Modlitwa dziękczynna w 85 rocznice urodzin

W kościele Matki Bożej Bolesnej w Sadku, 24 kwietnia ks. prob. Zenon Ociesa celebrował mszę świętą dziękczynną za 85 lat życia Zofii Sokołowskiej, zelatorki Żywego Różańca w parafii. W mszy świętej uczestniczyli najbliżsi, siostry z Kółek Różańcowych, przyjaciele i znajomi Jubilatki.

Ksiądz Proboszcz w czasie Mszy świętej podkreślił pobożność Jubilatki, jej rozmodlenie oraz wielorakie przejawy troski Jej i całej rodziny wobec Kościoła i parafii MB Bolesnej w Sadku. W czasie liturgii czytanie mszalne odczytał Tomasz Sokołowski, wnuczek Jubilatki, a psalm zaśpiewała córka Dorota. Na zakończenie mszy świętej ks. prob. Z. Ociesa przekazał Jubilatce podziękowania za ofiarność i życzenia długich lat życia. Wdzięczność jest wonnym kwiatem miłości. Dziękować Bogu, to dostrzegać Jego mądrość i milość, w różnrakich darach życia i przede wszystkim w nim samym. Miłość w połączeniu mądrością jest skarbem życia, tego skarbu w wielkiej obfitości życzymy Jubilatce, dziękując Jej za ofiarne, oddane Bogu i ludziom życie.

Warto dodać że inicjatorem budowy świątyni w Sadku, był na początku lat osiemdziesiątych XX wieku mąż Zofii, ś.p. Adam Sokołowski ( 1925-1992).
W 1983 roku, staraniem A. Sokołowskiego i kolejarzy z Sadku, rozpoczęto budowę kaplicy, a oficjalnie punktu katechetycznego. 26 maja 1985 roku, świątynię poświęcił ks. bp Adam Odzimek. Ks. Zenon Ociesa, pełni funkcję proboszcza 1 września 1989 roku, kiedy to ks. bp. Edwarda Materski (1923-2012), erygowała parafię w Sadku. Parafia MBB (i jej proboszcz), w przyszłym roku obchodzić będzie jubileusz 25 lecia..


Nowe media, nowy Portal

W 2005 roku zacząłem tworzyć stronę internetową "Dom na Skale”, wydawcą drukowanej wersji miesięcznika, była parafia św. Zygmunta w Szydłowcu. W przestrzeni internetowej w naszym środowisku lokalnym funkcjonowało wcześniej przez jakiś czas tylko forum Macieja Jerza, radnego Rady Powiatu w Szydłowcu. Strona Domu na Skale, była więc pewną nowością. Przez osiem lat moja aktywność medialna związana była w głównej mierze ze stroną www.domnaskale.net.pl. Serwis miał charakter bloga informacyjnego, i był w zdecydowanej większości redagowany osobiście.

Osiem lat to szmat czasu, w ramach, którego udało się uchwycić wiele istotnych spraw i tematów. Serwis był chętnie odwiedzany i miał wiernych internautów czytelników. Za to wyróżnienie, uwagę, dziękuję Mam nadzieję, że stronę tą będę nadal prowadził w formie bardziej osobistej, domowej, więc nadal zapraszam od czasu do czasu do odwiedzin.

Obecnie jednak moje medialne zaangażowanie przenoszę na nowy Portal, będący odpowiedzią na wyzwania dynamicznie zmieniającej się rzeczywistości, w tym rzeczywistości medialnej. Moje zaangażowanie jest także odpowiedzią inicjatywę młodych ludzi, którzy wnoszą nowe kompetencje i nowy zapał oraz otwarcie na środowiska, pomysły i problemy osób młodych. Cieszy mnie fakt, że mogę twórczo uczestniczyć w tym projekcie.


Bezpieczna droga do szkoły

19 kwietnia br. w Powiatowym Urzędzie Pracy spotkali się organizatorzy i współorganizatorzy powiatowej edycji konkursu „Bezpieczna droga do szkoły”. W spotkaniu wzięli udział: wicestarosta szydłowiecki Roman Woźniak, przedstawicielki Urzędu Marszałkowskiego oraz przedstawiciele z gmin powiatu szydłowieckiego, funkcjonariusze Policji i Państowej Straży Pożarnej. Organizatorem przedsięwzięcia jest Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego.

Konkurs obejmować będzie dwa etapy: I – eliminacje gminne dla wszystkich uczniów klas IV-VI szkół podstawowych oraz uczniów klas I-II gimnazjów, II – finał powiatowy dla 20 uczniów z każdej gminy (5 dziewcząt i 5 chłopców ze szkół podstawowych oraz 5 dziewcząt i 5 chłopców z gimnazjów). Celem konkursu jest szerzenie wiedzy wśród dzieci i młodzieży w zakresie bezpieczeństwa w ruchu drogowym.

Uczniowie przystępujący do eliminacji gminnych otrzymają podręczniki z zakresu Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego, natomiast uczniowie zakwalifikowani do finału powiatowego otrzymają jako nagrodę zestawy zawierające wyposażenie rowerzysty. Zwycięzcy w każdej z czterech kategorii otrzymają cenne nagrody. Całość projektu finansuje Samorząd Województwa Mazowieckiego. Finał powiatowy przewidziany jest na 22 maja br. Koordynatorem konkursu na terenie powiatu szydłowieckiego jest Wydział Edukacji, Zdrowia, Kultury i Sportu Starostwa Powiatowego


Apel w kościołach o niewypalanie traw

W wielu świątyniach parafialnych powiatu szydłowieckiego, w niedzielę 21 kwietnia kapłani apelowali o niewypalanie traw. Z taką prośbą do proboszczów zwrócili się starosta szydłowiecki Włodzimierz Górlicki i komendant Powiatowej Komendy Państwowej Straży Pożarnej mł. bryg. Krzysztof Banaszek.

Wielu proboszczów w tym celu Starosta odwiedził osobiście. Celem tych działań i apeli jest próba przemówienia do rozsądku, wyobraźni i sumienia, aby poprzez odpowiedzialność mieszkańców zmniejszyć skalę negatywnego zjawiska, jakim są wywoływane bezmyślnie pożary nieużytków. Pożary traw i zarośli, powodują, bowiem zagrożenie bezpieczeństwa, a nawet śmierć ludzi, straty w ekosystemie, straty materialne i finansowe. Szczególnie drastyczny w zakresie był rok ubiegły, kiedy pożary wywołane podpaleniami spowodowały olbrzymie straty, w tym śmierć strażaka ochotnika.


150 lat temu powstańcy Czachowskiego, zwyciężyli pod Stefankowem

Dziś 22 kwietnia przypada 150 rocznica zwycięskiej bitwy powstańców styczniowych dowodzonych przez pułkownika Dionizego Czachowskiego z wojskami rosyjskimi, dowodzonymi przez majora Dońca-Chmielnickiego. Wydarzenie rozegrało się nieopodal osady Stefanków, położonej w pobliżu Chlewisk, w obecnym powiecie szydłowieckim. Oddział rosyjski liczył według różnych źródeł od 220 do 500 piechurów plus oddział Kozakóww sile . Powstańców było łącznie z oficerami 438, w tym 46 kawalerzystów.

W bitwie według źródeł polskich zginęło sześciu powstańców, w tym kochany przez swoich powstańczych żołnierzy dzielny i waleczny kpt. Stanisław Dobrogojski. Rany odnieśli major Andrzej Łopacki, kapitan kosynierów Olszewski, dowódca II kompanii strzelców kapitan Stanisław Tabaczyński, oraz czterech szeregowych.

Straty rosyjskie według źródeł polskich wynosiły 60 poległych. Strona rosyjska twierdziła, że zginęło ich tylko 14. W ręce polskie dostało się 8 (inne źródła podają 11) jeńców, u których znaleziono 11 tysięcy złotych polskich. Zdobyto trzy fury z żywnością, jeden furgon amunicji, 65 karabinów i 80 ładownic. Bitwa pod Stefankowem , była dużym sukcesem oddziału Czachowskiego. Udało się rozbić duży oddział regularny armii carskiej, zadawszy mu dotkliwe straty.


Prezes PiS-u spotkał się z mieszkańcami powiatu szydłowieckiego

Zapowiadane na 21 kwietnia spotkanie prezesa PiS-u z mieszkańcami Szydłowca, rozpoczęło się o godz. 18.30. Do zebranych przemówili posłowie Zbigniew Kuźmiuk i Marek Suski, a także senator Wojciech Skurkiewicz i wicemarszałek Senatu Stanisław Karczewski. Prezes PiS-u przybył około godziny 19.25. Oczekiwała na niego w domu weselnym Lodownia, liczna grupa mieszkańców Szydłowca i powiatu szydłowieckiego.

Prezes Jarosław Kaczyński dotarł z opóźnieniem, bowiem w ramach objazdu powiatów był w tym dniu w kilku miejscowościach. Do Szydłowca przyjechał bezpośrednio ze Skarżyska-Kamiennej. Na Lodowni powitała go Agnieszka Górska, pełnomocnik PiS w powiecie szydłowieckim i radna Sejmiku Mazowieckiego.

W swoim przemówieniu prezes J. Kaczyński odniósł się do problemów ekonomicznych trapiących Polskę, w tym do problemu bezrobocia. Zapowiedział po objęciu władzy przez Prawo i Sprawiedliwość, w ramach planu opracowanego przez ekonomistów utworzenie ponad miliona nowych miejsc pracy, głównie w małych miejscowościach. Zapowiedział zmiany w systemie oświaty, poddając krytyce działania gimnazjów. Negatywnie ocenił działanie systemu emerytalnego OFE, jego zdaniem to wielki przekręt, wabiono mirażami wczasów pod palmami, gdy tymczasem emerytury będą wynosiły 300 złotych.


Tagi:

Razem łatwiej. Spotkanie Diabetyków

W sali muzycznej Warsztatów Terapii Zajęciowej w Szydłowcu, 17 kwietnia spotkali się na wielkanocnym spotkaniu, chorzy z szydłowieckiego koła Stowarzyszenia Diabetyków oraz Stowarzyszenia Niewidomych w Szydłowcu. Świąteczne zebranie poprowadzili prezes Zarządu Koła Bogusław Bartczak i członek Zarządu Izabela Ruzik. Życzenia członkom stowarzyszeń złożył także przewodniczący Rady Powiatu Marek Sokołowski.

