Tagi:

Nowy gospodarz i jego pomysły na rozwój Gminy Mirów

Jak wiadomo po zawieszeniu w czynnościach dotychczasowego wójta Gminy Mirów jego obowiązki przejął komisarz gminny, mianowany na to stanowisko przez szefa rządu. W jakiej kondycji „zastał” on gminę? oraz jakie są dalsze palny dotyczące rozwoju gminy? opowiedział mgr inż. Albert Bobrowski, pełniący obowiązki wójta gminy, z którym rozmowę przeprowadziła Joanna Krogulec.

Co przyczyniło się do tego, że przejął Pan obowiązki wójta Gminy Mirów?

Bezpośrednim powodem objęcia przeze mnie stanowiska wójta Gminy Mirów było tymczasowe zatrzymanie dotychczasowego wójta, a następnie zawszenie go przez prokuratora w wykonywaniu czynności. W zaistniałej sytuacji musiała zostać wyznaczona osoba, która przejmie obowiązki Pana Zdzisława Dzika w okresie jego zawieszenia. Osobę komisarza gminnego powołuje premier a proponuje wojewoda, który zgłosił moją kandydaturę. - Dzięki wyznaczeniu osoby, która przejmie obowiązku dotychczasowego wójta Urząd Gminy Mirów dalej może funkcjonować i wypełniać swoje zadania, dzięki czemu wszystkie sprawy mieszkańców są załatwiane na bieżąco – a myślę, że jest to dla nich bardzo ważne.


Tagi: , ,

Arcybiskup Depo modlił się z szydłowiecką młodzieżą

Dziś ( 18 kwietnia) o godzinie 18 metropolita częstochowski abp. Wacław Depo, odprawił mszę w szydłowieckiej farze. Abp. Depo wygłosił także kazanie skierowane do młodzieży przygotowującej się do bierzmowania. Zachęcał w nim zebranych, nawiązując do przemówienia ojca Raniero Cantalamessa, wygłoszonego wczoraj w Częstochowie, do odpowiedzenia sobie na pytanie: Czy chcą idei o Duchu Świętym, czy chcą Ducha Świętego?. Na to pytanie dobra odpowiedź jest w sercu.

Najprostsza droga by skorzystać z tego ogromnego daru Ducha Świętego, jest pamiętanie o tym, co stało się w czasie pierwszej Pięćdziesiątnicy, kiedy to apostołowie doświadczyli ogromu miłości Bożej. Trzeba dziś więc umieć mocą tej miłości, rozróżniać dobro od zła i wybierać dobro - mówił abp W. Depo.

W mszy świętej przygotowującej młodych, do bierzmowania uczestniczyło bardzo dużo młodzieży, wsłuchanej w słowa abp. Wacława Depo


Tagi:

Podpalacze ujęci

Na terenie Gminy Chlewiska policjanci z Szydłowca, ujęli dwóch podpalaczy nieużytków. Słoneczna pogoda, przypomniała niestety o bezmyślnym zwyczaju wypalania traw. Trwająca prawie do połowy kwietnia zima, sprawiała, że jest ich kilkakrotnie mniej niż przed rokiem. Smutny rekord z ubiegłego roku, 688 pożarów tego typu, już chyba w tym roku nam nie grozi. Jednak tylko w ostatnich dniach wybuchło 14 pożarów nieużytków.

Warto pamiętać o ubiegłorocznej tragedii, kiedy to przy gaszeniu płonących traw i krzewów, śmiertelnie poparzony został młody strażak ochotnik z Chlewisk. Pożary nieużytków angażują znaczną liczbę ludzi i sprzętu, zagrażają także tym którzy je wywołują, łatwo bowiem mogą wymknąć się spod kontroli i spowodować duże straty materialne, a nawet ofiary w ludziach.