Spotkanie opłatkowe w szydłowieckiej Policji

Choć Święta Bożego Narodzenia już za nami warto przypomnieć, że zanim się one rozpoczęły w rodzinnych domach, wiele środowisk naszego miasta ich nadejście poprzedziło spotkaniem opłatkowym w miejscu pracy. Tak było również podczas minionego piątku w Komendzie Powiatowej Policji w Szydłowcu.

Spotkanie opłatkowe rozpoczął komendant Jarosław Popczyński witając starostę szydłowieckiego Włodzimierza Górlickiego, przewodniczącego Rady Powiatu Marka Sokołowskiego, sekretarza Krzysztofa Bernatka, kapelana policji ks. Krzysztofa Śliwaka oraz zgromadzonych w sali funkcjonariuszy.

Po nim głos zabrał Starosta, który w swym przemówieniu podkreślił bardzo ważną rolę szydłowieckiej policji, jednocześnie życząc wszystkim jej funkcjonariuszom zdrowych, pogodnych i rodzinnych Świąt. Życzenia Policjantom złożył również przewodniczący Rady Powiatu Marek Sokołowski.


Pasterka w "Zygmuncie"

Świętowanie Uroczystości Narodzenia Pańskiego rozpoczęło się w kościele farnym św. Zygmunta mszą święta koncelebrowaną o północy przez ks. kan. Adama Radzimirskiego i ks. Leszka Gwarka SAC. Kazanie bożonarodzeniowe wygłosił ks. Krzysztof Nowosielski. Msze święte o północy albo w pobliżu północy w Kościele Katolickim sprawowana są na pamiątkę Narodzin Zbawiciela i przybycia do Groty Betlejemskiej pasterzy.

Oni pierwsi po Matce Bożej i św. Józefie oddali pokłon Dziecięciu. Pasterze stali się stali się zwiastunami Dobrej Nowiny. Widzieli chwałę Bożą i zastępy anielskie śpiewające „ Chwała Bogu na wysokościach, a na ziemi pokój ludziom Jego upodobania”. Pasterze opowiedzieli mieszkańcom Betlejem o tym co widzieli i słyszeli. „Wszyscy dziwili się temu” napisał św. Łukasz, możemy być pewni że pierwszymi, którzy się dziwili, była Maryja i Józef. Byli szczęśliwi że mają tego który odnowi oblicze Ziemi. A ich udział w tym dziele nacechowany cierpieniem, będzie ostatecznie po zwycięstwie Krzyża, udziałem w Jego nieprzemijającej radości.

W polskiej tradycji Pasterka ma szczególny charakter i cieszy się uznaniem wiernych którzy bardzo licznie w niej uczestniczą. Tak było i w naszej świątyni wypełnionej w ten święty czas po brzegi. Zapraszamy do obejrzenia fotoreportażu.


Świątecznie w Nadwiślańskim

W Sali sportowej Nadwiślańskiego Oddziału Straży Granicznej przy ulicy 17 stycznia w Warszawie, 19 grudnia odbyło się bożonarodzeniowe spotkanie funkcjonariuszy Oddziału i przyjaciół z innych służb mundurowych, administracji państwowej i samorządu terytorialnego. Przybyłych powitał i życzenia świąteczne przekazał komendant ppłk Mariusz Piętka.

Następnie z koncertem kolęd wystąpili uczniowie ze Szkoły dla dzieci uzdolnionych artystycznie w Warszawie. Słowa pozdrowień od biskupa polowego ks. bp Józefa Guzdka oraz dziekana SG ks. płk. Zbigniewa Kępy przekazał kapelan NwOSG ks. płk Ryszard Preuus. Pobłogosławił on także zebranych i świąteczne opłatki i pokarmy. Po życzeniach i gestach życzliwości, zebrani spotkali się przy ”wigilijnym” stole.

Samorząd powiatowy na uroczystości reprezentował przewodniczący Rady Powiatu w Szydłowcu Marek Sokołowski. Powiat szydłowiecki współpracuje z Oddziałem, od 2007 roku, w zakresie prowadzenia klas licealnych z nauczaniem przedmiotu ochrona granicy państwowej oraz organizacji uroczystości rocznicowych związanych z bitwą pod Barakiem.