Dożynek czas..!

W Jastrzębiu i Wysokiej odbyły się dziś gminne dożynki, na którym za polony ziemi dziękowali rolnicy i ogrodnicy z gminy Jastrząb i Szydłowiec. Rolników w naszym powiecie jest coraz mniej, jednak, jednak nie przeszkada to do świętowania i wdzięczności za plony ziemi, także wdzięczności Bogu za dar życia, wzrostu i owocowania.

Mamy bowiem świadomość jak ważny jest dar chleba powszedniego. Taką dziękczynną modlitwę za dar chleba, zanoszono również na dożynkach parafialnych, w szydłowieckiej farze.

Codziennie korzystamy z darów ziemi i pracy rolników, więc czas świętowania po zebranych plonach mocno zakorzenił się w polskiej tradycji.


Tagi:

Opowieści pastuszków w Jastrzębiu?

Wyobraźmy sobie sytuację... mała wioska, wokół pola i łany zbóż oraz pastuszkowie, którzy prowadzą swoje owce na wypas. Ale nie tacy, ot zwykli pastuszkowie, lecz ci sami, którzy byli świadkami narodzenia niezwykłego Dziecka w grocie betlejemskiej. O czym mogli opowiadać swoim dzieciom i wnukom kilkanaście lub kilkadziesią lat od niezwykłego wydarzenia? Czy historia, którą przeżyli zmieniła na zawsze ich życie?

Taką sytuację przedstawiła grupa młodzieży parafii Jastrząb w przedstawieniu „Śpiewajmy i grajmy Mu” połączonym ze wspólnym kolędowaniem. Spotkanie odbyło się 22 stycznia 2012 roku w świetlicy środowiskowej w Jastrzębiu. Młodzież jastrzębska wykazała się fenomenalnym talentem aktorskim oraz talentem wokalno-instrumentalnym. Nad całością czuwali pani Agnieszka Szpara oraz ks. Kamil Kowalski. Nowe spojrzenie - oczami pastuszków- na przyjście Zbawiciela ukazuje prawdę naszej wiary, że Bóg stał się taki jak my, żebyśmy mogli się stać tacy jak On. Spotkanie to stało się impulsem do przeżycia jeszcze raz świątecznej radości i wdzięczności wobec Najwyższego.

Wśród publiczności, która licznie przybyła w to niedzielne popołudnie znalazły się tak szacowne osoby jak: wójt Zofia Kosno, wiceprzewodniczący Rady Powiatu Jan Gula oraz wiceprzewodniczący Rady Gminy w Jastrzębiu Marian Kosno.


Dożynki w Jastrzębiu

Gminne dożynki w Jastrzębiu z udziałem wicemarszałka Leszka Ruszczyka i starosty Włodzimierza Górlickiego odbyły się dzisiaj nad jastrzębskim zalewem. Najpierw jednak w kościele pod wezwaniem św. Jana Chrzciciela, w czasie mszy świętej koncelebrowanej pod przewodnictwem ks. proboszcza Zbigniewa Tuchowskiego, dziękowano Bogu za plony i trud rolnika.

Po przejściu korowodu dożynkowego nad jastrzębski zalew. Wójt Zofia Kosno w swym wystąpieniu podziękowała za ofiarnę pracę rolnikom i przedsiębiorcom, „za smak chleba pieczonego z polskiego zboża”. Wyróżniającym się rolnikom, pszczelarzom i działkowcom wręczono dyplomy i drobne upominki. Dyplomami nagrodzono także laureatów wiedzy o Gminie Jastrząb. Wręczono także odznaki Zasłużony dla Gminy Jastrząb. Oficjalni goście zostali zaproszeni przez panią Wójt zostali na obiad w Zespole Szkół im Tadeusza Kościuszki. Mieszkańców zaś poczęstowano chlebem ze smalcem i kapuśniakiem. Dla wszystkich zagrała Orkiestra Dęta z Suchedniowa, zespoły ludowe z Gminy Jastrząb. Zespoły muzyczne „One Way”, Pirania, D-Bomb i TSK. Dożynki zakończyła zabawa taneczna i pokaz sztucznych ogni przed godziną 21.

Organizatorami imprezy promującej Jastrząb, był miejscowy Urząd Gminy, Bibloteka Gminna, Lokalna Grupa działania „Na Piaskowcu” i Stowarzyszenie „Rozwój i Integracja Gminy Jastrząb”.


Tagi:

W Jastrzębiu jest pełniący obowiązki

W urzędzie gminy Jastrząb, dziś o godz.11.30 obowiązki wójta przejął Robert Rutkowski, któremu nominację na to stanowisko, zatwierdzoną przez Prezesa Rady Ministrów, wręczył wojewoda mazowiecki Jacek Kozłowski.

Osoba pełniąca funkcję wójta gminy Jastrząb powołana została w związku z prawomocnym zawieszeniem w czynnościach służbowych poprzedniej wójt Zofii K. Od końca października, w związku tym że nie było osoby która mogłaby zgodnie z prawem zastępować zawieszoną w czynnościach panią Wójt, w gminie narastały problemy związane z brakiem osoby decyzyjnej.