W rozmowie chorzy wskazywali na niedogodności wynikające z rosnącej ceny leków, trudności z dostaniem się do lekarza diabetologa, co szczególnie bulwersowało chorych z grupą inwalidzką.

Działacze Stowarzyszenia chcą reprezentować chorych wobec władz samorządowych i państwowych, szerzyć wiedzę o zagrożeniach chorobą cywilizacyjną, jaka jest cukrzyca oraz pomagać chorym i ich rodzinom w ograniczaniu negatywnych skutków choroby, poprzez edukację, zaopatrywanie w sprzęt samokontroli, spotkania integracyjne i przezwyciężaniu trudnych sytuacji życiowych. Szydłowieckie koło liczy 45 członków i przynależy do radomskiego Oddziału Stowarzyszenia.


Gąsawianki śpiewają już 45 lat

W Gąsawach Rządowych 20 kwietnia śpiewaczki z Zespołu Ludowego „Gąsawianki”, ich rodziny, znajomi, przyjaciele, (w tym zaprzyjażnione zespoły ludowe), razem na ludowo świętowali jubileusz 45-lecia "Gąsawianek". W uroczystości wzięli udział także przedstawiciele władz Gminy Jastrząb i Powiatu Szydłowieckiego.

Obchody Jubileszu rozpoczęto w kościele parafialnym św. Edwarda w Gąsawach Rządowych. Mszę świętą dziękczynną celebrował ks. prob. Janusz Krupa. Nawiązując do odczytanej ewangelicznej przypowieści o talentach. Ksiądz Proboszcz wyraził radość, że członkinie Zespołu, pomimo wielu obowiązków rodzinnych przez te 45 lat pomnażały otrzymany od Boga talent.

Było to możliwe – mówił Proboszcz, dlatego że było zamiłowanie do śpiewania, radość z tego, co się robi, podbudowywane radością tych, którzy oglądali występy Zespołu.


Tagi:

I Szydłowieckie Targi Piaskowca

Z Urzędu Miejskiego otrzymaliśmy informację, dotyczącą imprezy promującej szydłowiecki piaskowiec. Poniżej pełna treść zaproszenia na tego typu pierwsze Targi w Szydłowcu.

Serdecznie zapraszamy na I Szydłowieckie Targi Piaskowca, które odbędą się w czwartek, 2 maja 2013 roku, na Targowisku Miejskim przy ul. Strażackiej. Rozpoczęcie zaplanowane jest na godz. 10.00. Na targach można będzie obejrzeć szeroki asortyment produktów firm kamieniarskich z powiatu szydłowieckiego, porozmawiać z wykonawcami zajmującymi się murowaniem z kamienia, montażem elewacji i wykończeń kamiennych. Wśród wystawców znajdą się także firmy produkujące maszyny dla zakładów kamieniarskich, zajmujące się chemią budowlaną – środkami czyszczącymi i impregnatami do wyrobów kamiennych. Nie zabraknie firm oferujących usługi i materiały budowlane m.in.: dachy, parkiety, systemy odwadniające. Możliwy będzie również zakup krzewów ozdobnych i kwiatów balkonowych.

W trakcie targów odbędą się prelekcje na temat: „Walory i zastosowanie Piaskowca Szydłowieckiego” oraz „Zabezpieczenie piaskowca przed szkodliwymi czynnikami zewnętrznymi”. Targom towarzyszyć będą również występy lokalnych zespołów ludowych, będzie także możliwość degustacji potraw regionalnych.


Tagi:

Prywaciarze na starych fotografiach

17 kwietnia o godzinie 17: 00 miał miejsce uroczysty wernisaż wystawy pt. Prywaciarze- Początki polskiej przedsiębiorczości. Wystawa jest prezentowana w Regionalnym Centrum Biblioteczno- Multimedialnym w Szydłowcu przy ul. Kolejowej 9b. Na fotografiach możemy zobaczyć rzemieślników, kupców na tle małych sklepów i straganów, ludzi próbujących wbrew ideologom PRL rozwijać własną inicjatywę.

Termin — inicjatywa zwana „prywatną” — usankcjonowany został już na progu powojennej Polski. W ogłoszonym 22 lipca 1944 Manifeście PKWN konstytuujące się władze komunistyczne zapowiadały między innymi „Zniesione zostaną niemieckie znienawidzone zakazy, krępujące działalność gospodarczą, obrót handlowy między wsią i miastem. Państwo popierać będzie szeroki rozwój spółdzielczości. Inicjatywa prywatna, wzmagająca tętno życia gospodarczego, również znajdzie poparcie państwa”. W praktyce znalazła się ona w roli oficjalnego „wzorca negatywnego”.

Szybko też w nowej rzeczywistości lansowano adekwatne epitety: spekulanci, badylarze, cinkciarze, a przede wszystkim prywaciarze — miały opisać tę nadto żywą kastę „pasożytów społecznych”. Owa inicjatywa, mając charakter indywidualny, siłą politycznych wydarzeń stawała się wrogiem „ludowego” kraju. I przezpaństwo była dławiona, spychana na margines. Pomimo tego „prywaciarze” funkcjonowali, a jak to wyglądało można zobaczyć na właśnie na tej wystawie. Historie i obrazy czasami zabawne, czasami smutne, ale zawsze prawdziwe i przejmujące. Ostatnia z 28 plansz pokazuje „prywaciarzy 2012” z radomskiego targowiska Korej. Widać na niej dwóch młodych mężczyzn sprzedających gadżety Euro 2012.


Tagi:

Nowy gospodarz i jego pomysły na rozwój Gminy Mirów

Jak wiadomo po zawieszeniu w czynnościach dotychczasowego wójta Gminy Mirów jego obowiązki przejął komisarz gminny, mianowany na to stanowisko przez szefa rządu. W jakiej kondycji „zastał” on gminę? oraz jakie są dalsze palny dotyczące rozwoju gminy? opowiedział mgr inż. Albert Bobrowski, pełniący obowiązki wójta gminy, z którym rozmowę przeprowadziła Joanna Krogulec.

Co przyczyniło się do tego, że przejął Pan obowiązki wójta Gminy Mirów?

Bezpośrednim powodem objęcia przeze mnie stanowiska wójta Gminy Mirów było tymczasowe zatrzymanie dotychczasowego wójta, a następnie zawszenie go przez prokuratora w wykonywaniu czynności. W zaistniałej sytuacji musiała zostać wyznaczona osoba, która przejmie obowiązki Pana Zdzisława Dzika w okresie jego zawieszenia. Osobę komisarza gminnego powołuje premier a proponuje wojewoda, który zgłosił moją kandydaturę. - Dzięki wyznaczeniu osoby, która przejmie obowiązku dotychczasowego wójta Urząd Gminy Mirów dalej może funkcjonować i wypełniać swoje zadania, dzięki czemu wszystkie sprawy mieszkańców są załatwiane na bieżąco – a myślę, że jest to dla nich bardzo ważne.


Tagi: , ,

Arcybiskup Depo modlił się z szydłowiecką młodzieżą

Dziś ( 18 kwietnia) o godzinie 18 metropolita częstochowski abp. Wacław Depo, odprawił mszę w szydłowieckiej farze. Abp. Depo wygłosił także kazanie skierowane do młodzieży przygotowującej się do bierzmowania. Zachęcał w nim zebranych, nawiązując do przemówienia ojca Raniero Cantalamessa, wygłoszonego wczoraj w Częstochowie, do odpowiedzenia sobie na pytanie: Czy chcą idei o Duchu Świętym, czy chcą Ducha Świętego?. Na to pytanie dobra odpowiedź jest w sercu.

Najprostsza droga by skorzystać z tego ogromnego daru Ducha Świętego, jest pamiętanie o tym, co stało się w czasie pierwszej Pięćdziesiątnicy, kiedy to apostołowie doświadczyli ogromu miłości Bożej. Trzeba dziś więc umieć mocą tej miłości, rozróżniać dobro od zła i wybierać dobro - mówił abp W. Depo.

W mszy świętej przygotowującej młodych, do bierzmowania uczestniczyło bardzo dużo młodzieży, wsłuchanej w słowa abp. Wacława Depo


Tagi:

Podpalacze ujęci

Na terenie Gminy Chlewiska policjanci z Szydłowca, ujęli dwóch podpalaczy nieużytków. Słoneczna pogoda, przypomniała niestety o bezmyślnym zwyczaju wypalania traw. Trwająca prawie do połowy kwietnia zima, sprawiała, że jest ich kilkakrotnie mniej niż przed rokiem. Smutny rekord z ubiegłego roku, 688 pożarów tego typu, już chyba w tym roku nam nie grozi. Jednak tylko w ostatnich dniach wybuchło 14 pożarów nieużytków.

Warto pamiętać o ubiegłorocznej tragedii, kiedy to przy gaszeniu płonących traw i krzewów, śmiertelnie poparzony został młody strażak ochotnik z Chlewisk. Pożary nieużytków angażują znaczną liczbę ludzi i sprzętu, zagrażają także tym którzy je wywołują, łatwo bowiem mogą wymknąć się spod kontroli i spowodować duże straty materialne, a nawet ofiary w ludziach.


Tagi: , , ,

Akademia pamięci w Gimnazjum im. Mikołaja Kopernika

W dniu 17 kwietnia 2013 roku w Publicznym Gimnazjum nr 2 odbyła się Lekcja Katyńska przygotowana przez uczniów klas II A, II C, III C, III B i I C pod kierunkiem Małgorzaty Piwowarczyk, Marzeny Pielas, Justyny Bębenek- Augustyniak i Doroty Nikodym- Wismont. Program składał się z dwóch części. W pierwszej pokazano 13-minutowy montaż fragmentów kronik niemieckich i radzieckich z 1943 i 1944 roku ukazujących przebieg prac ekshumacyjnych przeprowadzonych w lesie katyńskim po odkryciu masowych grobów polskich oficerów.

Druga część zawierała program artystyczny, w którym młodzieży przybliżono okoliczności dokonania zbrodni katyńskiej, powstania kłamstwa katyńskiego, w oparciu o fragmenty dzienników i wierszy, znalezionych przy ofiarach podczas ekshumacji. Lekcja zakończyła się wspomnieniem ofiar katastrofy prezydenckiego samolotu, która wydarzyła się 10 kwietnia 2010 roku.

