Bezpieczna droga do szkoły

19 kwietnia br. w Powiatowym Urzędzie Pracy spotkali się organizatorzy i współorganizatorzy powiatowej edycji konkursu „Bezpieczna droga do szkoły”. W spotkaniu wzięli udział: wicestarosta szydłowiecki Roman Woźniak, przedstawicielki Urzędu Marszałkowskiego oraz przedstawiciele z gmin powiatu szydłowieckiego, funkcjonariusze Policji i Państowej Straży Pożarnej. Organizatorem przedsięwzięcia jest Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego.

Konkurs obejmować będzie dwa etapy: I – eliminacje gminne dla wszystkich uczniów klas IV-VI szkół podstawowych oraz uczniów klas I-II gimnazjów, II – finał powiatowy dla 20 uczniów z każdej gminy (5 dziewcząt i 5 chłopców ze szkół podstawowych oraz 5 dziewcząt i 5 chłopców z gimnazjów). Celem konkursu jest szerzenie wiedzy wśród dzieci i młodzieży w zakresie bezpieczeństwa w ruchu drogowym.

Uczniowie przystępujący do eliminacji gminnych otrzymają podręczniki z zakresu Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego, natomiast uczniowie zakwalifikowani do finału powiatowego otrzymają jako nagrodę zestawy zawierające wyposażenie rowerzysty. Zwycięzcy w każdej z czterech kategorii otrzymają cenne nagrody. Całość projektu finansuje Samorząd Województwa Mazowieckiego. Finał powiatowy przewidziany jest na 22 maja br. Koordynatorem konkursu na terenie powiatu szydłowieckiego jest Wydział Edukacji, Zdrowia, Kultury i Sportu Starostwa Powiatowego


Dodaj Komentarz