Robert Rutkowski dotychczas pracował m.in. w Urzędzie Marszałkowskim i Wojewódzkim Urzędzie Pracy w Warszawie.


Gąsawianki śpiewają już 45 lat

W Gąsawach Rządowych 20 kwietnia śpiewaczki z Zespołu Ludowego „Gąsawianki”, ich rodziny, znajomi, przyjaciele, (w tym zaprzyjażnione zespoły ludowe), razem na ludowo świętowali jubileusz 45-lecia "Gąsawianek". W uroczystości wzięli udział także przedstawiciele władz Gminy Jastrząb i Powiatu Szydłowieckiego.

Obchody Jubileszu rozpoczęto w kościele parafialnym św. Edwarda w Gąsawach Rządowych. Mszę świętą dziękczynną celebrował ks. prob. Janusz Krupa. Nawiązując do odczytanej ewangelicznej przypowieści o talentach. Ksiądz Proboszcz wyraził radość, że członkinie Zespołu, pomimo wielu obowiązków rodzinnych przez te 45 lat pomnażały otrzymany od Boga talent.

Było to możliwe – mówił Proboszcz, dlatego że było zamiłowanie do śpiewania, radość z tego, co się robi, podbudowywane radością tych, którzy oglądali występy Zespołu.


Krogulcza-Kowala-Jastrząb. Pierwszy Rajd Rowerowy Szlakiem Powstańców Styczniowych

Pierwszy Rajd Rowerowy Szlakiem Powstańców Styczniowych z Krogulczej Mokrej koło Orońska wyruszył 22 maja z spod dębu Czwartak w Krogulczy Mokrej, w powiecie szydłowieckim. W I Rajdzie na trasie: Krogulcza Mokra -Kowala Stępocina –Jastrząb, uczestniczyło łącznie 130 rowerzystów. Siedemdziesięciu wyruszyło z Krogulczy, pozostali dołączali na przystankach w Kowali i Woli Lipienieckiej.

Przy zabytkowym, pamiętającym powstańców styczniowych Dębie, uczestników powitał Henryk Nosowski, wójt Gminy Orońsko. O powstańczej historii tej ziemi opowiadał z żarem regionalista Stefan Stanik. Uczestnicy mieli do pokonania 26 kilometrów. Zaraz po starcie przejechali obok Mogiły i Pomnika Powstańców. Pomnik w Krogulczy Mokrej powstał w 1920 roku, staraniem 8 Pułku Legionów. Upamiętnia żołnierzy powstańczych poległych w walce i zmarłych z ran po Bitwie pod Kowalą.

Pierwszy przystanek na trasie był w Kowali, przy mogile i pomniku upamiętniającym zwycięską Bitwę z wojskami rosyjskim, która miała miejsce 21 sierpnia 1863 roku. Uczestników Rajdu powitał zastępca wójta Gminy Kowala, Dariusz Bulski. Był jeszcze jeden przystanek w Woli Lipienickiej i następnie zakończenie rajdu, przy Zalewie w Jastrzębiu koło Szydłowca. Tutaj odbyło się oficjalne powitanie uczestników Rajdu oraz gości Imprezy. Powitał ich gospodarz gminy wójt Andrzej Bracha. Na jego zaproszenie licznie przybyli samorządowcy z terenu powiatu szydłowieckiego z burmistrzem Arturem Ludwem oraz przedstawiciele Gmin: Kowala i Skarżysko-Kościelne. Był także przedstawiciel zespołu pełnomocnika MON ds. społecznych inicjatyw probronnych ppłk. Sławomir Gąsior i Komendant Związku Strzeleckiego starszy insp. ZS Roman Burek.


II Rajd Szlakiem Powstańców Styczniowych

Blisko 100 rowerzystów wzieło udział w II Rajdzie Rowerowym Szlakiem Powstańców Styczniowych "Za Waszą i Naszą Wolność". Wyruszli 18 czerwca o godz. 12 z Krugulczy Mokrej, w której znajduje się mogiła 15 powstańców styczniowych i po przejechaniu około 35 km, przed godziną 15 dotarli do Jastrzebia. Po drodze zatrzymali się przy Pominku Powstańczym upamietniającym stoczoną 21 sierpnia 1863 roku Bitwę pod Kowalą. Impreza zakończyła się biesiadą przy muzyce nad jastrząbskim zalewm. W jej trakcie prowadzono zbiórkę na rzecz chorej Klaudii. Patronat nad tym wydarzeniem sprawował Starosta Szydłowiecki.

W Bitwie pod Kowalą powstańcze oddziały pod wodzą Eminowicza i Teodora Cieszkowskiego, w nierównym boju oparły się Rosjanom i zmusiły nieprzyjaciela do odwrotu. W potyczce zginęło 15 powstańców, a rannych było 28. Wieś Kowala został doszczętnie spalona przez carskich żołnierzy. Polegli pod Kowalą powstańcy zostali pochowani w Krogulczej.
Pomnik w Kowali wzniesiony został nieopodal ziemnej mogiły w 1989 roku z inicjatywy Państwa Warchołów, przy poparciu miejscowego społeczeństwa.