Tagi: ,

Dziś 1047 rocznica Chrztu Polski

14 kwietnia 966 roku miał miejsce Chrzest Polski. Datę tę przyjmuje się za symboliczny początek państwowości polskiej. Chrzest władcy Mieszka I i jego otoczenia odbył się jak na to wiele wskazuje, w Wielką Sobotę 14 kwietnia 1047 lat temu, stanowiąc datę początku chrystianizacji państwa polskiego, która trwała potem jeszcze przez długie lata. Mieszko I przyjął chrzest w obrządku rzymskim. Chrzest władcy i erygowanie niezależnego biskupstwa zrównały państwo gnieźnieńskie z chrześcijańskimi krajami Europy i związały Polskę z zachodnim kręgiem kultury chrześcijańskiej.

W chwili przyjęcia chrztu Mieszko I rządził już państwem zorganizowanym (wg zapisków Ibrahim ibn Jakuba) z dużą siłą wojskową. Nie chciał go przyjąć od Niemców, więc ożenił się z czeską księżniczką Dobrawą i przyjął chrzest za pośrednictwem Czechów. Chrzest miał także wymiar polityczny, a zachowanie Mieszka I w tamtym czasie świadczy o jego świetnym rozeznaniu i dalekowzroczności.

Od ubiegłego roku trwają przygotowania do Jubileuszu Chrztu Polski, który ma być obchodzony w 2016 roku. 23 kwietnia 2012 roku w Poznaniu pod przewodnictwem arcybiskupa Stanisława Gądeckiego, odbyło się spotkanie założycielskie komitetu organizacyjnego obchodów 1050. rocznicy Chrztu Polski. Metropolita poznański w przemówieniu do członków komitetu podkreślił wtedy, że Chrzest Polski w 966 roku był przede wszystkim wydarzeniem religijnym, który zapewnił nam korzystanie z owoców Męki i Zmartwychwstania Chrystusa, umożliwiając osiągnięcie zbawienia. Episkopat Polski stara się także o to aby Światowe Dni Młodzieży w 2015 r. odbyły się w Krakowie i rozpoczęły obchody 1050. rocznicy chrztu Polski. Biskupi skierowali już pod koniec 2011 r. list w tej sprawie do papieża Benedykta XVI. Po ostatnim konklawe wstępne zaproszenie dla papieża Franciszka przekazali kardynałowie Nycz i Dziwisz. Papież wyraził zainteresowanie tą inicjatywą i można się więc spodziewać, że sprawa ta będzie omawiana na gruncie kościelnym i państwowym.

Zaproszenie dla Papieża w związku z 1050-leciem Chrztu Polski wystosowali także przedstawiciele blisko 15O ruchów i organizacji, obecni na spotkaniu 16 marca w historycznej Sali BHP Stoczni Gdańskiej. W liście skierowanym do papieża Franciszka napisali:

Czcigodny Ojcze Święty! My zebrani w historycznej Sali BHP w Gdańsku beneficjenci przemian zainicjowanych przez bł. Jana Pawła II pragniemy życzyć Ojcu Świętemu wszelkich łask Bożych! Serdecznie zapraszamy do Polski! Jako Obywatele świadomi wagi chrztu Polski w 966 roku szczególnie serdecznie zapraszamy do odwiedzenia naszej Ojczyzny w 1050 rocznicę chrztu Polski tj. 2016 roku.

Do tej historycznej daty zostało dokładnie 3 lata, może to właściwy czas aby pomyśleć jaki nasze środowisko: parafii, miasta i powiatu, włączy się w przygotowania tej historycznej rocznicy. W 2016 roku mnie także 615 lat od erygowania szydłowieckiej parafii św. Zygmunta. Jubileusz może być szansą przypomnienie i upomnienia się o źródła naszej tożsamości narodowej i państwowej. Powrotu do chrzcielnych żródeł naszej wiary i kształtowanej przez nią kultury i obyczajów narodowych. To szczególnie ważne wobec naporu lewackich ideologii prowadzących do szerzenia halucynogennych idei, których celem jest oderwania nas i naszego człowieczeństwa od prawdy, dobra i piękna, naszej wiary i tożsamości narodowej.


Dodaj Komentarz