Tagi:

Folkowo nad fosą..

W tegorocznej edycji Oólnopolskiego Przeglądu Folkowych Kapel i Zespołów folklorystycznych, wzięło udział 16 zespołów. Jedenaście zespołów tanecznych i pięć kapel. Prezentowały one opracowane artystycznie melodie ludowe i własne kompozycje z wykorzystaniem instrumentów takich jak: akordeon, trąbka, klarnet, instrumenty perkusyjne oraz tradycyjne instrumenty ludowe. Taneczne zespoły folklorystyczne zaprezentowały tańce, opracowane w artystycznej formie, przy współpracy z choreografów, instruktorów muzyki, aranżerów i reżyserów.

Łącznie wsytąpiło blisko pięciuset artystów z różnych stron Polski. Na zamkowej scenie przentowano ludowe pieśni i tańce. Było to wyjątkowe święto folkloru, w pięknym, profesjonalnym wykonaniu.

Zespoły oceniło jury w składzie: choreograf Alina Kościółek - Rusin, muzyk Jerzy Dynia, oraz folklorysta Adolf Krzemiński. Po obejrzeniu wszystkich prezentacji konkursowych jury przyznało: w kategorii tanecznych zespołów folklorystycznych : dwie równorzędne I -wsze nagrody: Zespołowi Tańca Ludowego „HARNAM” z Łodzi oraz Zespołowi Pieśni i Tańca „RESOVIA SALTANS” z Rzeszowa. Ngrody po 2000 złotych ufundowali Burmistrz Szydłowca i CJK Zamek w Szydłowcu.


Sukcesy Bartosza Kaszuby - ucznia Publicznego Gimnazjum nr 1

Bartosz Kaszuba, uczeń Publicznego Gimnazjum nr 1 w Zespole Szkół im. Jana Pawła II w Szydłowcu , został laureatem dwóch konkursów przedmiotowych dla uczniów gimnazjum województwa mazowieckiego: konkursu historycznego i konkursu geograficznego w roku szkolnym 2012/2013. Tytuł laureata otrzymali uczestnicy etapu wojewódzkiego, którzy uzyskali co najmniej 80% punktów możliwych do zdobycia. Bartosz uzyskał 81,5% prawidłowych odpowiedzi z geografii i 88,5% z historii.

Aby dotrzeć do zawodów finałowych, należało przejść przez etap szkolny oraz rejonowy. Na szczególne uznanie zasługuje fakt, że nasz uczeń na szczeblu rejonowym uzyskał bardzo dobre wyniki: z geografii 98,5% poprawnych odpowiedzi, a z historii 100%. A przecież Bartosz jest dopiero w drugiej klasie gimnazjum.

Należy zwrócić uwagę na sumienność i obowiązkowość Bartosza. Regularnie uczestniczył w zajęciach nadobowiązkowych z tych przedmiotów, poszerzał i utrwalał swoją wiedzę. Nie ulega wątpliwości, że interesuje się on zagadnieniami z dziedziny geografii czy historii, jest też niezwykle pracowity. A przy tym, jak twierdzą jego koledzy, jest nieocenionym kolegą, zawsze służy pomocą, często poświęca swój wolny czas, by wytłumaczyć niejasne dla nich zagadnienia. Znajduje też czas na wspólne wyjścia, wycieczki rowerowe.


Tagi: , , ,

Pracownicy maja problemy z dotarciem do pracy

Firmy zlokalizowane we wschodniej części Szydłowca i gminy, protestują w związku z utrudnieniami w dojściu do ich przedsiębiorstw. Skrzyżowanie ulicy Kolejowej i obwodnicy Szydłowca, to obecnie plac budowy wiaduktu i drogi ekspresowej S 7. Ostatnio zmieniła się tutaj organizacja ruchu i zlikwidowano przejście dla pieszych, dla samochodów wyznaczono 1,5 km objazd. Praktycznie tę samą drogą powinni przebyć piesi.

W piśmie do Burmistrza Artura Ludwa, przedsiębiorcy apelują o utworzenie bezpiecznego przejścia na poziomie ul. Kolejowej. Wykonawca drogi przy reorganizacji objazdu, zlikwidował bowiem funkcjonujący dotychczas trakt pieszy, bez zapewnienia możliwości przejścia na droga stronę drogi. Innym postulowanym rozwiązaniem, gdyby wznowienie ruchu pieszego nie było możliwe, byłby przewóz osób, na drugą stronę budowy. Obecnie bowiem droga piesza wydłużyła się w tym miejscu o ok. 1,5 km. Protest podpisali przedstawiciele 7 największych firm mających siedziby lub zakłady produkcyjne we wschodniej części miasta i w jego pobliżu.

Sprawa dotyczy także mieszkańców tej części miasta.