Myślą przewodnią lekcji były słowa Adama Mickiewicza, „ Jeśli o nich zapomnę, Ty, Boże na niebie, zapomnij o mnie". Program wywołał żywe zainteresowanie licznej publiczności szkolnej. Obejrzało go ponad 200 uczniów. Za tę autentyczną, pięknie przygotowaną "lekcję historii", nauczycielom i uczniom, podziękował z-ca dyrektora Robert Górlicki, podkreślając znaczenie znajomości historii dla zachowania tożsamości narodowej.


Przedszkole Miś w Gminie Mirów już funkcjonuje!

Od 2 kwietnia w Gminie Mirów, najmłodsi mieszkańcy mają większy dostęp do edukacji przedszkolnej. Wszystko to możliwe jest dzięki realizacji projektu w ramach, którego w Zbijowie Małym, w Gminie Mirów zostało utworzone Przedszkole Miś.

Projekt realizowany przez Gminę Mirów zakładający utworzenie przedszkola współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Projekt pod nazwą „Przedszkole MIŚ” realizowany będzie w okresie od 01.03.2013 r. do 30.09.2014 r. Ogólna wartość projektu wynosi 399 923, 00 zł w tym: dofinansowanie w ramach EFS 339 823, 00 zł, natomiast wkład własny Gminy Mirów to 60 100,00 zł. Głównym celem projektu jest objęcie wychowaniem przedszkolnym przez okres 18 miesięcy, 30 dzieci w wieku 3-4 lat, które dotychczas nie uczestniczyły w wychowaniu przedszkolnym z terenu Gminy Mirów.

Dzieci uczęszczające do Przedszkola Miś mają szansę rozwoju poprzez zabawę i różnego rodzaju zajęcia dydaktyczne. Aby podniesienie, jakość usług edukacyjnych wprowadzono zajęcia z języka angielskiego, teatralno-taneczne, artystyczne gimnastyczne z elementami korekcji oraz korekcję wad wymowy. Aby wszystkie te zajęcia przynosiły zamierzony efekt zastaną do nich zakupione niezbędne pomoce naukowe.


Tagi: ,

Pierwsza wystawa w nowym Centrum Biblioteczno-Medialnym

Rzemieślnicy ze swoimi wyrobami, kupcy na tle małych sklepów i straganów, ludzie próbujący wbrew ideologom PRL rozwijać własną inicjatywę. Ich zdjęcia można zobaczyć na przygotowanej przez Akademię Liderów Innowacji i Przedsiębiorczości Fundacja dr Bogusława Federa wystawie "Prywaciarze – początki polskiej mikro przedsiębiorczości”, którą zaprezentuje Szydłowieckie Centrum Kultury i Sportu – Zamek, w Regionalnym Centrum Biblioteczno – Multimedialnym przy ul. Kolejowej 9b. Otwarcie wystawy w czwartek 17 kwietnia o godz. 17. Wystawę będzie można oglądać do dnia 4 maja.

Pomysłodawcą, organizatorem i instytucją finansującą Ogólnopolski Cykl Wystaw Prywaciarze - początki polskiej mikro przedsiębiorczości jest Akademia Liderów Innowacji i Przedsiębiorczości Fundacja dr Bogusława Federa, której statutowym celem jest między innymi wspieranie idei przedsiębiorczości i mikro firm. Celem Wystaw jest promocja przedsiębiorczości, zmiana pejoratywnego wizerunku mikro przedsiębiorcy, ukazanie barier z jakimi spotykali i nadal spotykają się osoby prowadzące mikro firmy.

Inauguracja Cyklu Wystaw miała miejsce w lipcu 2012 roku w Senacie RP na specjalnym posiedzeniu Komisji Gospodarki Senatu RP, przy okazji prezentacji przez Akademię Liderów wyników badania sytuacji mikro firm w Polsce. Od tego czasu Wystawa była prezentowana w wielu miastach Polski we współpracy z organizacjami, instytucjami i urzędami jako wydarzenie wspierające ogólnopolskie i lokalne inicjatywy aktywizujące środowiska mikro i małych przedsiębiorców oraz zainteresowane rozwojem przedsiębiorczości. Więcej o Wystawie i Akademii Liderów – www.wiedza3G.pl oraz www.sckzamek.pl


Tagi: , , , ,

Turniej Halowej Piłki Nożnej Oldbojów o Puchar Dyrektora ZS im JP II

W dniu 6 kwietnia 2013 r. odbył się XIII Turniej Halowej Piłki Nożnej Oldbojów o Puchar Dyrektora Szkoły, który stał się już tradycją kontynuowaną przez nauczycieli wychowania fizycznego z Zespołu Szkół im. Jana Pawła II w Szydłowcu. Przybyłych uczestników i kibiców z serdecznym, sportowym pozdrowieniem powitała gospodarz Turnieju - dyrektor Ewa Świercz, która życzyła pasjonującej gry i zdobycia wielu bramek.

W emocjonujących rozgrywkach sportowych uczestniczyły 4 drużyny, które dzięki wielkiej pasji do sportu i zaangażowaniu na boisku zapewniły wszystkim kibicom piłki nożnej wspaniałe widowisko sportowe. Mecze rozgrywane były systemem „każdy z każdym”, dzięki któremu każdy z zawodników mógł wykazać się talentem piłkarskim na boisku.

W czasie przerw pomiędzy meczami imprezę uświetniały swoimi występami dziewczęta z grup tanecznych: „DANCE STAR” i „Dzikie koty”, działających w naszej szkole pod opieką Marioli Biegaj – nauczyciela wychowania fizycznego.


Spotkanie wielkanocne Rodzin Domowego Kościoła

Rodziny realizujące formację w Domowym Kościele Ruchu Światło-Życie, spotkały się dziś na Eucharystii, aby polecać Bogu rodziny z parafii Św. Zygmunta i własne rodziny. Po Mszy odbyło sie spotkanie wielkanocne, będące okazją do wspólnej radości ze Zmartwychwstania Pańskiego. W świątecznym spotkaniu rodzin uczestniczyli kapłani: ks. prob. Adam Radzimirski, moderator ks. Andrzej Kania oraz ks. Witold Witasek i ks. Krzysztof Nowosielski.

Obecnie w 4 kręgach Domowego Kościoła, w spotkaniach formacyjnych uczestniczy kilkanaście małżeństw. W tym roku Domowy Kościół, w naszej parafii obchodzić będzie 15 lat działalności. Dziękczynienie Bogu za ten dar zaplanowano na 23 czerwca. Pierwszym moderatorem DK w parafii św. Zygmunta był ks. Mirosław Kęska. Wśród szydłowieckich rodzin DK duszpasterzowali w czasie tych 15 lat także ks. Mirosław Kszczot i ks. Dariusz Szambor. Od 5 lat modratorem jest ks. A. Kania.

DK jest małżeńsko-rodzinnym ruchem świeckich w Kościele, działającym w ramach Ruchu Światło-Życie, który jest jednym z nurtów posoborowej odnowy Kościoła w Polsce. DK łączy w sobie charyzmaty Ruchu Światło-Życie i międzynarodowego ruchu małżeństw katolickich Equipes Notre-Dame (END).


Tagi: , ,

Abp Depo: imię Jezusa przeraża głoszących, że Boga nie ma

Imię Jezusa przeraża tych, którzy chcieliby głosić światu, że Boga nie ma – mówił abp Wacław Depo podczas Mszy św. radiowej transmitowanej z bazyliki Świętego Krzyża w Warszawie. Metropolita częstochowski przewodniczył liturgii z okazji odbywających się w stolicy XIX Targów Wydawców Katolickich oraz na rozpoczęcie Tygodnia Biblijnego.

Hierarcha zauważył, że imiona wielu osób żyjących na przestrzeni dziejów zostały zapomniane, ale jest imię, które nie daje spać ludziom, posługującym się kłamstwem, czyniącym niesprawiedliwość i walczącym z Bogiem. „Tym imieniem jest Imię Jezusa” – powiedział abp Depo. „W imieniu Jezusa zawiera się wieść radosna o odkupieniu człowieka i o zwycięstwie Boga nad grzechem, śmiercią i szatanem. To imię dlatego przeraża tych, którzy chcieliby światu głosić, że Boga nie ma, że Bóg jest wrogiem wolności człowieka i nic dla człowieka nie uczynił. A posłanie Syna Bożego, Jezusa Chrystusa oznacza: Bóg zbawia i jest największym sprzymierzeńcem wolności i godności człowieka” – mówił abp Depo.

Metropolita częstochowski dodał, że Jezus to więcej niż imię, niż historia, to Osoba Boga człowieka odkupiciela. Przypominając, iż chrześcijaństwo nie tylko religia księgi w znaczeniu starotestamentalnym kaznodzieja zauważył, iż chrześcijaństwo to żywa osoba Jezusa Chrystusa. „W historii Jego życia, w nauczaniu, cudach, męce, śmierci i zmartwychwstaniu mamy otwartą księgę, dzięki której poznajemy historię Boga z nami, Boga pochylającego się nad ludzką biedą i podnoszącego człowieka z uwięzienia w grzechach i wszelkim cierpieniu. Boga, który uczy prawdy o życiu, tak by tego życia nie zmarnować” – wyjaśnił metropolita częstochowski. Dodał, iż Księgę tę możemy jednak czytać tylko dzięki Duchowi Świętemu, który został nam dany, został dany Kościołowi, aby nas wszystkiego nauczyć, przekonać świat o grzechu, sprawiedliwości Bożej, o sądzie, i uczynić nas świadkami Jezusa wobec świata.


Tagi:

Lwów: Polacy protestują przeciw publikacji „Rzeczpospolitej”

Mieszkający we Lwowie Polacy oraz przedstawiciele władz miejskich zaprotestowali przeciw umieszczeniu na łamach dziennika „Rzeczpospolita” z 3 kwietnia spekulacji dziennikarskiej o rzekomych konfliktach arcybiskupa Mieczysława Mokrzyckiego z miejscowymi Polakami oraz przypuszczeniach jakoby miał on być przeniesiony do Wrocławia. Również przewodniczący Rady Miasta Lwowa, Wasyl Pawluk zdementował pogłoski, jakoby istniał konflikt między przewodniczącym episkopatu Ukrainy a władzami miasta nad Pełtwią.

