Chlewiska od blisko 900 lat pod opieką św. Stanisława

Parafia św. Stanisława w Chlewiskach 8 maja corocznie (w tym roku wyjątkowo 9 maja) obchodzi swoje święto patronalne. Od blisko 900 lat Chlewiskom patronuje św. Stanisław BM. Początki kościoła w Chlewiskach sięgają roku 1121, kiedy to Piotr Dunin ze Skrzynna wybudował romańska świątynię. Początki parafii giną w mrokach dziejów, potwierdzone jest powstanie parafii pomiędzy rokiem 1253 a 1326.

Kult św. Stanisława rozpoczął się w Krakowie, od przeniesienia jego relikwi w 1088 roku do katedry krakowskiej. W Polsce zaczął sie rozpowszechniać w końcówce XI wieku. Chlewiska więc z pierwszym kościołem pw. św. Stanisława z 1121 roku należą do najstarszych miejsc jego kultu w Polsce.

Obecny kościół parafialny dedykowany tak jak poprzedni św. Stanisławowi biskupowi i męczennikowi, wybudował Mikołaj Chlewicki kasztelan małopolski, w stylu późnogotyckim na zrębach poprzedniego romańskiego w latach 1511-1512. Z tego czasu pochodzi prezbiterium, oraz północna kaplica pod wezwaniem Matki Bożej Różańcowej oraz północna zakrystia.


Tagi:

Terror w Chlewiskach?

Nieznaną substancję, ktoś zostawił na klatce schodowej pod wykładziną podłogową Urzędu Gminy w Chlewiskach. Strażacy, którzy weszli do środka znaleźli rozgniecioną fiolkę. Badane jest, co w niej było. Wszystko zaczęło się przed godziną 11. W Urzędzie Gminy w Chlewiskach błyskawicznie rozniósł się silny zapach nieznanego pochodzenia. Pierwsze skojarzenia było takie, że ktoś rozpylił w budynku gaz.

Pracownicy uciekli na zewnątrz. Wezwano też straż pożarną. Na miejsce pojechali ratownicy z Szydłowca oraz samochód rozpoznania chemicznego z Radomia.

Strażacy weszli do urzędu w aparatach tlenowych - mówi Bartłomiej Wilczyński, z szydłowieckiej straży pożarnej i wietrzyli budynek. Jeszcze nie wiadomo, co to była za substancja – mówi Krzysztof Banaszek, komendant powiatowy straży pożarnej w Szydłowcu. Czekamy na chematograf z Warszawy. Urządzenie to może pomóc w ustaleniu, co środek chemiczny był w fiolce.


Tagi:

Rok 1863. Chlewiska, Stefanków

O ile szydłowiecki epizod powstańczy związany jest z naczelnikiem wojennym województwa sandomierskiego płk. Marianem Langiwiczem, o tyle pobliskie Chlewiska, związane są jednym z najdzielniejszych dowódców powstańczych, Dionizym Czachowskim. Mianowanym w kwietniu 1863 roku pułkownikiem i naczelnikiem wojennym, a w październiku 1863 roku generałem.

W okolicach Szydłowca i Chlewisk Czachowski ze swoimi oddziałami pojawiał się kilkakrotnie. W niedzielę 22 maja odbył się uroczysty przemarsz z rozwiniętym sztandarem i patriotycznym śpiewem przez Chlewiska, po czym ruszono pod Szydłowiec, skąd załoga moskiewska od razu uciekła. Ponownie – 24 maja oddział Czachowskiego szedł traktem spod Piekła w kierunku Chlewisk, ale skręcił przed tą miejscowością w lasy i bezdrożami zawrócił ku wsi i hucie Furmanów. 27 i 28 maja Czachowski poruszał się znów w okolicach Przysuchy, Korytkowa, Mechlina, Goździkowa i Rusinowa. A 3 czerwca w Słupi Nadbrzeżnej wręczono wojewodzie sandomierskiemu - uroczyście w kościele nominację Rządu Narodowego na generała.

Dzięki pisarzowi sztabowemu Czachowskiego, Antoniemu Drążkiewiczowi, który odnotował cały przebieg walk swego dowódcy, pozostało nam świadectwo historyczne. Wydane we Lwowie w 1890 „Wspomnienia Czachowszczyka z roku 1863” tegoż autora zawierają m.in. szczegółowy opis bitwy pod Stefankowem.


