Uroczystości pogrzebowe śp. Franciszka Staniszewskiego

W kościele farnym w Szydłowcu spotkali się dziś na żałobnej ceremonii, liczni żegnający śp. Franciszka Staniszewskiego. Mszę święta za duszę zmarłego odprawił ks. dziekan Adam Radzimirski.

W wygłoszonej homilii wspominał osobę śp. Franciszka, jako człowieka dobrego, cichego, skromnego i religijnego. Wyraził przy tym żal po jego odejściu, gdyż bez jego obecności w ulubionym miejscu świątyni – jak dodał kaznodzieja - msza święta w kościele farnym, nie będzie już taka sama. Ksiądz Dziekan przypominał o kruchości życia i przestrzegał przed życiem bez zważania na śmierć, w obliczu której wszystko nabiera właściwych proporcji.

Podczas uroczystości żałobnej, zmarłemu w ostatniej drodze towarzyszył poczet sztandarowy Cechu Rzemiosł Różnych w Szydłowcu. Dodatkowo uroczystość uświetniły melodie wykonane przez szydłowieckiego trębacza Władysława Herkę.


Wigilia Rzemieślników

Wczoraj o godz. 16. w sali konferencyjno-szkoleniowej Spółki Comes odbyło się spotkanie wigilijne środowiska rzemieślniczego. Na spotkaniu obecny był ks. kapelan rzemiosła dziekan Adam Radzimirski, który pobłogosławił stół wigilijny a następnie wspólnie ze zgromadzonymi rzemieślnikami pomodlił się za ich rodziny.

-Ta wigilia jest podziękowaniem za współpracę w mijającym 2010 roku – mówił podczas wczorajszej rzemieślniczej wigilii Marek Sokołowski prezes Zarządu Spółdzielni Rzemieślniczej Rzemiosł Różnych w Szydłowcu. - Ponadto w atmosferze świąt to dzisiejsze spotkanie jeszcze bardziej integruje nasze rzemieślnicze środowisko, ale i buduje przyjazne relacje na kolejny rok – dodał.

Przedstawiciele szydłowieckich rzemieślników złożyli Ks. kapelanowi Adamowi życzenia iminiowe ofiarując w dowód wdzięczności kwiaty i misternie wykonany odlew krzyża projektu Jarosława Pajka.


Rzemieślnicy odznaczeni..!

W DW Lodownia, dla uczczenia listopadowego Święta Niepodległości spotkali się dziś, w czwartkowy wieczór rzemieślnicy zrzeszeni w Spółdzielni Rzemiosł Różnych. Na spotkanie przybyli także szydłowieccy samorządowcy: starosta Włodzimierz Górlicki, burmistrz Andrzej Jarzyński, przewodnicząca Rady Miejskiej Krystyna Bednarczyk, a także przedstawiciele władz Rzemiosła Polskiego: członek Zarządu ZRP Janusz Pucułek i prezes Izby Rzemiosła w Radomiu Jan Jaworski.

W przemówieniach podkreślano rolę Rzemiosła w tworzeniu dobra wspólnego miasta, powiatu i regionu mazowieckiego. Szczególnie widoczne jest to w takich ośrodkach jak Szydłowiec, gdzie organizacje rzemieślnicze były i są krzewicielami zasad gospodarności i samorządności. Przewodniczący J. Pucułek wraz z prezesem Janem Jaworskim wręczyli zasłużonym osobom odznaczenia rzemieślnicze, w tym najwyższe odznaczenie przyznawane w formie medalu, ustanowione przez Kongres Rzemiosła Polskiego w 2009 roku Medal im. Jana Kilińskiego "Za zasługi dla Rzemiosła Polskiego". Otrzymali je seniorzy szydłowieckiego Rzemiosła: Władysław Pochylski, Jerzy Jedliński i Adolf Łaski. Medal Platynowy otrzymał także prezes radomskiej Izby Jan Jaworski. Wręczenia medalu dokonał J. Pucułek w asyście sekretarza Izby Rzemiosła Marka Sokołowskiego. Wręczono także Złote i Srebrne Medale im. Jana Kilińskiego oraz Honorowa Odznakę Rzemiosła i wyróżnienia przyznawane przez Izbę Rzemiosła „Za zasługi dla Izby Rzemieślniczej w Radomiu”. Wśród wyróżnionych Złotym Medalem Jana Kilińskiego „ Za Zasługi dla Rzemiosła” był kapelan szydłowieckich rzemieślników ks. Kan. Adam Radzimirski, w imieniu którego odznaczenie odebrał ks. mgr Witold Witasek. Srebrnym Medalem „Za Zasługi dla Rzemiosła” odznaczony został burmistrz A. Jarzyński, od lat związany z rzemiosłem i nadal czynnie obecnie współpracujący z organizacjami Rzemiosła. Honorową Odznaka Rzemiosła wyróżniony został starosta szydłowiecki W. Górlicki, szczególnie wspierający i współpracujący z organizacjami rzemieślniczymi w Powiatowej Radzie Zatrudnienia.

W koncertem pieśni patriotycznej wystąpiła śpiewaczka Halina Winiarska. Organizatorem uroczystości była Spółdzielnia Rzemieślnicza Rzemiosł Różnych w Szydłowcu.