Zarząd Główny Towarzystwa Kultury Polskiej Ziemi Lwowskiej wyraził oburzenie z powodu insynuacji dziennika jakoby lwowscy Polacy byli skłóceni. „Uważamy, że każdy dziennikarz ponosi nie tylko odpowiedzialność w swoim sumieniu, ale przede wszystkim wobec Boga” – czytamy w oświadczeniu. Wskazano, że autor publikacji nie zna historii ostatnich lat i nie zdaje sobie sprawy z dynamizmu życia Kościoła lwowskiego. Zapewniono, że Polacy mieszkający na Ziemi Lwowskiej, wzajemnie się szanują i współpracują ze sobą. „Wstyd nam, że pojawiają się takie publikacje, a szczególnie poniżają nas słowa, jakobyśmy byli skłóceni” – stwierdzili autorzy protestu. Wyrażono ubolewanie, że redakcja dopuściła takie spekulacje do druku.

Halina Wencak, lider ruchu Rodziny Rodzin archidiecezji lwowskiej powiedziała KAI: „Naszego arcybiskupa postrzegamy przez pryzmat Jana Pawła II. To bardzo pogodny, życzliwy i wyrozumiały człowiek, głęboko odczuwający potrzeby wiernych. Z wielkim taktem, umiejętnie prowadzi trudny dialog Polaków i Ukraińców. Łączy w Kościele rożne narodowości i przyciągał do niego młodzież” – stwierdziła Halina Wencak. Przedstawiciele polskich organizacji Lwowa wyrazili zdziwienie, że „Rzeczpospolita” nazywa ich Polonią. „Nie jesteśmy Polonią na tej ziemi” – zaznaczyli Polacy od wielu stuleci mieszkający we Lwowie.


Tagi: ,

Dziś 1047 rocznica Chrztu Polski

14 kwietnia 966 roku miał miejsce Chrzest Polski. Datę tę przyjmuje się za symboliczny początek państwowości polskiej. Chrzest władcy Mieszka I i jego otoczenia odbył się jak na to wiele wskazuje, w Wielką Sobotę 14 kwietnia 1047 lat temu, stanowiąc datę początku chrystianizacji państwa polskiego, która trwała potem jeszcze przez długie lata. Mieszko I przyjął chrzest w obrządku rzymskim. Chrzest władcy i erygowanie niezależnego biskupstwa zrównały państwo gnieźnieńskie z chrześcijańskimi krajami Europy i związały Polskę z zachodnim kręgiem kultury chrześcijańskiej.

W chwili przyjęcia chrztu Mieszko I rządził już państwem zorganizowanym (wg zapisków Ibrahim ibn Jakuba) z dużą siłą wojskową. Nie chciał go przyjąć od Niemców, więc ożenił się z czeską księżniczką Dobrawą i przyjął chrzest za pośrednictwem Czechów. Chrzest miał także wymiar polityczny, a zachowanie Mieszka I w tamtym czasie świadczy o jego świetnym rozeznaniu i dalekowzroczności.

Od ubiegłego roku trwają przygotowania do Jubileuszu Chrztu Polski, który ma być obchodzony w 2016 roku. 23 kwietnia 2012 roku w Poznaniu pod przewodnictwem arcybiskupa Stanisława Gądeckiego, odbyło się spotkanie założycielskie komitetu organizacyjnego obchodów 1050. rocznicy Chrztu Polski. Metropolita poznański w przemówieniu do członków komitetu podkreślił wtedy, że Chrzest Polski w 966 roku był przede wszystkim wydarzeniem religijnym, który zapewnił nam korzystanie z owoców Męki i Zmartwychwstania Chrystusa, umożliwiając osiągnięcie zbawienia. Episkopat Polski stara się także o to aby Światowe Dni Młodzieży w 2015 r. odbyły się w Krakowie i rozpoczęły obchody 1050. rocznicy chrztu Polski. Biskupi skierowali już pod koniec 2011 r. list w tej sprawie do papieża Benedykta XVI. Po ostatnim konklawe wstępne zaproszenie dla papieża Franciszka przekazali kardynałowie Nycz i Dziwisz. Papież wyraził zainteresowanie tą inicjatywą i można się więc spodziewać, że sprawa ta będzie omawiana na gruncie kościelnym i państwowym.


Łódź: pytania do abp. Jędraszewskiego o profanacje i gender

Krzyż w sztuce, pojęcie grzechu, profanacje, kulturotwórcza rola religii czy stosunek do muzyki heavymetalowej - to część tematów poruszonych podczas czwartej edycji „Dialogów w katedrze”. Abp Marek Jędraszewski odpowiadał 12 kwietnia na pytania dotyczące wiary i kultury. „Dzisiaj propaguje się typ społeczeństwa, które ma płacić na tych, którzy są wyjątkowymi egoistami" - mówił o promocji związków homoseksualnych i ideologii gender. Spotkanie odbyło się w bazylice archikatedralnej w Łodzi.

Głównym elementem "Dialogów" były jak zwykle pytania i odpowiedzi abp. Jędraszewskiego, ale w związku z tematyką spotkania istotne były też punkty towarzyszące. Na początku organista z łódzkiej katedry, Jakub Garbacz wykonał "Alleluia" z oratorium Haendla "Mesjasz". Później taniec zmartwychwstania zaprezentowały tancerki ze stowarzyszenia Move'n Łódź. W przerwie wystąpił z kolei chór pasyjny z parafii pw. Najświętszej Maryi Panny Królowej w Sokolnikach-Lesie pod dyrekcją Laury Sołek-Banackiej, który zaśpiewał pieśni paschalne.

Część dialogową rozpoczęły pytania przysłane przez internautów. Byli zainteresowani m.in. dzisiejszą funkcją kultury, relacjami między religią i kulturą czy kulturotwórczą rolą religii chrześcijańskiej. Jeden z internautów chciał się dowiedzieć, czy katolik może tolerować kultury, w których "prawdy wiary Kościoła katolickiego są stawiane na równi z prawdami wiary wspólnot protestanckich, muzułmańskich czy nawet poglądami ateistycznymi". Kilka pytań dotyczyło kwestii profanacji. Zdaniem metropolity łódzkiego częste przypadki naruszania godności symboli ważnych dla ludzi wierzących wynika z fałszywego pojmowania wolności. "Autentyczna wolność jest wtedy, gdy jest w służbie prawdzie" - mówił abp Jędraszewski. "Jeżeli tworzy się pewne instalacje, gdzie znieważa się krzyż, gdzie publicznie drze się Pismo Święte, trudno wtedy mówić o kulturze i szacunku. Ci, którzy tak czynią, budzą we mnie smutek, żal i współczucie. Bo muszą to być biedni ludzie, skoro w krzyżu nie widzą najbardziej wzniosłego symbolu tego, co ludzkie - a mianowicie tego, że człowiek jest zdolny bezinteresownie oddać swoje życie w ofierze za innych" - tłumaczył abp Jędraszewski.


Częstochowa: najwyższy na świecie pomnik bł. Jana Pawła II

W Parku Miniatur Sakralnych na Złotej Górze w Częstochowie, została dziś odsłonięta najwyższa na świecie statua bł. Jana Pawła II. Mierzy ona 13,8 m wysokości. Pobłogosławił i odsłonił ją abp Wacław Depo, metropolita częstochowski. - Takiego zawierzenia Bogu, jakie miał Jan Paweł II, życzę każdemu z was - mówił Arcybiskup.

Błogosławieństwo i odsłonięcie statuy poprzedził występ Jerzego Zelnika, który odczytał najpiękniejsze teksty oraz fragmenty z nauczania bł. Jana Pawła II. Wystąpił również Mały Chór Wielkich Serc z Łodzi i duet „Ewan”. - Figura powstała jako wotum dla jednego z największych Polaków, jednego z najwybitniejszych papieży i autorytetu Kościoła. Powstała w Częstochowie, w miejscu z którym był w pewien sposób związany. To Częstochowę odwiedzał praktycznie zawsze w ramach pielgrzymek do Polski, tu w 1991 r. zorganizował Światowe Dni Młodzieży, nazwał Częstochowę dobrym miastem i został jego honorowym mieszkańcem – podkreślił Piotr Kaleta, dyrektor ds. mediów w Parku Miniatur Sakralnych.

Trzy lata temu właśnie 13 kwietnia uratowałem życie mojemu tonącemu synowi. Wówczas postanowiłem odwdzięczyć się za to papieżowi. Ta statua ma być takim dowodem wdzięczności. To moja bardzo osobista kwestia, figura Jana Pawła II to nie jest sprawa biznesowa - podkreślił Leszek Łysoń, prezes Parku Miniatur Sakralnych w Częstochowie w jednym z wywiadów prasowych. Statua przedstawia Jana Pawła II w białej sutannie – stroju, w którym pielgrzymował i od którego wziął się jego przydomek – biały pielgrzym. Postać przedstawia Ojca Świętego z uniesionymi ramionami w geście błogosławieństwa. Gest ten naśladuje też pierwszy gest, jaki Jan Paweł II wykonał po wyborze na papieża, błogosławiąc tłum zebrany na placu św. Piotra. Wykonawcą statuy jest firma MALPOL z Nowej Soli.


Tagi: ,

Scena dla Każdego. Szydłowieckie Centrum Kultury i Sportu – Zamek zaprasza

13 kwietnia br. Szydłowieckie Centrum Kultury i Sportu – Zamek zaprasza na godz. 17.na realizację projektu pt „Scena dla Każdego. Główną ideą przedsięwzięcia jest wyszukiwanie, prezentacja i promowanie talentów m.in. wokalnych, instrumentalnych, teatralnych, kabaretowych, tanecznych.

Dziś „SCENA ZAMEK” będzie otwarta dla każdego, nieważne czy ktoś gra czy śpiewa, tańczy czy rysuje, występuje solo czy w duecie, w zespole czy w orkiestrze. Udział w przedsięwzięciu jest szansą dla dotąd nieodkrytych talentów. Pracownicy SzCK Zamek zapewniaja miłą i przyjazną atmosferę.