Obchody 10 rocznicy Bitwy pod Stefankowem odwołane!

Wójt Chlewisk Krzysztof Adamczyk, odwołał obchody rocznicowe Bitwy pod Stefankowem. Uroczystości miały się odbyć 19 kwietnia, pod patronatem Prezydenta RP Bronisława Komorowskiego. Wójt Adamczyk, jako powód rezygnacji z uroczystości podał problemy organizacyjne. Niestety nie podano bliżej powodów tychże problemów. Ogólnie wiadomo, że sukces ma wielu ojców, porażka jest sierotą.

Wiadomo z zaproszeń, że organizatorami tej patriotycznej manifestacji byli przedstawiciele Powiatu Szydłowieckiego i Gminy Chlewiska. Uroczystości miały się odbyć ( o czym wcześniej informowaliśmy) przy pomniku wzniesionym w 1932 roku, przez ks. Jana Wiśniewskiego, proboszcza borkowickiego. Pomnik położony jest około 600 metrów od Stefankowa, przy leśnej drodze ze Stefankowa do Antoniowa, na zboczu Skłobskiej Góry.

Bitwa pod Stefankowem była najkrwawszą bitwą Powstania Styczniowego, na terenie obecnego Powiatu Szydłowieckiego. Stoczyli ją 22 kwietnia 1863 roku powstańcy styczniowi pod wodzą wojskowego wojewody sandomierskiego pułkownika Dionizego Czachowskiego. W bitwie zginęło 7 powstańców i 60 Moskali. Jednym z poległych był dowódca kosynierów kapitan Stanisław Dobrogojski „Grzmot”. Zginął prowadząc swoich żołnierz do ataku. Ciało jego pochowano na cmentarzu w Niekłaniu. Po bitwie na dwunastu dębach powieszono 12 żołnierzy z batalionu smoleńskiego, który zhańbił się okrucieństwem w Wąchocku i Suchedniowie


Tagi:

Podpalacze ujęci

Na terenie Gminy Chlewiska policjanci z Szydłowca, ujęli dwóch podpalaczy nieużytków. Słoneczna pogoda, przypomniała niestety o bezmyślnym zwyczaju wypalania traw. Trwająca prawie do połowy kwietnia zima, sprawiała, że jest ich kilkakrotnie mniej niż przed rokiem. Smutny rekord z ubiegłego roku, 688 pożarów tego typu, już chyba w tym roku nam nie grozi. Jednak tylko w ostatnich dniach wybuchło 14 pożarów nieużytków.

Warto pamiętać o ubiegłorocznej tragedii, kiedy to przy gaszeniu płonących traw i krzewów, śmiertelnie poparzony został młody strażak ochotnik z Chlewisk. Pożary nieużytków angażują znaczną liczbę ludzi i sprzętu, zagrażają także tym którzy je wywołują, łatwo bowiem mogą wymknąć się spod kontroli i spowodować duże straty materialne, a nawet ofiary w ludziach.


Tagi:

W Gimnazujum w Chlewiskach uczcili Święto Wolności

W Gimnazjum im. Jana Pawła II w Chlewiskach na uroczystej akademii z okazji Święta Wolności, w 25 rocznicę pierwszych częściowo demokratycznych wyborów, wspominano polskie drogi do wolności. Uczniowie próbowali odpowiedzieć co znaczą dla nich słowa: Polska, Polacy, Ojczyzna, Wolność. Program został przygotowany przez nauczycieli: Danutę Gnat, Kingę Szymkiewicz, Brygidę Dąbrowską-Zdziech, Małgorzatę Zdziech, Renatę Góżdż i Grzegorza Tamiołę.

Dyrektor Szkoły Magdalena Siemieniec przywitała przybyłych gości: starostę Włodzimierza Górlickiego, przewodniczącego Rady Powiatu Marka Sokołowskiego wójta Krzysztofa Adamczyka i sekretarza Powiatu Krzysztofa Bernatka.Akademię rozpoczęło odśpiewania narodowego Hymnu. W czasie wystąpień i prezentacji multimedialnych, prezentowane były osoby i wydarzenia które wpisały się w polską drogę do wolności. Szczególną role odegrał w niej wielki Ruch Solidarności. Próbowano na kanwie tych wielkich, historycznych wydarzeń przedstawić takie zagadnienia jak dobro wspólne, interes narodowy, poczucie tożsamości, polska nauka i kultura.

