Uczcili uchwałą 100 rocznice powstania Związku Strzeleckiego

17 grudnia 2010 r. posłowie Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej przegłosowali Uchwałę w sprawie uczczenia 100. rocznicy powstania Związku Strzeleckiego i Strzelca.

Zanim do tego doszło, 14 grudnia odbyło się posiedzenie Sejmowej Komisji Kultury i Środków Przekazu, na której komendant ZS Roman Burek zabierał kilkakrotnie głos w sprawie projektu uchwały.

-Zgłosiłem zastrzeżenia, wobec błędów, jakie zawierała uchwała – informuje Roman Burek komendant główny ZS. - Były to głównie merytoryczne, historyczne i redakcyjne błędy, które zostały zgłoszone przez naszą organizację do Komisji.