułu „Zasłużony dla Powiatu Szydłowieckiego” dla Danuty Słomińskiej - Paprockiej.


Tagi: ,

„Anna” nominowana do najlepszych salonów urody w Polsce

Nominację do Brylantowej Gwiazdy odebrała na wczorajszej gali właścicielka salonu fryzjerskiego „Anna” z Szydłowca, Anna Jastrząb. Brylantowe Gwiazdy przyznawane są przede wszystkim według kryterium zadowolenia klientów. Takie salony cechuje dbałość o komfort i zadowolenie klienta, profesjonalizm i fachowość wykonywanych usług, uczciwość, pracowitość i cierpliwość pracowników.

Byliśmy zaskoczeni tą nominacją. Do konkursu nominowali nas nasi klienci i to jest dla nas najważniejsze i najbardziej nas cieszy. Jesteśmy niezmiernie wdzięczne, że docenia się naszą pracę i sposób prowadzenia salonu – mówi Anna Jastrząb. Podczas gali, która odbyła się w Sali Ratuszowej Pałacu Kultury i Nauki w Warszawie 9 lutego, właścicielka salonu odebrała statuetkę z rąk prowadzącego Krzysztofa Ibisza.

Gala była wystawna i elegancka. W spotkaniu uczestniczyli właściciele najlepszych Salonów Urody w Polsce, oferujących usługi i personel na najwyższym poziomie – poinformowała Pani Anna, która na co dzień dba o fryzury klientek i klientów w salonie przy ul. Wschodniej w Szydłowcu.


Tagi:

Szkolna Akademia Przedsiębiorczości

W dniu 9 października 2011r. w Publicznej Szkole Podstawowej w Krogulczy Suchej odbyła się inauguracja szkolnego programu zajęć pozalekcyjnych pn. Szkolna Akademia Przedsiębiorczości. Program powstał z inicjatywy członków Stowarzyszenia na rzecz rozwoju wsi Krogulcza Sucha i Krogulcza Mokra, a jego inspiracją był artykuł prasowy pt. „Przedsiębiorczości ucz od dziecka”.

Wanda Pysiak, dyrektor Szkoły powitała zebranych uczniów, rodziców i zaproszonych gości w osobach: Włodzimierza Górlickiego, Starostę Szydłowieckiego, Elżbietę Szymańską, dyrektor Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Szydłowcu, Tadeusza Piętowskiego, dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Szydłowcu, Sławomira Ciepielę, Przewodniczącego Rady Gminy w Orońsku, Grażynę Grudzień, dyrektora Banku Spółdzielczego Rzemiosła w Orońsku, Krzysztofa Bernatka, Sekretarza Powiatu Szydłowieckiego oraz Rajmunda Brzezińskiego, radnego Rady Gminy w Orońsku.

Założenia programu, cele i tematy poszczególnych zajęć zostały przedstawione przez inicjatorów i pomysłodawców programu: Romana Woźniaka, Prezesa Stowarzyszenia oraz Annę Kowalik nauczyciela szkoły. Program skierowany jest do dzieci z klas I, II i III i uczestniczy w nim za zgodą rodziców, łącznie 12 uczniów . Realizacja programu obejmuje 1 godzinę zajęć teoretycznych w tygodniu w okresie od października do maja zawartych w 10 tematach z zakresu ekonomii, gospodarki, przedsiębiorczości i działalności społecznej, oraz zajęcia praktyczne takie jak: Szkolna Kasa Oszczędności, prowadzenie sklepiku szkolnego, zbiórkę m.in. makulatury i butelek plastikowych, spotkania z przedsiębiorcami oraz wycieczki do instytucji finansowych. Uczniowie – słuchacze Szkolnej Akademii Przedsiębiorczości jak przystało na „studentów” otrzymali indeksy z rąk dyrektor szkoły oraz Starosty Szydłowieckiego. Atmosferę akademicką symbolicznie podkreślała katedra oraz żakowskie czapeczki na głowach słuchaczy oraz wykład inauguracyjny wygłoszony przez Elżbietę Szymańską – dyrektor Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Szydłowcu. Dyrektor Banku w Orońsku Grażyna Grudzień wręczyła słuchaczom książeczki SKO. Zaproszeni goście w swoich wystąpieniach podkreślali potrzebę wdrożenia w szkołach takich inicjatyw, które dają dzieciom szanse na wczesne zdobycie dodatkowej wiedzy o ich otoczeniu gospodarczym, ekonomicznym i społecznym, zgodnie z hasłem inauguracji „ Bo jakie będą początki, takie będzie wszystko „ którego autorem jest Jan Amos Komeński.