W czerwcu 1989 roku w Polsce Wschodniej zapoczątkowany został proces zmian polityczno-ustrojowych, które doprowadziły do upadku komunizmu w całej Europie Środkowo-Wschodniej. Warto dodać że w swojej ponad tysiącletniej historii Polska była wielokrotnie boleśnie doświadczana, a XX wiek należał pod tym względem do najbardziej tragicznych. Z jednej strony cud niepodległości w 1918 roku, z drugiej tragedia II wojny światowej i okowy komunizmu przez prawie pół wieku. Nasz kraj od 1945 roku do 1989 był państwem zależnym od Związku Radzieckiego. Podstawą nowego porządku była konstytucja wzorowana na stalinowskiej, państwo przyjęło nazwę – Polska Rzeczpospolita Ludowa. Szczególną rolę w Polsce stalinowskiej odgrywał aparat bezpieczeństwa – niszczył kościół, polskie symbole narodowe, zajmował się wyszukiwaniem wrogów władzy ludowej, których osadzono w więzieniach, torturowano, przetrzymywano często bez konkretnego zarzutu. Społeczeństwo polskie wiele razy stawiało opór wobec władzy komunistycznej, poprzez strajki i demonstracje uliczne – wśród uczestników były ofiary śmiertelne. Opór wobec komunizmu, pragnienie wolności, działania opozycji w kraju o emigracji politycznej dały owoce. To co wydawało się nieosiągalnym stało się możliwym, wielki udział w tym miały wielkie postaci polskiej historii: święty Jan Paweł II, Lech Wałęsa, święty ks. Jerzy Popiełuszko, kardynał Stefan Wyszyński.


Zaniedbany pomnik pod Anntoniowem

Pomnik stojący na skraju Antoniowa, przy szosie z Szydłowca do Niekłania, upamiętnia bitwę stoczoną tutaj w czasie akcji Burza, 21 sierpnia 1944 roku, przez 4 Pułku Legionów Armii Krajowej. Warto przypomnieć, że w czasie uroczystości 60-lecia Bitwy pod Antoniowem, 29 września 2004 roku, specjalnym aktem weterani, uczestnicy walki, przekazali opiekę nad pomnikiem, nauczycielom i młodzieży Publicznego Gimnazjum im. Jana Pawła II w Chlewiskach. Ze strony weteranów AK podpisali ten akt: Zygmunt Pietrzak, Pelagia Barwicka, Bolesław Cetner, Ze strony PG im JP II: ówczesny dyrektor Dariusz Pronobis, przewodnicząca rady Rodziców Zofia Kowalska i przewodniczący Samorządu Uczniowskiego Adrian Słoń.

Gimazjum w Chlewiskach aktem tym przyjęło na siebie społeczny obowiązek troski o miejsce walk, o Pomnik i o pamięć walczących tutaj żołnierzy. Przyjęli także zobowiązanie pielęgnowanie przeslania tych, którzy walczyli o wolną Polskę.
Ostatecznie jednak za stan miejsc pamięci narodowej zawsze odpowiada gmina, w tym przypadku Gmina Chlewiska. Warto może nie tylko od święta, posprzątać otoczenie pomnika, wykosić trawy, zadbać o dęby, których 8 zasadzili koledzy poległych pod Antoniowem żołnierzy Armii Krajowej, a których pozostało zaledwie połowę.

Żołnierze dwubatalionowego 4 Pułku Legionów z Kielc, 21 sierpnia 1944 roku, pod Antoniowem stoczyli zwycięski bój z oddziałami niemieckimi. Dowodził nimi mjr. Józef Włodarczyk pseudonim „Wyrwa”. Pierwszym batalionem dowodził por. Maksymilian Lorenz „ Katarzyna”, II batalionem dowodził kpt. Władysław Czaja „Eustachy”. Pułk liczył 653 żołnierzy, w tym 20 oficerów, 11 podchorążych i 74 podoficerów.