Sylwestrowa dyspensa

W związku z tym, że dzień 31 grudnia 2010 roku przypada w piątek, ordynariusz radomski ks. bp Henryk Tomasik udzielił decyzja z 17 grudnia opublkiowana na stronie internetowej diecezji radomskiej dyspensy od obowiązku zachowania wstrzemięźliwości od potraw mięsnych oraz od obowiązku powstrzymania się od zabaw w piątek. Wpisany przez Biskup Henryk Tomasik

Wszystkim korzystającym z dyspensy Ordynariusz Radomski polecił modlitwę w intencjach szczególnie drogich Ojcu Świętemu oraz wykonanie czynu miłosierdzia wobec bliźnich.


Wysoka bez stomatologa

Mieszkańcy Wysokiej i oklicznych miejscowości są zaniepokojeni informacjami o możliwości zamknięcia gabinetu stomatologicznego funkcjonującego w Ośrodku Zdrowia w Wysokiej. Z informacji jakie do nas dotarły wynika że NFZ nie przyznał kontraktu na 2011 rok na usługi stomatolgiczne pracującemu tam lekarzowi.

Z gabinetu korzystali przed wszystkim starsi mieszkańcy tej części naszej gminy, ubożsi dla których stomatolog był do tej pory dostępny w ramach bezpłatnych porad finansowanych z kontraktu NFZ. Likwidacja gabinetu oznaczać będzie pozbawienie tej grupy osób możliwości leczenia stomatologicznego. Na prywatny gabinet po prostu ich nie stać!