Tagi: ,

Bóg nam objawił swoje zbawienie...

W tę mistyczną noc Bożego Narodzenia, Słowo Boże stało się ciałem i zamieszkało między nami. Kościół woła w modlitwie: Dzisiaj się Chrystus narodził, dziś się objawił Zbawiciel, dziś śpiewają Aniołowie, radują się Archaniołowie, weselą się sprawiedliwi, przebaczenia dostępują grzesznicy, do życia wracają poganie. Chwała na wysokościach śpiewają radośnie Aniołowie i głoszą "pokój ludziom, których Bóg umiłował.

Radujmy się i my z Narodzenia Pana, radujmy się bo przynosi nam obietnice wiecznego życia Niech nas przenika blask Wcielonego Słowa, niech objawia się w naszych czynach: sprawiedliwość, miłość, dobro i pokój!

Bożonarodzeniowa radość niech towarzyszy nam w liturgii Kościoła, w obrzedach i spotkaniach rodzinnych, jest to czas szczególnej proklamacji rodziny i szczęścia domowego ogniska. Rodzina Święta przekonuje nas że radość z Norodzenia Chrystusa można czerpać w różnych okolicznoścuiach. Boży Syn narodził się w największym ubóstwie.

Wszelkiej obfitości szczęścia i dobra od Nowonarodzonego Pana!


Dodaj Komentarz