Wysoka bez stomatologa

Mieszkańcy Wysokiej i oklicznych miejscowości są zaniepokojeni informacjami o możliwości zamknięcia gabinetu stomatologicznego funkcjonującego w Ośrodku Zdrowia w Wysokiej. Z informacji jakie do nas dotarły wynika że NFZ nie przyznał kontraktu na 2011 rok na usługi stomatolgiczne pracującemu tam lekarzowi.

Z gabinetu korzystali przed wszystkim starsi mieszkańcy tej części naszej gminy, ubożsi dla których stomatolog był do tej pory dostępny w ramach bezpłatnych porad finansowanych z kontraktu NFZ. Likwidacja gabinetu oznaczać będzie pozbawienie tej grupy osób możliwości leczenia stomatologicznego. Na prywatny gabinet po prostu ich nie stać!


Komentarze

Dodaj Komentarz