Rzemieślnicza wigilia w Radomiu

Biskup Henryk Tomasik i Prezydent Radomia Andrzej Kosztowniak byli dziś gośćmi rzemieślników skupionych w radomskiej Izbie Rzemiosła. Spotkanie opłatkowe miało miejsce w Domu Rzemiosła, w części uroczystej obrad Rady Izby , związanych z rozpoczęciem obchodów 250-lecia potwierdzenia Statutu Cechu Piekarzy w Radomiu przez króla Polski Augusta III Sasa. W imieniu organizatorów gości powitali i spotkanie poprowadzili prezes Izby Jan Jaworski i przewodniczący rady Izby Janusz Pucułek.

Na początku spotkania Jarosław Gajda starszy Cechu Piekarzy w Radomiu przedstawił prezentacje multimedialna pt. „Cele i zadania organizacji samorządowych” w której przedstawił min dzieje samorządów rzemieślniczych jakim były i są organizacje cechowe i izbowe.

Historia radomskich, których to początki sięgają XIV wieku. Radom był wówczas miastem lokowanym na prawie średzkim, a potem na prawie magdeburskim. Najwcześniejsze zachowane informacje dotyczą cechu tkaczy i pochodzą z XV wieku. Obecność piekarzy w Radomiu potwierdza spis ludności z 1532 roku. Spis wylicza wielu rzemieślników wśród nich obecność 30 piekarzy.

Z inspiracji cechmistrza Franciszka Sowińskiego spisany został w 1760 roku statut cechu piekarzy, który następnie zatwierdzi ł król Polski August III Sas. W 1761 roku założona została księga cechowa, w które wpisy prowadzone były do 1871 roku. Na statucie tym, a także na statutach przedwojennych wzorowany był dokument utworzony w 1994 rok Zatytułowany „Zbiór zasad etyki i godności zawodu”. Do najstarszych piekarni radomskich funkcjonujących na rynku należą działajaca od połowy XIX wieku piekarnia Piotra Lesiaka ( profesora nadzwyczajnego Wydziału Transportu i Energetyki Politechniki Radomskiej) oraz działajaca 100 lat piekarnia rodziny Foglów.

Po prezentacji działań rocznicowych, których kulminacja przewidziana jest na kwiecień 2011 roku; ks. bp H. Tomasik ordynariusz radomski pobłogosławił stół wigilijny i życzył rzemieślnikom daru Bożego i szczęścia wypływającego z jednoczenia ludzi, która to cechę organizacje rzemieślnicze maja od lat. Podziękował za codzienna pracę, za chleb który ma tak ważną rolę, posłużył Synowi Bożemu do daru Eucharystii. W modlitwie Ojcze nasz proszono o dar jedności, aby to przełamanie się opłatkiem wypływało z potrzeby serca i było znakiem braterstwa. Kapelan Rzemiosła ks. Andrzej Zarzycki odczytał Ewangelię i przełamano się opłatkiem.

Warto dodać że w czasie uroczystego spotkania Izby Radomskiej Rzemiosła, ks. A. Zarzycki odznaczony został Złotym Medalem Jana Kilińskiego „Za Zasługi dla Rzemiosła”.

Organizatorami uroczystości była Rada Izby Rzemiosła i Małej Przedsiębiorczości w Radomiu oraz Zarząd Cechu Piekarzy w Radomiu. Radomska Izba Rzemiosła zrzesza organizacje cechowe i spóldzielnie rzemieślnicze z terenu dawnego województwa radomskiego, w tym Cech Rzemiosł Różnych i Spółdzielnie Rzemieślniczą z Szydłowca.


Dodaj Komentarz