Starostwo zabłyśnie?

Świecące girlandy na białym budynku, przed nim jak co roku choinka i przystrojone kolorowymi iluminacjami słupy świetlne – to oczywiście widok Rynku Wielkiego w Szydłowcu, jaki możemy oglądać codzienne od godz. 16-tej.

Nieco inaczej w tym czasie wygląda otoczenie Starostwa Powiatowego, które zwyczajnie rozświetlają słupy świetlne. Czy wobec tego, urząd nie chce „zabłysnąć” w tym roku?

Budynek Starostwa co roku jest przez nas przystrajany – informuje Krzysztof Bernatek, sekretarz Powiatu. - Instalujemy głównie oświetlenie na balkonach budynku oraz zakładamy „świeże” flagi. Wewnątrz natomiast ozdabiamy wejście na pierwsze piętro. Oprócz tego dekoracje świąteczne pojawią się również w sekretariacie i innych pomieszczeniach Starostwa.


Konferencja w Starostwie

Instytut Pracy i Spraw Socjalnych zaprosił przedstawicieli gmin powiatu szydłowieckiego oraz przedsiębiorców na spotkanie na temat Lokalnego programu promocji zatrudnienia i ograniczania bezrobocia w powiecie szydłowieckim Spotkanie odbyło się 25 lutego b.r. w Starostwie Powiatowym w Szydłowcu.

Celem jego było podsumowania projektu badawczego "Badanie dotychczasowych trendów społeczno-gospodarczych oraz opracowanie prognozy zmian zasobów pracy Mazowsza do 2013 roku" realizowanego przez Instytut Pracy i Spraw Socjalnych w latach 2009-2011 przy dofinansowaniu ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Celem projektu było zbadanie dotychczasowych trendów społeczno-gospodarczych Mazowsza i opracowanie ich prognozy do 2013 r. oraz opracowanie programu poprawy produktywnego wykorzystania zasobów pracy, zaproponowanie systemu środków i metod tworzenia nowych miejsc pracy adekwatnych do rosnącej podaży pracy i potrzeby poprawy stopnia wykorzystania tych zasobów w celu osiągnięcia priorytetowego celu Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Tylko analiza problemów rynku pracy i wskazanie możliwych rozwiązań może pomóc w osiągnięciu tego celu.