Prezes Prawa i Sprawiedliwości odwiedzi Skarżysko-Kam. i Szydłowiec

W niedzielę 21 kwietnia 2013 roku, Prezes Prawa i Sprawiedliwości Jarosław Kaczyński odwiedzi powiat skarżyski w województwie świętokrzyskim. O godzinie 16.00 spotka się z mieszkańcami w Patio Miejskiego Centrum Kultury przy ul. Słowackiego 25.

Na spotkanie z Prezesem Jarosławem Kaczyńskim zapraszają świętokrzyscy parlamentarzyści Prawa i Sprawiedliwości oraz Zarząd Komitetu PiS w Skarżysku. Prezes PiS-u jak nieoficjalnie wiemy Sanktuarium Ostrobramskie. Wizyta Prezesa PiS-u zapowiadana jest także w Szydłowcu. Spotkanie na ma odbyć się już 21 kwietnia (niedziela) o godzinie 18.3o w Domu Weselnym "Lodownia" przy ulicy Browarskiej 6.


Klub Szachowy „Wieża” w Szydłowcu serdecznie zaprasza na IV Turniej Szachowy „Ziemi Odrowążów”

Turnieju odbędzie się 20 kwietnia 2013 r. a otwarcie nastąpi o godz. 8:30, w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Szydłowcu. Zgłoszenia do turnieju przyjmowane są do 13 kwietnia , w wyjątkowych sytuacjach w dniu Turnieju pod warunkiem posiadania przez zawodnika własnego sprzętu ( szachownicy).

Zgłoszenia można dokonać listownie : Marian Frąk, Prezes Klubu Szachowego, ul. Powstania Warszawskiego 14, 26-500 Szydłowiec. Telefonicznie: 608-494-049, 609-770-198. Bądź drogą poczty e-mail: wieża.szydlowiec@wp.pl. W zgłoszeniu należy podać swoje personalia, posiadaną kategorię szachową lub jej brak.

Zakończenie turnieju , oraz wręczenie nagród nastąpi 21 kwietnia 2013 r. , ok. godz. 16:30 w/w miejscu. Dla zwycięzców turnieju przewidziane są puchary oraz nagrody rzeczowe. organizatorami Turnieju są: Powiat Szydłowiecki oraz Stowarzyszenie Klub Szachowy „Wieża". Turniej organizowany jest głównie dla szachistów z terenów „Ziemi Odrowążów”. Celem Konkursu jest także prezentacja poprzez sport szachowy piękna terenu „Ziemi Odrowążów”. Organzatorzy chcą popularyzować sport szachowy i tworzyć szachistom możliwości uzyskania lub podwyższenia kat. szachowej.


Tagi: , ,

Miej zaufanie cokolwiek się stanie

W auli szydłowieckiego Liceum im. H. Sienkiewicza, wieczorem 12 kwietnia w przedstawieniu „Jezu jesteś Bogiem” wystąpiła cała plejada młodych aktorów, którzy pod kierownictwem ks. Andrzeja Kani, zaprezentowali bogaty w symbolikę program, oparty na egzystencjalnych doświadczeniach, wiodących do odkrywania Bożego Miłosierdzia, poprzez poznawanie świętej Faustyny i jej dzienniczka.

Przedstawienie będące przesłaniem o Bożym Miłosierdziu było dedykowane ś.p. Piotrowi Łuszczowi "Magikowi" i młodzieży blokowisk,i inspirowane było ich doświadczeniami. Duży autentyzm aktorów, bogate dekoracje, w dużej mierze filmowe, kostiumy, piosenki rapowe oraz autentyczne teksty z „Dzienniczka”, były z pewnością autentycznym przeżyciem artystycznym i religijnym dla bardzo licznej publiczności, wśród której było dużo bliskich osób występujących w spektaklu jak i młodzieży.

W czasach jak w śpiewanej piosence, kiedy nie jest trendy mówić o Bogu, szydłowieccy aktorzy amatorzy wypowiedzieli i wyśpiewali o Bogu i Jego Miłosierdziu wiele pięknych słów. W roli świętej siostry Faustyny wystąpiły: Ilona Szczęśniak i Paula Mikulska. Dobrze na scenie zaprezentowali się Michał Malmon, Angelika Czubak i Kamil Rutkiewicz. Najmłodszym aktorem był Szymon Ruzik. Na zakończenie spektaklu ksiądz Andrzej Kania podziękował młodzieży za trzy miesiące wspólnej pracy, nauczycielom za wyrozumiałość a publiczności za przybycie.


Tagi:

Pieniądze są i jakby ich nie było..

Na portalu prowadzonym przez mojego młodszego kolegę Marcina Banaszczyka, ukazał się tekst informujący, że Szydłowiec, który ma rekordowe bezrobocie, oddał 1,9 mln zł, które otrzymał na przeciwdziałanie bezrobociu, bo Urząd nie ma, komu tych pieniędzy przyznać. Redaktor portalu przytacza także wypowiedź Leszka Ruszczyka, członka Zarządu Województwa Mazowieckiego, że w Szydłowcu brakuje pomysłów i inwencji na wydatkowanie tych pieniędzy.

Faktem jest że artykuł mówi o czymś czego autor do końca nie rozumie. Bo to że nie ma komu przyznać, nie oznacza że nie ma bezrobotnych, tylko że nie ma takich bzerobotnych, którzy spełnialiby kryteria pomocy, albo nie ma tylu podmiotów, które wnioskowałyby o zorganizowanie dla nich miejsc pracy, czy stażu. Artykuł tak nośny społecznie wywołał i słusznie, określone komentarze, emocje i zarzuty pod adresem władz powiatowych.

Trudno mi, jako radnemu powiatowemu przejść więc obojętnie nad tym tekstem. Cierpliwe czekałem kilka dni, aby w tej sprawie kompetentnie wypowiedzieli się wyjaśniając problem, specjaliści z Powiatowego Urzędu Pracy albo służby prasowe Starosty. Ich milczenie zmusza mnie jednak do wypowiedzi, choć ta wypowiedź ma charakter prywatny.


Obchody 10 rocznicy Bitwy pod Stefankowem odwołane!

Wójt Chlewisk Krzysztof Adamczyk, odwołał obchody rocznicowe Bitwy pod Stefankowem. Uroczystości miały się odbyć 19 kwietnia, pod patronatem Prezydenta RP Bronisława Komorowskiego. Wójt Adamczyk, jako powód rezygnacji z uroczystości podał problemy organizacyjne. Niestety nie podano bliżej powodów tychże problemów. Ogólnie wiadomo, że sukces ma wielu ojców, porażka jest sierotą.

Wiadomo z zaproszeń, że organizatorami tej patriotycznej manifestacji byli przedstawiciele Powiatu Szydłowieckiego i Gminy Chlewiska. Uroczystości miały się odbyć ( o czym wcześniej informowaliśmy) przy pomniku wzniesionym w 1932 roku, przez ks. Jana Wiśniewskiego, proboszcza borkowickiego. Pomnik położony jest około 600 metrów od Stefankowa, przy leśnej drodze ze Stefankowa do Antoniowa, na zboczu Skłobskiej Góry.

Bitwa pod Stefankowem była najkrwawszą bitwą Powstania Styczniowego, na terenie obecnego Powiatu Szydłowieckiego. Stoczyli ją 22 kwietnia 1863 roku powstańcy styczniowi pod wodzą wojskowego wojewody sandomierskiego pułkownika Dionizego Czachowskiego. W bitwie zginęło 7 powstańców i 60 Moskali. Jednym z poległych był dowódca kosynierów kapitan Stanisław Dobrogojski „Grzmot”. Zginął prowadząc swoich żołnierz do ataku. Ciało jego pochowano na cmentarzu w Niekłaniu. Po bitwie na dwunastu dębach powieszono 12 żołnierzy z batalionu smoleńskiego, który zhańbił się okrucieństwem w Wąchocku i Suchedniowie


Tagi:

Uczcili pamięć mieszkańców Skłob, zamordowanych w 1940 roku

W kościele parafialnym Najświętszego Serca Jezusowego w Nadolnej, ks. proboszcz Marian Dybalski, 11 kwietnia odprawił mszę święta, za 265 mieszkańców Skłob, zamordowanych przez 73 laty, przez niemieckich okupantów. W kazaniu Ksiądz Proboszcz zwrócił uwagę, że wielu ludzi ma obecnie tylko myśli i rozumienie rzeczywistości, tylko ziemskie, doczesne, gdy tym czasem w rzeczywistości życia, jako chrześcijanie mamy dostrzegać aspekt niebieski, nadprzyrodzony, aby być świadkiem Chrystusa, Kościoła i Ojczyzny.

W kwietniu 1940 roku, w dwóch turach 4 i 11 kwietnia, - mówił ks. A. Dybalski- zginęło w wyniku represji okupanta, za pomoc polskim żołnierzom majora Hubala, ponad 300 mężczyzn ze Stefankowa i Skłob. Ich ofiara łączy się z pomordowanym w tym samym czasie w Katyniu, a teraz także z tymi, którzy zginęli w katastrofie pod Smoleńskiem. Oni za jedną Ojczyznę tam i tu, oddali życie, za Polskę. Kaznodzieja na zakończenie zaapelował słowami bł. Jana Pawła II, które to błogosławiony Ojciec Święty skierował do Polaków, w 1979 roku, na krakowskich Błoniach. „Proszę was, abyście całe to duchowe dziedzictwo, któremu na imię "Polska", raz jeszcze przyjęli z wiarą, nadzieją i miłością - taką, jaką zaszczepia w nas Chrystus na chrzcie świętym, - abyście nigdy nie zwątpili i nie znużyli się, i nie zniechęcili, - abyście nie podcinali sami tych korzeni, z których wyrastamy.”

W mszy świętej uczestniczyli licznie: parafianie, rodziny ofiar, oraz władze Gminy Chlewiska. Wójt Krzysztof Adamczyk, przewodniczący Rady Gminy Jerzy Gnat oraz sekretarz Grzegorz Hylicki. W kościele znajduje się pamiatkowa tablica dedykowana pamięci ofiar, którą w 2010 roku poświęcił ordynariusz radomski, ks. bp Henryk Tomasik. Po mszy świętej na grobach pomordowanych i przy pomniku upamiętniającym ich ofiarę, zlokalizowanych przy drodze Stefanków – Chlewiska, przy tak zwanym Zakręcie Rzucowskim, zapalono znicze i złożono wiązanki kwiatów.