Poświęcenie Przedszkola w Krogulczy Suchej

W dniu 13 września „Małe Przedszkole” w Krogulczy Suchej przeżywało uroczystość poświecenia placówki. Publiczna Szkoła Podstawowa w Krogulczy Suchej prowadzi od 1 września b.r. Zespół Wychowania Przedszkolnego. Placówkami kieruje dyrektor Wanda Pysiak. Organizatorem zarówno szkoły i przedszkola jest Stowarzyszenie na rzecz Rozwoju wsi Krogulcza Sucha i Mokra.

Poświęcenia placówki i krzyża św. do sali przedszkolaków dokonał ks. kan. Bolesław Mikrut, proboszcz parafii pw. Wniebowzięcia NMP w Orońsku. W uroczystości uczestniczyły całe rodziny dziadkowie, rodzice, dzieci, przedszkolaki oraz zaproszeni goście: Marek Sokołowski przewodniczący Rady Powiatu i Katarzyna Marczykowska, dyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej w Alojzowie. Władze Stowarzyszenia reprezentowali prezes Roman Woźniak, wiceprez Justyna Mazur oraz Agata Farbiś.

W procesie wychowawczo-dydaktycznym przedszkola ważną rolę odgrywa także kształtowanie szacunku do Ojczyzny. Przewodniczący Rady Powiatu M. Sokołowski przekazał dla przedszkola godło narodowe oraz flagi państwowe, a także drobne upominki.


Warszawa. Dziękczynienie za beatyfikację Jana Pawła II

18 maja w rocznicę urodzin Karola Wojtyły duszpasterstwo wojskowe dziękowało za beatyfikację Jana Pawła II. Uroczystość odbyła się w Katedrze Polowej Wojska Polskiego. Echarystycznej celebracji przewodniczył Biskup Polowy Wojska Polskiego Józef Guzek. Udział w uroczystości był okazją do spotkania z osobą Jana Pawła II, wspólnej modlitwy i refleksji nad jego przesłaniem skierowanym do wojska i służb mundurowych.

Biskup wyraził radość z wyniesienia do chwały ołtarzy Jana Pawła II oraz dziękował za to, co uczynił dla ludzi w mundurach. Podczas Mszy świętej został poświęcony obraz z wizerunkiem Błogosławionego. Umieszczony został na ścianie bocznej prezbiterium katedry.

Po Mszy Reprezentacyjny Zespół Artystyczny Wojska Polskiego wystąpił z koncertem poświęconym Janowi Pawłowi II. W uroczystości uczestniczył poczet sztandarowy Zespołu Szkół im. KOP w Szydłowcu. Obecny był także poczet sztandarowy Starostwa Powiatowego w Szydłowcu, w składzie: Dariusz Mamla, Dorota Sykulska, Patrycja Konieczna.


Tagi: , , ,

Z uczniami o historii Ziemi Szydłowieckiej i KOP-u

W Zespole Szkół im. KOP 12 maja z uczniami pierwszej klasy „ochrona granicy państwowej”, spotkał się przewodniczący Rady Powiatu Marek Sokołowski . Dyrektor szkoły Maria Michajłow przybliżyła uczniom nieco historii, kiedy tworzył się pomysł powstania takiej klasy, której incjatorem był M. Sokołowski.

W 2007 roku utworzona została pierwsza klasa licealna „ochrona granicy państwowej”. Od 1 września 2007 roku szkoła otrzymała nowe imię Zespołu Szkół im. Korpusu Ochrony Pogranicza . - Mamy satysfakcje z tego, że klasa cieszy się dużym zainteresowaniem uczniów z naszego powiatu. Obecnie to już czwarty rocznik klasy o tym profilu. Mamy nadzieje, że znajdziecie swoje miejsce w szeregach Straży Granicznej, na czym nam bardzo zależy – powiedział przewodniczący. Następnie Pan Przewodniczący przypomniał żołnierzy KOP-u walczących w 1939 roku, w obronie naszej Ojczyzny w rejonie Szydłowca.

Mówił o okolicznościach powstania w 1924 roku formacji Korpusu Ochrony Pogranicza oraz wspomniał osoby związane z KOP-em, śp. Antoniego Stawskiego oraz śp. Mirosława Rubasa, którzy byli świadkami jego historii.


Rzym. Słowa Papieża skierowane do Polaków

27 kwietnia w środę poprzedzającą beatyfikacje Jana Pawła II, Papież Benedykt XVI podczas audiencji na Placu św. Piotra skierował słowa swego przemówienie do licznie przybyłych Polaków.

Mówił: - Słowa serdecznego pozdrowienia kieruję do Polaków. Moi drodzy bardzo dziękuje Wam za wszelkie wyrazy życzliwości, za nadesłane życzenia na święta Wielkiej Nocy i moich osobistych okazji, a szczególnie za dar modlitwy w mojej intencji.

Ze swej strony nieustannie zawierzam każdą i każdego z Was Bożej rodzinie i wypraszam obfitość łask i z serca Wam błogosławię. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.