Przedszkole Miś w Gminie Mirów już funkcjonuje!

Od 2 kwietnia w Gminie Mirów, najmłodsi mieszkańcy mają większy dostęp do edukacji przedszkolnej. Wszystko to możliwe jest dzięki realizacji projektu w ramach, którego w Zbijowie Małym, w Gminie Mirów zostało utworzone Przedszkole Miś.

Projekt realizowany przez Gminę Mirów zakładający utworzenie przedszkola współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Projekt pod nazwą „Przedszkole MIŚ” realizowany będzie w okresie od 01.03.2013 r. do 30.09.2014 r. Ogólna wartość projektu wynosi 399 923, 00 zł w tym: dofinansowanie w ramach EFS 339 823, 00 zł, natomiast wkład własny Gminy Mirów to 60 100,00 zł. Głównym celem projektu jest objęcie wychowaniem przedszkolnym przez okres 18 miesięcy, 30 dzieci w wieku 3-4 lat, które dotychczas nie uczestniczyły w wychowaniu przedszkolnym z terenu Gminy Mirów.

Dzieci uczęszczające do Przedszkola Miś mają szansę rozwoju poprzez zabawę i różnego rodzaju zajęcia dydaktyczne. Aby podniesienie, jakość usług edukacyjnych wprowadzono zajęcia z języka angielskiego, teatralno-taneczne, artystyczne gimnastyczne z elementami korekcji oraz korekcję wad wymowy. Aby wszystkie te zajęcia przynosiły zamierzony efekt zastaną do nich zakupione niezbędne pomoce naukowe.


Tagi:

Nowy gospodarz i jego pomysły na rozwój Gminy Mirów

Jak wiadomo po zawieszeniu w czynnościach dotychczasowego wójta Gminy Mirów jego obowiązki przejął komisarz gminny, mianowany na to stanowisko przez szefa rządu. W jakiej kondycji „zastał” on gminę? oraz jakie są dalsze palny dotyczące rozwoju gminy? opowiedział mgr inż. Albert Bobrowski, pełniący obowiązki wójta gminy, z którym rozmowę przeprowadziła Joanna Krogulec.

Co przyczyniło się do tego, że przejął Pan obowiązki wójta Gminy Mirów?

Bezpośrednim powodem objęcia przeze mnie stanowiska wójta Gminy Mirów było tymczasowe zatrzymanie dotychczasowego wójta, a następnie zawszenie go przez prokuratora w wykonywaniu czynności. W zaistniałej sytuacji musiała zostać wyznaczona osoba, która przejmie obowiązki Pana Zdzisława Dzika w okresie jego zawieszenia. Osobę komisarza gminnego powołuje premier a proponuje wojewoda, który zgłosił moją kandydaturę. - Dzięki wyznaczeniu osoby, która przejmie obowiązku dotychczasowego wójta Urząd Gminy Mirów dalej może funkcjonować i wypełniać swoje zadania, dzięki czemu wszystkie sprawy mieszkańców są załatwiane na bieżąco – a myślę, że jest to dla nich bardzo ważne.


Tagi:

W Mirowie patriotycznie śpiewali..

Z okazji Święta Niepodległości w Publicznym Gimnazjum im. Jana Pawła II w Mirowie odbył się II Powiatowy Przegląd Pieśni Patriotycznej i Żołnierskiej. Wzięło w nim udział 6 gimnazjów z powiatu szydłowieckiego. Wystąpiło kilkudziesięciu wykonawców w kategorii soliści i zespoły. Młodzi artyści zaprezentowali się w utworach o tematyce patriotycznej i wojskowej. Była to dobra i oryginalna lekcja patriotyzmu i historii.

Uroczystego otwarcia przeglądu dokonała pani Marzanna Błach – dyrektor Publicznego Gimnazjum im. Jana Pawła II w Mirowie, przy udziale starosty szydłowieckiego Włodzimierza Górlickiego i pełniącego obowiązki wójta Alberta Bobrowskiego. Swoją obecnością przegląd uświetnili: przewodniczący Rady Powiatu Marek Sokołowski , sekretarz Jarosław Basiak, proboszcz Grzegorz Stępień, komendant ZS Roman Burek oraz dyrektorzy szkół z Gminy Mirów i powiatu szydłowieckiego

Walory artystyczne i interpretację utworów oceniała Komisja Artystyczna pod przewodnictwem Sławy Lorenc Hanusz. Organizatorzy z Publicznego Gimnazjum im. Jana Pawła II w Mirowie zadbali o słodki poczęstunek przygotowany dla uczestników przeglądu i zaproszonych gości.