Przedszkole Miś w Gminie Mirów już funkcjonuje!

Od 2 kwietnia w Gminie Mirów, najmłodsi mieszkańcy mają większy dostęp do edukacji przedszkolnej. Wszystko to możliwe jest dzięki realizacji projektu w ramach, którego w Zbijowie Małym, w Gminie Mirów zostało utworzone Przedszkole Miś.

Projekt realizowany przez Gminę Mirów zakładający utworzenie przedszkola współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Projekt pod nazwą „Przedszkole MIŚ” realizowany będzie w okresie od 01.03.2013 r. do 30.09.2014 r. Ogólna wartość projektu wynosi 399 923, 00 zł w tym: dofinansowanie w ramach EFS 339 823, 00 zł, natomiast wkład własny Gminy Mirów to 60 100,00 zł. Głównym celem projektu jest objęcie wychowaniem przedszkolnym przez okres 18 miesięcy, 30 dzieci w wieku 3-4 lat, które dotychczas nie uczestniczyły w wychowaniu przedszkolnym z terenu Gminy Mirów.

Dzieci uczęszczające do Przedszkola Miś mają szansę rozwoju poprzez zabawę i różnego rodzaju zajęcia dydaktyczne. Aby podniesienie, jakość usług edukacyjnych wprowadzono zajęcia z języka angielskiego, teatralno-taneczne, artystyczne gimnastyczne z elementami korekcji oraz korekcję wad wymowy. Aby wszystkie te zajęcia przynosiły zamierzony efekt zastaną do nich zakupione niezbędne pomoce naukowe.