Wkrótce nowy budynek pogotowia będzie służył chorym

Nocna i Świąteczna Pomoc Wyjazdowa i Ambulatoryjna już niebawem będzie funkcjonować przy ulicy Staszica w Szydłowcu. Ambulatoryjna opieka zdrowotna jest przedłużeniem świadczeń lekarskich i pielęgniarskich podstawowej opieki zdrowotnej. Tak jak ma to miejsce do tej pory przy ulicy Kolejowej, pomoc w nowo wybudowanym budynku świadczona będzie codziennie, po godzinach pracy przychodni, od godz. 18.00 do godz. 8.00 rano dnia następnego. Oprócz tego przez 24 godziny na dobę w soboty i niedziele, a także w dni świąteczne i dni ustawowo wolne od pracy.

11 kwietnia 2013 roku nastąpił pierwszy odbiór budynku przy ulicy Staszica, do którego przeniesione zostaną usługi pogotowia ratunkowego świadczone pacjentom na obecną chwilę przy ulicy kolejowej w Szydłowcu. W odbiorze uczestniczyli między innymi przedstawiciele Starostwa Powiatowego – Włodzimierz Górlicki – starosta i Roman Woźniak – wicestarosta, skarbnik powiatu Dorota Jakubczyk, a także radni Rady Powiatu z wiceprzewodniczącymi: Adamem Wlazło i Janem Gulą.

Oprócz Nocnej i Świątecznej Opieki Wyjazdowej i Ambulatoryjnej, do nowego budynku przeniesiona zostanie poradnia gruźlicy i chorób płuc, kardiologiczna i urologiczna. Będzie tam stacjonowała karetka typu S przez całą dobę. Karetka taka przeznaczona jest do przewozu pacjentów, wymagających specjalistycznej opieki medycznej. Opiekę w karetce zapewnia wykwalifikowany zespół medyczny oraz specjalistyczny sprzęt. Pod koniec maja lub na początku czerwca bieżącego roku mieszkańcy Powiatu Szydłowieckiego będą korzystać już z nowo wybudowanego budynku, a to oczywiście wiąże się z lepszymi dla nich warunkami. Osobom zgłaszającym się do Pomocy Wyjazdowej i Ambulatoryjnej udzielona zostanie pomoc medyczna, a w razie potrzeby chorzy skierowani zostaną do dalszego specjalistycznego leczenia.


Tagi:

Katyńskie dęby wciąż szumią

10 kwietnia 2013 r. mija 73 rocznica zbrodni katyńskiej a za razem 3 rocznica katastrofy smoleńskiej gdzie zginął św. pamięci Prezydent Lech Kaczyński wraz ze swoja małżonką i 94 innymi wybitnymi osobami. W szydłowieckim Parku Niepodległości o godz. 10: 00 odbyły się obchody tych smutnych tragedii. Organizatorami byli Burmistrz Szydłowca Andrzej Jarzyński, dyrekcja, nauczyciele i uczniowie PSP nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi im. Jana III Sobieskiego.

Na uroczystość przybyły licznie władze Miasta jak i Powiat Szydłowieckiego, nauczyciele, uczniowie, zaproszeni goście.
Na rozpoczęciu zaśpiewano Hymn Polski, po czym wspólnie w zadumie z proboszczem ks. dziekanem Adamem Radzimirskim, odmówiono modlitwę za wszystkie ofiary, tych ludobójczych mordów oraz tragicznej w skutkach, smoleńskiej katastrofy lotniczej.

Delegacje miejska i powiatu szydłowieckiego złożyły wiązanki kwiatów. Zapalono znicze i oddano hołd przed pomnikiem KATYŃ-1940, upamiętniającym zbrodnie na polskich oficerach, a szczególnie kpt. Stanisława Szmoniewskiego. Uroczystość uświetniły poczty sztandarowe Powiatu Szydłowieckiego, Gminy Szydłowiec, Zespołu Szkół im. KOP i PSP im Jana III Sobieskiego.


Sukcesy Bartosza Kaszuby - ucznia Publicznego Gimnazjum nr 1

Bartosz Kaszuba, uczeń Publicznego Gimnazjum nr 1 w Zespole Szkół im. Jana Pawła II w Szydłowcu , został laureatem dwóch konkursów przedmiotowych dla uczniów gimnazjum województwa mazowieckiego: konkursu historycznego i konkursu geograficznego w roku szkolnym 2012/2013. Tytuł laureata otrzymali uczestnicy etapu wojewódzkiego, którzy uzyskali co najmniej 80% punktów możliwych do zdobycia. Bartosz uzyskał 81,5% prawidłowych odpowiedzi z geografii i 88,5% z historii.

Aby dotrzeć do zawodów finałowych, należało przejść przez etap szkolny oraz rejonowy. Na szczególne uznanie zasługuje fakt, że nasz uczeń na szczeblu rejonowym uzyskał bardzo dobre wyniki: z geografii 98,5% poprawnych odpowiedzi, a z historii 100%. A przecież Bartosz jest dopiero w drugiej klasie gimnazjum.

Należy zwrócić uwagę na sumienność i obowiązkowość Bartosza. Regularnie uczestniczył w zajęciach nadobowiązkowych z tych przedmiotów, poszerzał i utrwalał swoją wiedzę. Nie ulega wątpliwości, że interesuje się on zagadnieniami z dziedziny geografii czy historii, jest też niezwykle pracowity. A przy tym, jak twierdzą jego koledzy, jest nieocenionym kolegą, zawsze służy pomocą, często poświęca swój wolny czas, by wytłumaczyć niejasne dla nich zagadnienia. Znajduje też czas na wspólne wyjścia, wycieczki rowerowe.


Wielkanoce spotkanie w Starostwie

Przedstawiciele różnych środowisk współtworzących Powiat Szydłowiecki spotkali się 5 kwietnia, w Oktawie Wielkiej Nocy, przy świątecznym stole, przygotowanym przez uczniów i nauczycieli Zespołu Szkół im. KOP, w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego.

Zuzanna Gadowska zaśpiewała przy akompaniamencie Danuty Klepaczewskiej trzy utwory muzyczne, wprowadzając przybyłych w podniosły nastrój. Życzenia przybyłym przekazał starosta Włodzimierz Górlicki i przewodniczący Rady Powiatu Marek Sokołowski. Dziekan szydłowiecki ks. Kan. Adam Radzimirski przeczytał Ewangelię Zmartwychwstania Chrystusa i pobłogosławił stół wielkanocny przekazując zebranym pozdrowienia i życzenia radosnego Alleluja.

W spotkaniu które poprowadziła Anna Lużyńska, uczestniczyli radni rady powiatowej, pracownicy i emeryci Starostwa Powiatowego, kombatanci, młodzież, przedstawiciele służb mundurowych, jednostek organizacyjnych powiatu, prokuratury Sądownictwa, stowarzyszeń i instytucji działających na terenie powiatu. Razem około 150 osób.


Tagi:

Zimowe i przedzimowe zniszczenia

Do długiego rachunku za tegoroczną, wciąż jeszcze trwającą zimę, przyjdzie dopisać to wszystko, co odsłania się na drogach, a jest efektem wody, śniegu i przede wszystkim mrozu. Spękany asfalt, wyrwy i doły, zniszczone utwardzone drogi gruntowe. Zazwyczaj o tej porze roku sprzątano po zimie, ale i odbywały się przetargi na wypełnianie dziur i ubytków masą bitumiczną.

W ubiegłym roku na terenie Szydłowca, nie wszystkie drogi remontowane były w ten sposób. Dziury na ulicach mamy, więc z tej zimy i z ubiegłej. Czy są szanse, że ten stan się zmieni, tego nie wiemy? Obecna sytuacja w polskich gminach i powiatach nie nastraja zbyt optymistycznie, jednak zapowiedzi Burmistrza o dobrym stanie finansów Szydłowca rodzi nadzieję, że ten temat będzie podjęty i załatwiony ku zadowoleniu mieszkańców.

Na wiele w tym roku za płacone podatki, nie oczekujemy, wystarczy posprzątać i załatać w gminie drogowe dziury, na nowe ulice i chodniki przyjdzie pewnie poczekać dłużej. Na zdjęciach jedna z szydłowieckich ulic, ile jest takich? Na tej szydłowieckiej osiedlowej ulicy zalega od dwóch lat dwie pryzmy eternitu, jak to się ma do ochrony środowiska i składowaniu odpadów niebezpiecznych? Czy ktoś kompetentny może odpowiedzieć na te pytania?


; Autor:
Tagi:

Katyńskie Dęby Już Szumią

W kwietniu rocznice masowej egzekucji polskich oficerów w lesie katyńskim, w tym dniu wspominamy także 3 rocznicę katastrofy pod Smoleńskiem. Zginęła w niej załoga samolotu i cała polska delegacja, która w raz z Parą Prezydencką udawała się na obchody 70 rocznicy do Katynia. W Szydłowcu 10 kwietnia, odbędzie się uroczystość patriotyczna upamiętniającą 73 rocznicę tej zbrodni.

Organizatorzy Burmistrz Szydłowca Andrzej Jarzyński, Dyrekcja, nauczyciele i uczniowie PSP nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi im. Jana III Sobieskiego serdecznie zapraszają do wzięcia udziału w obchodach.

Początek uroczystości zaplanowano na godzinę 10:00 w Parku Niepodległości. W I części programu przewidziano: przemówienia oraz złożenie kwiatów i zapalenie zniczy przy pomniku upamiętniającym zbrodnie na polskich oficerach-KATYŃ-1940. Następnie dalsza część uroczystości odbywać się będzie w PSP Nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi, gdzie pod kierownictwem Pani Grażyny Olesińskiej uczniowie klasy IV a wykonają montaż słowno-muzyczny pt.”Katyńskie Dęby już szumią”.


Bogaty program obchodów 150 rocznicy bitwy pod Stefankowem odwołany?

