Uczcili uchwałą 100 rocznice powstania Związku Strzeleckiego

17 grudnia 2010 r. posłowie Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej przegłosowali Uchwałę w sprawie uczczenia 100. rocznicy powstania Związku Strzeleckiego i Strzelca.

Zanim do tego doszło, 14 grudnia odbyło się posiedzenie Sejmowej Komisji Kultury i Środków Przekazu, na której komendant ZS Roman Burek zabierał kilkakrotnie głos w sprawie projektu uchwały.

-Zgłosiłem zastrzeżenia, wobec błędów, jakie zawierała uchwała – informuje Roman Burek komendant główny ZS. - Były to głównie merytoryczne, historyczne i redakcyjne błędy, które zostały zgłoszone przez naszą organizację do Komisji.

-17 grudnia projekt Uchwały został podjęty podczas obrad Sejmu. Jest dla nas bardzo ważne wydarzenie, które jest przede wszystkim wyrazem uznania Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej dla służby i pracy Strzelców – mówi Roman Burek. - Ponadto muszę dodać, że Uchwała została przyjęta jednogłośnie przez wszystkie ugrupowania Sejmu RP - dodaje na zakończenie.

Treść podjętej uchwały w sprawie uczczenia 100. rocznicy powstania „Związku Strzeleckiego”:

"W 2010 r. mija 100. rocznica powstania „Związku Strzeleckiego” we Lwowie z inicjatywy Józefa Piłsudskiego. Głównym celem powstania Związku Strzeleckiego było przygotowanie i wyszkolenie młodego pokolenia Polaków do wystąpienia zbrojnego mającego na celu walkę o odzyskanie niepodległości Polski. Józef Piłsudski w dniu 23 kwietnia 1910 r. założył we Lwowie legalną organizację sportową, której nadał nazwę ,,Związek Strzelecki”. W warunkach rozbiorowej niewoli i niemocy Narodu młodzi ludzie – Strzelcy – pełni energii i wiary, gotowi do najwyższych poświęceń, wzorem swoich przodków zamarzyli o niepodległej Polsce. Aby to marzenie zrealizować, hartowali się wraz z Komendantem Józefem Piłsudskim w rzemiośle wojennym. 6 sierpnia 1914 r. z krakowskich Oleandrów, poszli budzić Polskę czynem zbrojnym do zmartwychwstania. W rozkazie na pierwszą rocznicę wojny wydanym 6 sierpnia 1915 r. Józef Piłsudski napisał: „Nie chciałem pozwolić, by w czasie, gdy na żywym ciele naszej ojczyzny miano wyrąbywać mieczami nowe granice państw i narodów - samych tylko Polaków przy tym brakowało. Nie chciałem dopuścić, by na szalach losów ważących się nad naszymi głowami, na szalach, na które miecze rzucano - zabrakło szabli polskiej". Strzelcy stanowili trzon Legionów Polskich i Polskiej Organizacji Wojskowej. Ich męstwo, danina krwi i bezgraniczna ufność w Komendanta zadecydowały o odzyskaniu Niepodległości w 1918 r. i jej obronie przed bolszewicką nawałą w 1920 r. W II Rzeczypospolitej Strzelcy nie zaprzestali służby Ojczyźnie. Ich hasłem naczelnym było „każdy obywatel żołnierzem – każdy żołnierz obywatelem”. W 1939 r. liczył ponad 500 tys. członków, wielu z nich walczyło na frontach II wojny światowej. Związek Strzelecki został ponownie oficjalnie zarejestrowany w 1994 roku, kiedy wojska sowieckie opuściły już polską ziemię. Związek Strzelecki jako jedyna organizacja w Polsce ma prawo posługiwać się przedwojenną nazwą - Związek Strzelecki. Młodzież należąca do Związku szkoli się podobnie jak młodzież przed wojną w zakresie musztry, bronioznawstwa, taktyki, terenoznawstwa, łączności i wielu innych. Wszyscy członkowie organizacji pracują na jej rzecz społecznie. Związek Strzelecki posiada oddziały w wielu miastach na terenie całego kraju. Nawiązują bezpośrednio do tradycji przedwojennej organizacji. Jednocześnie idąc z duchem czasu i naprzeciw wyzwaniom XXI wieku, działa na rzecz Rzeczypospolitej służąc jej tak, jak umie najlepiej. Dzisiaj Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, w 100-lecie powstania Związku Strzeleckiego, w uznaniu jego ofiarnej służby Ojczyźnie uchwala:

ZWIĄZEK STRZELECKI DOBRZE ZASŁUŻYŁ SIĘ DLA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ!"


Dodaj Komentarz