Znów wybory..

W dzienniku Ustaw RP 25 listopada ogłoszone zostało obwieszczenie PKW o zbiorczych wynikach wyborów do rad gmin, powiatów i województw. Oznacza to że w ciągu 7 dni od tej daty, a więc najpóźniej 2 grudnia przewodniczący rad poprzedniej kadencji mają obowiązek zwołać pierwszą sesję nowej rady. Najdalej w najbliższy czwartek zbiorą się więc Rada Miejska i Rada Powiatu.

Głównym punktem ich obrad będą czynności związane z wręczeniem zaświadczeń o wyborze na radnego i złożeniem ślubowania. Celem dalszego normalnego działania powinny być dokonane wybory prezydium, czyli przewodniczącego i wiceprzewodniczących rady.

Ślubowanie nowego burmistrza, a w gminach wójtów odbędzie się dopiero po drugiej turze, czyli 7 dni od ogłoszenia wyników wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów po głosowaniu ponownym, które to głosowanie odbędzie się 5 grudnia.


Powyborcze remanenty!

Po kilku tygodniach kampanii wyborczej znamy już fakty, które odsłoniła powyborcza rzeczywistość zarówno w samorządzie gminnym jak powiatowym. W wywiadzie dla Gazety Szydłowieckiej udzielonym kilka miesięcy temu, trafnie zdiagnozowałem sytuację w naszym mieście, podkreślając wiodącą rolę dwóch ugrupowań obywatelskich, działających formalnie jako stowarzyszenia.

Powiedziałem wtedy tak: „Nasza lokalna polityka jest podzielona na dwa ugrupowania, które coś znaczą w Szydłowcu. W samorządzie powiatowym, jest to głównie ruch obywatelski skupiony przy Porozumieniu Samorządowo – Gospodarczym, ale również związany z Solidarnością - „Solidarni”. W konfiguracji powiatowej znaczącym podmiotem jest także Polskie Stronnictwo Ludowe.

Generalnie jednak trzon naszej działalności i naszemu zaangażowaniu nadają ruchy obywatelskie, dlatego spory partyjne praktycznie nie mają żadnego odniesienia w naszej działalności samorządowej. Podobna sytuacja jest też w gminie. W Szydłowcu silnym ośrodkiem jest Wspólnota Ziemi Szydłowieckiej. Jest to ruch obywatelski skupiony wokół obecnego burmistrza pana Andrzeja Jarzyńskiego. Dlatego tutaj stajemy przed trudnymi decyzjami dotyczącymi wyboru burmistrza. Trzeba powiedzieć, abstrahując od pewnych ocen, że jest znacząca dynamika działań zarówno w powiecie, jaki i w gminie. Jest bardzo wiele działań, które realizujemy dla naszej społeczności.