Wójt Gminy Chlewiska i szydłowiecki Starosta zaplanowali 19 kwietnia, bogaty program uroczystości pod Stefankowem. Preliminarz przyjęto, zaproszenia wysłano, sęk w tym, że pogoda pomimo kwietnia, nadal mocno zimowa. Program zaś przewidywał przemarsz ze sztandarami pod pomnik Powstańców Styczniowych, położony na leśnej polanie pod Stefankowem. Przy Pomniku, zaplanowano przemówienia oficjeli, wykład historyczny, mszę świętą polową, złożenie kwiatów i grochówkę przy ognisku.

Chyba pod naporem zimy, jak nieoficjalnie dowiedzieliśmy się z uroczystości, w tym terminie zrezygnowano, bowiem zalegający śnieg i podmokły teren, skazywał przedsięwzięcie na porażkę, zw względu na wiosenne roztopy. Szkoda, że zapomniano wcześniej o sprawdzeniu terenu i dopuszczono do wsyłki zaproszeń, aż w najdalsze miejsca Polski. Nad uroczystością jak bowiem głosi napis na Zaproszeniu, patronat honorowy objął Prezydent Bronisław Komorowski.

Dużo lepiej z organizacją poradzili sobie 150 lat temu Powstańcy Styczniowi, rozgramiając 22 kwietnia 1863 roku, pod Stefankowem oddział Moskali. Oddziałami powstańczymi dowodził wojewoda wojskowy, płk. Dionizy Czachowski. Bitwa pod Stefankowem została wygrana, w dużej mierze dzięki strategii kpt. Stanisława Dobrogojskiego „Grzmota”.


Tagi:

Kard. Dziwisz w Łagiewnikach: przestań się lękać, Polsko!

Przestań się lękać, Polsko! Zaufaj Bogu, który jest bogaty w miłosierdzie! – mówił kard. Stanisław Dziwisz 7 kwietnia w niedzielę Miłosierdzia w krakowskich Łagiewnikach. Metropolita krakowski przewodniczył uroczystej Mszy św., odprawianej w Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Łagiewnikach. Wraz z nim nabożeństwo koncelebrowali m.in. krakowscy biskupi i księża, a także duchowni z Argentyny i Brazylii. W tegorocznych uroczystościach uczestniczyło kilkanaście tysięcy pielgrzymów z Polski i całego świata m.in. z Węgier, Niemiec, USA, Irlandii, Francji i Filipin.

W homilii kard. Dziwisz podkreślił dwa dary, które przynosi zmartwychwstały Chrystus: pokój i radość. Mówił także, że każdy chrześcijanin jest posłany, aby te dary nieść zagubionemu światu. Według niego, Kościół w sposób szczególny niesie je człowiekowi w sakramencie pojednania. „To ogromne zadanie, jakie kapłani spełniają codziennie, także w tej bazylice pojednania, a w sposób bardzo intensywny przed wielkimi Świętami w zaciszu i dyskrecji konfesjonału. Warto o tym pamiętać pośród niespokojnych, często krzywdzących, kłamliwych nieraz debat o Kościele i jego roli! Tutaj dotykamy fundamentalnej misji Kościoła, misji pojednania człowieka z Bogiem i człowieka ze swoim sumieniem” – zaznaczył metropolita krakowski.

Dodał, że w naszej Ojczyźnie jest to misja szczególna, bo dotyczy jednania ludzi podzielonych z różnych powodów. Hierarcha odwołał się do mistycznych doświadczeń św. Faustyny, która w miłosierdziu Boga dostrzegała szansę na zbawienie świata i człowieka i przypomniał, że zwracali na to uwagę dwaj poprzednicy papieża Franciszka: bł. Jan Paweł II oraz Benedykt XVI. Kard. Dziwisz dodał także, że nie można budować szczęśliwej przyszłości społeczeństwa na ludzkiej biedzie, na krzywdzie człowieka, na cierpieniu brata. „Ludziom kierującym się duchem katolickiej etyki społecznej nie może być obojętny los tych, którzy pozostają bez pracy, żyją w coraz większym ubóstwie, bez perspektyw poprawy swojego losu i losu swoich dzieci. Nie może być obcy nam los wielu polskich rodzin, zwłaszcza wielodzietnych, wielu bezrobotnych i osób w podeszłym wieku” – mówił. Zaznaczył, że dziś z łagiewnickiego Sanktuarium płynie szczególne przesłanie dla całej Ojczyzny. „Przestań się lękać, Polsko! Zaufaj Bogu, który jest bogaty w miłosierdzie!” – wzywał metropolita krakowski.


Modlitwa za pomordowanych w Stefankowie i Skłobach.

W kościele parafialnym NSJ w Nadolnej ks. Marian Dybalski 4 kwietnia modlił się w czasie mszy świętej, za 77 mieszkańców Stefankowa, zamordowanych przed 73 laty przez niemieckich okupantów. Po mszy świętej przy pomniku w Centrum miejscowości władze Gminy Chlewiska złożyły kwiaty. W uroczystości wzięło udział kilkanaście osób. Na pomniku uwidoczniono 70 nazwisk zamordowanych mieszkańców. Kolejna Eucharystia, odprawiona będzie 11 kwietnia, o godz. 18, za 246 pomordowanych mężczyzn ze wsi Skłoby. Po tej uroczystości wiązanki kwiatów złożone zostaną pod pomnikiem, w rzucowskim lesie.

Uroczyste upamiętnienie tak licznych ofiar, zapisanych na kartach polskiej martyrologii ma miejsce raz na 5 lat. Ostatnio w 2010 roku.

Nota historyczna. Stefanków. 30 marca 1940 roku w ramach operacji przeciw oddziałowi majora Hubala, Niemcy natknęli się na niewielki oddział polskich żołnierzy na wschód od Stefankowa. Polscy żołnierze ostrzeliwując się przeszli do odwrotu przechodząc przez wieś, co stało się pretekstem do aresztowania 77 mężczyzn ze Stefankowa przez żandarmerię niemiecką z Szydłowca. Niemcy przewieźli ich do Chlewiska, a potem do Szydłowca gdzie w ratuszu rozpoczęli przesłuchania wymuszane torturami. Dnia 4 kwietnia 70 uwięzionych zostało rozstrzelanych na podradomskim Firleju.


Tagi:

Disco - Plus?

W poniedziałek 8 kwietnia z samego rana ma wystartować nowa ramówka. Jak dowiedział się portal prawy.pl ze źródeł zbliżonych do nowego właściciela marki Radio Plus – Grupy Radiowej TIME – w głównej mierze będzie dominowała muzyka z gatunku Disco Polo, ograniczona zostanie ilość wejść na żywo ze studia oraz programy lokalne. Z pracą w Radiu Plus już pożegnało się kilkanaście osób, w tym na kierowniczych stanowiskach. Cięcia dotyczą pracowników newsroomu oraz autorów popularnych audycji.

Do niezbędnego minimum została ograniczona także ilość czasu przeznaczonego na programy katolickie. Zniknąć ma między innymi program z udziałem ks. Piotra Pawlukiewicza „Katechizm Poręczny”. Od początku tego tygodnia za kształt programu odpowiada Grupa Radiowa TIME, spółka zorganizowana przy Zjednoczonych Przedsiębiorstwach Rozrywkowych. Zjednoczone Przedsiębiorstwa Rozrywkowe S.A. (ZPR S.A.) to firma znana przede wszystkim z sieci kasyn w Polsce. W branży hazardowej działa od 1973 roku – m.in. projektuje oraz produkuje zaawansowane technologicznie automaty do prowadzenia gier oraz systemów dodatkowych wygranych. Szefem ZPR jest Zbigniew Benbenek, zeznający przed sejmową komisją hazardową w 2010 roku. ZPR S.A. należy do grupy kapitałowej ZPR w skład której wchodzi kilku znanych w Polsce operatorów kasyn i salonów gier. W skład spółki ZPR S.A. wchodzą także stacje radiowe takie jak Radio ESKA, VOX FM, czy Radio WaWa. Częścią grupy ZPR jest także wydawnictwo Murator S.A. wydające tabloid „Super Ekspres” oraz 12 innych tytułów wyspecjalizowanych. Przeciw zmianom dyrektorzy większości anten diecezjalnych protestują, które są właścicielami koncesji radiowych. Głos w tej sprawie zabrał m.in. ks. abp. Sławoj Leszk-Głódź, metropolita gdański. W oświadczeniu przekazanym na ręce nowego inwestora podkreśla jednoznaczny sprzeciw wobec jakichkolwiek zmian programowych. Oto treść dokumentu w całości:

„Szanowni Państwo, Pragnę poinformować, że jak dotąd nie wyraziłem aprobaty dla nowego formatu muzycznego sieci rozgłośni katolickich Radio Plus, określanego jako „disco”. Na naszym lutowym spotkaniu w Gdańsku umówiliśmy się, że przekazanie stronie kościelnej pełnej nowej oferty programowej nastąpi w formie pisemnej. Dotyczyło to m. in. formatu muzycznego oraz umowy o współpracy pomiędzy zaangażowanymi inwestorami. Powyższe treści do tej pory nie zostały mi udostępnione. W tej sytuacji wyrażam jednoznaczny sprzeciw wobec jakichkolwiek zmian programowych, do chwili uzgodnienia ich z podmiotami kościelnymi stanowiącymi sieć Radia Plus. Niepodjęcie rozmów traktować będę jako jednostronne zerwanie naszych dotychczasowych umów.


Krzyż na Giewoncie podświetlony, watry pamięci o Janie Pawle II

Wczoraj o godz. 21. 37 grupa zakopiańczyków podświetliła postument krzyża na Giewoncie. Na całym Podhalu zapłonęły watry pamięci. W ramach obchodów 8. rocznicy śmierci Jana Pawła II odbyły się w góralskich świątyniach modlitwy dziękczynne i koncerty.

Tradycyjnie 2 kwietnia o godz. 21. 37 grupa zakopiańczyków podświetliła specjalnym agregatem prądotwórczym krzyż na Giewoncie. – Każdy z nas przyniósł na szczyt swoje intencje. Jesteśmy szczęśliwi, że dotarliśmy tu po raz kolejny, aby przypomnieć każdemu o tej ważnej dacie – mówił KAI Szymon Jędrusik. Zaznaczył, że każdy z członków grupy pozostaje na szczycie na krótkiej kontemplacji i modlitwie. Droga na szczyt zajęła zakopiańczykom cały dzień. Wyruszyli z Zakopanego jeszcze przed godz. 10 rano. – Warunki są bardzo trudne – relacjonował Szymon Jędrusik. Górale wracali do miasta nocą. Wieczorem szacowali, że dojdą do swoich domów wczesnym rankiem.

