Nowy wójt "za granicą"

W urzędzie gminy Skarżysko Kościelne, dzisiaj o godz. 16-ej odbyła się Sesja Rady Gminy, podczas której został zaprzysiężony nowy wójt Zdzisław Woźniak.

Na początku sesji wystąpił wójt Zbigniew Celski, który był wójtem nieprzerwanie od 1998 roku. Podczas wystąpienia dokonał podsumowania trzech swoich kadencji, wskazując na działania i realizacje, jakich udało mu się dokonać.

Po swym przemówieniu, przyjął podziękowania ze strony przedstawicieli samorządu województwa świętokrzyskiego, powiatu skarżyskiego, gminnego, strażaków. Słowa podziękowania za współprace wyraził również obecny na sesji Przewodniczący Rady Powiatu Szydłowieckiego Marek Sokołowski, szczególnie za wspólną organizację uroczystości związanych z rocznicami Powstania Styczniowego, tym samym podkreślając więzi historyczne łączące samorząd gminy Skarżysko Kościelne z Powiatem Szydłowieckim.

W podziękowaniu wręczył Zbigniewowi Celskiemu publikacje "Powiat szydłowiecki w województwie mazowieckim" oraz "Powiat szydłowiecki w fotografii". M. Sokołowski otrzymał również list gratulacyjny z związku z ponownym wyborem na funkcje przewodniczącego Rady Powiatu w Szydłowcu.

Następnie po uhonorowaniu ustępującego z funkcji wójta Zbigniewa Celskiego, odbyło się ślubowanie jego następcy, nowo wybranego wójta gminy Skarżysko Kościelne Zdzisława Woźniaka.

Po uroczystym ślubowaniu przedstawiciele gminy, powiatu skarżyskiego i samorządu świętokrzyskiego złożyli Z. Woźniakowi życzenia owocnej pracy dla swej gminy, zapewniając go o swej życzliwości i woli praktycznej realizacji idei pomocniczości jaka wpisana jest w działanie samorządu. Gratulacje w imieniu samorządu szydłowieckiego przekazał także przewodniczący Marek Sokołowski.

Po przyjęciu gratulacji wójt Zdzisław Woźniak przedstawił założenia swojego programu, kładąc nacisk na działania proinwestycyjne, szczególnie w zakresie infrastruktury sportowej, oświaty, wspierania na terenie gminy przedsiębiorczości. Ponadto za zakończenie swojego expose wyraził otwartość na inne dobre pomysły.

Podczas sesji obecni byli także: wiceprzewodniczący Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego Marcin Ożóg, wicestarosta skarżyski Waldemar Mazur, przewodniczący Rady Powiatu skarżyskiego Eugeniusz Cichoń, radny powiatowy Stanisław Czubak. Obrady poprowadził przewodniczący Rady Gminy Paweł Wiatr.


Komentarze

Krajan15 Dec. 2010, 13:05 # 1

Nie tylko więzi historyczne łączom nasz Powiat i Gminę Skarżysko Kościelne.Małżonka wójta Wozniaka jest też pewnym łącznikiem,będącrodowitą szydłowianką . Powodzenia Panie Zdzisławie.


Obserwator15 Dec. 2010, 13:45 # 2

Połączył nas także Kierz i oby nie inne wioski! Dobrze byłoby mieć ręke na pulsie, zważywszy na zachłanność terytorialną Skarżyska i kieleckiego!


młodzież15 Dec. 2010, 14:00 # 3

Tak faktycznie, żona Pana Wójta Woźniaka 'Teresa' wywodzi się z Szydłowca, zresztą często oboje bywają w Szydłowcu.

Pozdrawiam i gratuluję !


Marek Sokołowski15 Dec. 2010, 21:16 # 4

Podzielę się tutaj refleksją. Gmina Skarżysko - Kościele powstała w 1999 roku. Dwanaście lat, skala zmian olbrzymia. Gmina wybudowała szereg obiektów. W sposób wzorowy realizuje liczne obowiązki, zwiększyła swoje terytorium (niestety kosztem gminy Mirów i powiatu szydłowieckiego) i z tego co się zorientowałem podejmowała ( i może nadal podejmuje) działania aby jeszcze je powiększyć. Nie chcę pisać czyim kosztem, aby nie wywoływać wilka z lasu! Obecny wójt Zdzisław Wożniak przez te lata był sekretarzem, Zbigniew Celski wójtem. Teraz nastąpiła rywalizacja wyborcza pomiędzy tymi panami. Na sesji rady, na która przybyłem z zaproszenia obecnego wójta Zdzisława Wozniak, otrzymałem gratulacje i kwiaty od byłego już wójta Z. Celskiego. Sama sesja to wielki pokaz kultury i klasy. Obecność władz powiatowych, wojewódzkich, dobry klimat. Wiem że z pewnością były emocje, i pewnie one jeszcze są. Wzajemna kultura obu panów w tym momencie była jednak budująca.

Miałem okazję być także na Sesji Rady miejskiej w Szydłowcu, w czasie ślubowania burmistrza Jarzyńskiego. Budująca była obecność jego małżonki Zofii i ich wzajemna relacja. Nastąpił tutaj jednak fakt zupełnego zignorowania przez prowadząca obrady obecności władz samorządu powiatowego (gości w tym momencie samorządu gminnego). Może to tylko stres, ale atmosfera był nieco wojenna!

Czas sobie może uświadomić że wybory się skończyły 5 grudnia!. Co możemy osiągnąć w atmosferze wzajemnej niechęci. Dobro wspólne osiąga się wspólnie. Potrzebna nam jest dobra współpraca z gminami i gmin także pomiędzy sobą, choćby po to aby nie skurczył się powiat kosztem także konkretnej gminy. Dobra współpraca zaczyna się zaś od drobnych gestów życzliwości i przyjaźni, nawet jeśli wcześniej rywalizowaliśmy, bo były wybory i takie jest demokratyczne i obywatelskie prawo. Póki co w samorządzie, nie ma jeszcze przecież praw dziedzicznych!

Dobre relacje trzeba także mieć z sąsiadami! Świat się nie kończy na naszym podwórku!


Dodaj Komentarz