Górale spotkali się także przy górnej stacji kolejki krzesełkowej na Górze Wdżar koło Kluszkowiec. O godzinie 20.30 rozpoczęła się tam uroczysta Msza św. w intencji dziękczynnej za beatyfikację Jana Pawła i z prośbą do Boga o rychłą kanonizację. Msza święta co roku przyciąga na szczyt śpiącego wulkanu dziesiątki mieszkańców nie tylko Kluszkowiec, ale również okolicznych miejscowości. Na szczyt można było się dostać kolejką krzesełkową, którą bezpłatnie na ten czas udostępniła firma Czorsztyn-ski. Po Mszy świętej na samym szczycie zapłonęła watra pamięci. Na Górze Wdżar kard. Karol Wojtyła spotykał się z młodzieżą oazową. By upamiętnić tamte chwile w dawnym wyrobisku kamieni w górze powstał w 2011 roku Wąwóz Papieski.


Tagi:

PiS chce potępienia przez Sejm profanacji obrazu na Jasnej Górze

Klub parlamentarny Prawa i Sprawiedliwości chce, by Sejm na rozpoczętym dziś trzydniowym posiedzeniu potępił w specjalnej uchwale profanację obrazu Matki Bożej na Jasnej Górze, do której doszło w grudniu ub. roku. PiS złożyło w tym celu wniosek o uzupełnienie obrad Sejmu.

Projekt uchwały „w sprawie aktu profanacji Cudownego Obrazu Matki Bożej na Jasnej Górze w Częstochowie” podpisało 38 posłów Prawa i Sprawiedliwości.

Domagają się w nim, by Sejm wyraził „głębokie oburzenie i ubolewanie” znieważeniem jasnogórskiego wizerunku. „Ten bezprecedensowy akt wandalizmu musi zostać surowo potępiony. Nie może być i nie będzie zgody na niszczenie najważniejszych dla Polaków relikwii i symboli, na których opiera się nasza narodowa tożsamość” – brzmi fragment projektu uchwały.


Tagi:

Rzeczpospolita: Polski początek Franciszka

Tomasz Krzyżak pisze w "Rzeczpospolitej" o pierwszych decyzjach personalnych jakie papież Franciszek podjął w sprawie polskiego Kościoła. Jak czytamy, dotychczasowy metropolita lwowski, abp Mieczysław Mokrzycki zostanie nowym metropolitą wrocławskim. Zastąpi na tym stanowisku abp. Mariana Gołębiewskiego, który w zeszłym roku skończył 75 lat. Ojciec Święty nominował także dwóch biskupów pomocniczych w Warszawie. Po wypadku bp. Piotra Jareckiego i chorobie bp. Mariana Dusia, kard. Kazimierz Nycz "ze wszystkimi uroczystościami musi poradzić sobie tylko z jednym biskupem pomocniczym Tadeuszem Pikusem".

Dziennikarz podaje, że nowymi biskupami mają zostać ks. prof. Wojciech Bartkowicz, rektor warszawskiego seminarium oraz ks. Janusz Bodzon, kanclerz kurii. Jak czytamy, bp Jarecki ma zostać kapelanem w żeńskim klasztorze na południu Polski. Jak zauważa Krzyżak, od kilku lat w polskim Kościele mamy do czynienia ze "sporą zmianą pokoleniową". W tym roku wiek emerytalny osiągnie kilku ordynariuszy, w tym prymas abp Józef Kowalczyk. "Na emerytury odchodzą biskupi, którzy przez lata byli twarzami polskiego Kościoła" - czytamy. Są to: kard. Franciszek Macharski, abp Stanisław Nowak, abp Damian Zimoń i abp Henryk Muszyński oraz bp Antoni Dydycz. Kilka miesięcy temu wiek osiągnęli bp Kazimierz Górny oraz bp Tadeusz Rakoczy. Krzyżak wyjaśnia, że w momencie osiągnięcia wieku 75 lat biskup oddaje się do dyspozycji papieża, ten może przyjąć rezygnację, albo poprosić biskupa o dalsze pełnienie posługi. Jak czytamy, Jan Paweł II często wybierał tę drugą opcję, tymczasem Benedykt XVI "rezygnację przyjmował niemal natychmiast". Krzyżak pisze o tym, że w przypadku rezygnacji abp. Gołębiewskiego mieliśmy do czynienia z szeregiem nazwisk potencjalnych kandydatów, wymieniano m.in. bp. Andrzeja Dziubę, ordynariusza łowickiego, "który podobno dusi się w ciasnym Łowiczu", a także abp. Sławoja Leszka-Głódzia, którego szanse miały spaść do zera po publikacjach "Wprost". Jak czytamy, objęcie funkcji metropolity wrocławskiego wiąże się z prestiżem, ponieważ "metropolici wrocławscy zazwyczaj zostają kardynałami". Obecnie abp Mokrzycki ma być skonfliktowany z władzami ukraińskimi od których próbuje odzyskać katolickie kościoły, a także z Polonią, ponieważ wprowadził w lwowskiej katedrze mszę św. również po ukraińsku - czytamy. Ma on być także skonfliktowany z kard. Stanisławem Dziwiszem.


Tagi:

Radomianie zdecydują o części budżetu na 2014 r.

Portal samorzoądowy informuje, że 2 kwietnia, w Radomiu rozpoczęły się konsultacje społeczne budżetu obywatelskiego na 2014 r. Propozycje inwestycji mogą zgłaszać wszyscy mieszkańcy mający więcej niż 16 lat.

Budżet obywatelski zostanie ustalony w Radomiu po raz pierwszy. Miasto zarezerwowało na ten cel 3 mln zł. Mieszkańcy mogą zgłaszać swoje pomysły do 17 maja. Formularze w formie elektronicznej można pobierać ze strony internetowej miasta. Papierowe formularze są dostępne m.in. w biurze rady miejskiej i biurze obsługi mieszkańca urzędu miejskiego. Wnioski będą zbierane m.in. podczas spotkań prezydenta miasta z mieszkańcami.

Pierwszą weryfikację zgłoszonych pomysłów, m.in. pod kątem możliwości ich realizacji, przeprowadzą wydziały magistratu. Następnie propozycje trafią do specjalnego zespołu opiniującego, w skład którego wejdą m.in. skarbnik miasta, przewodniczący miejskich klubów radnych oraz przedstawiciel Parlamentu Młodzieży Miasta Radomia.


Tagi:

Orędzie wielkanocne papieża Franciszka

Drodzy bracia i siostry w Rzymie i na całym świecie, dobrych Świąt Zmartwychwstania Pańskiego! – tymi słowami rozpoczął swe wielkanocne orędzie „Urbi et orbi” papież Franciszek. Wygłosił je w południe z balkonu bazyliki św. Piotra w Watykanie, ubrany w swą zwykłą białą sutannę. Słuchało go 250 tys. wiernych zgromadzonych na placu i na ulicy Conciliazione. Papież wyraził pragnienie, by wieść o Zmartwychwstaniu Chrystusa „dotarła do każdego domu, każdej rodziny, zwłaszcza tam, gdzie jest najwięcej cierpienia, do szpitali, do więzień…”. Chciałbym przede wszystkim, aby dotarła ona do wszystkich serc, bo tam Bóg pragnie zasiać tę Dobrą Nowinę – mówił Ojciec Święty.

Prosił zmartwychwstałego Chrystusa o pokój dla całego świata, szczególnie dla Bliskiego Wschodu, Iraku, „ukochanej Syrii”, Afryki i Azji, „zwłaszcza na Półwyspie Koreańskim”. Pytając, jaki sens ma fakt, że Jezus zmartwychwstał, wskazał, iż „oznacza to, że Boża miłość jest silniejsza niż zło i nawet śmierć. Znaczy to, że miłość Boga może przemienić nasze życie, sprawić, aby zakwitły te obszary pustyni, jakie są w naszym sercu”. – Ta sama miłość, z powodu której Syn Boży stał się człowiekiem i poszedł aż do końca drogą pokory i daru z siebie, aż do piekieł, aż do otchłani oddzielenia od Boga, ta sama miłosierna miłość zalała światłem martwe ciało Jezusa i przemieniła je, sprawiła, że przeszło do życia wiecznego – tłumaczył biskup Rzymu. Dodał, że zmartwychwstanie Pańskie jest „przejściem człowieka z niewoli grzechu, zła, do wolności miłości i dobra. Ponieważ Bóg jest życiem, jedynie życiem, a jego chwałą jest żywy człowiek”. Prosił zmartwychwstałego Jezusa, „który przemienia śmierć w życie, aby przemienił nienawiść w miłość, zemstę w przebaczenie, wojnę w pokój”. Błagał Go o pokój na Bliskim Wschodzie, w Iraku i w „ukochanej Syrii, dla jej mieszkańców dotkniętych konfliktem i dla licznych uchodźców, którzy czekają na pomoc i pocieszenie. Jakże wiele przelano krwi! Ileż cierpienia trzeba jeszcze zadać, zanim uda się znaleźć polityczne rozwiązanie kryzysu?” – pytał papież. Prosił o pokój w Afryce, szczególnie zaś Mali, Nigerii, Demokratycznej Republice Konga i Republice Środkowoafrykańskiej, o pokój w Azji, „zwłaszcza na Półwyspie Koreańskim”. O „pokój dla całego świata, nadal tak bardzo podzielonego chciwością tych, którzy poszukują łatwych zysków, zranionego egoizmem zagrażającym życiu ludzkiemu i rodzinie, egoizmem, który nadal dopuszcza się handlu ludźmi, rozszerzającego się niewolnictwa w tym dwudziestym pierwszym wieku. Pokój dla całego świata rozdartego przez przemoc związaną z handlem narkotykami i nieuczciwą eksploatacją zasobów naturalnych! Pokój dla naszej Ziemi! Niech Jezus Zmartwychwstały przyniesie ulgę tym, którzy są ofiarami klęsk żywiołowych i niech uczyni nas odpowiedzialnymi stróżami stworzenia” – wołał papież.